ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔN LẠI LỊCH SỬ:

Từ ĐẠI HỘI NHƠN SANH GIÁP TH̀N (1964).

Suy ngẫm về ĐẠI HỘI NHƠN SANH ĐINH DẬU (2017)

Đoàn Minh Thùy

===================

       Bài ba:

Phản ứng của chư Chức Sắc và đồng Đạo.

       Hành động quá khích, vô hạnh, vô kỷ luật của Ông Thái Đến Thanh tạo lên một làn sóng nổi loạn trong nội bộ Đạo  chống đối HTĐ đă lôi kéo rất nhiều người tham gia. Ngoài hai bản văn tượng trưng của Thái Đến Thanh và của Phan Hoàng Hoanh với Văn Minh Chữ c̣n  rất nhiều văn bản khác không thể trích đem lên đây hết.

       Song song đó chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu cũng lên tiếng phản đối lại với nhóm “cách mạng Đạo của Thái Đến Thanh”, xin trích ra ba văn bản tiêu biểu như sau:

       1/ Văn Thơ của Bà Cao Hương Cường (Giáo Sư, con gái Bà Đầu Sư Hương Lự, chị và em của Cao Tiếp Đạo và  Cao Thượng Sanh):

       Bản đánh máy lại cho rơ:

Đ Ạ I   Đ Ạ O   T A M    K Ỳ   P H Ổ   Đ Ộ

(Tam thập Bát Niên)

T̉A THÁNH TÂY NINH.

================

TIỂU MUỘI CAO HƯƠNG CƯỜNG

----------o---O---o----------

       Kính gởi nhị vị Huynh Trưởng Hiến-Pháp và Tiếp-Pháp Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Thưa nhị vị  Huynh-Trưởng,

        Nhơn dịp Tiểu-Muội được đọc Thời Báo ngày 12-11-1963. Thấy có bài “Cuộc Cách Mạng Nội Bộ Cao Đài Mở Màn”. Tác giả là ông Thái Đến Thanh (Phối Sư), chánh ư là buộc Hội-Thánh phải cải tổ và phát huy tẩy uế những phần tử không được sạch sẻ.

       Chuyện nội bộ là chuyện riêng bên trong cửa Đạo. Theo luật pháp chơn truyền có dạy “Cùng nhau một Đạo tức một Cha”. Bạn đồng môn trong cửa Đạo cũng thường tuyên ngôn với nhau là anh, em, chị, em, trong một “đại gia đ́nh”. Ví như có điều chi khuyết điểm th́ em nhỏ cùng anh lớn nên tương y, tương ỷ, dàn xếp xây dựng cho nhau theo lẽ Đạo.  Cùng chung hợp nhau lấy ư kiến phần đông để giải quyết vấn đề bất măn của em nhỏ cùng anh lớn như thế mới phù hợp với tôn chỉ của nền đại đạo. V́ người có Đạo không nên chú trọng về danh từ. Mà cần phải có ḷng đạo, nết đạo, hạnh đạo. Đó là căn bản của người tu.

       Chớ đâu có lẽ một phẩm vị Phối Sư Phái Thái choàng Áo Cà Sa hầu lễ Chí Tôn hằng ngày (phẩm vị này tương đương với phẩm vị Ḥa Thượng bên Phật Giáo) lại nêu gương kém kiên nhẫn, kém ḥa ái, kém lễ độ, kém kỷ luật, trái theo lời dạy của Pháp Chánh Truyền. Chuyện nội bộ Đạo, lại đem phô bày trên tường ngôn luận của đời, cũng hăng say, cũng cách mạng lại c̣n nêu một sanh sự (Giám Đốc Hạnh Đường). Th́ than ôi! Tội cho hai chữ Hạnh Đường làm sao!...

       Thưa nhị vị Huynh Trưởng,

       Như thế có phạm Luật Điều của Đức Lư chăng?

       Về đạo Luật, người hành Đạo có được làm cách mạng mà đem phô trương trên mặt báo chăng? V́ chuyện ấy chưa có đem ra thảo luận trong ṿng trật tự của Đạo trước, lại tŕnh bày trên mặt báo trước. Thái độ như thế, hành đạo hay là phá đạo?

       Dưới đây Tiểu Muội xin nhơn danh một phần tử mọn trong nền Đại Đạo xin nhị vị Huynh Trưởng cho biết sự thật. Trước khi ông Thái Đến Thanh đến tẩy uế giùm cho người khác có lẽ ông Thái Đến Thanh đă thanh toán sạch sẻ mạnh lành về số tiền trên mười ngàn đồng (10.000$)  của nhơn sanh không cánh mà bay ra khỏi Hộ Viện, khi ông c̣n giữ Viện này. Theo lẽ thường người đă sạch rồi mới làm sạch cho kẻ khác được, cũng như câu tự giác, giác tha vậy.

       Kết luận của bức thơ này. Tiểu Muội xin dâng lên mấy lời hèn mọn với Bộ Pháp Chánh, mong nhị vị Huynh Trưởng giải quyết giùm. V́ Thánh Giáo có câu:

       “Pháp luật vô tư, đạo giáo từ oai tùng lư”.

Ngày 1-10-Quí Măo.

16-11-1963

Tiểu Muội kính dâng.

CAO HƯƠNG CƯỜNG.

============

Sao y bản chánh

Ngày 14 tháng 10 năm Quí Măo.

(29-11-63)

Khai Đạo

(kư tên)

PHẠM TẤN ĐĂI.

============================== 

       2/ Bức Tâm Thơ của Giáo Hữu Ngọc Hoàng Thanh:  

       3/ Bức Thơ Tâm Huyết của của hai học viên đang học tại Hạnh Đường :  

 

       Bài 4: Chư vị Thời Quân đă ứng phó với biến cố  như thế nào?

ĐOÀN MINH THÙY

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634