ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Chủ đề: Làm thế nào giữ nền Chánh pháp của Chí Tôn

không bị qui phàm nơi hải ngoại?

                       Bài Bốn:THAM LUẬN VỀ SỰ  QUY PHÀM

Bạch Sinh

 

       Đọc được đề tài: "Làm thế nào giữ nền Chánh Pháp  của Chí Tôn không bị quy phàm nơi hải ngoại  và trong nước khỏi bị quy phàm?" trên Diễn Đàn Về Nguồn chúng tôi được cả gia đ́nh khuyến khích viết bài đóng góp này.

       Đây là một chủ đề tài rất hay. Đúng hơn là một chủ đề to lớn, hữu ích và rất thiết thực cho tất cả mọi Tín Hữu Cao Đài mà Diễn Đàn Về Nguồn đă đề xướng. 

       Nhiệm vụ này chung của mọi Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu trong và ngoài nước chứ không phải của riêng một cá nhân hay một Diễn Đàn nào.  

       Đồng cảm với Diễn Đàn Về Nguồn về nỗi lo cho sự hưng vong của Đại Đạo, tôi xin mạn phép đóng góp một số ư kiến gọi là tiểu tham luận. Tuy là một bạch diện thư sinh, nhưng sống trong gia đ́nh truyền thống có đạo nhiều đời. Những ư kiến tham luận sau đây được ông bà cha mẹ chúng tôi tán đồng và ủng hộ. Chúng tôi sẽ bàn ba vấn đề sau đây:

       1/. Thế nào là Chánh Pháp bị quy phàm?

       Chúng ta có thể hiểu vắn tắt lúc Đạo mới khai là do chính Đức Giáo Chủ điều khiển, có sự chăm lo nắm giữ dạy dỗ của đấng thiêng liêng Giáo Chủ. Dần dần h́nh thức của Đạo bị những người phàm sửa đổi theo ư muốn của cá nhân phàm tụ, Chánh Pháp cũng bắt đầu quy phàm. Lúc đó th́ Đạo không c̣n nguyên vẹn theo thiết kế của đấng giáo chủ Thiêng Liêng nữa. Nó biến h́nh đổi dạng theo thiết kế của người phàm tục ta gọi đó là Đạo Quy phàm. Đó là t́nh h́nh chung của tất cả các tôn giáo thế giới. 

       Đại Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Khai sáng năm 1926 đến nay gần trăm năm. Mỗi ngày thay đổi một ít chúng ta không thấy sự khác biệt giữa hôm nay với ngày hôm qua là mấy, năm này với năm trước là bao nhiêu. Nhưng thập kỷ này với thập kỷ trước th́ quá rơ rệt.

       Hiện tại đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có đang c̣n do các đấng thiêng liêng nắm giữ theo khuôn luật hay đă bị người phàm tự tác canh cải theo ư phàm theo khuôn mẫu độc tài phàm tục?

       Trả lời có trách nhiệm câu này là chúng ta đă khẳng định đạo Cao Đài đă quy phàm hay chưa? 

       Đặt vấn đề để quư đồng đạo suy ngẫm một chút. Dù cho cố ngụy biện thế nào đi nữa không một ai c̣n lương tri mà trả lời là Đạo Cao Đài hiện tại đang c̣n được Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật giáo Đạo. 

       Nếu đă quy phàm rồi, chúng ta không thể kềm chế ǵn giữ cho nó khỏi quy phàm. Chúng ta phải đổi qua một chủ đích là giữ cho con cái của Chí Tôn khỏi lạc bước vào đường Đạo đă quy phàm gọi tắt là Phàm giáo. Đó là nói về Đạo nơi quốc nội. 

       Tuy nhiên, Đạo Cao Đài nơi hải ngoại có khác hơn. V́ không chấp nhận sự quy phàm nên đồng đạo bất chấp mọi nguy hiểm về tính mạng đă ra đi định cư khắp nơi trên thế giới để bảo vệ Đạo Pháp. 

       Như vậy sẽ không có một công thức chung đáp ứng được cho hai nơi quốc nội và hải ngoại. Trong phần đề xuất chúng tôi sẽ có những kiến nghị cụ thể. 

       2/. Khi Đạo bị quy phàm rồi th́ có lợi hay có hại ǵ và cho ai? 

