ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luận về NGHIỆP KHẨU

 

LTS : Kính quư Huynh Tỷ,

Trong sinh hoạt Đạo ở hải ngoại trước và nay, chúng ta đă gặp khổ tâm khi phải đón nhận một số tài liệu tin tức chứa đựng những lời văn hung bạo, thiếu đạo đức, vu khống, mạ lỵ người khác không thương tiếc gởi đến chúng ta. Đọc xong chúng ta đành phải xóa sạch nhanh chóng, nhưng thật ra, cũng c̣n lưu chút ẩn bẩn khó chịu cho cái tâm cần sự an tịnh. Thật tội nghiệp cho các tác giă đó. Mà cũng bất hạnh cho chúng ta nữa.

Tôi cố gắng sưu tầm những tài liệu hữu ích để xin kính gởi đến quư Huynh Tỷ hầu giải tỏa bớt cái khó chịu bất đắc dĩ gặp phải đó. Nay xin gởi bài viết về NGHIỆP KHẨU. Hy vọng quư Huynh Tỷ sẽ hài ḷng tí tí khi đọc qua. Vậy là vui rồi đó vậy.

Kính chúc an vui, hạnh phúc.

 

Hồ Nguyễn

                                             

                       _____________________


          Nghi
p là hành đng to tác nhiu ln có ch ư, cùa Thân, Ming và Ư, nguyên nhân đưa ti qu báo, c hai “nghip” và “qu báo” to thành” lut nhân qu”, tun hoàn không dt, đưa con người luân hi.
          C
kinh vân: “phù sĩ x thế, ph ti khu trung, s dĩ trm thân, do kỳ ác ngôn”, nghĩa là: Xét người đi, búa đ trong ming, s dĩ giết người, do li nói ác.
          C
nhân cũng có dy: “Bnh tùng khu nhp, ho tùng khu xut”, nghĩa là: Bnh t cái ming do ăn ung mà đem vào, ha cũng t cái ming do nói chuyn th phi mà to ra. Pht dy trong mười (10) cái nghip ca con người th́ trong đó cái ming đă chiếm bn (4) gn mt na:
1
/ Chuyện không nói có, chuyện có nói không.
2/ Nói lời hung ác.
3/ Nói lưỡi đôi chiều.
4/ Nói lời thêu dệt.

         Nhưng trong cuc sng hng ngày ngoài bn điu trên, cái ming c̣n to thêm nhiu nghip na như:
5/ Ăn uống cầu kỳ.
6/ Phê b́nh, khen chê.
7/ Rêu rao lỗi của mọi người
(T chúng), toàn là nhng điu tn phước và ti phi đo vào đa ngc, cũng như làm mích ḷng, gây mâu thun, hn thù giết hi ln nhau mà thôi.
         Do v
y kinh cũng dy, trong sinh hot hng ngày có 4 hng người chúng ta nên tránh:
1/ Hay nói lỗi kẻ khác.
2/ Hay nói chuyện mê tín, tà kiến.
3/ Miệng tốt, bụng xấu (khẩu Phật, tâm xà).
4/ Làm ít kể nhiều.

          T cái ming mà ta có th biết tâm ư và đánh giá được người khác, đ có cách ng x thích nghi.
          C
a ci dù to ln như núi, nhưng cái ming ăn lâu ngày cũng hết. Phước đc dù cc kh gieo to nhiu đi, nhưng do cái ming to nghip, phê b́nh, ch trích, nói li ác... th́ trong giây phút cũng có th tiêu tan.
         Ng
ười xưa cũng có dy: “Khu khai thn khí tán. Thit đng th phi sanh”, tc là m ming nhiu li s hao tn thn khí, lưỡi đng thường nói chuyn phi trái, hơn thua, đp xu, khen chê...đ ri phi tranh đu, m l ln nhau khiến sanh ra lm chuyn thương tâm.
         Đ
y là ch nói sơ qua nhng điu tai hi thường xy ra hng ngày ca cái ming, c̣n li sut trong mt đi người, do thơa thích cho cái ming mà chúng ta đă to không biết bao ti li. Do vy mà Tây phương cũng có dy: “Trước khi nói phi ung lưỡi by ln” là vy.
         Cũng có k
rng:
“Trăm năm v
t đi sao di,
M
t câu quư giá muôn đi c̣n ghi.
M
li trước phi xét suy,
R
ng ta ct tiếng ích chi chăng là”.

           Li có thơ:

“Li nói đi trng thay đen,
Thiên đàng, đi
ngc bon chen li vào?
Tr
c ngôn tâm chng lao xao.
Gi
tâm thin đnh biết bao an lành.”

         Làm
ơn hay b mc oán, cũng do cái ming ny hay k công, mng nhiếc, nói s nhc người:
“Th
n khu nó hi xác phàm,
Ng
ười nào nói quá ha làm kh thân.
L
chân gượng được đ lên.
L
ming gây ha phi đn tr thôi".

