ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CAO ĐÀI QUỐC DOANH TÂY NINH

         MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH TẠI KHÁCH SẠN RAMADA

          ( Thuộc Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản )

                      ( Talk show trên đài VNA ngày 28/3/2017 )

HT Phạm văn Khảm

 

       I-VỀ HỘI THÁNH CHI PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH HIỆN NAY:

       Cần phân biệt rơ: Thiên Phong và Phàm Phong.

         Thiên Phong: Chức sắc được Đức Chí Tôn ban cho phẩm tước trong cửa Đạo để nương theo phẩm vị ấy mà lập công bồi đức.

         Phàm phong: Theo nghị quyết 297 kư ngày 11/11/1977 của Hội Đồng Chánh Phủ và Thông Tư số 02 kư ngày 16/6/1999 của Ban Tôn giáo Chánh Phủ, số chức sắc phàm phong hiện nay thuộc Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh đều phải được Đảng và nhà nước chấp thuận.

         Điều mà người tín đồ Cao Đài cần chú ư: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn đă từng dạy:  Về việc cầu phong cầu thăng, nếu không có sự chuẩn thuận của Đức Lư Gíao Tông th́ Thầy không chuẩn nhận nghe à !

         Hởi quí vị Chức Sắc Phàm Phong hăy nghĩ: Là người tín đồ Cao Đài đang tôn thờ Đức Chí Tôn mà phẩm tước ḿnh đang nhận lănh, áo măo ḿnh đang mang mặc…mà Đức Chí Tôn không chuẩn nhận th́ ḿnh là cái ǵ ? Tu để làm ǵ ? Phải chăng quí vị đă quên hết phần Thiêng Liêng trong cửa Đạo ? Giờ đây quí vị chỉ c̣n nhớ đến phục vụ Đảng và nhà nước Cộng Sản . Thôi vô cùng hối tiếc cho cái phẩm tước phàm phong mà quí vị đang hớn hở nhận lấy lại bị Đức Chí Tôn phán quyết: THẦY KHÔNG CHUẨN NHẬN NGHE À !

         Vậy th́ cái gọi là Hội Thánh Chi Phái Cao Đài Tây Ninh hiện nay, chỉ toàn là Chức Sắc Phàm Phong nên được gọi là Hội Thánh Phàm Trần thật là chính danh vô cùng.

         Như vậy , ngày nay bọn Chức Sắc phàm phong đă biến đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa Thiêng Liêng mà ĐỨC Chí Tôn đă dùng huyền diệu Cơ Bút khai sáng để trở thành một tổ chức của Phàm Trần.

Tóm lại Hội Thánh Chi Phái Cao Đài Tây Ninh là Hội Thánh Quốc Doanh không đủ tư cách hướng dẫn nhân sanh trên con đường Đạo Đức mà chỉ đưa nhơn sanh vào con đường Bàn Môn Tả Đạo. 

       II- HỘI THÁNH PHÀM TRẦN CHI PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH GIAO NHIÊM VỤ CHO TRẦN QUANG CẢNH

         Giáo Hữu Phàm Phong Trần quang Cảnh được Hội Thánh Quốc Doanh ban cho chức vụ Đại Diện Hội Thánh Chi Phái Cao Đài Tây Ninh tại hải ngoại, đang lănh nhiệm vụ thi hành Nghị Quyết 36 vàTôn giáo vận bằng cách tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh ngayThủ Đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ( Miền Nam California ).

         Như ở trên đă tŕnh bày :Hội Thánh nầy không đủ tư cách d́u dắt nhơn sanh trên con đường Đạo Đức, lại giao phó cho Trần Quang Cảnh lănh nhiệm vụ hướng dẫn Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ Nam Nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Chi phái Cao Đài Tây Ninh, chỉ để rẽ sang con đường Bàn Môn Tả Đạo và làm công cụ phục vụ Đảng và nhà nước Cộng Sản  mà thôi.