       Một khi xác định đạo của đức Cha Trời đă bị quy phàm, th́ nó không có lợi cho bất cứ một ai kể cả người đứng ra chủ trương canh cải sửa đổi theo phàm ư. 

       Kể cả Chúa Quỷ cũng không được hưởng lợi lộc ǵ cả khi phá được mối Đạo của Đức Cha Trời khai sáng trở thành phàm giáo. Chúa quỷ chỉ làm nhiệm vụ giám khảo để mọi người tự làm bài. Cùng lắm có thể sẽ được đức Chí Tôn khen một tiếng: ngươi làm giỏi lắm! cuối cùng Chúa quỷ cũng là chúa quỷ. Và chính chúa quỷ cũng tự ḿnh rào con đường trở về với Chí Tôn Từ Phụ v́ đạo đă bị hắn phá hỏng. 

       Nói về cái hại th́ vô cùng to lớn. Khi Đạo đă quy phàm th́ dầu cho nguyên nhân, hoá nhân, hay quỷ nhân cũng bị ảnh hưởng. Không một ai có thể tu thành chánh quả. Đừng nói bảy trăm ngh́n năm, ngay cả bảy triệu năm đi nữa, đạo cũng không thể phổ độ hết 92 ức nguyên nhân (xấp xỉ 10 triệu) chứ nói ǵ độ được tất cả chúng sanh 8 tỷ?

       3/. Những ư kiến đề xuất:

       a. Ở quốc nội, luật lệ nhà nước rất khắt khe. Chúng ta không thể đem Cội Đạo trở về trồng lại trên nền tảng đất cũ ngày trước tiền nhân đă trồng. Nói thêm ư này: đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trong nước không phải bị quy phàm như các các chi phái Cao Đài thông thường khác. Đạo Tây Ninh đă bị đào tận gốc gốc rể bỏ ra bên ngoài. Người ta đem về một gốc  Đạo tương tự trồng vào đó tương tự như h́nh ảnh việc đem cội Lâm Vồ trồng thay cho côi Bồ Đề v́ có bộ lá tương tự vậy để lừa mỵ chúng sanh.

       V́ vậy chúng ta chỉ có thể tiến hành nhiều bước khác nhau. Với phương châm: Lấy Thương Yêu và Công Chánh làm phương tiện tiến hành, lập trang sử mới chứ không thể tái tạo lịch sử cũ làm cứu cánh. Quư vị bằng hữu đừng vội phẫn nộ rồi cho rằng tôi đề xuất phương pháp đầu hàng. (vấn đề này chúng ta c̣n nhiều ư để trao đổi)

       Tội và Công của những ai gây nên với Đức Cao Đài th́ để chính Đức Chí Tôn định phận. 

       Chúng ta là những tín đồ thông thường chưa được trao cho cái quyền buộc tội định án cho người khác. Chúng ta chỉ có thể làm cáo trạng, đơn thưa với Ṭa Đạo hữu h́nh và thiêng liêng càng nhiều càng tốt. Có lẽ quư đồng đạo sẽ phán cho một câu: nói ngớ ngẩn! Ṭa đạo hữu h́nh ở đâu mà đệ Cáo trạng? đáp ngay: Bản Cáo trạng làm xong chúng ta lập thành ba bổn: một đốt trước thiên bàn Chí Tôn tại gia ta. Một công khai lên mạng xă hội. và một lưu hồ sơ cá nhân ta. Như vậy là mọi người hữu h́nh và thiêng liêng đều nhận được cả.

       Các bước để dần phục hồi Chánh Pháp như sau:

       Bước 1: Lấy lại pháp lư chánh danh được nhà nước công nhận. 

       Bước 2: Tái lập cho được Hội Thánh Lưỡng Đài. 

       Bước 3: Mở Đại Hội Nhơn Sanh để hoạch định tương lai của Đạo. Định công định tội những người đạo thời gian qua. 

       - Chúng ta cố cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ và xoay chuyển. 

       Khi ngài Phối sư Thái Thế Thanh thừa quyền Thái Chánh Phối Sư c̣n sanh tiền, mỗi lần về Thánh địa chúng tôi đều có đến thăm, vấn an sức khỏe và thỉnh giáo Đạo sự. 

       Ngài khiếm thính rất nặng. Ngài chỉ trả lời những câu hỏi được ghi lên giấy cho ngài xem mới trả lời được. 

