ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Khuynh hướng ngày càng sân si

của Chức sắc ngày nay.

Lê thị Minh Trang

       “Sân” được hiểu là sự tức giận, nóng nảy mỗi khi không vừa ḷng, không thỏa măn được những ǵ ḿnh muốn; dễ nổi nóng v́ bị xúc phạm. Từ tính “sân” mà một người có thể làm những điều xấu và trái luân thường đạo lư. Thậm chí, những người có tính “sân” sau cơn giận thường t́m cách trả thù hăm hại người mà ḿnh thù ghét.

       “Si” được hiểu là si mê, mu muội. Người "si" thường đánh giá vấn đề, hay người khác một cách vô thức, theo cảm tính, không suy xét hiểu biết đúng sai để phán đoán việc tốt, xấu, lợi, hại… nên mới làm ra những chuyện có hại cho ḿnh và người khác. Đây là những người tư duy chậm, bảo thủ và rất khó thuyết phục.

       Chắc hẳn ai cũng biết về Tam Độc: Tham – Sân – Si trong Phật giáo. Sự sân và si thường đi cùng với ḷng tham, tham về tài vật, sắc dục và danh vọng. Và cũng từ ḷng tham mà người ta mới h́nh thành bản tính này - ganh tị - luôn cho ḿnh là nhất, cứng đầu, khó thuyết phục và phiến diện.  (theo Phạm Thư: https://baosongngu.com/san-si-la-gi/ ). 

       Chủ đề này tôi viết nhờ cảm hứng từ hai câu Thánh Ngôn được Trang CAO ĐÀI TÙNG ĐẠO PHÁP trích đăng:

  

       Những ai đă từng hành Đạo dưới  sự d́u dẫn của Hội Thánh Lưỡng Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sẽ thấy rơ chức-sắc hiện tại của Hội Thánh mới rất khác xa với các chức-sắc của Hội Thánh Lưỡng Đài thời trước năm 1979 ( Kỷ Mùi)

       Lúc đó (trước năm 1979) Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh được d́u dắt bởi Hội Thánh Lưỡng Đài, chức sắc luôn ḥa nhă dễ gần gũi khắp người toát lên một vẻ thánh thiện hiền từ bao dung và bác ái. 

       Người tín hữu Cao Đài thực ḷng kính mến đă đành. Người ngoại Đạo cũng đầy thiện cảm. 

       Không một ai có thể phàn nàn hay biểu lộ khó chịu khi gặp quư ngài. 

       Tất cả những đức tính đó của một một vị chức sắc có được là do sự đào tạo kỹ lưỡng nơi Hạnh Đường bởi những chức sắc đàn anh cao trọng. Và cũng bởi tinh thần thượng tôn pháp luật Đại Đạo. Cộng vào đó là tinh thần cầu hiền của những người thiệt tu không tham Danh Lợi Quyền.  

       Những đức tính kể trên của một  vị chức sắc hiện tại hầu như khác hẳn. 

       Cái ǵ chức sắc của Hội Thánh Lưỡng Đài có th́ chức sắc hiện tại không có. Ngược lại,  những ǵ chức sắc của Hội Thánh Lưỡng Đài cố tránh th́ chức chức sắc hiện tại cố rước vào cho bằng được. Ví dụ:

       Ngày xưa chức sắc càng tôn trọng luật pháp bấy nhiêu,  ngày nay càng vi phạm luật pháp bấy nhiêu. 

       Ngày xưa chức sắc càng thân cận th́ ngày nay càng xa cách.

       Ngày xưa càng tỏ ra mềm mỏng th́ ngày nay  càng tỏ oai quyền. 

       Ngày xưa ôn tồn giải thích cho người chưa thông, ngày nay dùng lời lẽ trịch thượng của kẻ cả, thậm chí nặng lời trên facebook.

       Và c̣n rất nhiều thứ…. 

       Câu hỏi được đặt ra là tại sao vậy?

       Sau khi nghiên cứu bối cảnh xă hội, cách thức điều hành tôn giáo và cuối cùng là Thánh Ngôn của Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật chúng ta có thể rút ra được kết luận như sau: 

       1-/ Chức Sắc chuộng quyển hơn chuộng Đạo. 

       Ngày nay chức sắc, chức việc theo khuynh hướng danh-lợi-quyền đi đúng vào câu thi :

       “Chừng nào Chi Pháp đă ra đi,

       Là lúc đạo Trời gặp vận suy,

       Chức sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo

       Nhơn sanh lo cốt chẳng lo b́….” 

       2-/“Chi Pháp đă ra đi”  ư nghĩa ǵ?

