ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI KÊU CỨU

 

- Kính gởi: Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam HÀ NỘI

- Đồng kính gởi: Quí cấp Lănh đạo các tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo trên toàn Thế Giới.

Nhờ sự chuyển đạt của các cơ quan Truyền Thông Quốc Tế.

Thưa Quí Ngài và Quí Vị,

Suốt hai mươi năm (1955-1975), chiến tranh đă chôn vùi xương máu của nhân dân Việt Nam : Qua cơn băo lửa, máu của nhân dân hai miền Nam Bắc ngừng rơi. Hoàn cảnh đổi, hết cảnh nô lệ về đất đai, tài sản lại đổi sang cảnh nô lệ về chủ nghĩa. Giáo dân Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh như người mất Đạo, đời sống tâm linh của họ bị khống chế của Chính quyền, Đảng ủy các cấp lần hồi bị phân hóa, áp đặt bởi những tên bù nh́n tay sai cốt cán đắc lực đă biến Đạo Cao Đài như một món hàng giữa chợ, mặc t́nh pha chế làm hàng giả, hàng nhái miễn sao thu được lợi thế cho ḿnh. Những người dân thấp cổ bé miệng phải chịu sống trong tủi hờn uất ức. Những thế lực thô bạo của C.A. đă nhúng tay can thiệp trực tiếp vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài, biến Đạo Cao Đài thành Phàm Giáo quốc doanh để lại một sự ô nhục cho lịch sử tín ngưỡng của nhân loại.

Đức Cao Đài Ngọc Đế đă giáng điển răn đe những kẻ giả tâm phản loạn chơn truyền, lập Bàn Môn Giả Đạo:

 “……Ngươi đâu hiểu rơ làm ra lẽ Trời Phật vốn con buôn. Tội t́nh ấy lớn là thế nào?...

Ngươi hiểu chăng?...

Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi…”

 Thưa quí cấp lănh đạo Đảng,

 Qua các văn bản sau đây đă thể hiện bằng chứng cụ thể việc làm của quí Ngài đối với Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

 1/- Bản Án Cao Đài của MTTQ.VN Tỉnh Tây Ninh ngày 20-09-1978: Đây là một văn bản “luật rừng” áp đặt của những kẻ thô bạo, oán chạ thù vơ vô trách nhiệm trước công luận. Một bản án không có ṭa án, không có Hội Đồng xét xử; không có những người đại diện cho bị cáo, không có người chịu trách nhiệm kư tên; chỉ mệnh danh là MTTQ.VN Tỉnh Tây Ninh để hù dọa quần chúng. Thật là vô lễ đối với một nền Tôn Giáo lớn của nước nhà do khẩu lệnh của bề trên.

 2/ - Quyết định số 124/QD-UB ngày 04/06/1980 của UBND Tỉnh Tây Ninh, Chủ Tịch Đặng Văn Thượng kư tên giải tán toàn bộ hệ thống tổ chức và điều hành Đạo sự, tịch thu hầu hết tài sản của Đạo tại nội và ngoại ô Ṭa Thánh Tây Ninh.

 3/- Quyết định số 88/QD-UB ngày 14/09/1989 của UBND Tỉnh Tây Ninh, đổi tên : “Hội Đồng Quản Lư Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh” thành “Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh”. TM. UBND Tỉnh Tây Ninh – KT Chủ Tịch. Phó Chủ Tịch Thường Trực Vơ Sơn Lâm kư tên. Chứng tỏ cái tổ chức HĐCQ cũng như cái Hội Thánh trá h́nh hiện nay đều là của chánh quyền CSVN lập ra, không dính líu ǵ đến Tân Luật, Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh. Kính xin mọi người chớ nhầm lẫn.

 4/- Thông báo số: 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN, giải tán hệ thống hành chánh Đạo của Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh; xây dựng lực lượng cốt cán, đưa Đạo Cao Đài vào sự điều hành của các cấp Ủy Đảng. TM. Ban Bí Thư Lê Đức Anh đă kư.

 5/- Hướng dẫn số: 21-HD/DV ngày 29/01/1994 của Ban Dân Vận Trung Ương Đảng hướng dẫn cụ thể đưa Đạo Cao Đài chịu sự lănh Đạo của Đảng… Xóa bỏ cơ bút…

Trưởng Ban Dân Vận TW Phan Minh Tánh kư tên.