       Câu hỏi: “chúng cháu phải làm ǵ trong hoàn cảnh đạo sự hiện nay”? (đó là thời điểm năm 2000) 

       Câu trả lời của Ngài rất dài v́ phải phân tích, chứng minh và cuối cùng đi đến kết luận v.v. Lúc đó tôi không hiểu rơ lắm nhưng ngày nay tôi đă thông suốt một phần nào. Ngài nói rằng: “lúc đạo loạn th́ nói PHÁP. Lúc Đạo hanh thông th́ nói LUẬT thậm chí nói LỆ” đó là câu nói mà tôi để trong ḷng 20 năm qua. 

       Nay gặp CHỦ ĐỀ của Diễn Đàn Về Nguồn "Làm thế nào giữ nền Chánh Pháp  của Chí Tôn không bị quy phàm nơi hải ngoại  và trong nước?" tôi mới suy nghĩ và nhớ lại câu chỉ dẫn của Ngài Thái Thế ở trên. Chúng ta hăy cùng t́m hiểu nói Pháp và nói Luật khác nhau và giống nhau ở điểm nào? từ đó may ra chúng ta sẽ có được một phương hướng để đi trong thời điểm hiện nay (2022). 

       - Pháp là Pháp Chánh Truyền và Bát Đạo Nghị Định và Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài. Đó là nền tảng của nền Đại Đạo. Pháp do quyền Chí Tôn lập. 

       - Luật gồm Tân Luật và Đạo Luật. Luật do quyền Vạn Linh lập. 

       Theo ư Ngài Thái Thế Thanh, trong thời loạn Đạo hiện nay chúng ta nên tập trung vào các bộ Pháp. C̣n việc thi hành Luật chắc chắn sẽ có sai biệt nơi này nơi khác. 

       Nhận thấy hiện tại những người có ḷng lo cho Đạo đa số tập trung chỉ trích những chuyện nhỏ nhặt về nghi thức tang tế sự, vào việc thờ cúng, vào việc đức hạnh cá nhân chức sắc mà quên chuyện quan trọng là Pháp Chánh Truyền bị hủy bỏ. 

       Chúng ta tưởng tượng việc làm của một nhà vườn làm cây cảnh tạo bonsai. Sự canh cải làm cho Đạo bị quy phàm ở trong nước không giống hành vi cắt nhánh tỉa cành tạo dáng của thợ cây cảnh b́nh thường. Như trên đă nói Đạo xem như bị thay đổi tận gốc rễ của cội Đạo. Đọc lại Đạo Lịnh 01 của năm 1979 ta thấy c̣n cái rể đạo nào được giữ lại đâu?   Nó được xem như một sự bứng gốc di chuyển đổi nền đất thay chất đất thay dinh dưỡng kiểu mới. Nó cho bông kết trái hoàn toàn mới không có chút ǵ liên quan đến hương vị cũ. Sự quy phàm manh nha từ năm 1979 đến năm 1997 th́ hoàn thành.

       Ở trong nước người Đạo không thể bứng gốc toàn bộ nền Đạo đưa về nền mới (tức nền cũ nơi nó được tiền bối ươm mầm). Việc làm này phải có phép chánh quyền mới có thể và phải có một khối nhân sự khổng lồ mới làm nỗi. V́ thế người Đạo trong nước hiện tại không phải ngăn không cho Đạo quy phàm mà chủ yếu làm thế nào cứu các cây con mầm non của Đạo chưa nhiễm đất mới để gầy giống. 

       b/ Ở hải ngoại, hoàn cảnh khác hơn. Mọi việc riêng của tôn giáo nhà cầm quyền tuyệt đối tôn trọng. Người ta không thể bứng gốc thay đất cho cả nền Đại Đạo đang đâm chồi xanh tốt ở hải ngoại được. 

       Họ không thể dùng cường quyền bứng gốc được nên  đă dùng “Tiên nghĩa hậu lợi kế” Đó là cách hứa hẹn phẩm tước, thậm chí quà cáp như những chậu nhỏ sơn phết hoa văn dĩ nhiên chứa đất phàm trong nước đem ra để dụ bắt những cá nhân mầm non ham chậu hoa đẹp. Ấy là Chiến lược xâm thực. 

