ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỪNG LẤY DẠ TIỂU NHÂN ĐO L̉NG QUÂN TỬ

 

Kính quí Chức Sắc Thiên Phong , Chức Việc và Toàn Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh trong va ngoài nước .


 
Qua sự việc diễn đàn trên trang mạng Hội Thánh Phục Quyền (hoithanhphucquyen.org) đă có văn bản đả kích và cố t́nh hạ uy tín Sĩ Tải Phùng Văn Phan là sai sự thật ).V́ trong công cuộc phục quyền Hội Thánh hiện nay tất cả Huynh Đệ có tinh thần Bảo Thủ Chơn Truyền và hội tụ đầy đủ đức tin để đ̣i lại chủ quyền Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ một nền Tôn Giáo Cao Đài Nguyên Thủy do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là Đức Chí Tôn khai sáng cho đến nay đă tṛn 89 năm .

 
V́ lẽ đó tất cả Đồng Đạo một ḷng trung kiên yêu thầy mến Đạo đă cùng nhau hiệp sức hy sinh tất cả tinh thần lẫn vật chất để quyết đ̣i lại cơ ngơi của Đạo và chủ quyền Đạo . Trong đó có Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên Đài Sĩ Tải Phùng Văn Phan Hiền Huynh tận tâm tận lực đă chung sức Huynh Đệ cùng nhau lo công cuộc phục quyền Hội Thánh không nệ sức yếu tuổi cao lo nung đúc tinh thần Huynh Đệ , hiệp đồng cùng nhau đồi lại chủ quyền của Đạo trên tinh thần v́ Đạo v́ nhân sanh , Hiền Huynh đă vận động chung sức cùng nhau quyên góp hỗ trợ xây dựng nền móng Thanh Thất ở hương đạo Làng Me Châu Đạo Thái B́nh ở miền Bắc.Có quư Huynh Tỷ từ hàng ngàn cây số vào Nam gặp Hiền Huynh Sĩ Tải Phùng Văn Phan và tá túc tại nhà Hiền Huynh trong những ngày quyên góp và Hiền Huynh Sĩ Tải Phan đă vận động một số đồng đạo đến nhà Hiền Huynh Cựu Chánh Trị Sự Đặng Hữu Nghiă đă hỗ trợ phụng hiến tài chính một trăm triệu đồng tiền Việt cho Huynh Tỷ ở châu đạo Thái B́nh có chụp h́nh lưu niệm .

 
Sự việc rất rơ ràng minh bạch không qua trung gian ai cả , công đức ấy đủ để đồng đạo tinh tưởng và cảm phục ḷng chân thành cao cả đó , chính tay Hiền Huynh đă tận t́nh trao lại số tiền mặt cho quư vị ờ Thái B́nh tại nhà Sĩ Tải Phùng Văn Phan .

 
Dù chi Sĩ Tải Phùng Văn Phan cũng là một vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài do Đức Lư Đại Tiên Trưởng ,Hiền Huynh có đủ đức đủ tài mới thọ được Thiên Phong ,th́ chúng ta là một tính đồ nhỏ nhoi b́nh thường đừng quá xúc phạm mà mang tội cùng bề trên ,đừng vội phê phán những ǵ chưa có chứng cứ ,đừng vội nghe ai chỉ trích mà đả kích nhau tiền bạc xuất nhập phân minh rơ ràng minh chánh.
  Hiền Huynh Sĩ Tải Phùng Văn Phan có tinh thần tương thân tương ái cùng nhau lo đạo sự th́ tính đồ b́nh thường đừng hô hào công kích đă phá những hành động ấy sẽ làm giảm phước đức của ḿnh và tạo thêm khẩu nghiệp ,hăy nh́n đúng ,nói đúng và làm đúng như thế mới xứng đáng là một tín đồ trung kiên của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

 
Vậy chúng ta hăy tin tưởng nhau ,cùng nhau hiệp sức , giữ vững đức tin lo công cuộc phuc quyền Hội Thánh .V́ chúng ta có chất Thánh trong tâm rồi th́ đạo mới có Thánh hội gọi chung là Hội Thánh , có tinh thần , có đạo tâm như vậy ,chúng ta mới thật sự hiệp đồng cùng nhau giữ ǵn Luật Đạo đúng theo Chơn Truyền Cao Đài Nguyên Thủy của một Tôn Giáo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 
Chúng ta phải thể hiện thế nào là một tính đồ trung kiên v́ thầy v́ đạo lo phụng sự nhơn sanh ,đừng ganh hiền ghét ngỏ,đừng chỉ trích lẫn nhau hảy ḥa ái tạo sự thương yêu ,đừng gây ḷng oán hận , để làm vui ḷng Cha Trời và Mẹ Thiêng Liêng đang chờ đón chúng ta trở về ngôi xưa vị cũ.

            Trân trọng kính chào,


                    KHANH

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634