ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN ĐÀNG, NIẾT BÀN, CỰC LẠC THẾ GIỚI

tại thế gian này có thể lập được hay không?

Huỳnh Thanh Minh

       Sau mùa đại dịch toàn cầu, người ta nh́n thấy cái cần thiết của một cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ là vật chất. Người ta cũng cần sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nói chung người ta rất cần yếu tố tinh thần cũng như cần vật chất. Vậy nên người viết đặt vấn đề để mọi người cùng suy gẫm như tựa bài viết.

       Tất cả các quốc gia, các xă hội đều mơ ước tạo cho cộng đồng của ḿnh một đời sống hạnh phúc lư tưởng và mẫu mực thật sự. Từ đó nên có rất nhiều lư thuyết được đặt ra để thực hiện ước mơ đó:

       Công GiáoHồi Giáo muốn dắt con chiên của ḿnh lên Thiên Đàng.

       Phật Giáo muốn đưa các phật-tử về cơi Niết Bàn.

       Cao Đài Giáo muốn dẫn đường đưa chư môn đệ của ḿnh vào Cực Lạc Thế Giới….

       Chủ nghĩa Cộng Sản nôn nóng hơn muốn lập cho dân của ḿnh một Thiên đường ngay tại mặt thế này. V́ cho rằng chết là hư vô, là chẳng c̣n ǵ hết.

       Và nhiều cộng đồng đều có ư muốn tương tự như thế.

       Đây là những ước muốn tốt đầy thiện ư. Ai cũng có quyền mơ ước được như vậy.

       Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra cho mọi nhà lănh đạo có trách nhiệm của các cộng đồng ấy: “ Linh hồn chắc chắn sẽ được vào nơi mong muốn (trừ người cộng sản). Nhưng nơi đó lại vô h́nh. Vậy ta có thể lập các nơi mong muốn đó tại thế gian này không?”.

       Đây là một chủ đề lớn. Cần có sự suy nghĩ nghiêm túc và thực tế khả thi để giải đáp.

       Không biết các thành viên của tất cả các cộng đồng quốc gia và tôn giáo nêu trên có kế sách và phưong cách thực hiện như thế nào chưa?. Riêng với tư cách là một tín đồ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh (ĐCĐ-TTTN) tôi tự tin là Tôn giáo Cao Đài sẽ làm được. V́ đă từng làm rồi.

=====================

       Trong các loại h́nh xă hội nêu trên, nhận thấy có hai dạng ư thức xă hội: Duy Vật và Duy Tâm đang hiện hữu

       Trong xă hội duy-vật đại diện là: “Chủ nghĩa Cộng Sản” điều hành đất nước bằng chế độ kinh tế kế hoạch hóa đối lại với kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa. Người Cộng Sản muốn lập cho dân của ḿnh một cuộc sống như  Thiên đường ở tại thế gian này. Đó là nói vào thời điểm trước của thế kỷ 20. Hiện nay, chủ nghĩa cộng sản không c̣n thực trong thực tế, chỉ c̣n cái tên để duy tŕ sự cai trị. Tất cả các quốc gia kinh tế kế hoạch hóa đă chuyển sang kinh tế thị trường.

       Trong xă hội duy-tâm có nhiều h́nh thái quốc gia đại diện là Công Giáo và Phật Giáo và một số tôn giáo khác.

       Trong xă hội duy-tâm và duy-vật song hành  đại diện là Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. ĐCĐ-TTTN với phương châm tự độ và độ tha. Người Cao Đài muốn ḿnh tự sản xuất để tự nuôi sống và tu hành. Không muốn nặng mang của thập phương cúng dường của thí chủ đàn na. Các phái Cao Đài khác không nằm trong nhóm này mà có thể nằm trong nhóm xă hội duy-tâm mà thôi v́ nặng phần tu chơn.

       Từ khi lập giáo vị Giáo chủ ĐCĐ.TTTN đă có ư muốn lập cực lạc thế giới cho tín đồ của ḿnh khi c̣n tại thế và sau khi thoát xác. Đây thật là một ḷng thương thật sự với nhơn sanh giúp cho tín đồ của ḿnh hết khổ. Đó là Cơ Quan Phước Thiện. Cơ quan Phước Thiện đă có chánh thức trong Đạo Luật.

