ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC NH̀N

 

 1abu292.gif Chủ đề: Bạn đă thực sự hiểu đạo Cao Đài Chưa? 

   * (18/3/2024):  Bài 7: Đức Chí Tôn cần chư môn đệ của Người giữ Ṭa Thánh cho c̣n hay giữ luật pháp cho c̣n? Nguyễn Tâm. 

    * (12/3/2024) Phần Ghi Thêm:  Bức tâm thư thay Lời cảm ơn. Nguyễn Tâm. 

     * (7/3/2024) Bài 6:  Tôn giáo Cao Đài có thể bị bế trước 700 ngàn năm không? Nguyễn Tâm. 

     * (4/3/2024) Bài 5: Không có Hiệp Thiên Đài, môn đệ Cao Đài tu có thành chánh quả không? Nguyễn Tâm.  

      * (26/2/2024) Bài 4:  Đạo Cao Đài có lập quân đội để tu không? Nguyễn Tâm. 

      * (21/2/2024) Bài 3:  Đức Chí Tôn có lập nhiều Đạo Cao Đài không? Nguyễn Tâm.

       * (19/2/2024) Bài 2: Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đầu tiên là ai? Nguyễn Tâm.  

       * (15/2/2024) Bài 1: Bạn đă thực sự hiểu đạo Cao Đài chưa? Nguyễn Tâm.  

1abu292.gif (7/12/2023) V́ sao có nhân loại? - Tại sao tôi ở thế gian này để chịu nhiều đau khổ? Điền Lạc Vô Ưu. 

1abu292.gif (3/12/2023) Phép lạ dưới nhăn quan Cao Đài. Điền Lạc Vô Ưu.  

1abu292.gif

1abu292.gif (19/11/2023) Giải quyết tranh chấp: Giải pháp cho một giải pháp. Nguyễn Tâm.

1abu292.gif (12/11/2023) Đức Chí Tôn đại từ, đại bi, đại bác ái; vậy có h́nh phạt con người không? Điền Lạc. 

1abu292.gif (25/10/2023) Tại sao Hội Thánh thay đổi nhiều lần nghi lễ tang tế sự? Nguyễn Tâm.

1abu292.gif (23/10/2023) Kinh Tận Độ là đại ân huệ Trời ban, sao không thi hành? Nguyễn Bàu Đồn.  

1abu292.gif (17/10/2023) Vài góp ư nhỏ về đề tài thuyết tŕnh của giáo sư Michael Wesch. Nguyễn Tâm.  

1abu292.gif (29/9/2023) Tế Bào Lạ. Nguyễn Tâm. 

1abu292.gif (20/9/2023) Những kiểu giải thích nguy hiểm trong Đại Đạo nên dừng lại. Điền Lạc.

1abu292.gif (01/9/2023) LÀM PHÉP XÁC (Hành pháp độ thăng). Nguyễn Tâm.   

1abu292.gif (20/8/2023) Thấy Ǵ Qua TỜ PHÚC TR̀NH v/v Nhà nước tịch thu 38 ha đất cao su của Đạo. Nhất Nguyên. 

1abu292.gif (19/8/2023) Người Ngoài Hành Tinh Có Hay Không? (Phần cuối). Nguyễn Tâm.  

1abu292.gif (18/8/2023) Người Ngoài Hành Tinh Có Hay Không? (Phần 2). Nguyễn Tâm.

1abu292.gif (17/8/2023) Người Ngoài Hành Tinh Có Hay Không? (Phần 1) Nguyễn Tâm.

1abu292.gif (3/8/2023) Huynh Đệ Muốn Tu Một Mối Đạo Bị Bế Không? Nguyễn Tâm.

1abu292.gif (03/7/2023) Nhà Nghỉ Minh Tâm vi Phạm Về An Ninh, Trật Tự? Nhất Nguyên. 

1abu292.gif (24/6/2023) Đă Tái Lập Hiệp Thiên Đài? Nguyễn Tâm. 

1abu292.gif (22/6/2023) Luật Nhân Quả Có Hay Không? Đạo Cao Đài nghĩ ǵ? Nguyễn Tâm. 

1abu292.gif Dư Luận nói ǵ về vụ việc của ông bà Trịnh Quốc Thế    

1abu292.gif Cập nhật t́nh h́nh Vạn Pháp Cung ngày 12 tháng 8 năm Nhâm Dần (7/9/2022).  

1abu292.gif BÀI PHÁT BIỂU của Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười, Đầu Hương Đạo Florida (dự định) phát biểu tại Lễ Khánh Thành Thánh Thất & Điện Thờ Seattle.   

1abu292.gif BÀI PHÁT BIỂU của Chánh Trị Sự Đỗ Trọng Xuân (dự định) phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu  Seattle    

1abu292.gif BẢN LÊN TIẾNG của Tộc Đạo Châu Thành v/v Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền chiếm Vạn Pháp Cung.  

1abu292.gif Chủ đề: Làm thế nào giữ nền Chánh pháp của Chí Tôn không bị qui phàm nơi hải ngoại.

       Bài Bốn: Tham luận về sự quy phàm. Bạch Sinh. 

       Bài Ba: Tại sao những Chức sắc hiện nay không nhắc nhở tín đồ giữ Lời Minh Thệ? Nhất Nguyên.  

