ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI ĐĂ GIẢI THỂ HÀNH CHÁNH ĐẠO?

ĐẠO CAO ĐÀI 40 NĂM SAU ĐẠO-LỊNH NH̀N LẠI.

Đặng văn Hưỡng

       Sự việc xảy ra trên đời nói riêng và lịch sử nói chung không có ai tận mắt chứng kiến. Chỉ riêng một vài người tại chỗ mới thấy được mà thôi. Những việc chúng ta không thấy mà vẫn biết là nhờ thông tin. Thông tin hiện nay lại xuất hiện thêm ḍng thông tin giả nhằm phục vụ ư muốn riêng; chuyển tội nhân thành nạn nhân, chuyển có công thành có tội, chuyển gian thành ngay.. V́ vậy mới có cuộc chiến thông tin. Chúng ta chưa rơ ngọn ngành rồi cũng cố nói cho lấy được để chứng tỏ ta hiểu rộng biết nhiều. Có những điều chúng ta chỉ nghe một phía theo quan điểm phiến diện rồi cũng cố tŕnh bày như là sự thật để kết án này nọ. Đó là một sự thật đau ḷng trong xă hội thường t́nh. Đôi khi bí lối họ không dùng từ ngữ lich sự đính chánh giải bày, họ dùng ngôn ngữ đường phố tục tỉu vô văn hoá mạ lỵ kẻ khác. Đó là sự thật hiện nay trên mạng xă hội. Nh́n chung, những thông tin kiểu đó đều là của kẻ gian hết.

       Trong cửa Đạo hiện cũng c̣n những cách nói ấy để gây chia rẻ hận thù làm cho đạo-tâm xao xuyến mơ hồ. Khiến cho lời giục gọi thương vay khóc mướn, ghét thuê ngày càng phổ biến.

       Hằng ngày vào chầu lễ Chí Tôn chúng ta dâng ba món báu (Tam Bửu) của ḿnh lên Chí Tôn dùng vào việc phổ độ chúng sanh. Trong ba món báu đó có Tinh Thần và Trí Năo. Chí Tôn dùng trí năo của chúng ta để làm ǵ? Để khiến cho chúng ta có được suy nghĩ chín chắn, trung thực đầy tính bác ái, công bằng phân biệt chơn giả giúp cho đồng môn không bị thông tin lệch hại cho ta lạc đường tu học. Hiện nay ảnh hưởng của thời đại thông tin, trong cửa Đạo cũng bị nhiểm nạn thông tin giả gọi là Fake News.

       Tôi xin vào thẳng vấn đề: Đọc lại lịch sử của Đạo ngày xưa ta yên tâm, v́ sự việc nó đă diễn ra đúng như vậy, người trong cuộc đă hành xử như vậy giải quyết như vậy.  Mọi việc đều thật. Hậu nhân nhờ đó mà học hỏi và rút kinh nghiệm. Sau năm 1975, Đạo sử được viết bởi những người-không-có-chân-trong-Đạo. Người tín đồ lần lượt hiểu sai sự thật mà biến người có công thành có tội và ngược lại, nhận kẻ thù thành người ơn…Một trường náo nhiệt đau ḷng.

       Cụ thể, mỗi khi nhắc đến nền hành-chánh-đạo của Đạo Cao Đài ai cũng mặc định nghĩ rằng việc này do Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh đă làm nên như vậy. Nguyên do hai ngài là tác giả của Đạo Lịnh 01 năm Kỷ Hợi  đă giải thể hành-chánh-đạo.

       Nhưng nào ai có thấu tất cả tấm ḷng về sự oan khuất này và sự hy sinh bảo vệ Đạo của hai Ngài mà thông cảm. Nếu đi ngược thời gian ta thấy Cao Đài đă gặp khó khăn trắc trở liền sau khi chánh quyền Sài G̣n buông súng chiến đấu. Thời kỳ đầu có câu dân gian cửa miệng truyền nhau trong hàng cán bộ nhỏ tuổi mới tham gia xếp loại đối tượng: nhứt Giáo, nh́ Hồi, tam Cư, tứ Tề, ngũ Nguỵ. Có nghĩa là đối tượng sống đă từng sống ở miền nam được ưu tiên cần xử lư sau khi chế độ miền nam sụp đổ: thứ nhứt là tôn-giáo, thứ nh́ dân chiêu-hồi, thứ ba dân di-cư (1954), thứ tư cán bộ hành chánh, thứ năm là quân đội.

       Tôn giáo là đối tượng bị nhà cầm quyền xem nguy hiểm nhứt trên cả tề nguỵ của chế độ, nên cần ưu tiên cải tạo.

       Nhũng chức sắc tôn giáo nói chung và nhứt là chức sắc Cao Đài sau ngày 30-4-1975 đều bị bắt đi tập tung. Việc hành đạo của chư tín hữu bắt đầu gặp khó khăn. Sau đó đến các chức sắc nhỏ và chức việc c̣n lại v́ số này quá đông không bắt tập trung ngay được nên chuyển tập trung tại địa phương. Học tập chung với quân nhân cấp thấp trong quân đội. Đạo đă gặp khó khăn từ lúc chưa có Đạo Lịnh 01. Chứ không phải do Đạo Lịnh 01 nền hành-chánh-đạo mới bị làm khó.