 6/- Thông Báo số: 10-TB/TGCP ngày 30/12/1995 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ thông báo kết quả hội nghị chuyên đề về công tác đối với Đạo Cao Đài.

Q.Trưởng Ban – Vũ Gia Tham kư tên.

 7/- Kế hoạch: 01-KH/TU ngày 27/05/1996 của Bí Thư Tỉnh Ủy Tây Ninh triển khai thực hiện Thông Báo số 34/BBT của Ban Bí Thư Trung Ương đối với Đạo Cao Đài phái Tây Ninh. Bí Thư Nguyễn Văn Rốp kư tên.

 8/- Quyết định số: 42-QD/TU thành lập ban chỉ đạo thực hiện thông báo 34 của Ban Bí Thư về chủ trương đối với Đạo Cao Đài. Tuyển dụng nhân sự, lập Hội Đồng Chưởng Quản. Bí Thư Nguyễn Văn Rốp kư tên ngày 29/05/1996.

 9/- Thông báo số: 319/TB-BDV ngày 30/09/1996 của Trưởng Ban Dân Vận TW tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước đối với Đạo Cao Đài trong t́nh h́nh mới tại Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng (khóa VI).

KT Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương – Phó Trưởng Ban Trịnh Xuân Giới kư tên.

 10/- Hướng dẫn số: 31-HD/DVTW ngày 16/02/1998 của Ban Dân Vận TW v/v tiếp tục triển khai Thông báo 34 về Đạo Cao Đài gởi Ban Dân Vận các tỉnh, thành ủy (nơi có Đạo Cao Đài).

KT Trưởng Ban Dân Vận TW – Phó Ban Thường Trực Trịnh Xuân Giới kư tên.

 11/- Thông báo số: 145-TB/TW của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN ngày 15/06/1998 kết luận về tăng cường lănh đạo công tác Tôn Giáo trong t́nh h́nh mới (tối mật).

TM Bộ Chính Trị Phạm Thế Duyệt kư tên.

 12/- Thông tư số : 2/1999/TT/TGCP ngày 16/06/1999 v/v tổ chức và hoạt động của Đạo Cao Đài, nhà nước quản lư như một cơ quan nhà nước. Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ Lê Quang Vịnh kư tên.

 Tất cả những văn bản nêu trên đây chung qui hầu hết là vận động, kiểm tra và kết thúc việc thực hiện Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí Thư TW Đảng CSVN nhằm chuyển nền Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trở thành một nền Đạo mới với qui điều giáo pháp do Đảng đề ra. Hệ thống tổ chức và điều hành đều nằm trong bàn tay của các cấp Ủy Đảng.

 Thưa quí cấp Lănh đạo Đảng và Nhà Nước,

  Từ thử Nước Nam ta chưa hề có Đạo, người Việt v́ giàu ḷng tín ngưỡng nên đă thu nhập tín ngưỡng của nhân loại toàn cầu và thành tâm hết ḷng tín ngưỡng các mối Đạo ấy. Nay được hồng ân vĩ đại của Đức Thượng Đế đă ban cho dân tộc Việt Nam một mối Đạo vinh diệu khả dĩ phục hồi được nền Đạo Đức truyền thống của Tổ Tiên. Lẽ ra người Việt Nam vui mừng và biết quí trọng điều ấy, trái lại v́ quyền lợi riêng tư đă thẳng tay tàn diệt, biến nền Chánh Giáo trở ra phàm giáo không chút tiếc thương!

 Nhà nước cho rằng không can thiệp vào nội bộ Tôn Giáo mà lại chỉ đạo Tôn Giáo!

 Những tổ chức xă hội như TỔ NGHI LỄ để lo việc ma chay tang tế cho nhân dân. Những Cán bộ trong Tổ Nghi Lễ có thể là Tổ Trưởng, Tổ Phó hoặc Tổ Viên chẳng hạn… Tại Sao Mặt Trận Xă lại ban cho họ cái phẩm cấp và sắc phục của Đạo Cao Đài là Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự hoặc Thông Sự ?! Người ban cho và những người nhận lănh đă căn cứ từ luật pháp nào để đưa vào ḿnh một phẩm cấp Đạo mà không biết xấu hổ?!