       Bài Hai: Để Trả Lời Một Câu Hỏi. Nhất Nguyên.  

       Bài Một: Định nghĩa sơ lược vài thuật ngữ. Nhất Nguyên. 

1abu292.gif Ư nghĩa Cao Đài là ǵ? Bùi Thanh Quang Minh. 

1abu292.gif Hội Chứng Mùng 10 tháng Tư. Lê thị Minh Trang.  

1abu292.gif Con đường về Bạch Ngọc Kinh và Những ngă ba. Điền Lạc. 

1abu292.gif Chủ đề: Những góc nh́n về đạo Cao Đài:

       Bài Ba: Góc nh́n tuyệt đối tùng luật pháp. Điền Lạc.  

       Bài Hai: Những góc nh́n không tùng luật pháp. Điền Lạc.  

       Bài Một: Tôi chưa thể tự cho phép ḿnh nghĩ. Điền Lạc. 

1abu292.gif Nghi TUẦN CỬU và nghi BẠT TIẾN - Những nội dung quan trọng cần biết. Điền Lạc.   

1abu292.gif Tang lễ cho tín đồ Cao đài tử vong v́ covid - Đôi điều suy nghĩ. Lê thị Minh Trang

1abu292.gif Suy Ngẫm. Nguyễn Bàu Đồn. 

1abu292.gif Thư gởi Mục Sư Nguyễn Minh Nhựt V/v Phản đối những sai trái khi đưa tin về đạo Cao Đài. Bùi Thanh Quang Minh. 

1abu292.gif Đọc hiến chương để hiểu đạo Cao Đài. Lê Thiện Tâm. 

1abu292.gif Truyện ngụ ngôn thời đại. Lê Công Chánh.  

1abu292.gif Đôi điều bàn về kiến nghị bỏ khẩu hiệu "Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" của Giáo sư Trần Ngọc Thêm. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Nói chuyện với một người bạn không quen. Nhóm Tín Đồ Già.

1abu292.gif Đọc sự tích Đại Tiên Lư Thiết Quải xưa ngẫm chuyện Đạo ngày nay. Bùi Thanh Quang Minh. 

1abu292.gif Thư Gởi Các Anh Nơi Hải Ngoại. Nguyễn Hoài Bảo.

1abu292.gif Phải Phổ Độ Ai Trước: Cả chúng sanh hay người tín hữu Cao Đài? Đặng văn Hưởng.

1abu292.gif Thật Đáng Tiếc! Nhất Nguyên.  

1abu292.gif Cứu Cánh Của Đạo Cao Đài (phần ba). Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Cứu Cánh Của Đạo Cao Đài (phần hai). Lê thị Minh Trang.

1abu292.gif Cứu Cánh Của Đạo Cao Đài. Lê thị Minh Trang.

1abu292.gif Một Văn Bản Lịch Sử Trong Đại Đạo Thời Hiện Tại. Bùi Thanh Minh. 

1abu292.gif THIỆT hay/và GIẢ (Bài Một). Bản Tin Đại Đạo. 

1abu292.gif Đọc Thơ Đạo Trên Báo Đảng. Bùi Thanh Minh.  

1abu292.gif Trách Vụ Của Hiệp Thiên Đài. Khai Tâm.

1abu292.gif Kỷ Cương Pháp Chánh Đại Đạo. Khai Tâm. 

1abu292.gif Thư gởi người bạn đạo không quen. Lê thị Minh Trang.

1abu292.gif Đức tin tôn giáo và phát triển khoa học. Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Thơ ủng hộ biện pháp ḥa giải. Ngô văn Trí. 

1abu292.gif THƯ NGỎ. Nguyễn Chuyên Nghiệp.

1abu292.gif Ôi...Ḥa Giải! Nhất Nguyên.

1abu292.gif Ḥa Giải: Một vấn đề không dễ. Lê thị Minh Trang.

1abu292.gif Tính khà thi của một đề án Ḥa Giải. Đặng văn Hưởng.

1abu292.gif Tương lai của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Thực trạng và giải pháp. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Thọ truyền bửu pháp: Ư nghĩa và Thực tiễn. Nguyễn Bàu Đồn.  

1abu292.gif Vai tṛ của đạo Cao Đài trong tương lai (tiếp theo). Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Vai tṛ của đạo Cao Đài trong tương lai (Tham luận bài viết của một đạo trưởng).       Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Năm mới thử xét lại triết lư Cao Đài có phù hợp với thiên niên kỷ này hay không? Từ Chơn. 

1abu292.gif Chơn thần của Đạo đâu rồi!? Lê thị Minh Trang.  

1abu292.gif Khuynh hướng ngày càng sân si của Chức sắc ngày nay. Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Những lời dạy trong Kinh Thế Đạo. Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Tôi là một con ếch nơi đáy giếng (tiếp theo). Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Tôi là một con ếch nơi đáy giếng. Lê thị Minh Trang. 

1abu292.gif Cảm nhận của người nước ngoài đọc và hiểu Thánh Ngôn Cao Đài trên bản dịch tiếng Anh. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Lời Phật dạy! Sao không tin? Ngô văn Trí.

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề 21 (Đạo Cao Đài tu dễ hay khó?).