       Để thực hiện được lư tưởng tốt đẹp đó, điều kiện khách quan và chủ quan tối thiểu cho một xă hội mang nét của một Thiên đường các h́nh thái xă hội tại thế phải có:


         1-/ Người đứng đầu hành chính của cộng đồng tôn giáo hay quốc gia phải :

         a-Tuyệt đối vô tư để đảm bảo công lư và công b́nh được thực hiện.

         b-Làm việc chung không ăn lương để tránh tham nhũng vụ lợi.

         c- Mặc quốc phục để giữ được tinh hoa dân tộc và không tạo ranh giới ngăn cách giữa người lănh đạo và thành viên.

         d-/ Phải ăn chay để khỏi bị cám dỗ của miếng ngon rượu thịt.
         2-/ Phải tôn trọng các cộng đồng hay quốc gia khác và ngược lại. Người ngoài cộng đồng phải tôn trọng không
đả phá hủy hoại can thiệp vào đường lối và kế sách của cộng đồng khác.
          3-/ Phải đủ ba Quyền phân lập tuyệt đối. Trong đó quyền lập-pháp phải có đủ đại diện
cho đủ ba cấp.

       a-    Cấp một đại diện cho ư muốn của toàn dân tạm gọi Viện hay Hội Nhơn Sanh.

       b-    Cấp hai đại diện cho ư muốn của các cấp chức-phẩm lănh đạo hành chánh.

       c-    Cấp ba đại diện cho phán quyết tối cao.


          4-/ Luật pháp cần nghiêm minh, không cần nghiêm khắc. Không cần có h́nh phạt nặng nề nhưng phải công bằng. Giới cầm quyền phải bị phạt nặng hơn người không giữ quyền. Phải có đủ hai loại luật.

       a-    Một loại phải chấp hành để đảm bảo mọi hoạt động của xă hội được tiến hành trôi chảy và trật tự.

       b-    Một loại phải phấn đấu vươn ḿnh đạt cho được. Các chức phẩm ở cấp hai lập pháp chỉ tuyển chọn trong hạng này mà thôi.


          5-/ Có thể không cần quân đội, chỉ cần nhân viên trật tự công cộng.

       Với các nguyên tắc và tiêu chí nêu trên đảm bảo cho mọi người từ thượng lưu, trung lưu và hạ lưu đều được đối xử công bằng. Cấp trên không lấn hiếp cấp dưới và cấp dưới không cúi đầu chịu nhục do cấp trên áp đặt. Chi tiết các mục được thuyết minh căn cứ trên hiện thực cụ thể như sau:

       -Mục 1-a điều kiện vô tư. Tuy không trọn vẹn nhưng tạm mặc định tất cả các lănh đạo trên thế giới của các quốc gia của các tôn giáo và hội đoàn đều có được.

       -Mục 1-b, điều kiện làm việc không lương. Nh́n thấy các lănh đạo tôn giáo nói chung trên thế giới đều đạt v́ chắc chắn không ai lănh đạo tôn giáo đi ăn lương? Nếu có th́ đó là điều ngoại lệ. Lănh đạo quốc gia th́ có chủ tịch Hồ Chí Minh thế kỷ trước và hiện nay tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Ông Donalt Trump.

       -Mục 1-c điều kiện ăn chay và mặc quốc phục. Lănh tụ các tôn giáo Á châu: Ông Phạm Công Tắc giáo chủ đạo Cao Đài đạt cả hai. Tổng thống đệ nhứt Việt Nam Cộng Ḥa, ông Ngô Đ́nh Diệm đạt được yêu cầu quốc phục nhưng không ăn chay. Lănh tụ các phật giáo và tôn giáo khác đạt ăn chay nhưng không mặc quốc phục.

       -Mục 2: điều kiện người ngoài phải tôn trọng triệt để có được. Điển h́nh như trong lănh vực tôn giáo có Ṭa thánh Vatican, nằm trong lănh thổ Italy nhưng độc lập với chánh quyền nước này. Trong lănh vực quốc gia có các nước Châu Âu Châu Mỹ. Châu Á th́ có được các quốc gia theo chủ nghĩa tự do dân chủ đa nguyên trên thế giới.

       -Mục 3 điều kiện nhà nước hay tôn giáo phải có đủ Tam-Quyền Phân-Lập hầu hết các quốc gia theo chủ nghĩa tự do đều có.

