ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI THÚ NHẬN MUỘN MÀNG

(nhận xét  Bài viết trên trang https://web.facebook.com/thong.tin.hoi.thanh/?fref=ts)

Phạm Thanh B́nh

 

       Ngày 24 tháng chạp Bính Thân, có một số người đầy đủ thành phần, mặc áo cả Đạo lẫn Đời tổ chức tinh vi và chuyên nghiệp đến Báo Ân Đường Trí Huệ Cung đánh cướp (v́ không có từ nào khác thích hợp. Trích theo Đơn khiếu nại ngày 25-12-Bính Thân) Thánh Cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung. Nhiều bài viết đă lên tiếng phân tích sự việc đánh úp thắng gọn này với những khía cạnh, góc nh́n riêng biệt khác nhau. Nhưng không thy một ai nhận trách nhiệm.

       Qua các bài phân tích, thấy mức độ không đơn giản, có thể phát sinh một cuộc tranh tụng h́nh sự mang tầm quốc tế. Nên ngày lúc 00 giờ ngày 30-12-Bính Thân Trang Thông Tin Hội Thánh có đăng một bài ngắn nội dung tái xác nhận lại Thông tri số : 01/91/HT-TT ngày 05 tháng 3 năm Bính Thân (dl. 11/4/2016) của Hội Thánh một lần nữa là tro cốt giả. Đồng thời trang cũng thông tin thêm là Ban Đại Diện Hội Thánh đă đưa về nơi chỗ của trước đây là Chùa Huệ Nghiêm những tro cốt bọn chúng phù phép giả mạo thành Vương Thị Lễ là tro cốt của Nữ Phật Thất Nương Diêu Tŕ Cung xong rồi phúc tŕnh cho Hội Thánh.Trong bài viết có đăng bức chân dung của Thất Nương mặc quốc phục truyền thống.

       Nội dung bài viết phản ánh ba điều mâu thuẫn khó hiểu:

       -/ Nếu là tro cốt giả th́ làm ǵ phải nhọc công đem tận Thành Phố Sài G̣n để trả? Cứ ném đại đâu đó là xong, v́ camera ghi h́nh tại Báo Ân Đường đă bị phá trước khi đập tủ kính cường lực đâu ai biết ai là thủ phạm? Việc đem tận Chùa Huệ Nghiêm để trả chứng tỏ đây không phải tro cốt giả như Thông Tri 01 khẳng định. Sự mâu thuẫn thứ nhứt.

       -/ Việc đăng chân dung Thất Nương kèm bài viết chứng tỏ trang Thông Tin Hội Thánh công nhận tro cốt và bức h́nh là một. Sự mâu thun thứ hai. Nếu là thật sao đem trả mà không rước về Báo Ân Từ?

       -/ Bài viết này trang Thông Tin Hội Thánh sao không đăng ngay ngày 25-12 khi nhận Tờ Phúc Tŕnh của Ban Đại Diện –Tỉnh Đạo Tây Ninh? Mà phải đợi dư luận lên tiếng quá nhiều, thấy bất lợi mới đăng bài này. Nội dung cho thấy một điều: Có vẻ như Hội Thánh cố t́nh cho dư luận biết như không có ra lịnh mà Ban Đại Diện –Tỉnh Đạo Tây Ninh tự ư làm. Vậy Ban Đại Diện –Tỉnh Đạo Tây Ninh lănh lịnh của ai? Ban Đại Diện có c̣n tôn trọng Hội Thánh không? (  Phúc tŕnh số 02/92-BĐD-VT ngày 25 tháng 12 năm Bính Thân (dl. 22/01/2017) của Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, thực hiện theo tâm tư nguyện vọng chánh đáng của đồng đạo. Ban Đại diện Hội Thánh cùng đông đảo đồng đạo nam, nữ tiến hành đưa 13 lọ tro cốt không rơ nguồn gốc nói trên đến chùa ở thành phố Hồ Chí Minh vào lúc sáng ngày 24 tháng 12 năm Bính Thân (dl. Thứ Bảy, 21/01/2017) an toàn tốt đẹp. Trích trang TT.HT).

       Kính Quư đồng Đạo, thấy chuyện mâu thuẫn một cách ngộ nghĩnh khi đọc trang TTHT nên xin đóng góp vài ư cho vui để dư luận rộng đường suy nghĩ cái chân lư ǵ nằm trong bài viết ?

       Nhân dịp Tân Xuân Nguyên Đán năm Đinh Dậu, cầu nguyện Ơn Trên Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng ân cho toàn thể con cái của Người hưởng được nhiều phúc lành hạnh đức. Phù hộ cho tất cả chư môn đệ của Chí Tôn thoát khỏi sự thúc phược của sức mạnh mà vững tâm trên đường tu học theo luật pháp chơn truyền.

Nay kính,

Long Hoa, ngày 30 tháng chạp Bính Thân

PHẠM THANH B̀NH

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634