ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĂY NH̀N CHO KỸ

 

                                Hiền Tài Phạm văn Khảm

 

           Nơi chốn trần ai nầy, vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp, con cái của Đức Chí Tôn như đang chơi vơi trên biển khổ. Ngài đau ḷng nên mới mở mối đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để d́u dẫn đàn con vượt qua cơn sóng gió, t́m lại đời sống Thánh Đức, đồng thời Ngài cũng ban cho một đặc ân Đại Ân Xá Kỳ  III với một đời tu cũng đủ về hội hiệp cùng Ngài.

          Thuyền cứu khổ đă bày ra như thế, nhưng những cơn sóng gió thử thách vẫn không ngừng tràn dâng, đó là trường thi, là Hội Long Hoa…là cơn lọc lừa…là cách tuyển chọn người chánh, trục kẻ tà một cách phân minh.

          CỨU ĐỘ, ÂN XÁ nhưng không thể không có THỬ THÁCH. Đó là qui luật mà Đức Chí Tôn đă từng dạy: “ Hai đầu cân không song bằng, th́ tiếng CÂN chưa đúng lư. Luật công b́nh Thiêng Liêng buộc phải vậy.”

          Người tín đồ Cao Đài biết rơ nguồn gốc của sự thử thách, đồng thời cũng học được cách đối phó với cơn Thử Thách do Đức Chí Tôn chỉ dạy:

          Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cấu xé các con, song Thầy cho các con mặc một bộ Thiết Giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức các con.

          Ấy vậy, Đạo Đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương d́u dắt các con trở lại cùng Thầy.Các con không đạo đức th́ là tôi tớ quỉ mị. Thầy đă nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy hay là Thầy c̣n hạ ḿnh cho các con cao hơn nữa.” (đàn cơ ngày 19-12-1926 )

          Thuở nọ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến với miền Nam Việt Nam. Chánh quyền miền Nam bị mất, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Ṭa Thánh Tây Ninh bị cưỡng bách giải thể. Đời cũng như Đạo đành phải chịu Đảng Cộng Sản Vô Thần cai trị. Người dân lầm than, hằng triệu người bỏ nước vượt  biển Đông, vượt rừng sâu núi thẳm …đi t́m chánh nghĩa để sống. Người ở lại: Ngoài đời đau khổ, trong cửa Đạo phải đương đầu với lắm phen thử thách.!

          Lúc ấy, nhớ lại lời Thầy đă phán: “ Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương đă khởi phá khuấy chơn đạo. Đến danh Ta nó c̣n mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi” (đàn cơ ngày 9/8/1926)

          Hội Thánh là h́nh thể của Đức Chí Tôn tại thế đă bị giải thể, nay thay thế vào đó một Hội Thánh mới, Hội Thánh mới nầy qua quá tŕnh h́nh thành của nó, chúng ta thấy rơ như ban ngày là không do Đức Chí Tôn tom góp một nhóm Lương Sanh để lập nên như trước kia. Thế mà cũng mang danh là Hội Thánh, vậy th́ lời tiên tri của Đức Chí Tôn “ Đến danh Ta nó c̣n mượn…” giờ đây ai ai cũng thấy rơ.

          C̣n tiếp theo câu: “Quỉ Vương đă khởi phá chơn đạo…” là ở chỗ nào? Chắc chắn là con đường dẫn đến THẤT CHƠN TRUYỀN !!!

          Sửa đổi kinh kệ làm thất chơn truyền! Sửa đổi nghi thức cúng kiếng làm thất chơn truyền! Thay thế Hiến Chương chính gốc cuả Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  bằng Hiến Chương mới do Hội Đồng Chưởng Quản nặn ra…  làm Thất Chơn Truyền!

          Đặc biệt Thánh Tượng Ngũ Chi Đại Đạo cũng vẻ lại và sửa đổi quá nhiều ! Để làm ǵ??? Để làm thất chơn truyền!!! Hăy nh́n thật kỹ! Những tia sáng phát ra từ Thiên Nhăn trước kia và sau nầy có số lượng tia không bằng nhau, những án mây chung quanh Thiên Nhăn cũng khác nhau xa lắm! H́nh Nhật Nguyệt Tinh trước kia có hào quang phát ra, ngày nay th́ không có! H́nh Đức Thái Thượng Lăo Quân trước kia, tay mặt cầm cây Phất Chủ, nay th́ lại đem sang qua tay trái !!!

          Nói về cầu phong…trước kia, qua Đại Hội Nhơn Sanh, Đại Hội Hội Thánh…rồi dâng lên Đức Lư Giáo Tông chấm Phái, cuối cùng được sự chuẩn thuận của Đức Chí Tôn mới có được Thiên Phẩm và được gọi là Thiên Phong. Hội Thánh mượn danh ngày nay th́ sao? Người xin cầu phong phải thông qua lư lịch do Mặt Trận Tổ Quốc kiểm tra, rồi Hội Thánh mượn danh duyệt xét, sau cùng nhà nước chuẩn nhận. Thế là phàm phong. C̣n chấm phái lại quá đơn giản, chỉ tḥ tay bóc trúng quả banh màu ǵ th́ mang phái màu ấy!!!

          Trước cảnh biến hóa từ Thiêng Liêng, Huyền Diệu …thành phàm tục, chúng ta cũng không có ǵ lấy làm lạ, v́ hầu hết người tín đồ Cao Đài ai ai cũng nghe rất rơ và cũng đă hiểu tường tận lời dạy của Đức Chí Tôn:

C̣n phẩm trật Quỉ vị, nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm…đặng đày đọa các con, hành hạ các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó, nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con mà làm tay chơn, bộ hạ trong ṿng tôi tớ nó.”

          Thầy cũng nói rơ hơn trong đàn cơ ngày 7/8/1926 như sau:

Những sự phàm tục đều do mưu kế của Tà Mị, Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dung để thử các con” hoặc: “ Thầy chẳng v́ ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng v́ thương mà không sai quỉ dỗ dành…”

          Qua các dẫn chứng kể trên, hẳn chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ cơn thử thách nào, hễ thử thách càng cao th́ thành tích vượt qua càng sáng giá.

          Và ngày nay, trong thời gian vắng bóng Hội Thánh chính là lúc chúng ta đang ở tại trường thi. Hăy tự lực, hăy nh́n cho kỹ, thấy cho rơ và luôn đọc đi đọc lại lời dặn ḍ của Đức Chí Tôn: “ Tâm cứng cỏi, đạo hạnh điều ḥa th́ cứ bước tới Thầy. Tâm trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn th́ con đường hám lợi xu danh dẫn tới hang sâu vực thẩm đó (đàn cơ ngày 22/6/1928 ).

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634