         Cái mi
ng ny rt tai hi, ăn ung th́ cu kỳ mun nut vào nhng món ngon vt l cho khóai khu, va hao tn tin ca, va đem bnh vào thân, v́ đng thc vt bây gi sn xut chy theo li nhun nên s dng hóa cht rt nhiu, nếu không biết kiêng c th́ bnh nan y mang vào thân, đ t làm kh ḿnh và làm kh bao người, phi lo chy cha, là chuyn đương nhiên.
         Cái mi
ng cũng có nhiu cái li: dùng đ ăn ung tt, nuôi dưỡng cơ th, dùng đ nói năng giao tiếp trong hng ngày, to mi thâm t́nh, giao ho hài ḥa, thông hiu ln nhau, dùng đ thuyết ging, tng nim, dy hc, truyn kiến thc và nhng điu li ích đến được nhiu người.
         Đ
c câu chuyn trong Quc văn Giáo khoa thư sau đây s thy được s li hi v cái ming, lưỡi:
         M
t hôm, ông phú h ra lnh cho người làm giết heo và chn phn quí nht ca con heo làm cho ông mt món ăn. Người làm vâng li và sau đó dâng cho ông mt món ăn mà phn quí nht là cái lưỡi heo. Ông phú h hi ti sao th́ người làm tr li rng cái lưỡi là b phn quí nht, v́ nh cái lưỡi mà con người có th din đt nhng t́nh cm chân thành, nhng ư tưởng cao siêu, ích nước li dân và có ích cho nhân loi.
          Ít lâu sau, ông phú h
li ra lnh cho người làm giết heo và chn mt b phn xu xa nht làm cho ông mt món ăn. Người làm vâng li và sau đó dâng cho ông phú h mt dĩa đ ăn mà b phn xu xa nht li cũng là cái lưỡi heo. Ông phú h hi ti sao, người làm bèn tr li rng v́ cái lưỡi có th nói lên nhng li nói xu xa nht tàn ác nht làm tan nát gia đ́nh xă hi và có th khuynh đo nước nhà, ngay c làm hi cho nhân loi. Ông phú h vô cùng ngi khen s thông minh ca người làm.
         Tht là “cái lưỡi không xương nhiu đường lc léo”. Người xưa cũng có nói “Nht ngôn kh dĩ hưng bang, nht ngôn kh dĩ tán bang”, nghĩa là mt li nói có th xây dng nước nhà, mà cũng có th làm tan nát nước nhà.
         L
ược sơ qua nhng điu li hi, th́ chúng ta đă thy cái ming, lưỡi ca người thế gian điu hi s nhiu hơn điu li ri. To hóa sinh ra con người có hai l tai, nhưng ch có mt cái ming, cho nên phi nghe nhiu hơn nói, mi đúng vi t nhiên, được thân người là khó, có đy đ lc căn và ming lưỡi trn vn là phước đc quá ri, hăy nhân vn phước báu ny mà gieo trng thêm phước đc ra na, th́ mi là người khôn, bi vy phi lo: Tu cái ming là điu cn thiết nht và xem như tu hơn na đi người ri.

          Có l
i dy:
“Ng
ười khôn nói ít nghe nhiu,
L
a li đi đáp, la điu hi han,
Tr
ước người hiu rơ khôn ngoan.
Nh
ường trên mt bước rng đường d đi.
Vi
c người ch nói làm chi.
Chuy
n ḿnh ḿnh biết, vy th́ mi khôn”.

          Ng
ười đi cũng có câu:
“Chim khôn hát ti
ếng rnh rang.
Ng
ười khôn nói tiếng du dàng d nghe.
Nghe r
i t ng B đ.
Khuyên ng
ười nim Pht đng v Tây phươ
ng”.
          L
i cũng có thơ:
“B
t đi li nói th phi,
B
t đi ti li sân si đau bun
Thêm câu ni
m Pht nhiu hơn.
Ph
ước đin thêm ln tâm hn thêm vui".

         Và:
“Ít nói m
t câu chuyn,
Ni
m nhiu mt câu Pht,
Đánh ch
ết được vng nim,
Pháp thân ta hi
n tin”.
          Trong kinh Pháp Cú, Pht có dy:
- “ D
u nói ngàn ngàn li, Nhưng không ǵ li ích, tt hơn mt câu nghĩa, nghe xong được tnh lc”. PC 100.
         hay là:
- “Không ph
i v́ nói nhiu, mi xng danh bc trí, an n không oán s, tht đáng gi bc trí” PC 258.
- “Không ph
i v́ nói nhiu, là th tŕ chánh pháp, người nghe ít diu pháp, nhưng trc nhn viên dung, chánh pháp không buông lung, là th tŕ Pht Pháp”. PC 259.
Ph
t cũng có dy: “Làm thinh như chánh pháp, nói năng như chánh pháp” là như vy.
          Là ng
ười tu, mt li nói ra phi giúp cho nhiu người thông hiu, an lc, li ích th́ chúng ta không tiếc li, phước đc cũng rt vô biên, nhưng rt phi cn ngôn, cn ng khi phi nói ra nhng li khiến người khác phi kh đau, thit hi, th́ chúng ta s phi gt hái nhng điu tương ng.
         T
o Phước đc c mt đi, nhưng ch cn mt li ác khu nói ra là tiêu tan trong giây phút.

