ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN VỀ MÊ TÍN VÀ NGÔN PHONG

(Nhân đọc Thông Tri số 21/92-HT.TT)*

Trần thị Hoa Sữa

       Mấy ngày qua, thời gian trước Tết Đinh Dậu, biến cố Báo Ân Đường, Thánh cốt của Thất Nương Diêu Tŕ Cung bị đánh cướp (hay đánh cắp?) khiến dư luận xôn xao bàng hoàng không ít. Tôi là một nữ nhi ít học, không dám b́nh luận nội dung sự việc này. Tôi tin tưởng tất cả có Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung nơi cơi hư linh lo liệu. Trong phạm vi bài viết này tôi khép nép lạm bàn  2 vấn đề là khái niệm “mê tín” và "ngôn phong" trong Thông Tri 21/92-HT-TT đă xử dụng.

       Ư thứ nhứt: xin bàn về ngôn phong của người tín hữu Cao Đài.

       Chí Tôn dạy cách tu trong Đạo Cao Đài gồm có ba phần: Lập Công, Lập Đức, và Lập Ngôn. Xin hỏi ư kiến chư thiện tâm tín hữu Đại Đạo khắp nơi suy nghĩ như thế nào sau khi đọc lại các cụm từ sau đây, trích trong Thông Tri 21/92-HT-TT:

       “..- đề cao cảnh giác

       - kiên định lập trường

       - vạch mặt chỉ tên

       - bày trừ tận gốc..”.

       Với bước đường Lập-Ngôn các cụm từ này quư đạo tâm có học hỏi không? Hội Thánh là các lương sanh thay thế h́nh thể của Chí Tôn để giáo dân qui thiện từ xưa đến nay có thốt lên những ngôn từ gây hận thù như vậy không? Thương yêu là của Thầy ban, thù hận là của chúa quỉ ban. Như vậy các ngôn từ này là của chúa-quỉ hay của Chí Tôn ban cho Hội Thánh vậy? Đọc các ư trích dẫn trên đây: đồng Đạo tự suy ngẫm xem có phải của kẻ tu hành không? Hành động này có phải của người đang thực hiện chủ nghĩa thương yêu không ???.

       Ở đây tôi xin phân tích các ngôn phong của Hội Thánh đă dùng: trích đoạn kết thông tri 21/92-HT-TT “Hội Thánh xin Thông Tri đến toàn đạo hiểu biết, hăy đề cao cảnh giác, kiên định lập trường, quyết tâm v́ Thầy v́ Đạo, tránh xa kẻ tà tâm, vạch mặt chỉ tên, bày trừ tận gốc kẻ mưu toan phá Đạo, để giữ vững và phát huy nền Đại Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn mà các bậc Tiền bối đă dày công xây dựng”.

       Căn cứ phúc tŕnh số 02/92-BĐD-VT 25-12-Bính Thân (dl 22-01-2017) của ban đại diện hội thánh tỉnh tây ninh, thực hiện theo tâm tư, nguyện vọng chánh đáng của đồng đạo.” (trích đoạn 2 thông tri 21/92 )

       Đồng đạo tín hữu Cao Đài có rất nhiều nguyện vọng; chánh đáng hơn hết là nguyện vọng Luật Pháp của Đại Đạo phải được giữ nghiêm không được canh cải. Nguyện vọng lập lại trật tự kỷ cương luật pháp có phải là nguyện vọng chánh đáng không? Sao không thực hiện?? Hội Thánh trả lời như thế nào với nhơn sanh về nguyện vọng này?

       “- đề cao cảnh giác

       - kiên định lập trường

       - vạch mặt chỉ tên

       - bày trừ tận gốc”

       Đề cao cảnh giác, vạch mặt chỉ tên, bài trừ tận gốc…những ai? Những người phá hoại luật pháp hay những người bảo vệ luật pháp? 

       Ư thứ hai: tôi xin bàn về khái niệm mê tín trong Đạo Cao Đài.

       Trích đoạn đầu: “…tuyên truyền, bịa đặt, lôi kéo người nhẹ dạ mê tín gây rối…”.

       Sẵn dịp tôi xin khép nép thưa  thêm ư nghĩa “mê tín ” và “chánh tín” trong Đạo Cao Đài như sau:

       Trước tiên xin trích Thánh Ngôn : “Thầy không v́ thương mà ẳm bồng đưa lên, không v́ ghét mà h́nh phạt”. Đức Chí tôn thương chúng sanh là con cái của người nhưng tuyệt đối công bằng. V́ vậy Thầy lập pháp và luật cho Đại Đạo như là đem Thiên Điều xuống tại thế. Chúng ta do hành tàng của ḿnh có vi phạm luật pháp hay không mà thăng hay đọa.

       Những ai, lập công mong mỏi Chí Tôn ẵm bồng đưa lên là một sự đ̣i hỏi không công bằng đó là “mê tín”.

       Những ai giữ ǵn đúng luật pháp chơn truyền của Đạo, th́ đương nhiên ta tạo được ngôi vị thiêng liêng, Chí Tôn và các Đấng không ẵm bồng đưa lên, ta cũng có được ngôi vị do ta lập công lập ngôn lập đức tạo thành. Đó là Chánh Tín. Về đến Nghiệt Cảnh Đài hay Đài Chiếu Giám, ta là người xử tội chính ta, chứ không phải ai khác. Nơi dương thế, ta có ngụy biện để tránh né luật thế gian nhưng không thể qua Luật Thiên Điều. “Dầu qua dương pháp luật hành Diêm vương…” (Kinh Sám Hối.)

       Người tín hữu Cao Đài được Đức Chí Tôn ban cho một nền chánh giáo th́ đương nhiên phải biết “chánh tín”. Chúng ta tin Đạo chứ không được tin người. Những phẩm cao chức lớn đủ uy quyền mà dùng ngôn phong thiếu thương yêu như đă dẫn trong Thông Tri th́ ta cũng phải cảnh giác và không được thân cận, gần mực th́ đen, gần đèn th́ sáng.

       Đạo Cao Đài trước đây tôn trọng luật pháp đó là chánh tín. Đạo Cao Đài hiện nay dạy tín đồ không tôn trọng luật pháp nữa: đó là mê tín. Tôi là nữ nhi ít hoc, không biết nói dài ḍng mà xin nói vắn tắt như thế để mỗi cá nhân hữu thệ của môn đệ Cao Đài tự suy ngẫm mà quyết định hành tàng tu học lập công bồi đức của ḿnh.

       Nhân dịp Tân Xuân Nguyên Đán năm Đinh Dậu, kính chúc quư Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo gần xa một năm mới đạo-tâm phát khởi, sức khỏe dồi dào, đức tin vững mạnh vào chánh đạo của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Nay kính.

Long Hoa, ngày 2 tháng giêng Đinh Dậu

Trần Thị Hoa Sữa.

(*) Đọc lại Thông Tri này tại đây.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634