1abu292.gif Những ngộ nhận trong đạo Cao Đài. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề 20 (Hội Thánh đang cầm quyền hiện tạo có phải là truyền nhân kế thừa Hội Thánh của Đức Chí Tôn?).  

1abu292.gif Quyển "Bí Pháp Luyện Đạo": Những điều cần sáng tỏ thêm. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Trách nhiệm của tín hữu Cao Đài với sách Đạo chưa kiểm duyệt. Ngô văn Trí.

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Chín (Đôi điều về danh từ "Cao Đài 1997"). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Tám (Phẩm tước nơi cơi Thiêng liêng Hằng sống). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Bảy (Thần Tú thời hiện tại). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Sáu (Luận về lục dục thất t́nh).

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Lăm (Luận về Tam cang Ngũ thường thời nay).    

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Bốn (Về câu nói: "Đạo thành từ ngoài thành vô...").  

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Ba (Không có cơi trần con người có tấn hóa được không?) 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Một (t́m hiểu về KHỔ TỬ). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười Hai (ư nghĩa Đi Cầu Siêu).

1abu292.gif Hội Yến Diêu Tŕ & Hội Yến Diêu Tŕ Cung. HT Phạm văn Khảm. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười (tiếp theo). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Mười (Đạo Nghị Định Thứ Tám). 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Chín.  

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Tám.

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Bảy.  

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Sáu. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Năm. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Bốn. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Ba.

1abu292.gif Đạo Cao Đài và Lễ Vu Lan. Nguyễn Chuyên Nghiệp.  

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Hai. 

1abu292.gif Chính luận Ngô văn Trí - Chủ đề Một. 

1abu292.gif Nhồi Quả. Thiên Vân.  

1abu292.gif Những căn bệnh đạo. Đoàn Minh Thùy. 

1abu292.gif Đôi điều về cơ bút. Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Những bài thi hỏng. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Tản mạn: Những ưu tư không thể gở. Nguyễn Chuyên Khoa. 

1abu292.gif Thơ gởi ông Trương Thành Lập, Paris cùng những đồng môn không quen. Nguyễn Chuyên Khoa. 

1abu292.gif Cảm nhận việc hành đạo của Hội Thánh Em. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif T́m hiểu chữ H̉A. Huỳnh Thanh Minh.

1abu292.gif Tại sao người tu muốn thành Phật? Phật thể và phàm nhân khác nhau như thế nào? Huỳnh Thanh Minh.  

1abu292.gif Thiên đàng, Niết bàn, Cực lạc thế giới tại thế gian này có lập được không? Huỳnh Thanh Minh. 

1abu292.gif Hạnh phúc có thật hay chỉ là ảo ảnh? Dương Xuân Minh.  

1abu292.gif Ai đă giải thể hành chánh đạo? Đặng văn Hưởng. 

1abu292.gif Đạo của Thầy là Đạo chơn thật. Nguyễn Chuyên Khoa.

1abu292.gif Những linh hồn tội nghiệp. Phạm Thanh B́nh. 

1abu292.gif T́m hiểu v/v kỷ luật và xét xử một tín đồ Cao Đài. Nguyễn Chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Quỉ vương ở đâu? Thoát khó hay dễ? Nguyễn Minh Hiệp. 

1abu292.gif Giận quá mất khôn! (Tản mạn xung quanh một cái chết). Đặng văn Hưỡng. 

1abu292.gif Covid-19 và tương lai các tôn giáo. Nguyễn văn Hồng. 

1abu292.gif Lăo Tô là ai? Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Đức Tin và Đạo Pháp. Phạm Thanh B́nh.  

1abu292.gif Kim Quang Sứ là ai? Phạm Thành Tín. 

1abu292.gif Vai tṛ âm thầm của Phước Thiện. Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Thấy ǵ qua "Ḷng Sớ Chung Niên" năm Kỷ Hợi? Bùi Thanh An.  

1abu292.gif Sự mầu nhiệm và tầm quan trọng của biểu tượng Thiên Nhăn với đạo Cao Đài và nhân loại. Huỳnh Thanh Hùng.  

1abu292.gif Con đường "Nho Tông chuyển thế" của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bùi Thanh An. 

1abu292.gif V́ ai gây dựng cho nên nỗi này?! Nguyễn văn Hồng.  

1abu292.gif Nho Giáo c̣n phù hợp với xă hội hiện đại? Nguyễn chuyên Nghiệp. 

1abu292.gif Tâm sự của ngài Chưởng quản Hội Thánh. Lê Thanh Nhă.  

1abu292.gif Bức Huyết Thư: Đừng để đứt phanh xuống đáy huyệt. Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Có nên dùng cụm từ Cao Đài 1997 và Cao Đài 1926?   

1abu292.gif THƠ KIẾN NGHỊ

1abu292.gif T́m Hiểu Đạo Pháp - Chủ đề: SỬA SAI (phần Hai). Bùi Thanh An.  

1abu292.gif T́m Hiểu Đạo Pháp - Chủ đề: SỬA SAI (phần Một). Bùi Thanh An.  

1abu292.gif Phạm Tội và Phạm Thệ. Bùi Thanh An.  

1abu292.gif Một vấn đề nan giải cho chư môn đệ của Đức Cao Đài. Bùi Thanh An. 