        “Li nói không mt tin mua,

          La li mà nói cho va ḷng nhau”.

         Nht là chúng ta mun tu hành được tinh tn và thành tu th́ phi tránh nhng chuyn th phi, v́ th phi mt rt nhiu thi gian mt cách vô ích, mà li gây to rt nhiu nghip khu, oan trái.

Có bài th
ơ rt hay:
        L
i qua tiếng li - gii quyết chi đâu?

          Sao không dng li - ko h thêm sâu.
          L
i qua tiếng li - đưa ta đến đâu?

          Sao không th nh - mĩm cười nh́n nhau.
          L
i qua tiếng li - đưa ta đến đâu?

          Sao không dng li - th nh và sâu.”
          Xin luôn nh
cho rng:
        Trăm năm bia đá th́ ṃn,

          Ngàn năm bia ming vn con trơ trơ”.
          Và:
          Ai
ơi! Ít nói là vàng,
          Nói nhi
u ti li trái ngang cũng nhiu.
          Chi b
ng ít nói bao nhiêu,
          Kh
i điu phin năo, khi điu th phi.
          H
ng ngày tam nghip vô vi,
          Không tranh nhân qu
có ǵ đo điên.
          Không nghi
p chướng chng ly phin,

          ưu, vô năo nương thuyn tiêu dao”.

 

                                            


          L
i hi như vy đy, nên mi chúng hăy mau lo tu cái miệng vy.
          Trong cu
c sng hng ngày chúng ta thường đi đăi vi nhau, cái ming phi luôn mm cười, nhy li xin li và trng li cm ơn. Phi tương kính, dùng ái ng, không tiếc li khen, tán dương, ca tng, truyn rao nhng người tt, vic tt, nhng điu hay, l phi đ nhân nhng đin h́nh tt đp ra thêm làm tô thm cuc đi. Phi rt dè dt tiếng chê. Nên ăn chay đ bo v môi trường và cu tinh cu. Không nói di, mà phi nói nhng li chân tht. Không di gt, ta s nhn được nhiu uy thế, tiếng tăm. Không nói li thêu dt, mà nói nhng li trung thc, s được nhiu người kính mến. Không nói li đâm thc, mà nói li hoà hp s được nhiu người ng h. Không nói li thô ác, mà nói toàn nhng li ḥa nhă, thương yêu, s có cuc sng cao sang. Đy là nhng pháp tu cho cái ming, rt hay, rt b ích, chúng ta cn thc hin theo, đ gt hái được nhiu phước đc, lúc đó cuc đi, gia đ́nh và xă hi, trong hin ti được thanh b́nh, an đp và tương lai s sanh vào nơi an lc, tht hnh phúc nào bng.
                Thơ về NGHIỆP KHẨU
          Kinh d
y cái ming ti li vô cùng,
          Nghi
p khu có bn, nói chung rt nhiu.
          L
i thi hung ác, lưỡi li đôi chiu,
          Chuy
n không nói có, có thi nói không.
          Nhi
u li thêu dt, lm chuyn vin vông,
          Đâm b́ thóc n
thc b́ go kia.
          Khi
ến cho bao k chu cnh chia ĺa,
          Nát tan nhà c
a gia đ́nh thm thương.
          L
i thêm rao li t chúng bn phương,
         Tr
ước mt khen nnh, sau lưng chê cười.

Thương thay người li biến thành đười ươi,
Đ
cho đánh mt t́nh người trong ta.
Cái mi
ng ăn ung rt đi xa hoa,
Gi
ết bao loài vt đ mà nuôi thân.
Nh
u nht say khướt như k ngu đn,
Thân ḿnh phá ho
i bnh t́nh phi mang.
Ung th
ư đt qu bnh gút rơ rang,
Nhà hàng ăn u
ng cu kỳ nhn tâm.
Quan đi
m hưởng th to mi li lm,
Cũng t
cái ming ăn càng nói xiên.
H
a tai li đến lm chuyn năo phin,
L
li mt tiếng hn thù ngàn năm.
Ḷng ta trong sáng t
ánh trăng rm,
Chi
ếu soi nhân thế t đường quy-y.
Khiêm cung đ
i đăi tôn trng l nghi,
Nh
y li xin li trng li cm ơn.
Nhân văn đ
p tuyt c̣n có nào hơn,
Tán d
ương ca tng trng người hơn ta.
Mi
ng cười tươi đp thanh thoát như hoa,
Thành ng
ười cao qúy trên đi tôn vinh.
Kh
u nghip không tt nay biến thành xinh,
Ăn s
ch nói đp thanh b́nh hoan ca.

Viên Thành

________________

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634