       -Quyền lập pháp hai cấp th́ cũng vậy chỉ có các nước tự do dân chủ.

       -Quyền lập pháp ba cấp th́ chỉ có Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh giai đọan 1926 đến năm 1978. Cũng ĐCĐ-TTTN  nhưng giai đọan sau năm 1979 th́ không có tam quyền phân lập cũng không có lập pháp ba cấp. tất cả chỉ có lịnh.

       -Mục 4: tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa tự do dân chủ đều băi bỏ h́nh phạt tử h́nh. Nhưng vẫn c̣n những h́nh phạt nặng là chung thân và nhiều năm.

       Do lịch sử để lại, chủ nghĩa tự do dân chủ đă có mặt tại hành tinh rất lâu, cũng chưa đặt nền móng cho một thiên đường tại thế v́ c̣n hiện hữu nhiều bất công xă hội. Chủ nghĩa Cộng Sản từ ngày Lê-Nin đem áp dụng học thuyết Các-Mác vào nước Nga trên 100 năm qua tuy quyền lực tập trung cũng chưa làm được. Hiện đă từ bỏ học thuyết này. Các tôn giáo th́ vẫn ́ ạch chú trọng tâm linh mà xem nhẹ vật chất, nên đời sống hiện hữu tại mặt thế này vẫn c̣n đeo đai cảnh khổ.

        Cái hạnh phúc của công dân trên Thiên-Đàng-Quốc không phải chỉ cần có vật chất, nhu cầu về tinh thần cũng thật cần thiết không kém ǵ vật chất.

       Đa phần các tôn giáo đều chỉ chú trọng tâm linh, c̣n vật chất th́ phó thác cho xă hội hay đời lo. Mục đích đưa dân ḿnh lên thiên đàng nơi cơi vô h́nh th́ mơ hồ không thấy. Thiên đàng hữu h́nh th́ hầu như không đạt.

       Như trên đă nói, với tư cách các tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ai cũng thấy rằng Cao Đài sẽ làm được v́ đă làm rồi trong thời kỳ đầu khai đạo (tức 1926 đến 1978). Thời gian đó các nguyên tắc và điều kiện yêu cầu tối thiểu Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đă có tất cả. Giai đoạn sau năm 1979, Tôn giáo Cao Đài Tây Ninh đă bị buộc phải bỏ cả khuôn vàng thước ngọc do chư tiền khai lập nên để ḥa vào ư chí chung của Đảng lănh đạo.

       Điều kiện 1 (a,b,c) Cao đài Tây Ninh hội đủ.

       Điều kiện 2 (a,b,c,) Cao Đài Tây Ninh hội đủ: đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh luôn giữ một mực tôn trọng các cộng đồng quốc gia hay tín ngưỡng khác. Nhưng c̣n một chút khó khăn là bị cộng đồng khác trong đó có nhà cầm quyền gây khó khăn. Nhưng với tinh thần thương yêu ḥa ái, lănh đạo Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đă giao thiệp và đạt thỏa ưóc tôn trọng của nhà nước lúc đó gọi là thỏa ước Bính Thân. Đây là thời kỳ cực thịnh của Tôn Giáo Cao Đài. Sau 1975 khi chánh quyền cách mạng tiếp quản miền Nam th́ Hội Thánh ĐCĐ-TTTN  không đạt được thỏa ước như năm Bính Thân với chánh phủ Việt nam Cộng Ḥa. V́ vậy Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh phải thay đổi toàn diện biến ḿnh thành một tổ chức Chánh Trị làm thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc.

       Người viết chủ đề này chỉ lấy kết quả trước đây để chứng minh. Muốn nghiên cứu đầy đủ Cao Đài các chuyên gia chỉ nên lấy móc 1926-1978 mà thôi. Sau móc này th́ Cao Đài không c̣n là một tôn giáo thuần túy mà là một cánh tay của đảng cầm quyền.

       Điều kiện 3: Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có đủ. Đạo có đủ ba Đài  và ba cơ quan độc lập: Lập Pháp của Ba Hội lập quyền Vạn Linh, Hành Pháp của Cửu Trùng Đài, Tư pháp của Hiệp Thiên Đài và Ṭa Đạo.

       Riêng quyền lập pháp có đủ ba cấp đại diện cho ba cấp xă hội là Đại Hội Nhơn Sanh, Đại Hội Hội Thánh và Thượng Hội.

