ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU CƠ SỞ PHÁP LƯ VÀ HIỆU LỰC CHẨP HÀNH

CỦA ĐẠO LỊNH 01-HT/ĐL ngày 4-2-Kỷ Mùi (dl 1-3-1979)

LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài viết này của tác giả B́nh Thới từ trong nước gởi đến cho thấy một cách nh́n mới trong việc phân tích Đạo Lịnh 01.

          Bài viết phản ảnh văn phong và quan điểm riêng của tác giả.


          ĐẠO LỊNH 01 (đính kèm ảnh 3 trang 1+2+11) là một văn bản pháp lư tối cao trong ĐĐTKPĐ (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) Ṭa Thánh Tây Ninh được cả hai Chưởng Quản HTĐ và CTĐ kư tên và được ban hành do cơ quan chức năng qui định. Tuy nhiên có một sơ sót vô cùng quan trọng mà tác giả (người soạn) ĐẠO LỊNH không ngờ tới! (Người kư tên không phải là tác giả trong trường hợp nầy) Đó là Thiên ư muốn chở che cho ĐĐTKPĐ khỏi bị diệt vong!

          Mời Quư đồng Đạo đọc lại điều thứ nhứt (trang 1+2 Đạo Lịnh đính kèm) th́ sẽ thấy toàn bộ các Cơ Quan Hành Chảnh, Phước Thiện... trực thuộc hai ĐÀI HTĐ và CTĐ từ trung ương tới địa phương đều bị giải thể! Nói khác hơn là các cơ quan của Đạo đều bị khai tử khi Đạo Lịnh có hiệu lực.

          ĐẠO LỊNH 01 có hiệu lực ngay kể từ ngày kư. Nghĩa là sau khi Ba Ngài (Bảo Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư) đặt bút kư xong th́ không c̣n Ba Chánh Phối Sư, không c̣n Cữu Viện và hành chánh Châu-Tộc (điều 8 - trang 11- Đạo Lịnh)

          Như vậy theo điều 9 Đạo Lịnh th́ không c̣n một cơ quan nào có chức năng để ban hành kể cả người đem ra khỏi bàn giấy cũng không có (điều 1 và Điều 8 đă triệt tiêu điều 9- trang 11-Đạo Lịnh)

          Đây là ư Trời: Quư Ngài ( Bảo Đạo và Thượng-Ngọc Đầu Sư) kư ĐẠO LỊNH 01 cho ra đời để đáp ứng theo đ̣i hỏi không thể làm khác hơn của Nghị Quyết 297 của Nhà Nước cùng với sự đ̣i hỏi (vô lư) của nhân dân ngoại Đạo. Tuy nhiên Quư Ngài đă khéo léo không cho Đạo Lịnh được ban hành v́ không một ai đủ tư cách để ban hành!

          Vậy mà nó vẫn được ban hành đến toàn Đạo cả nước, ai đó đă làm thay cho các cơ quan đă bị khai tử nơi điều 9 Đạo Lịnh?? Đây là một sự vi phạm Pháp Luật Đại Đạo nghiêm trọng! Đồng Đạo ai cũng thấy nhưng không được quyền lên tiếng mà bị buộc phải cúi đầu chấp nhận! Đó là Đạo nạn để thử thách tấm ḷng chư môn đệ của Chí Tôn.

          HĐCQ đă ra đời một cách bất hợp pháp từ một văn bản do các cơ quan đă bị khai tử tại điều 9 Đạo Lịnh ban hành.

          Nhà nước th́ tuyên bố không can thiệp vào chuyện Đạo! Việc vi phạm nầy chỉ có thể xử lư hồi tố bằng pháp luật Đạo mà thôi . Đây là trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài!

          V́ vậy, nếu HĐCQ (nay nâng cấp lên Hội Thánh) tự nhận là hậu nhân của ĐĐTKPĐ ṬaThánh TâyNinh th́ nên tự ḿnh sửa sai những việc làm vi phạm Pháp Luật từ trước đến nay bằng văn bản và chịu cho HTĐ minh tra xét xử!

          Nếu HĐCQ (nay nâng cấp lên Hội Thánh) cho là ḿnh hợp pháp tức không nhận ḿnh là hậu nhân của ĐĐTKPĐ th́ nên ra ngoài tự lập riêng cơ sở Tôn Giáo của ḿnh!

20/12/2015

https://lh3.googleusercontent.com/-Z6sQ5LOqqsA/VnaKPuyByBI/AAAAAAAADLI/K5hs44HFhaA/s422-p/FB_IMG_1450531671185.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-rTs4swulv1c/VnaKPn1dP9I/AAAAAAAADLU/VWj7S6ASPpE/w538-h717-no/FB_IMG_1450531679804.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-XgMQJKk6dPA/VnaKPqrDk4I/AAAAAAAADLU/697YS_YCZYY/w538-h717-no/FB_IMG_1450531762097.jpg

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634