       Đạo Lịnh 01/HT/ĐL ra đời  ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Mùi (dl 1-3-1979)

       Thông Tri 001/HT/TT ngày 16 tháng 1 năm Kỷ Mùi (dl 12-2-1979) ra đời trước Đạo Lịnh 01 chưa đầy 20 ngày. Theo Thông Tri th́ nền hành chánh của Đạo đă bị giải thể rồi. Hội Đồng Chưởng Quản cũng đă lập luôn từ đó. Nội dung của Thông Tri đă lên án gắt gao chức sắc tiền bối dày công khai đạo. Nhiều bậc tôn kính trong Đạo đều bị đem ra đấu tố, buộc chư tín đồ viết kiến nghị giải thể. Đến lượt Hội Thánh (tức hàng các Chánh Phối Sư) phải ra Thông Tri theo lịnh của Nhà nước gồm Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tây Ninh. Bản án Cao Đài của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh và nguyện vọng do người dân kiến nghị. Nguyện vọng này có được do tập trung học tập Bản án Cao Đài. Có nhiều người không kiến nghị thu hoạch th́ phải tập trung đợt hai, đợt ba…

       Xin trích một số ư trong Thông Tri :

       Sau khi nêu các kiểm điểm chung chung về việc hành Đạo thời gian qua, chấp nhận sự triển khai bản án Cao Đài của mặt trận tổ quốc và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tây Ninh, lắng nghe kiến nghị của nhân dân, Thông Tri có những đoạn chánh ư then chốt như sau:

       “Từ đây, toà Nội Chánh, Cửu viện hành-chánh, Phước-thiện nam nữ, pháp-chánh, phổ-tế, các hội-thánh, các cơ quan trực thuộc của Đạo từ trung-ương đến địa phương đều được giải thể…” (đoạn 14 Thông Tri 001-).

       “.. Vậy Hội Thánh ban hành Thông Tri này, chức sắc đương quyền hành Đạo ở các cơ quan Đạo tạm thời phải tiếp tục nhiệm vụ tại chỗ cho đến khi có lịnh mới. Không được tự ư rời bỏ phận sự, làm bại hoại và mất mát tài sản của Đạo, phải ǵn giữ chu Đáo cho đến khi chuyển qua nhà nước…”(đoạn 21 Thông Tri 001).

       “ Hội Thánh rất mong toàn Đạo chức sắc, chức việc nam nữ chấp hành nghiêm và thực hiện tốt Thông Tri này.” (đoạn cuối Thông Tri 001).

       Theo đoạn 14 thông tri nói trên th́ Hành Chánh Đạo của Tôn Giáo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh đă bị giải thể rồi.

       Theo đoạn 21 thông tri nói trên lịnh cho những chức sắc tạm thời lưu nhiệm tại chỗ để ǵn giữ tài sản bàn giao cho chánh quyền. Không có một mảy may nào dạy dỗ tu hành ǵ cả. Đọc lại văn bản ta không khỏi rùng ḿnh ghê sợ. những người mới hôm qua (chưa kư Thông Tri 001) c̣n là những nhà tu hành hiền hoà, đàn anh kính mến, những chức sắc nhân hậu đầy ḷng vị tha bác ái th́ hôm nay (ngày kư Thông Tri 001) đă biến h́nh đổi dạng thành những hung thần chực cắn xé.

       Thông Tri 001/HT/TT ngày 16 tháng 1 năm Kỷ Mùi đă được kư tên và ban hành đúng theo Pháp Chánh Truyền qui định có sự phê chuẩn của Hội Thánh Lưỡng Đài nên đă có giá thị buộc thi hành. Sau đó gần 20 ngày (4 tháng 2 Kỷ Mùi) Đạo Lịnh 01 được đưa ra tiếp tục. Theo sự hiểu biết chung, Nhà-cải-tạo-tôn-giáo cảm thấy giá trị Thông Tri 001 c̣n nhỏ quá không đủ uy lực và tiếng vang. Nên đi bước bổ sung cho hai chức sắc Cao cấp Chưởng-Quản Lưỡng Đài kư Đạo Lịnh 01 được đủ uy quyền hơn.  Vậy tại sao hai Ngài Chưởng Quản ra thêm Đạo Lịnh 01? Vấn đề là ở đó! V́ hai ngài biết Đạo Lịnh không có giá trị thi hành do chữ kư đă bị Thông Tri vô hiệu  trước rồi. Đây là cái móc cho hậu tấn đem ra áp dụng khi thời cơ có được. Ví dầu có hay không có Đạo Lịnh 01 của hai ngài Chưởng Quản Hiệp Thiên và Cửu Trùng th́ hành-chánh-đạo từ trung ương đến địa phương cũng đă giải thể rồi. Hội Đồng Chưởng Quản cũng đă  có rồi,

       Xét về h́nh thức:

       Thông tri 001/HT/TT được ba vị Quyền Chánh Phối Sư gồm hai vị quyền và một vị TM. Quyền kư tên. Cộng thêm đó có Quyền nữ Chánh Phối Sư cũng kư tên và đóng dấu. Cụ thể là Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh, và quyền Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh. C̣n một vị Ngọc Chánh Phối Sư bị khuyết nên ngài Thượng Trọng Thanh TM kư tên luôn.

