ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC VÀ HIỂU THÁNH LỊNH 54

(Tôi viết bài này là do t́nh cờ đọc được bài viết của Khối Nhơn Sanh đánh số 1019)

          Thánh lịnh số 54/HP-HN được Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài kư ngày 11-04 năm Bính Thân tại Kim Biên. Đây là lịnh của Chí Tôn tại thế để cầm quyền thiêng liêng mối Đạo. Người ta đọc và giải thích Thánh Lịnh nầy theo nhiều mục đích khác nhau: Hiểu để bảo vệ Đạo, và hiểu để phá Đạo đều có!

          Trong bài viết nầy, tôi xin có ư kiến bàn về dạng người thứ hai : giải thích Thánh Lịnh với mục đích phá Đạo mà thôi!

          1/- Thánh lịnh nầy đă ra đời 60 năm nay, ít ai biết sự có mặt của nó, tuy tôi trên 70 nhưng cũng không biết nó! V́ biến cố Đạo Lịnh 01…. Nhưng may nhờ trang của hương Đạo Florida đăng lên với tựa đề: "Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành Tám Ra Lịnh Đóng Cửa VP Hiệp Thiên Đài Th́ TL 54 Được Tung Ra?" của tác giả Nhất Nguyên (http://huongdaoflorida.com/taisao.html). Từ đó tôi mới biết sự có mặt của Thánh Lịnh 54 ,và chắc chắn ai đó có học vấn uyên bác đă đăng lên mạng cá nhân của ḿnh đúng vào lúc ấy!

          Nay do t́nh cờ đọc được bài viết đánh số 1019 trên trang mạng khoinhonsanh.2014 (KNS 1019) kư tên Dương Xuân Lương trả lời cho hâu tấn th́ tôi biết chắc người tung ra Thánh Lịnh này là Dương Xuân Lương chứ không ai khác, v́:
          Trích ( KNS 1019) câu trả lời của DXL cho hậu tấn: “Vậy th́ các em nên hỏi thẳng họ dùm Đạo Cao Đài có khoản nào qui định rằng muốn phổ biến tư tưởng, văn bản, Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp phải chờ ư kiến của họ (xem đúng lúc hay chưa) mới được phép chăng?”

          2/ "Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành Tám Ra Lịnh Đóng Cửa VP Hiệp Thiên Đài Th́ TL 54 Được Tung Ra ?" Câu hỏi của tác giả Nhất Nguyên đă gợi cho chúng tôi t́m hiểu và nhận định! Và dư luận Đạo đă có ư kiến nhiều phía nhưng gom lại là: Nguyễn Thành Tám muốn dùng Thánh Lịnh nầy để biện hộ cho việc đóng cửa văn pḥng Hiệp Thiên Đài theo như điều 1 Thánh Lịnh như sau: “không c̣n quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh nữa , chỉ c̣n Chức Sắc Thiên phong tùy phẩm vị ḿnh hành Đạo mà thôi!” Nguyễn Thành Tám đă không chánh thức biện hộ cho việc đóng cửa VP-HTĐ mà nhờ mượn Thánh Lịnh 54 để núp bóng. Đây là hiểu và giải thích Thánh Lịnh theo cách phá Đạo (thứ nhứt)!

          3/ Trích ( KNS 1019) : “Vậy th́ các em nên hỏi thẳng họ dùm Đạo Cao Đài có khoản nào qui định rằng muốn phổ biến tư tưởng, văn bản, Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp phải chờ ư kiến của họ (xem đúng lúc hay chưa) mới được phép chăng?”
Việc t́m hiểu Thánh Lịnh được tung ra lúc nầy làm Ông Lương khó chịu nên Ông Dương Xuân Lương đă cố t́nh giải thích cho hậu tấn của Ông ấy từ ư nghĩa t́m hiểu mục đích ư muốn của ai đó là ǵ khi Thánh Lịnh được đưa ra thành cái quyền có được quyền phổ biến Thánh Lịnh hay không? Đây là hiểu và giải thích Thánh Lịnh theo cách phá Đạo (thứ hai)!

          4/ Trích ( KNS 1019) : “Câu hỏi như vậy chứng tỏ nết cửa quyền, hách dịch, gian tà đă theo họ vào cửa đạo. Cũng có thể họ dang dự tính một điều ǵ đó mà bị Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp nhấn ch́m nên họ uất ức, tức giận rồi tung hỏa mù cho người đạo phải e dè, sợ sệt rồi mổi mổi việc chi cũng phải thỉnh ư họ.
Chúng tôi muốn các em hiểu rằng: thực hiện quyền tự do trong đạo đức th́ không cần biết họ có hài ḷng hay không, không cần xin thỉnh ư, không cần phép bất cứ ai.”

