ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯƠNG LAI CỦA ĐẠİ ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

Nguyễn Chuyên Nghiệp

 

       Ban Biên Tập vừa nhận được bài viết này của đạo huynh Nguyễn Chuyên Nghiệp kêu gọi ḥa giải giữa đồng đạo theo khuynh hướng canh cải luật pháp chơn truyền và đồng đạo đang ǵn giữ luật pháp chơn truyền của Chí Tôn. Nhận thấy c̣n rất nhiều rào cản chủ quan và khách quan cả đời lẫn đạo để ước mong này thành hiện thực, nhưng tôn trọng tác giả, chúng tôi cho đăng bài viết này để đồng đạo suy nghiệm.

       Bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của BBT Diễn Đàn Về Nguồn.

       Trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt nhằm xây dựng đạo nghiệp theo Thiên ư, chúng tôi mong nhận được sự góp ư cho đề tài này của chư đồng đạo. Bài viết phải mang tính cách chính luận; ngôn từ và tính cách thể hiện trong bài viết phải là ngôn hạnh của người có Đạo. Xin email về Diễn Đàn Về Nguồn tại địa chỉ: huongdaoflorida@yahoo.com. Xin đa tạ. 

  

       Vừa qua trên Diễn Đàn Về Nguồn có đăng hai bài viết tựa đề "Vai tṛ của Cao Đài trong tương lai" của tác giả Lê Thị Minh Trang. Tôi cảm thấy đây là một tuổi trẻ mầm non Đại Đạo có tầm nh́n. Tôi suy nghĩ bản thân nên làm cái ǵ đó trước khi chết. Hôm nay xin đóng góp một phương cách tối ưu cho Đạo: H̉A GIẢI.

       Mong tất cả chức sắc chức việc và đồng Đạo ủng hộ.  

       Đạo Cao Đài là tên gọi của một mối Đạo được khai sáng tại Việt Nam.

       Tên gọi đầy đủ của mối đạo này là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  

       Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thành lập dựa trên cơ bút được thông công với thiêng liêng buổi đầu. Nhờ cơ bút,  Đạo đă tạo dựng được một nền tảng  hữu h́nh chặt chẽ tiên tiến. Nhờ cơ bút,  Đức Cha Trời ban cho chư tín đồ Kinh Luật và Thánh Ngôn đầy đủ trong thời gian ngắn nhứt. Các tôn giáo trên thế giới, kinh luật  có được không do giáo chủ viết trực tiếp, chỉ dựa trên đức tin và lời rao giảng của vị Giáo chủ. Các kinh sách phổ biến cho tín đồ chỉ do sự ghi chép lại của các thánh tông đồ. Riêng Đạo Cao Đài, Kinh Luật tất cả do thiêng liêng  trực tiếp ban cho. Trong một số trường hợp, nhơn sanh soạn luật  rồi dâng lên thiêng liêng phê duyệt. Về phần Luận gồm có Lời Thuyết Đạo và các sách chuyên-biệt đều do các tướng soái của Chí Tôn viết và ban hành. Riêng các Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Chưởng quản Nhị Hữu H́nh Đài  quyền Chí Tôn tại thế, ngoài các bài Diễn Văn, tất cả đều được Ban Tốc Kư ghi chép lại đầy đủ. Sau Khi tổng hợp c̣n được Ban kiểm Duyệt kinh sách của Hội Thánh phê chuẩn, v́ vậy Kinh-Luật-Luận của Cao Đài rất chuẩn xác với chơn lư. Các tốc kư viên của Ban Tốc Kư, đă cống hiến đại công lưu giữ lời vàng tiếng ngọc của Đức  Hộ Pháp cho hậu thế, có thể ví như các Thánh Tông đồ ghi chép lại Kinh Thánh (lời Chúa) và Kinh Phật (lời Phật) ngày xưa vậy. Các Bước đi này nếu không cơ bút th́ có thể nhiều trăm năm cũng chưa xong. Thành tựu ấy là một đại ân huệ Chí Tôn ban cho cả nhơn loại trên hành tinh, nhưng giao dân tộc Việt Nam bé nhỏ lănh trách nhiệm làm tiên phuông khai phóng. 