       Nói cho công bằng th́ người ra lịnh giải thể hành-chánh-đạo không phải là Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư mà chính là cấp dưới: Ông Thái Hiểu Thanh (Q. Thái Chánh Phối Sư và Thượng trọng Thanh Q. Thượng Chánh Phối Sư kiêm luôn TM Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.). Sau khi kư xong Thông Tri, Ngài Thượng Trọng Thanh bị tử vong mờ ám. (té lầu do cúp điện).

       Quay trở lại giá trị pháp lư của Đạo Lịnh 01. Ta thấy một điều:  Thông Tri 001 đă giải thể tất cả các cơ quan của Đạo từ trung ương đến địa phương do đó vào thời điểm 4 tháng 2 năm Kỷ Mùi, các ngài Hồ Tấn Khoa, Ngọc Nhượn Thanh và quí ngài Phước Thiện, các Chánh Phối Sư, các ngài Thượng Thống Lại Viện Hành Chánh và Phước Thiện, Khâm Châu, Đầu Tộc các địa phương đều không c̣n quyền để thi hành Đạo Lịnh 01.

       Chữ kư của các ngài ấy trong Đạo Lịnh 01 như vậy là hoàn toàn bất hợp pháp về cả mặt Đạo và Đời. Văn bản Đạo Lịnh 01 đó kư xong, ai ban hành và thi hành? Hiểu được vấn đề này là ta thấy được chân lư giải trừ trách nhiệm cho hai Ngài Chưởng Quản hai Đài.

       Sự thật việc thi hành văn bản vốn đă không hợp pháp, Đạo Lịnh 01 chắc chắn không phải hệ thống hành-chánh-đạo mà phải do hệ thống hành-chánh-đời phụ trách.

       Tóm lại ngài Hồ Bảo Đạo và Ngài Ngọc Đầu Sư không có trách nhiệm ǵ với việc giải thể hành chánh Đạo của Tôn Giáo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh.

       Hậu thế phải t́m hiểu và trả lại công bằng cho quí Ngài nơi cơi thiêng-liêng và trong lịch sử Đạo.

       Người đáng truy cứu có mang h́nh hài xác thịt là các Ngài Quyền Chánh Phối Sư. Cụ thể là Ông Thái Hiểu Thanh và Ông Thượng Trọng Thanh. Được biết Ông Thượng Trọng Thanh đă phản đối không kư các văn bản trên. Một sự kiện khác gắn liền với ông theo đó là t́nh cờ tử nạn trước giờ cúng Chí Tôn thời tư. Không biết hai sự kiện có liên đới hay không hay chỉ là t́nh cờ? Vậy là số phận của các ngài Chánh Phối Sư sẽ do thiên điều định phận.

       Kính xin chư huynh tỷ đệ muội hăy thay đổi suy nghĩ đừng qui trách nhiệm cho ngài Bảo Đạo và Ngài Ngọc Đầu Sư nữa. Như thế mới là một tín đồ khôn ngoan biết công b́nh và bác ái. Biết đem trí năo và tinh thần - một món báu của con người - được Đức Chí Tôn dùng đến để giải minh cho nền Đại Đạo.

       Sau bốn mươi năm nh́n lại, ta thấy Tôn Giáo Cao Đài lớn mạnh về h́nh thức. Hành-chánh-đạo được tái lập đủ các cấp như khi xưa. Nhà-cải-tạo-tôn-giáo thực sự đă đầu hàng ḷng kiên nhẫn của nhơn sanh? Hay chỉ là muốn lập một mối Đạo không tùng Thiên Điều nên cấp pháp nhân 1997 cho hoạt động v́ không thể xoá  Cao Đài Quốc Đạo? Quyền hành trong tay, Nhà-cải-tạo-tôn-giáo có thể làm bất cứ điều ǵ mà họ muốn. V́ vậy việc giải thể hành chánh đạo không phải do hai Ngài chịu trách nhiệm.

       Một thực tế cho thấy, dù cho có sự hiểu lầm hành-chánh-đạo bị giải thể  do hai ngài chưởng-quản gây nên. Nhưng đa số vẫn không chấp hành sự giải thể ấy v́ tính pháp lư không có. Hiện vẫn c̣n nhiều tín đồ hành Đạo ngoài Đạo Linh 01 (mà thực chất là Thông Tri 001). Hành Chánh Đạo có bị giải thể hay không là do chính lương tâm và sự khôn ngoan cá nhân của mỗi con người ḿnh. Ḿnh làm ḿnh chịu. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai nhứt là quí tiền bối dày công vun bồi phát triển Đạo.

Long Hoa, tiết Thanh Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2020.

ĐẶNG VĂN HƯỠNG.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000