ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NỘI QUY

 

VÀI QUY ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

 

Điều 1: Nội dung của bài viết không đi ngược lại Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo luật, Đạo Nghị Định và       những văn kiện mang tính pháp quy của Hội Thánh Đại     Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh đúng Chánh pháp (trước năm 1975).

Điều 2: Các bài trích dẫn phải ghi rơ tên tác giả và xuất xứ.

Điều 3: Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của ḿnh.

Điều 4: Mục tiêu của Diễn Đàn nhằm cổ vũ việc duy tŕ và bảo tồn nền Chánh pháp cũng như công cuộc phục nguyên một Hội Thánh đúng Chơn truyền của Đức Chí Tôn. Nên Diễn Đàn đón nhận tất cả các tác giả, không phân biệt đến từ Cơ quan Đạo hoặc Tập thể Đạo nào, miễn là cùng đồng thuận với mục tiêu trên.

Điều 5: Các bài viết phản ảnh cuộc sống và xă hội phải lành mạnh, trung thực và khách quan.

Điều 6: Diễn Đàn chỉ là một con thuyền để đưa lữ khách VỀ NGUỒN nên Ban Biên Tập cũng như Bàn Trị Sự HĐ Florida không chịu trách nhiệm pháp lư cả Đạo lẫn Đời về nội dung của bài viết.

Điều 7: Tùy t́nh h́nh thực tế, trong tương lai, các quy định trên có thể sửa đổi hoặc bổ sung thêm.

 

BAN BIÊN TẬP

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000