         Trước sự an nguy của cơ đạo Cao Đài tại hải ngoại trải dài hơn 42 năm đă dày công phát triển và quyết tâm bảo thủ Chơn Truyền của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn khai sáng từ năm 1926, và ngày nay Đạo Cao Đài đang nở hoa khắp nơi trên thế giới…Thế nên người tín đồ Cao Đài tại hải ngoại nhứt quyết không để cho Hội Thánh Chi Phái Cao Đài Tây Ninh cũng như Giáo Hữu Phàm Phong Trần Quang Cảnh lèo lái sang con đường Tà Đạo được. 

       III- VẬY TH̀ NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI PHẢI LÀM G̀ ?

       Trước t́nh thế của Đạo như hiện nay,thiết tưởng là người tín đồ Cao Đài chơn chánh   cần nghiền ngẵm thật kỹ lời dạy của Đức Chí Tôn qua đàn cơ ngày 29/6/ Bính Dần ( 1926 ) như sau:

 Những điều phàm tục đều là mưu kế của tà mỵ, yêu quái cốt để ngăn trở bước đường thành đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh của Thầy dùng để thử các con….

…Các con chớ ngại, ngày nay Đạo đă khai tức là Tà khởi. Vậy th́ các con hăy hết ḷng, hết sức mà ǵn giữ lấy ḿnh; đă chẳng phải giữ ḿnh các con mà thôi, lại c̣n giữ các Môn đệ của Thầy nữa…..”

       Mặt khác chúng ta cũng cần cân nhắc lời khuyến dụ của Đức Chí Tôn để ứng phó kịp thời khi Đạo bị chinh nghiêng:

“ Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, c̣n các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy !

       Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy chỉ ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công b́nh thiêng Liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập công quả.”

       Như  Đức Chi Tôn đă dạy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống. Nay Trần Quang Cảnh tổ chức Hội Nhơn Sanh tại Khách Sạn Ramada thuộc thành phố Garden Grove –California vào ngày 3/7/2017 không ngoài mục đích chiêu dụ Đồng Đạo ở hải ngoại qui phục Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh để cùng làm công cụ phục vụ chế độ độc tài, đồng thời quyến rủ những tín đồ c̣n ám muội, tham danh chác lợi, mê tước cầu quyền…nộp đơn xin cầu phong, cầu thăng. Thử hỏi ai phong cho ai, ai thăng cho ai ?  Xin nói thẳng: Không ai ngoài Nguyễn Thành Tám, Đảng và Nhà nước. Vậy là phàm phong 100%. Phàm phong không có giá trị trong tôn giáo về mặt hữu h́nh cũng như phần Thiêng Liêng, phàm phong cũng có áo măo như Thiên Phong nhưng giả tạo. Vả lại với phẩm tước ấy, với áo mảo ấy Thầy không chuẩn nhận (như lời Thầy đă phán ) th́ mặc nhiên ḿnh tự mang cái nhản hiệu Tà Thần trên người vậy..

       Nói tóm lại, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh ( Quốc Doanh )  chủ trương mở Hội Nhơn Sanh tại California  ngày 3/7/2017  là một tuyên bố thách thức:

       a/ Với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản rằng: Nghị Quyết 36 ta đang thực thi đây

       b/ Với Cộng Đồng Tín Hữu Cao Đài tại hải ngoại rằng: Việc thực thi Tôn Giáo Vận được khởi điểm từ Nam California.

       Như lời dạy của Đức Chí Tôn đă nêu trên: “ Nó tấn th́ ḿnh chống.” Chống như thế nào ?

       Xin thưa: Một cuộc biểu t́nh lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2017 trước khách sạn Ramada, địa chỉ:10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove CA 92844, do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai điều hành dành cho những người Việt phải rời bỏ quê hương lánh nạn Cộng Sản, các tín đồ Cao Đài hải ngoại và các tín hữu các tôn giáo bạn   đến tham dự cuộc biểu t́nh thật đông để cùng nhau  Cứu Nước và Giải Trừ Pháp Nạn cho các Tôn Giáo.

       Cầu xin Thượng Đế phù hộ chúng ta.

 

                               Little Sài g̣n ngày 28 tháng 6 năm 2017

                                        Hiền Tài Phạm văn Khảm

                             

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634