      Trong một bài viết trên Diễn Đàn Về Nguồn có một anh chị tuổi trẻ Đại Đạo (không nhớ tên) đă viết đại ư như vầy: Các huynh tỷ nơi hải ngoại như con chim tự do trên bầu trời rộng, con cá tự do trong đại dương sao không thỏa thích vùng vẫy giúp Đạo lại cố quay về cái lồng cái chậu mà các huynh tỷ đă cố công vượt thoát?

       Chúng tôi chỉ ước ao có được một phần trăm sự tự do của các anh nơi hải ngoại là chúng tôi có thể giúp Đạo không đến đổi bi đát như ngày hôm nay:

       Theo Pháp Chánh Truyền, các phẩm chức việc như Chánh Trị Sự, Phó Tri Sự và Thông Sự là chức sắc của Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập thành. các Bàn Tri Sự các Hương Đạo phải chăm sóc từ yếu tố tinh thần riêng lẻ để giúp cho các cây non của Đạo chưa từng trải phân biệt đâu là Đạo Cao Đài của Chí Tôn và đâu là đạo mạo danh để cho đàn em tín đồ trong Hương nhận định được mà có quyết định sáng suốt để lo cho con đường bảo vệ  linh hồn ḿnh. 

       Ở hải ngoại các huynh tỷ có thừa điều kiện để làm việc này xin trích đăng lại bài viết của facebooker Kiến Sử Nguyễn dẫn lời của tiền bối xưa,

       “QUYỀN CỦA BÀN TRỊ SỰ KHÔNG NHỎ

       Do đâu mà quyền năng chia sớt với Chí Tôn và Lư Giáo Tông?

       Đành rằng quyền Đạo đáng công ban cho vạn loại Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, nhưng phận sự của hai Đài lập quyền năng và pháp luật của toàn thể, toàn Đạo.

       Hội Thánh không có sức coi sóc chăm nom t́m cả con cái Chí Tôn, nên phải phân phát phận sự cho các Hội Thánh, rồi Hội Thánh sang quyền lại cho Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự là Bàn Trị Sự, là Hội Thánh em sở tại.

       Nó có quyền đối phó với Hội Thánh Ṭa Thánh, nên chi:

       Chánh Trị Sự là Đầu Sư Em.

       Phó Trị Sự là Giáo Tông Em.

       Thông Sự là Hộ Pháp Em.

       Xem thử đâu đâu cũng có quyền năng Ngài, không sót một đứa con nào mà không biết Hội Thánh. Phần đông Đạo hữu đến chết chưa hề đặng hạnh phúc mà đến Ṭa Thánh, mà hiểu rằng Hội Thánh không bỏ sót cho họ chi chi họ tính nơi Bàn Trị Sự. Hội Thánh Anh không bao giờ qua luật lệ nơi Hội Thánh Em, nhứt nhứt đều do nguyện vọng của Hội Thánh Em mà thôi. 

       Thấy thế mà hiểu rằng, quyền hành Bàn Trị Sự rất đỗi nặng nề và kiên cố, tức là tiền môn (cửa trước) của Đạo. Vậy Nhơn Sanh muốn vào Nhơn Nghĩa là về Ṭa Thánh có Hội Thánh Em chứng nhận mới có quyền vào làm anh nó. Căn cứ toàn cầu của Chí Tôn là nơi Bàn Trị Sự trước mới đúng.

       Chia sớt của nó là chính ḿnh Hội Thánh Anh thâu con cái của Chí Tôn mà không có Hội Thánh Em chứng nhận, nghĩa là phải trọng lấy Hội Thánh Em v́ nó có quyền đặc biệt phú tính của Chí Tôn và Lư Giáo Tông.

       Đ̣i phen nhiều kẻ khinh rẻ là nhỏ mà nhỏ lấy bước đầu tiên vĩ đại. Khá hiểu và từ đây nó sẽ lớn đến đổi một vị Đế Vương muốn vào nơi nhà phải đợi lịnh nó mà chớ.

(Tài liệu của ngài cố Phối Sư Ngọc Đại Thanh, Thượng Thống Lại Viện Hành Chánh).

 

       Lời Đức Hộ Pháp: “Bần Đạo hằng nghe mấy vị Chức việc mấy Họ Đạo Lục Tỉnh than rằng: Phận thiệt tḥi nên không dám trèo đèo luận biện với bề trên Chức sắc.