1abu292.gif Khất phục một xác chết. Nguyễn Minh Hiệp.  

1abu292.gif Đức Lư sẽ dùng ngài Thượng Tám Thanh đến khi nào? Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Chân dung Trần Quang Cảnh. Đoàn Minh Thuỳ. 

1abu292.gif Sự khác nhau giửa quyền của Đạo và quyền của Đời. Dương Xuân Minh.   

1abu292.gif T́m hiểu Lời Minh Thệ của Chức sắc mới. Bùi Thanh An.

1abu292.gif B́nh luận về việc an táng ông Lê văn Nhă tại Cực Lạc Thái B́nh. Lâm Điền Sơn. 

1abu292.gif Tản mạn giữa chừng Xuân (!). Dương Xuân Minh. 

1abu292.gif Tản mạn đầu Xuân. Nguyễn Bàu Đồn. 

1abu292.gif Chết không cho chôn là hành vi đại ác về đạo đức và vi phạm pháp luật. Lê Công Chánh.  

1abu292.gif Về số phận của Nho giáo. Hồ Sĩ Quư. Lời dẫn: Vân Lê.

1abu292.gif Đôi điều luận bàn về h́nh thức của tác phẩm "Đạo Uyển"

1abu292.gif Cái ṿng danh lợi cong cong...(!). Phạm Thành Tín. 

1abu292.gif Thế nào là ǵn luật lệ Cao Đài? Phạm Thành Tín.

1abu292.gif Lời than phận mỏng. Trần văn T...     

1abu292.gif Nỗi ḷng một đứa em. Phạm Trọng Chơn. 

1abu292.gif Những phương pháp phục hưng Hội Thánh. Nguyễn thị Kim Liên.

1abu292.gif Thư gởi ngài ĐầuSư Chưởng Quản. Phạm Minh Hưng.

1abu292.gif Đối xử tệ với Đức Hộ Pháp, Ngô Đ́nh Diệm có hối hận không? Ngô văn Trí. 

1abu292.gif Một câu hỏi cho năm triệu thí sinh: V́ sao huynh đệ đồng môn nghịch lẫn nhau đến nỗi coi nhau như kẻ thù? Đoàn Minh Thùy. 

1abu292.gif Tâm sự cùng anh Nguyễn Kiến Sử. Lê Thiện Tâm. 

1abu292.gif Những con người văn minh đă chết! Phạm Minh Hưng. 

1abu292.gif Nguời quân tử không tranh cải với kẻ tiểu nhân, v́ sao? Vân Lê. 

1abu292.gif Bản Thu Hoạch Thứ Hai. Lê Công Chánh. 

1abu292.gif Tâm thư gởi hai bạn Minh Đăng & Khươngthượng tn. Phạm Thanh B́nh.   

1abu292.gif Lời cảm ơn Nguyễn Minh Đăng. Nhất Nguyên. 

1abu292.gif Hội Yến Diêu Tŕ hay Hội Yến Diêu Tŕ Cung. HT Phạm văn Khảm. 

1abu292.gif Cảm nhận bằng trái tim. Nguyễn Minh Đăng. 

1abu292.gif Nói chuyện với Đạo Tâm Chơn Pháp, tác giả bài "Thờ Hộ Pháp hay Thiên Nhăn là Chí Tôn?". Thanh An & B́nh Thới. 

1abu292.gif Tấm ḷng của Hội Thánh (mới) với Đức Hộ Pháp - Có hay Không? Phạm Thanh B́nh. 

1abu292.gif Vết mổ chưa khâu - Cảm tưởng và chia sẻ & toàn văn BẢN CẢI ÁN CAO ĐÀI. Ngô văn Trí. Lời Dẫn: Nhất Nguyên. 

1abu292.gif Bản Án Cao Đài - Vết mổ chưa khâu. Nguyễn Trọng Thương.  

1abu292.gif Thơ Kiến Nghị - Yêu cầu điều chỉnh những việc làm sai Pháp Chánh Truyền. Nguyễn Bàu Đồn.   

1abu292.gif Thế nào là tín đồ Cao Đài? Vân Lê 

1abu292.gif Cao Đài Quốc Doanh Tây Ninh mở ĐHNS tại khách sạn Ramada. HT Phạm văn Khảm.  

1abu292.gif Thư gởi Ban Điều Hành Trí Huệ Cung. Thiều thị Đẹp & Trần Hay Trường Thiện. 

1abu292.gif Bài thi tốt nghiệp thắng khổ - Ai đậu, Ai rớt ? Lê Công Chánh 

1abu292.gif Tôn giáo vận tấn công Đạo Cao Đài Hải Ngoại - Thư ngỏ của HT Phạm văn Khảm.

1abu292.gif Giữ cho c̣n hay giữ cho mất? Phạm Thanh B́nh. 

1abu292.gif Đại Hội Nhơn Sanh 2017 có nghịch với luật pháp Cao Đài không? Nguyễn Bàu Đồn   

1abu292.gif Nước lă khuấy nên hồ. Vân Lê  

1abu292.gif Bệnh vô cảm có từ hồi nào? Đoàn Minh Thùy.  

1abu292.gif Luận về đời người trong bể khổ. Lời bạt: Bùi Thanh An. 