 Đây chỉ là một tập đoàn ô hợp phá Đạo hại đời, mượn thế lực nhà nước để lung lạc và bôi bẩn Đạo giáo thật đáng trách!

 Đó là hạ tầng cơ sở ở cấp xă, phường. C̣n ở cấp trung ương, qua bao nhiêu văn thơ quí Ngài đă quyết định lập lại Hội Thánh để thay thế cho cái Hội Thánh mà quí Ngài đă giải thể trước đây. Nhưng trên thực chất đây chỉ là một cái HỘI PHÀM do đám phản đồ mê đắm lợi quyền bôi nhơ danh Đạo.

 Thưa quí Ngài,

 Ṭa Thánh Tây Ninh là ngôi thờ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, nơi tôn nghiêm nhơn sanh đang sùng kính, đâu phải là Hội Trường cho Cán Bộ Tỉnh Tây Ninh vào đây hội họp ?!!

 Hành động như thế là hành động của những kẻ bạo quyền áp bức, chà đạp tín ngưỡng, khinh rẽ nhân dân. Đạo đức Cách Mạng thể hiện như thế đó sao ?!

 Duy vật biện chứng của Mác - Lê Nin cho rằng:

 “Không có Thượng Đế, không có linh hồn… Tôn Giáo là sản phẩm tưởng tượng hoang đường rất nguy hại cho loài người cần phải tiêu diệt. Người Cộng Sản phải coi việc tiêu diệt Tôn Giáo là nghĩa vụ của ḿnh. Không những chỉ tiêu diệt Tôn Giáo mà c̣n tiêu diệt những ǵ có liên quan đến Tôn Giáo…”. Đó là chủ thuyết của Mác-Lê Nin, nhưng quí Ngài là người Việt Nam, Tổ Phụ vẫn là những người có tín ngưỡng Tôn Giáo.

 Một lần nữa, giáo dân Đạo Cao Đài chúng tôi thiết nghĩ mặc dù Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế là vô thần, nhưng quí Ngài là người Việt Nam, hy vọng sẽ v́ hạnh phúc của nhân dân Việt Nam hăy trả lại quyền lănh đạo tinh thần Tôn Giáo Cao Đài cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh như thuở nào. V́ trước mặt luật công bằng của nhân loại, quí Ngài không thể có thẩm quyền thay Trời lập Đạo mới hay dụng quyền lực chen vào nội bộ tôn giáo để sửa đương , lèo lái theo ư thích của ḿnh.

 Thật mĩa mai thay, chiều ngày 03/12/2013, chúng tôi được nghe thông báo trên đài truyền h́nh là Việt Nam được là thành viên của Hội Bảo Vệ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Danh dự quá với sự thật, người quân tử lấy làm xấu hổ. Kính xin quí Ngài hăy tự xét lại việc làm của chính ḿnh đối với các Tôn Giáo nói chung và Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh nói riêng !

 Nếu v́ danh dự trước cộng đồng nhân loại, hy vọng quí ngài sẽ khắc phục, trả lại quyền tự do tín ngưỡng cho giáo dân Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh để chúng tôi có được một cuộc sống b́nh yên cả tinh thần lẫn vật chất như những người sống trên địa cầu này. V́ chúng tôi đă bị phân biệt đối xử và bị đàn áp, khủng bố, ép bức suốt 38 năm qua. Hiện giờ Đạo của chúng tôi đă bị đồng hóa qui phàm dưới sự chỉ đạo hoàn toàn của Chính quyền CSVN.

 Là những người dân mộ Đạo tu hành, chúng tôi chỉ cầu mong được hai chữ b́nh yên. Mười Hai văn bản của Chính Quyền Trung Ương cũng như các tỉnh thành đă thể hiện đầy đủ những lư do những lời kêu cứu của chúng tôi.

 Đây là lời kêu van thống thiết của Giáo Dân Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. Kính xin quí Ngài v́ t́nh thương yêu nhân loại, xin hăy lưu tâm cứu giúp chúng tôi.

 

                                                    Nay Kính,

                                      Sài G̣n, ngày 04-11-Quí Tỵ

                                               (Dl: 06/12/2013)

                           Giáo Dân Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh

                                                Đồng kêu cứu

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634