       Nhưng sau ngày thống nhất đất nước, chánh trị thay đổi, việc hành đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng buộc bị thay đổi. Đó là một thử thách lớn đối với chức sắc chức việc và tín đồ của Đạo. Sự thay đổi đó là mầm mống chia rẽ nội bộ của Đạo. Mâu thuẫn này mang tính đối kháng, bất lưỡng lập. Cùng là tín hữu Cao Đài nh́n Đức Chí Tôn Thượng Đế là cha chung, mà t́nh huynh nghĩa đệ lại không c̣n. 

       Thật ra cả hai bên đều có ư tốt. Một bên lo bảo vệ đạo-pháp, một bên lo bảo vệ cơ sở vật chất  của Đạo, tức một lo giữ hồn Đạo, một lo giữ xác Đạo. Nếu thiếu đi một trong hai th́ nền Đạo của Chí Tôn không thể hoàn thành cơ phổ độ. 

       Cái đúng sai ai cũng biết, v́ nó được đo bằng luật pháp của Đạo. Có thể ta v́ tế nhị mà không nên nói đúng sai, nếu ai đó đă làm sai tự nguyện nói với đồng đạo th́ quá tốt. Đúng với câu trong tứ-đại điều-qui: " Nếu làm lỗi th́ Ăn năn chịu thiệt". Đồng Đạo sẽ càng yêu thương và kính nể hơn. 

       Giờ này ta nên xếp lại không bươi xới chuyện quá khứ. Xếp trang sử buồn lại tất cả hướng về tương lai. Nên đưa khẩu hiệu "Cứu Đạo Là Trên Hết".  

       Làm cho huynh đệ tương khắc bất ḥa nhau là âm mưu của kẻ phá Đạo. Họ càng xúi giục nội bộ đạo càng xào xáo họ càng mừng. 

       Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 kết thúc, tôi đă bừng tỉnh thấy một điều thế giới này rất cần sự ḥa giải.  

       Ḥa giải trong mọi cấp độ mọi lúc mọi nơi. Sự ḥa giải đó phải do con người khởi động không nên mong đợi thiêng liêng làm thay. 

       Chúa trời hay Phật tổ cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ giúp con người suy nghĩ. Việc thực hiện th́ ta phải làm.  

       Thế giới có 2 cực đối lập, nước Mỹ Văn Minh tiêu biểu  của thế giới cũng có hai cực đối lập. Chánh trị của đời đấu tranh giành thắng bằng mọi giá, kể cả không thương tiếc mạng sống của cả hai bên thật đau thảm.  

       Tôn giáo là người ḥa giải hàn gắn vết thương ấy. Nhưng tôn giáo đă không làm được, các cuộc chiến tranh thế giới  hai lần không tránh khỏi. Bản thân tôn giáo lẽ ra phải lấy từ bi bác ái làm trọng, cũng phân hai cực đối lập đấu tranh nhau,  vậy th́ tôn giáo  bảo vệ ḿnh chưa xong làm sao bảo vệ thế giới? 

       Nói đến vấn đề ḥa giải, tiểu đệ  nhớ đến bài thi văn dạy Đạo của Chí Tôn: 

       “Chẳng quản đồng tông mới một nhà,

       Cùng nhau một Đạo tức một cha.

       Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,

       Dạy lẫn cho nhau một chữ ḥa. 

       Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn trong Đạo Cao Đài giữa người đạo giữ ǵn luật pháp và người đạo canh cải luật pháp có thể ḥa giải được. V́ thế  tôi luôn suy nghĩ và t́m cách  đề xuất các công thức ḥa giải, thay v́ đấu tranh một mất một c̣n không biết chừng nào mới xong việc được. Đây là một việc phải dùng trí năo trời ban cân nhắc suy nghĩ để t́m đáp án. 