  1abu292.gif Nhận định về Bản Phúc Tŕnh số 03/92.BĐD.VT của ông Năm Thủ (Giáo Sư Thái Thọ Thanh). Trần Hay Trường Thiện & Thiều thị Đẹp.

1abu292.gif Ôn lại lịch sử: Từ ĐH Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964 suy gẫm về ĐH Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017. Bài Năm (hết). Đoàn Minh Thùy. 

1abu292.gif  Ôn lại lịch sử: Từ ĐH Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964 suy gẫm về ĐH Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017. (Bài Bốn). Đoàn Minh Thùy.

1abu292.gif  Ôn lại lịch sử: Từ ĐH Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964 suy gẫm về ĐH Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017. (Bài Ba). Đoàn Minh Thùy. 

 1abu292.gif Khiếm giáo lư và luật pháp Đại Đạo, cần chăng một lớp phổ cập? Phạm Thanh B́nh. Phần Lời Dẫn: Nhất Nguyên. 

 1abu292.gif  Ôn lại lịch sử: Từ ĐH Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964 suy gẫm về ĐH Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017. (Bài Hai). Đoàn Minh Thùy. 

 1abu292.gif  Ôn lại lịch sử: Từ ĐH Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964 suy gẫm về ĐH Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017. (Bài Một). Đoàn Minh Thùy.

 1abu292.gif  Đường Tu Hành Phải Do Ta Chọn. Lê Công Chánh 

 1abu292.gif  Nỗi Trăn Trở Trước Kỳ Đại Hội Nhơn Sanh 2017. Nguyễn Bàu Đồn 

 1abu292.gif   "Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu" lần thứ hai. Phạm Thanh B́nh

 1abu292.gif  Nỗi ḷng của một Chức sắc Hiệp Thiên Đài

 1abu292.gif  Luận về mê tín và ngôn phong (Nhân đọc Thông Tri số 21/92-HT.TT). Trần thị Hoa Sữa

 1abu292.gif  LỜI THÚ NHẬN MUỘN MÀNG. Phạm Thanh B́nh

 1abu292.gif  Dùng dối tra và gian xảo để cướp Thánh cốt, tập quyền lănh đạo Hội Thánh (mới) đă lộ rơ bộ mặt thật. Lê Công Chánh 

 1abu292.gif Hội Thánh (mới) tổ chức rước Thánh Cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung bằng búa. Lê Thiện Tâm

 1abu292.gif   Tấn công Báo Ân Đường: Mũi  tên hướng về ai? Ai bị thương? Nguyễn Minh Hiệp

 1abu292.gif  Tây Ninh và những vụ cướp công khai. Đoàn Minh Thùy

 1abu292.gif  Hành Chánh Đạo của đạo Cao Đài: Một vấn đề nan giải về pháp lư. Bùi Thanh An

 1abu292.gif Viết cho Tùy Duyên Cao Hải Đăng: Những kẻ phá luật bày tṛ nói luật - một nghịch lư đang diễn ra. Đoàn Minh Thùy

 1abu292.gif   Những văn bản phá hại Đạo Cao Đài của Chí Tôn nên bỏ hay tiếp tục thi hành. Nguyễn Minh Hiệp

  1abu292.gif   Sự bí mật của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01- Đă đến lúc cần giải mă. Nguyễn Hữu Chơn

  1abu292.gif  NỖI ĐAU THẦM KÍN TRONG TÂM HỒN NGƯỜI LĂNH ĐẠO. Lê Thiện Tâm

  1abu292.gif  CẢM NHẬN VỀ CHÂN LƯ ĐẠO CAO ĐÀI. Nguyễn Bàu Đồn

  1abu292.gif  T̀M HIỂU CƠ SƠ PHÁP LƯ CỦA THÔNG TRI 001 & ĐẠO LỊNH 001. Tác giả: Vô Danh Tiểu Tốt. Lời dẫn: Lê Công Chánh

   1abu292.gif  MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ LÀM THỨC TỈNH TÍN ĐỒ ĐẠI ĐẠO CỦA CAO ĐÀI TÂY NINH MỚI. Nguyễn Thanh Mười

 1abu292.gif  NHỮNG ĐẠI CÔNG BẢO VỆ ĐẠO CHÂN THẬT CỦA CHÍ TÔN. Lê Công Chánh

 1abu292.gif  NGÔN NGỮ VÀ NHÂN CÁCH. Dương Xuân Minh

 1abu292.gif  VĂN PH̉NG HIỆP THIÊN ĐÀI ĐANG ĐÓNG HAY MỞ? Nguyễn Minh Thiện  

 1abu292.gif VÔ VI NHI VÔ BẤT VI. Lê Công Chánh

 1abu292.gif   CHỪNG NÀO ĐẾN TỊCH ĐẠO "ĐẠO TÂM"? Nguyễn Minh Hiệp

 1abu292.gif   TÂM THƯ gởi "Quư Ngài" Quốc Sĩ và Hiền Tài Tự Phong. Hà Thế Nêu. 

 1abu292.gif    NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN BẢN LỊCH SỬ "Thông Báo ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân" của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Phạm Thanh B́nh

 1abu292.gif   TÂM THƯ XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM.  Hiền Tài Lê Văn Năm

 1abu292.gif  T́m hiểu lời tiên tri của Đức Lư Giáo Tông: "Tám là người của Lăo, ngày sau sẽ có chỗ dùng" : ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH SẼ LÀM G̀? Nguyễn Minh Thiện. 