       Có hai nghĩa trắng và đen: 

          a/- Chi Pháp là một trong ba chi của Hiệp Thiên Đài do bốn vị Thời Quân Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến Pháp, Bảo Pháp đảm nhiệm. Vị thời Quân chi Pháp cuối cùng là Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức. Ngài Hiến Pháp đảm nhận Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài sau cùng. Ngài Hiến Pháp Qui Thiên trong thời điểm miền nam Việt Nam thay đổi chánh trị (1975). C̣n lại các thời Thời Quân chi Đạo lên tiếp tục cầm quyền Đạo. không bao lâu th́ nền đạo bị tan ră, bị một số chức sắc lập Hội Thánh thống nhứt mới đảo chính giải thể HÀNH CHÁNH ĐẠO đưa cơ đạo suy vong đến nay. 

       b/- Nghĩa thứ hai là nền Đại Đạo không c̣n tôn trọng Luật Pháp

       Cơ Đạo hiện tại suốt 40 năm qua được điều hành bằng Lịnh. Lịnh th́ không bao giờ đồng bộ với Luật.  Nên Chức sắc Chức việc và Đạo hữu không biết đâu là đúng đâu là sai. Lịnh th́ cấp trên và cấp dưới không khớp nhau. Phép vua thua lệ làng. Lịnh th́ tiền hậu bất nhứt, nhơn sanh không biết đường đâu mà tính. V́ vậy, mỗi khi gặp chức sắc, đạo hữu luôn nơm nớp sợ lo không yên tâm không biết sẽ có ǵ không, v.v… Từ đó bức tường vô h́nh ngăn cách chức sắc và tín đồ được dựng lên…. 

       3/- Ư thứ ba là trong Thánh ngôn Thầy và các Đấng đă nói trước: 

       “Nơi đàn nào mà khác hơn Thánh Giáo và bày biện nhiều trái cách, th́ Đạo hữu không phép tham dự”. Tại Sao?

       Đức Chí Tôn giải rơ: “Thầy cho các con hay rằng: Đại Lễ Ṭa Thánh chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy trước đây th́ khá biết rằng, có tà quái chứng mà thôi nghe.”.

       Hai câu Thánh Ngôn này được Trang Cao Đài tùng Đạo Pháp trích đăng mới đây trên mạng xă hội để nhắc nhở cho các bạn Đạo chưa có dịp đọc đến để nghiên cứu.

       Rơ ràng khi Thầy không giáng th́ tà quái giáng không hề sai vậy. Chúng ta cưỡng cầu đi chầu lễ  các nơi ấy tưởng rằng khi dâng cả thể xác, tinh thần và trí khôn và linh hồn (Tam Bửu) của ta lên cho Chí Tôn, nào dè tà quái hay chúa quỷ nhận, coi như ta làm nô lệ cho chúa quỷ mà không hay biết.

       Chúa quỷ sử dụng tam bửu của ta dâng lên làm khí cụ hại nhơn sanh xa Đạo. Chúa quỷ làm cho nhơn loại ghét nhau, làm cho nhơn loại diệt hóa, làm cho xă hội bất công, làm cho xă hội ích kỷ như trường đời thế tục.  đầy tham lam ích kỷ hẹp ḥi.v.v. 

       Nh́n lại hành tàng của các chức sắc hành Đạo hiện nay, ta không thấy họ dạy nhơn sanh biết tùng Luật Pháp, không thấy họ dạy thương yêu, không thấy họ gần gũi với nhơn sanh v.v. Chứng tỏ họ đang làm nô lệ cho tà quái đó vậy. Chúng ta hăy thương xót họ chứ đừng nên oán trách họ v́ họ đă đi vào con đường tà Đạo mà tưởng ḿnh chánh giáo. 

       Xin mượn câu Thánh Ngôn sau đây làm lời kết.

       “Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế tục là nét d́u dắt cho mất tánh thiêng liêng. Phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm chế, th́ cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu hành Đạo cho.

       Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhơn sinh để cho họ biết ḿnh hướng Đạo. đường Tiên cũng lấp lững, nguồn thánh cũng toan vào mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Đạo mà tạo dành ḿnh, vô Thánh điện mà hơi tà c̣n phưởng phất. muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống rỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

       Ôi, lốt Đạo, lốt Đạo! Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng c̣n biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó được.

       Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Đạo chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc ḿnh, giày gai áo bả, đội nguyệt mang sao, gió trước lọt cḥi tranh mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng d́u người, một mảy không bợn nhơ, mới có thể lập ngôi cho ḿnh đặng, có đâu lấy của lấn nhân mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lấn mặt, đứa tà mị áp vào, rồi cúm núm mang ho tà rồi nói rằng thờ chánh giáo ”. 

       Sao nh́n lại thiệt quá đúng cho h́nh tượng của một chức sắc thời hiện đại.  Thầy nói tiếp :

        “Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên điều hành Luật, ai biết nguồn cội vội sửa ḿnh; mới mong tránh khỏi lũ tà ma, mà đi cho cùng bước Đạo.

Nam mô Cao đài Tiên Ông đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Thánh Địa, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Lê Thị Minh Trang

       Ghi chú: hai h́nh câu Thánh Ngôn đính kèm là trích trong bài biết của facebooker “Cao đài tùng Đạo Pháp”

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000