Câu nầy Dương Xuân Lương muốn biến sự tức giận của nhơn sanh nói chung và hậu tấn của ông ấy nói riêng thành sự tức giận chỉa qua người muốn t́m hiểu Thánh Lịnh giai đoạn nầy, muốn xúi cho dư luận phẩn nộ nên mới gán cho người đặt vấn đề : “Cũng có thể họ đang dự tính một điều ǵ đó mà bị Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp nhấn ch́m..”! Cũng có thể chứ không phải khẳng định. Trong khi Đạo học bài học thương yêu th́ Ông Lương lại xúi họ phẩn nộ!! Đây là hiểu và giải thích Thánh Lịnh theo cách phá Đạo (thứ ba)!

          5/ Ông Dương Xuân Lương đă vẽ h́nh ảnh Ông Nhất Nguyên theo ư nghĩ riêng của ông ấy rồi đi lên án cái h́nh vẽ cho chính Dương Xuân Lương tự ḿnh tạo ra, đây là phong cách có một không hai! Ai là hậu tấn của Ông ấy nên học thật kỷ cái phong cách nầy (hay không học th́ tùy ư)!

          6/ Ai hiểu Thánh Lịnh 54 theo kiểu không c̣n Quyền Hội Thánh HTĐ …(điều một) mà cho rằng Không c̣n Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là mang đại tội với Hộ Pháp Thiên Tôn nếu không đọc điều hai : “Thoăn như có điều chi khẩn cấp buộc phải dùng quyền Hội thánh Hiệp Thiên Đài…”.

           Vừa qua, Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đă áp dụng điều hai Thánh Lịnh 54 để họp bầu một vị Quyền Chưởng Quản đă được Đức Hộ Pháp phê chuẩn trước bằng Thánh Lịnh 257! Nhưng công việc nầy đă bị Khối Nhơn Sanh đến làm hư đại sự bằng cách đến đọc Thư chúc mừng để làm cái cớ cho Ban Trật Tự HĐCQ đóng cửa VP-HTĐ. HĐCQ đă cảm ơn hay chấm công Khối Nhơn Sanh 2014 hay chưa?

          7/ Trích ( KNS 1019) “Các em viết:1/- Chúng tôi đă hiểu lầm rằng quí vị chức sắc Hiệp Thiên Đài công cử ngày 4/10/2015 là tái lập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Hiền huynh đă dẫn chứng từ Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp để cung cấp thông tin đó là chức sắc Hiệp Thiên Đài hành đạo (không đủ để gọi là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và không đủ để hiểu đó là Hội Thánh Cao Đài). Xin cảm ơn.”

Câu trích nầy, hậu tấn của Dương Xuân Lương đă nói rơ: chính Dương Xuân Lương đă đăng Thánh Lịnh 54“…đă dẫn chứng từ Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp…”. Các hậu tấn của Dương Xuân Lương đă hiểu đúng việc làm của Quư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, nhưng DXL lại cố t́nh giải thích cho họ hiểu là không đúng v.v. Đây cũng là hiểu và giải thích Thánh Lịnh theo cách phá Đạo (thứ tư)! Và c̣n nhiều nữa...!!

Tôi không biết tại sao việc làm của Quư Chức Sắc HTĐ lại làm cho ông Dương khó chịu đến thế? Tôi nghĩ ông nên ra tuyên bố thẳng là Khối Nhơn Sanh không ủng hộ HTĐ tái thủ đạo quyền theo luật pháp Đạo là mọi việc sẽ ổn cả! Đâu cần phải giải thích ṿng vo cho dư luận càng hiểu rơ bên trong ḷng ông nhiều hơn!

Tôi không quen biết cả hai Ông Nhất Nguyên và Dương Xuân Lương! Mong cả hai ông miễn chấp nếu có điều chi mạo phạm. Tôi chỉ thấy các văn bản do hai ông viết mà nhận xét thôi. Một ông muốn cung cấp thông tin và tư liệu cho dư luận t́m hiểu và một ông th́ tức giân v́ sự cung cấp đó! Tôi không biết hai ông năm nay lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi, nên tôi chỉ mạo muội với tư cách một bạn đồng môn khuyên quư ông đừng dùng phương tiện thông tin hiện đại trích điểm nhau nữa! Để chúng ta có đủ thời gian và thương yêu lo cho sự nghiệp Đại Đạo trong khuôn khổ Luật Pháp Đại Đạo.

Kính chào đoàn kết!

Đoàn Minh Thuỳ

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634