 1abu292.gif THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG (Thư gởi quí vị trong "Cao Đài Hải Ngoại). Trước Lâm

  1abu292.gif  BỨC TÂM THƯ (Gởi Ban Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại). Đoàn Minh Thùy.

  1abu292.gif  Ư KIẾN VỀ ĐẠI HỘI PHONG PHẨM MỚI Ở HOUSTON - TEXAS

   1abu292.gif   BẢN KIẾN NGHỊ THÙ HẬN (Suy nghĩ về Thông Báo số 06 TB của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung). Phạm Công B́nh

  1abu292.gif  Ư KIẾN VỀ T̀NH H̀NH DIỄN DIỄN BIẾN ĐẠO SỰ HẢI NGOẠI HIỆN NAY. Hiền Tài Hồ Xưa

  1abu292.gif   Thơ Ủng Hộ THÔNG BẠCH Của Hiền Huynh Quản Văn Pḥng HTĐ.  Nguyễn Minh Hiệp.

   1abu292.gif   Một Trọng Trách Của Hiệp Thiên Đài  (Cảm nhận sau khi đọc Thông Bạch của vị Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài). Bùi Thanh An

    1abu292.gif   Giải Pháp Nào Tốt Nhứt Cho Hội Thánh Mới ? Bùi Thanh An

   1abu292.gif     THƯ NGƠ & NHẬN XÉT-ƯKIẾN ( v/v Tro Cốt Thất Nương).   Nguyễn Hoàng Hồng (tu chơn Trí Huệ Cung)

   1abu292.gif    Kẻ phá rối an ninh trật tự là ai ?   Phạm Thanh B́nh

    1abu292.gif    Bàn về việc phong chức và định phái cho kỳ "Đại Hội Cầu Phong" năm 2017 (từ việc phong chức & thăng phẩm cho Trần Quang Cảnh).          Bùi Thanh An

     1abu292.gif   Những điều khủng khiếp khi đọc bài viết của Sỷ Ny.  Vân Lê

     1abu292.gif    T́m hiểu CHỮ TRUNG trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  An Bùi

     1abu292.gif   "LỜI CHỨNG THỰC" của người trong cuộc : Cải Trạng Lê Minh Khuyên - Phó Chưởng Quản Hội Thánh.  Đoàn Minh Thùy.

     1abu292.gif   Thủ phạm thật sự đập tượng Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường và Phom Penh là ai ?   Điền Lạc

    1abu292.gif  Thái độ của các Hiền Tài Ban Thế Đạo trong cơ Đạo hiện nay - An Bùi.

      1abu292.gif TẠI SAO NGƯỜI TA KHOM LƯNG  -  Ngô Nhân Dụng  

     1abu292.gif  THƯ GỞI HH TRỊNH THANH QUANG V/v phản hồi lá thư "Thư Hồi Âm" - Khiếm Tuệ  

     1abu292.gif  THƯ GỞI TRỊNH THANH QUANG - Hà Thế Nêu  

     1abu292.gif  Hai bài viết: TẤM L̉NG CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI của Điền Lạc & CƠ CHUYỂN THẾ của Người Đạo Trung Kiên  

     1abu292.gif  DƯ LUẬN VỀ "THƯ HỒI ÂM" CỦA TRỊNH THANH QUAN    

     1abu292.gif  ĐẰNG SAU BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGỤY QUÂN TỬ SIÊU LỪA BỊP NÚP BÓNG HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH - B́nh Thới   

     1abu292.gif  Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, ngưng chức các thành viên Ban Điều Hành Ba Cung - Điền Lạc và bài thơ CHẠNH L̉NG - Minh Thuy Đoan   

     1abu292.gif  30/4, nói về một cuộc chiến thống nhất khác - Tuấn Khanh  

     1abu292.gif  PHẦN MỘ ÔNG THƯỢNG TÁM THANH: MỘT CHI TIẾT BỊ BỎ QUÊN TRONG KẾ HOẠCH - Điền Lạc   

     1abu292.gif  KHÔN NHÀ DẠI CHỢ - Minh Thuy Đoan   

     1abu292.gif  NHỮNG SAI TRÁI CỦA TRẦN THU DUNG tác giả quyển "Đạo Cao Đài & Victor Hugo"   

     1abu292.gif  BỨC TÂM THƯ GỞI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH - Đoàn Minh Tuấn  

     1abu292.gif  HỒI ĐÁP THÔNG TRI số 01/91.HT-TT  

     1abu292.gif  NHẬN XÉT về THÔNG TRI 01/91.HT.TT - Vân Lê  

     1abu292.gif  NHỮNG SAI TRÁI CỦA CÁI GỌI LÀ THÔNG TRI SỐ 01/91.HT.TT Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016) - Minh Thuy Đoan  

     1abu292.gif  ĐỌC VÀ HIỂU THÁNH LỊNH 54 - Đoàn Minh Thuỳ  

     1abu292.gif  T̀M HIỂU CƠ SỞ PHÁP LƯ VÀ HIỆU LỰC CHẨP HÀNH CỦA ĐẠO LỊNH 01-HT/ĐL ngày 4-2-Kỷ Mùi (dl 1-3-1979) - B́nh Thới  

       1abu292.gif  Bỏ môn Lịch Sử làm ǵ ?  