       Điều kiện 4: Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có đủ. Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có đầy đủ Pháp và Luật, và hệ thống hành chánh ban hành văn bản dưới luật. Về hệ thống luật pháp th́ luật của Cao Đài gồm đủ cả hai phần. Một phần phải chấp hành để mọi hoạt động chung được vận hành suông sẻ. Một phần phải phấn đấu để trở thành người ưu tú có tí tuệ hữu ích. Đó là luật của Thiên Đạo và luật của Thế Đạo, hay c̣n gọi là Thiên Luật và Thế Luật.

       H́nh phạt áp dụng cho kẻ phạm luật pháp rất nhẹ nhàng trong khung 10 h́nh. Thấp nhất là quỳ hương sám hối, cao nhứt là không nh́n nhận là người tín đồ, tức là trục xuất ra khỏi đạo. H́nh phạt để răn đe và cảm hóa tinh thần người vi phạm để sửa sai chứ không phải để hành hạ đau khổ thể xác.

       Điều kiện 5 Cao đài Ṭa Thánh Tây Ninh có một chút vấn đề.  Khoảng đạo nạn 1941-1946, Đức Hộ Pháp bị bắt đày đi đảo quốc Madagasca. Cơ sở thờ tự và chư đạo hữu nơi quê nhà bị bách hại và khủng bố trầm trọng nên các chức sắc tiểu cấp ở nhà có lập thành quân đội để bảo vệ Đạo khỏi sự bức hại của chánh quyền thuộc địa và côn đồ trong nước. Khi Đức Hộ Pháp được trả tự do về th́ trước việc đă rồi đành phải chấp nhận và điều hành cho mọi việc ổn định sau đó giải tán quân đội cho các quân nhân trở về thuần túy tu hành thực hiện nhơn nghĩa.

       Các người đứng đầu các quốc gia hay các tôn giáo không ai gạt dân. Luôn muốn đem hạnh phúc cho dân ḿnh hay tín đồ của ḿnh. Hạnh phúc đó không cần phải quá nhiều quá cao siêu về vật chất, nhưng về tinh thần phải được đầy đủ. Thảng như có một tập thể nào đó dùng mọi biện pháp đem nhiều của cải làm đời sống vật chất của người dân cao hơn, nhưng về phưong diện tinh thần lại gây ức chế tổn thương, xă hội đó chẳng phải là thiên đường theo như câu : “Bụng đói thảnh thơi con hạc nội. Lúa bồ no đủ phận gà lồng.” . Người dân cũng vậy, có thể ăn không cần no, nhưng tuyệt đối phải được tự do.

       Hôm nay đưa chủ đề này lên diễn đàn, người viết không nhằm lên án một ai. Chỉ thu thập được ư nguyện của nhiều con người mang tổng hợp lại. Các tôn giáo muốn đưa tín đồ về cơi thiên đàng, niết bàn, hay cực lạc sau khi thoát xác tức chỉ về được phần linh của con người. Phần này lại thuộc thế giới vô h́nh. Khiến nhiều người c̣n có chút do dự hoài nghi. Mọi người ước ao có một cuộc sống b́nh yên hạnh phúc tự do học hỏi và nghĩ suy không bị đóng khung hạn hẹp để thực hành nhơn nghĩa. Như vậy cuộc sống tại thế là một thiên đàng rồi. Dĩ nhiên lúc ấy họ đă tích thiện đủ đầy, đương nhiên là khi thoát xác sẽ được về thiên đàng y như mong muốn của các tôn giáo. Để được cái kết quả tinh thần ấy, con người thế tục có thể chấp nhận hy sinh một phần vật chất của ḿnh để cho cộng đồng được kết quả tốt.

       Để kết thúc bài tham luận, người viết chợt nghĩ, ngoài phần giáo lư, giáo luật của các tôn giáo, các Tôn giáo nên chăng tổ chức một cuộc thi đua lập thiên-đường-tại-thế cho tín đồ của ḿnh? Dĩ nhiên các lănh đạo các quốc  gia cũng cần thực hiện thi đua này để chứng tỏ ḿnh nói thật, không lừa gạt nhân dân. Chừng ấy thế gian này chắc chắn là một thiên đường thật sự.

Nay kính,

Thành phố HCM, sau mùa dịch Covid-19.

Huỳnh Thanh Minh.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000