       Tuy mang danh giữ ǵn luật pháp chơn truyền để đối lập với Hội Đồng Chưởng Quản ngoài Pháp Chánh Truyền, các Bàn Tri Sự Hội Thánh Em cũng có lúc có nơi đi ngoài Pháp Luật Đạo, hoặc làm theo cách canh cải của Hội Đồng Chưởng Quản mà không hay biết. 

       Việc ǵn giữ Pháp Luật thái quá  cho nên các Bàn Tri Sự vô t́nh đánh mất luật thương yêu. Người đạo hữu lạc đường đưa tay cầu cứu giúp đỡ th́ các anh làm ngơ giống như gở tay họ. Họ đành phải t́m đến Tổ Nghi Lễ cầu giúp. Các anh chức việc đă vô t́nh  xô họ ra ngoài vậy. Sau này về Bạch Ngọc Kinh, họ đầu cáo việc vị Bàn Tri Sự bỏ rơi, các anh khó biện hộ. Việc quá khắt khe như thế giống như ta tự làm khó ḿnh trong khi Kinh luật lại thoáng hơn cho phép ta làm những ǵ có lợi ích cho nhơn sanh mà luật không cấm. 

       Tôi nghĩ rằng các anh, đồng đạo hai khuynh hướng khác nhau có thể hợp tác ḥa giải với nhau cùng lo Đạo được.  

       Đức Hộ Pháp xây dựng một Chính Sách Ḥa B́nh Chung Sống giúp cho hai bên Quốc-Cộng không đội trời chung xích lại gần nhau  cứu đất nước khỏi nội chiến do bị hoa phân, tại sao ta không học bắt chước lấy sự thương yêu ḥa giải? 

       Cách thức ḥa giải thực hiện như thế nào th́ cùng ngồi lại với nhau ta sẽ có cách. 

       Tôi nghĩ rằng nếu không ḥa giải để hợp tác lo việc đạo th́ cả hai bên đều mất hết mọi thứ. Bên canh cải đi ngoài luật pháp sẽ bị thất nhơn tâm cuối cùng cũng mất. Bên bảo-thủ tuy được ḷng nhơn tâm nhưng không có cơ sở vật chất thờ tự và không đủ nhơn sự đảm đương cơ Đạo. Mỗi bên nếu hy sinh một chút tự ái cá nhân sẽ được trọn vẹn. Trên thuận ḷng Trời, dưới thuận nhơn tâm. 

       Chữ Ḥa nói rất dễ, ai cũng nói được, nhưng làm rất khó. Khi nói chữ Ḥa, phải có hai chủ thể  đối diện, đối thoại cùng nhau. Mỗi bên bày tỏ thiện chí chịu thay đổi một ít th́ mọi việc sẽ dễ dàng. Khi ḥa đàm, người ta phải xét đến quyền lợi của cả hai bên.

       Không bên nào phải thiệt tḥi hơn bên kia mới có thể ḥa được. 

       Trên tinh thần đó, nghĩ đến cơ Đạo hiện nay, Ta không nhắc lại hay truy cứu chuyện tại sao Đạo Thầy ra nông nỗi như vầy (ngoài Pháp Chánh Truyền)?. Nếu cứ tro tàn bươi măi ngọn lửa sẽ không tắt được . 

       Do vậy, tôi đề nghị hai bên đừng gọi nhau bằng những danh từ quá sốc th́ không có ǵ mà không nói được. Chỉ trừ một bên không muốn ḥa giải mới khó mà thôi. 

       Chúng ta nên bỏ qua việc xem thường các chức sắc ngoài pháp chánh truyền, họ cũng là những người có công kiến tạo bảo vệ và  giữ ǵn các ngôi thờ tự của đạo được khang trang và lớn mạnh. Chúng ta cũng đừng gọi các Bàn Tri Sự Hội Thánh Em là đạo chống? Chống ai đâu? Họ có công giữ ǵn luật pháp chơn truyền của Đạo, họ chỉ chống những việc làm vi phạm pháp luật của Đạo bằng cách bất bạo động không hợp tác mà thôi. Hội Thánh đang cầm quyền cũng đừng nên phân biệt đối xử dùng chỗ an táng làm áp lực không cho chôn  người quá cố..v.v. 