     1abu292.gif  THƯ HIỆP THÔNG CỦA GH PHẬT GIÁO H̉A HẢO THUẦN TUƯ

            V/v San sẻ niềm đau với việc tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị đập 

     1abu292.gif  IS ĐĂ XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM - Đoàn Minh Tuấn 

     1abu292.gif  Thư Gởi Lễ Sanh Thượng Tụi Thanh - Người cầm đầu việc đàn áp Lễ Thượng Tượng tại huyện Trảng Bàng 

     1abu292.gif  Đất nước của những tượng đài vô cảm - Nguyễn văn Tuấn 

     1abu292.gif  Ư kiến: 'Tiếc thương đại úy trại Chí Ḥa' 

     1abu292.gif  May Mà Trung Quốc Tráo Trở  

     1abu292.gif  Thư Gởi Đến Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Hiện Thời  

     1abu292.gif  Không ai trong số họ đă hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm” - Trần Trung Đạo  

     1abu292.gif  Ngày kỷ niệm buồn của giới báo cung đ́nh cộng sản - Nguyễn Đ́nh Ấm 

     1abu292.gif  Cách Mạng Mùa Thu: Oán Thù Chồng Chất  

     1abu292.gif  KHI LĂNH ĐẠO TÔN GIÁO TÔN THỜ TỘI ÁC - Trần Trung Đạo 

     1abu292.gif  DỄ THÔI ÔNG GS. NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tiến sĩ Nguyễn Quang A 

     1abu292.gif  Trần Trung Đạo: Câu Hỏi Tháng Tư

     1abu292.gif  30 Tháng Tư, cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát - Ngô Nhân Dụng 

     1abu292.gif  NỖI L̉NG 30/4 của NGHỆ SĨ KIM CHI  

     1abu292.gif  CHUYỆN RUỒI BU CUỐI TUẦN - Thạch Đạt Lang 

     1abu292.gif  Cần gọi đúng tên cuộc chiến này - Phạm Đ́nh Trọng  

     1abu292.gif  THAM LUẬN "ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN" - Hoàng Thanh Trúc  

     1abu292.gif  Nhận diện đao phủ bức tử Việt Nam - Nhà văn Vơ Thị Hảo  

     1abu292.gif  Ai giải phóng ai sau 40 năm nh́n lại ? Sang Trần chuyển tải  

     1abu292.gif  Đ̉N XÂM LƯỢC BẨN CỦA TRUNG CỘNG - GS. VŨ CAO ĐÀM  

     1abu292.gif  CẢM TẠ MIỀN NAM - PHAN HUY (Hà Nội)  

     1abu292.gif  Dư luận viên - Những đứa trẻ lạc loài, những đứa con vô thừa nhận  

     1abu292.gif  Chào Em, Saigon 40 - Song Lam (Sang Trần chuyển tải)  

     1abu292.gif  Một bài viết và một lá thư liên quan đến Bộ trưởng Phùng Quang Thanh  

     1abu292.gif  Rất đáng tri ân, rất đáng hănh diện - Ngô Nhân Dụng 

     1abu292.gif  Chân Dung Quyền Lực: Nó là ai??? 

     1abu292.gif  Vài lời về Khổng Tử và Học viện Khổng Tử  

     1abu292.gif  Nên làm ǵ với Viện Khổng Tử ở Hà Nội? - Ngô Nhân Dụng  

     1abu292.gif  NGUYỄN NGỌC GIÀ - Người Bạn Tâm Giao Của Tôi

     1abu292.gif  Hai Cách Nh́n Khác Nhau Từ Một Sự Việc 

     1abu292.gif  Đất Nước Những Năm Tháng Thật Buồn - Vương Trí Dũng  

     1abu292.gif  THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ GIỮA MẶC LÂM, BLOGGER ĐIẾU CÀY VÀ CÙ HUY HÀ VŨ (VIDEO)  

    1abu292.gif  CÓ AI BIẾT NGUYỄN TUẤN KHÔNG ? NGÔ NHÂN DỤNG 

    1abu292.gif  Ăn Chay V́ Ḷng Từ Bi Hay V́ Tôn Giáo - Matthieu Ricard  

    1abu292.gif  Ai đă xây dung h́nh tượng Điếu Cầy Nguyễn van Hải  -  Viết Từ Sài G̣n 

    1abu292.gif  T́nh h́nh biển Đông ảnh hưởng không nhỏ... là ảnh hưởng cái ǵ!?   