       Bần Đạo xin tỏ rằng: Duy bậc phẩm hèn của Đạo mới dày công nghiệp với Chí Tôn, c̣n có công nghiệp th́ có đủ quyền hành, có quyền hành th́ có tự do ngôn luận. Cũng v́ chư Đạo hữu trong Hội Nhơn sanh chưa hiểu rơ quyền hành nên Chức sắc Thiên phong lộng phép. Xin chư Đạo hữu lưỡng phái đọc luật cho thường, rồi kiếm hiểu.”

       Có thể nói không có Ban Tri Sự Hội Thánh Em, Hội Thánh anh cũng không làm được việc. Luật lệ đă định quyền hành của mỗi phẩm tước rồi, ta chỉ căn cứ vào đó mà làm. Không phải sợ một phẩm cấp nào mà đi ngoài luật.

       c/. Bài thi Văn dạy đạo: "Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.." 

       Đức Chí Tôn cũng đă dạy cho tất cả chúng ta mỗi người phải tự giữ lấy ḿnh. Giả sử có một đứa con trong đàn con của Thượng Đế chạy lạc mất chúng ta đành phải áp dụng câu dạy này là Bỏ. Không thể tập trung đi t́m con chạy lạc đó mà bỏ những con c̣n lại không ai chăm sóc. Đó là ư nghĩa nghiệt cả bầy như vậy. 

       Theo Pháp Chánh Truyền, các phẩm Chức Việc được công cử từ nhơn sanh đi lên. Nên việc phong phẩm tước không liên quan đến cơ bút. Do vậy khắp mọi nơi quốc nội và hải ngoại đều có thể công cử một Bàn Tri Sự.

       Các Bàn Tri Sự mới này khi có khó khăn hay gặp việc, các Bàn Tri Sự cũ hương đạo lân cận phụ giúp.  

       Trong thời buổi hiện tại chúng ta chỉ được phép lập cấp hành chánh nhỏ nhất là Bàn Tri Sự. Ngoài ra các cấp hành chánh đạo bên trên ta không thể làm được, v́ phạm pháp luật Đạo.

       d/ Lời thật mất ḷng. Chúng tôi không biết quư  Hiền Tài  có tŕnh độ hiểu biết cả luật Đạo lẫn luật Đời ở trong nước cũng như hải ngoại nghĩ ǵ khi đem một số lớn nhân Tài của đạo nướng vào cái ḷ phạm Pháp Chánh Truyền bằng cách lập  Hội Thánh nơi hải ngoại? Tôi nghỉ việc này c̣n đáng trách nhiều lần hơn các ông trong nước lập Hội Thánh duy nhứt để làm chưởng quản.

       Các Anh đủ sức giúp cho đồng Đạo hải ngoại giữ được chánh pháp của Chí Tôn khỏi bị quy Phàm.  Giờ đă rơ rồi, chắc các anh cũng cô đơn lắm. Các anh nên ăn năn sám hối chuyện này và t́m cách gỡ tội trước khi thoát xác.

       Trở lại các Bàn Tri Sự , dĩ nhiên các tân chức việc mới lập có thể khả năng và kinh nghiệm không đồng đều. Các chức việc cũ nhiều kinh nghiệm có thể hổ trợ khi các Hương đạo mới gặp vấn đề khó. 

       Với địa bàn rộng lớn ở hải ngoại việc tiếp xúc trực tiếp có bất tiện. Nhờ phương tiện hiện đại chúng ta có thể gặp trực tuyến (online) rất tiện lợi. 

       Cái thuận lợi lớn nhất ở hải ngoại là tự do tín ngưỡng được tuyệt đối tôn trọng. Chúng ta không tận dụng được hoàn cảnh này thật sự đáng tiếc. Những buổi họp mặt trực tuyến như vậy có thể mời các chức sắc chức việc trong nước tham dự để giúp ư khó khăn. 

       Với cảm nhận cá nhân hoàn cảnh hải ngoại vô cùng thuận lợi dễ dàng như vậy mà các Bàn Tri Sự để sói dữ vào tận nhà ta bắt cóc đồng đạo anh em ta được. Thật đáng tiếc!

       Có thể quư đồng môn sẽ hỏi chúng tôi là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là ư kiến của chúng tôi có hữu ích hay không?

       Nay xin đóng góp một tham luận nhỏ để giúp cho chủ đề của Diễn Đàn Về Nguồn đề xướng được rộng điều suy xét.

Nay kính,

Viết tại Miền Tây Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Dần

Bạch Sinh

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000