       Tôi thiết nghĩ, sau khi nắm được quyền Đạo, Hội Thánh của Chí Tôn sẽ lo cho tất cả không bỏ một ai dầu cho người sa ngă hay ngoại đạo. Hội thánh hiện tại cũng nên thể hiện ḷng từ bi đừng làm khó dễ người ǵn luật đạo. Như vậy, đạo sẽ hoàn hảo vô cùng. 

       Chúng ta có thể học theo nội dung Chính Sách Ḥa B́nh Chung Sống áp dụng trong cửa Đạo hiện nay tránh cho sự nồi da xáo thịt làm đau ḷng hai đấng Phụ Mẫu thiêng liêng. 

       Lộ tŕnh ḥa giải có thể chia ra làm bốn bước: 

       - Bước 1: xóa bỏ thành kiến với nhau mà nên xem nhau như con một cha như từ thử đă làm.

       Không phải ta hiệp thương chấp nhận cái sai trái cũ. Chúng ta chỉ xếp lại, mọi công và tội đă làm để cho Ṭa Tam Giáo thiêng liêng xét xử và định đoạt. 

       - Bước hai: Giao lưu giúp đỡ nhau, thi đua làm nhơn nghĩa cho nhơn sanh và thế giới ngoại đạo thấy được tuy khác nhau về phương thức nhưng mọi người đều là con chung của của Thượng đế. 

       - Bước ba: Ngồi lại với nhau, dùng lời lẽ ôn tồn t́m những điểm đồng thuận mà phát triển không truy cứu việc làm trước đây. V́ công và tội của cả hai bên đều có thần linh giám sát chép biên. Một người chưa có án ṭa th́ chưa thể gọi là tội phạm. 

       - Bước 4: Điều chỉnh lại hiến chương được nhà nước công nhận điểm nào chưa phù hợp với Pháp Chánh Truyền.

       Chúng ta hiện đang chưa có cơ bút để thỉnh giáo hay thông công việc đạo. Quyền Vạn Linh có thể đối với quyền Chí Linh. Thuận nhơn tâm ắt Thuận Trời. Chúng ta sẽ có cách cầu phong cầu thăng tiên tiến hơn được mọi người chấp nhận. Tuy không dùng cơ bút chấm phái, nhưng vẫn phải có thiêng liêng thiên-trợ không sai một mảy may, không một ai dị nghị được là phàm phong hay thiên phong.  

       Tôi đă nghĩ ra một phương cách chấm phái vẹn toàn cho chức sắc Cửu Trùng Đài không thể bị trích điểm. Một mai khi nền đạo của Chí Tôn được ḥa giải tôi sẽ tŕnh lên Hội Thánh phương thức định phái tiên tiến này, nếu bị trích điểm được tôi xin thề sẽ chịu đại tội trước thiêng liêng. Không đưa người thiếu  đức hạnh vào làm chức sắc giáo hóa nhơn sanh. 

      Mong quư đại huynh đại tỷ của hai bên Đạo hăy sớm thực hiện nguyện vọng và đề xuất của tiểu đệ. V́ đây cơ cuối cùng, nếu chậm trễ sẽ không c̣n cơ hội nào tốt hơn để phục hưng đại đạo theo mong ước của Chí Tôn và Tam Giáo. Chừng ấy có muốn cũng không thể làm được. Tiểu đệ nói thêm, khi các chức sắc Hiệp Thiên Đài quy thiên tất cả th́ lúc đó lấy đâu mà lập Hội Thánh Lưỡng Đài? 

       Cuối cùng Kính chúc toàn thể chức-sắc, chức việc và đồng đạo được vạn sự lành. 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sài g̣n, Tân Xuân Tân Sửu 2021.

 

NGUYỄN CHUYÊN NGHIỆP.

  

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000