    1abu292.gif  Thắng lợi của ông Tổng Bí Thư - Trần Quí Cao 

    1abu292.gif  Quốc hội không dám bạch hóa Mật nghị Thành Đô 1990  

    1abu292.gif  Phỏng vấn nữ nghệ sĩ Kim Chi: Quốc hội này không phải là của dân 

    1abu292.gif  Cải cách điền địa ở VNCH ra sao? - Nguyễn Quang Duy  

    1abu292.gif  CẢI CÁCH HAY ĐẤU TỐ  

    1abu292.gif  Triển lăm Cải Cách Ruộng Đất: Khoét thêm vết thương để bao che tội ác? Phần II - J.B Nguyễn Hữu Vinh 

    1abu292.gif  Triển lăm Cải Cách Ruộng Đất: Khoét thêm vết thương để bao che tội ác? – Phần I - J.B Nguyễn Hữu Vinh 

    1abu292.gif  Từ thoát Trung, thoát…, đến thoát “hệ lụy”? - Hạ Đ́nh Nguyên

    1abu292.gif  Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ  -  TS Nguyễn Đ́nh Thắng  

    1abu292.gif  Bài toán con cừu và ông thuyền trưởng – Lời xin lỗi dù muộn màng - TUẤN KHANH 

    

    1abu292.gif  Trần Đức Thảo Và Cuốn Sách Mang Xuống Tuyền Đài Chưa In - Nguyễn Cao Quyền  

    1abu292.gif  THẰNG "ĐỊNH OAI" 

    1abu292.gif  LY DỊ  -  HT Phạm văn Khảm 

    1abu292.gif  Tượng đài cộng sản, một gia tài không ai muốn nhận - Trần Trung Đạo 

     

    

    1abu292.gif  Hăy suy nghiệm lại bài cơ của ngài Cao Đức Trọng 

    1abu292.gif  Tri Thiên Mệnh  -  Đức Đạt Lai Lạt Ma   ( Minh Lâm chuyển tải )  

    1abu292.gif  NAM NHÂN BẮC HƯỚNG - Nhóm Nhà Giáo Miền Nam 

    1abu292.gif  Xóa bỏ tai họa công thư Phạm văn Đồng 1958 - Nguyễn Khắc Mai  

    1abu292.gif  CẢM XÚC NGÀY 18 THÁNH 5 NĂM 2014

    1abu292.gif  Chúng ta đă ở vào thế chẳng đặng đừng  

    1abu292.gif  NHỮNG IM LẶNG ĐÁNG KHINH - Cánh C̣  

    1abu292.gif  Kỷ niệm 39 năm "Ngày giải phóng miền Bắc" - Hoàng Thanh Trúc  

    1abu292.gif  Khánh Ly về nước hát cho quê hương? - Bùi văn Phú 

    1abu292.gif  MÓN NỢ TUỔI HAI MƯƠI - Trần Trung Đạo 

    1abu292.gif  Luận về NGHIỆP KHẨU - Hồ Nguyễn sưu tầm 

    1abu292.gif  CHÚNG TA ĐANG MẤT NƯỚC TỪNG PHẦN VÀO TAY GIỚI CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC  -  Nguyễn Trọng Vĩnh  

   

    1abu292.gif  Nhà tù Vn thế kỷ 21  -  Linh Mục Lê Ngọc Thanh  ( video) 

    1abu292.gif  Từ đỉnh cao của sự kiêu ngạo đến tận đáy của bạc nhược  -  Song Chi 

    1abu292.gif Hăy Nh́n Cho Kỹ - HT Phạm văn KHảm

    1abu292.gif  1975 Nếu Việt Nam Cộng Ḥa Thắng 

    1abu292.gif MUA SỰ THẬT - Minh Lâm

    1abu292.gif ANH VÀ TÔI - HT Phạm văn Khảm

    1abu292.gif Ai Dạy Ai Một Bài Học - Ngô Nhân Dụng

    1abu292.gif  "Ḥa Hợp Ḥa Giải" : Những âm mưu, Những ḷng Bến Hải, Những nhịp cầu - Vũ Đông Hà

   1abu292.gif  Nguyn Tn Dũng, trí thc, và trí ng

   1abu292.gif  Nếu mọi tín đồ tôn giáo đều "thực hiện tốt chủ trương của Đảng". 

   1abu292.gif   CẢM TƯỞNG của Lễ Sanh Lê Hương Muội

   1abu292.gif  Lời dạy của Đức Hộ Pháp - Hồ Nguyễn

   1abu292.gif  Bản Tường Tŕnh - Lễ Sanh Hương Muội

    1abu292.gif  Đạo Tâm Thư 14 - Lễ Sanh Hương Muội.

    1abu292.gif  Bổn Phận Tín Đồ - Thiện Tâm

    1abu292.gif Tiên Tri - HT Phạm văn Khảm

    1abu292.gif Bệnh Vô Cảm - Phan Hoàng Yến

    1abu292.gif Kháng Nghị Thư Phản Đối Báo Xa Lộ Pháp Luật - Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại

    1abu292.gif Trao Đổi Quan Điểm Với Báo Xa Lộ Pháp Luật - Dă Trung Tử

    1abu292.gif Vấn Đề Quân Đội Cao Đài - Hương Xuân

    1abu292.gif Chánh Quyền CSVN Dẫm Lên Vết Xe Đổ Của Diệm, Nhu - Hương Xuân

    1abu292.gif Lời Kêu Cứu - Hương Xuân

   1abu292.gif Tin Ai? Ai Tin? - HT Phạm Văn Khảm

    1abu292.gif Thơ Gởi Anh Đằng-Nguyễn Ngọc Già

   1abu292.gif Đừng lấy dạ tiểu nhân đo ḷng quân tử

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000