ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIÊN TRI

* Hiền Tài Phạm văn Khảm
*  *  *

TIÊN là trước, TRI là biết. Vậy Tiên Tri nghĩa là biết trướcVí như khi khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn cho biết trước rằng:
“Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Qủi Vương đă khởi phá khuấy Chơn Đạo, đến DANH TA nó c̣n mượn, duy NGAI TA nó chẳng dám ngồi mà thôi”. (TNHT Đàn cơ ngày 2/8/1926).

DANH TA là ǵ? Mượn Danh Ta là làm sao? Đó là điều mà chúng ta cần suy cho cùng, nghĩ cho cạn để có một nhận định đúng.
Bây giờ, chúng ta thử đặt vấn đề Hội Thánh có phải là Danh của Đức Chí Tôn tại trần thế nầy không?

Đức Chí Tôn xác định Hội Thánh tức là đám LƯƠNG SANH của Thầy tom góp lại làm một. Cả lương sanh ấy, Thầy đă dùng quyền Thiêng Liêng dạy dỗ, trước un đúc nơi ḷng một KHỐI TỪ BI, ƯU SANH, ÁI VẬT theo Thánh Đức HÁO SANH của Thầy, để dùng làm lợi khí phàm tuc độ người phàm tục.
Những Lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau “LÀM MỘT” mà làm ra THÂN XÁC PHÀM CỦA THẦY th́ Thầy mới có h́nh thể trong thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh khỏi phải hạ trần như trong mấy lần Phổ Độ trước đây.

Vậy Hội Thánh lập nên sau khi khai Đạo cho đến năm 1975 là Hội Thánh do Đức Chí Tôn h́nh thành để thay Danh Ngài mà hành tŕ Đạo Pháp.

Sau biến cố lịch sử trên đất nước Việt Nam, cơ Đạo CaoĐài phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề. Bản án Cao Đài dựng nên xa rời với Chân và Thiện để lấy cớ giải thể Hội Thánh. Thay vào đó là Hội Đồng Chưởng Quản giữ vai tṛ điều hành cơ Đạo theo đúng với đường lối phục vụ Đảng.
Theo thời gian, với danh xưng Hội Đồng Chưởng Quản thấy không thích hợp với ḷng người tín đồ Cao Đài, nên họ lèo lái một cách tinh vi để biến Hội Đồng Chưởng Quản  thành Hội Thánh.


Hội Thánh ngày xưa lập nên theo đúng với Pháp Chánh Truyền, Hội Thánh ngày nay không theo khuôn mẫu Pháp Chánh Truyền mà phải canh cải để phù hợp với Chánh Sách của Đảng.


Bỏ danh Thánh để thay thế danh Phàm. Vậy Tân Hội Thánh nầy phải chăng chỉ là một tổ chức mượn danh … như Đức Chí Tôn đă tiên tri: “Đến danh Ta nó c̣n mượn, duy Ngai Ta nó không dám nồi mà thôi”.

Ai bày tṛ mượn danh nầy? Câu trả lời  đă có sẵn trong lời Tiên Tri: “Qủi Vương đă khởi phá khuấy Chơn Đạo, đến danh Ta nó c̣n mượn”.

Người tín đồ Cao Đài, trước mặt có hai con đường: “Tâm cứng cỏi, Đạo hạnh điều ḥa cứ bước tới THẦY”. (Đàn cơ ngày 22/6/1928 ), c̣n ngược lại th́ theo con đường Tà Quái.
Ngoài ra, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ giáng cơ ngày 4 tháng 6 năm Mậu Th́n (1928) (TNHT trang 165) đă để lời khuyến cáo rằng:

“Những kẻ nào V̀ TÀ TÂM mà để  nhơ bợn Chơn Linh, CHO LŨ TÀ KHUẤY RỐI th́ CHẲNG KHI NÀO được trọn tinh thần ngay thật NHƯ XƯA mà d́u dắt ai cho chánh đặng? Phải kể NHƯ KHÔNG CÓ những kẻ ấy trong nền Đạo và coi đó mà G̀N BƯỚC ĐƯỜNG CỦA M̀NH.”

Qua lời khuyến cáo nầy, người tín đồ Cao Đài cần nghĩ ǵ, cần phải làm ǵ đối với t́nh trạng hiện nay trong cửa Đạo?

Để trả lời câu  hỏi nầy, thiết nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều, về lời dạy của Đức Chí Tôn như sau:
“THẦY dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, c̣n các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy!

Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, THẦY ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép Công b́nh Thiêng liêng chẳng phải nên vậy, ấy cũng là CƠ MẦU NHIỆM CHO CÁC CON CÓ THẾ LẬP CÔNG QUẢ.” (TNHT. trg. 40, Đàn cơ ngày 22 -9-1926 )

Cuối cùng, người viết bài nầy, xin mượn hai câu Thánh Ngôn để kết luận và cũng để gởi chút tâm t́nh đến quí Huynh Tỷ Đồng Đạo:

- “Phải kể như không có những kẻ ấy trong nền Đạo và coi đó mà ǵn bước đường của ḿnh”.
- “Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập Công quả”.


Cầu nguyện Đại Đạo hoằng khai,Thiên Hạ Thái b́nh và Thánh Thất an ninh.


Hiền Tài Phạm văn Khảm

 Nguồn  Bản tin Cao Đài Hải Ngoại

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000