ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ 20

(Hội Thánh hiện tại có phải là truyền nhân kế thừa Hội Thánh của Đức Chí Tôn không?)

       Đ

ây là một câu hỏi vô cùng trọng đại làm ảnh hưởng cả một nền Đại Đạo do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế lập để cứu độ nhơn loại lần thứ ba nơi hành tinh này.

       Câu trả lời phải có trách nhiệm, chẳng những cho cả nhơn loại nơi mặt địa cầu này mà c̣n chịu trách nhiệm với thiêng liêng trên Bạch Ngọc Kinh.

       Chúng ta phải cẩn thận từng câu từng chữ trong sự giải đáp này:

       Nếu không phải mà ta nói là phải th́ phải gánh lấy tội t́nh cho nhơn sanh v́ đă gạt gẫm họ đi theo con đường không phải của Chí Tôn.

       Bằng như phải mà ta nói là không phải để nhơn sanh sa ngă khỏi mối Đạo Trời làm cho cơ phổ độ bị thất bại. Ta cũng phải gánh lấy tội t́nh tày Trời đó.

       V́ vậy, tôi xin thề rằng lấy hết tấm ḷng vô tư mà viết. Cầu nguyện Ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho tôi viết được một sự thật như nó đă xảy ra.

       Đây có lẽ là bài viết lịch sử mà tôi bắt tay vào.

       Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát ma Ha Tát.

======

       Nội dung bài viết này sẽ được tŕnh bày bốn phần:

        1/- Bối Cảnh lịch sử:

       Sau ngày 30.4.1975, mọi sinh hoạt kinh tế, văn hóa, xă hội, trên toàn lănh thổ miền nam Việt nam đều bị thay đổi. V́ vậy các hoạt động tôn giáo cũng bị ảnh hưởng.

       Tôn giáo Cao Đài tại Tây Ninh, bị ảnh hưởng nặng nề nhứt.

       Các chức sắc cao cấp trong Hội Thánh lần lượt bị tập trung cải tạo dài hạn. Các chức chức sắc tiểu cấp và chức việc bị tập trung học ngắn hạn tại địa phương. Sau một thời gian, những người chưa thông th́ phải học thêm một khóa khác trung hạn…

       Đề tài học tập chủ yếu là trích điểm lên án chư tiền bối khai mở Đạo.

       Học xong làm kiến nghị kết tội quư tiền nhân ấy…

       2/- Sự ra đời của các văn bản đầu tiên:

       Hai văn bản lạ xuất hiện sớm nhất trong nền Đại Đạo của Chí Tôn vào khoảng đầu năm 1979:

       Trước tiên là Thông Tri 001/HT/TT ( ngày 16-1- Kỷ Mùi 12-2-1979)

       sau đó là Đạo Lịnh 01/HT-ĐL ( ngày 4-2- Kỷ Mùi 1-3-1979)

       Không phải vô t́nh mà cả hai văn bản quan trọng này đều cùng mang số 001 và 01. Nếu quư bằng hữu có tâm Đạo chịu lắng yên suy nghĩ sẽ thấy tại sao.

       Những người chuyên môn hành chánh văn thư của Đạo dễ thấy nhứt.

       Tất cả các Thông Tri của Hội Thánh trước kia đều ghi trên góc trái phía trên là CỬU TRÙNG ĐÀI. Thông Tri này lại ghi HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH.

        Câu hỏi: Văn Bản này phải của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Phổ Độ không?

       Đáp ngay là KHÔNG.

       Đó là của một Hội Thánh khác: Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ban hành để lật đổ Hội Thánh Cửu Trùng Đài của Chí Tôn lập.

       V́ trước chưa có Thông Tri nào nên Thông Tri này mang số 001. Hội Đồng Đồng Chưởng Quản đă thành lập sẵn trong Thông Tri này.

       Đến lược Đạo Lịnh 01, cũng tương tự.

       Đạo Lịnh của Hội Thánh Cao Đài TTTN chứ không phải của Hội Thánh Lưỡng Đài. Trước đó chưa có Đạo Lịnh nào nên Đạo Lịnh này cũng mang số 01.

       Đạo Lịnh 01 ghi chi tiết việc lập Hội Thánh duy nhứt cho Hiệp Thiên Cửu Trùng và Phước Thiện. Rồi tự ḿnh thoái lui để cho Cơ Quan Thường Trực ( HĐCQ) làm việc. Đây là sự đảo chánh bằng văn bản.

       3/- Những chứng cứ cụ thể.

       a- Trong Báo Cáo Nhanh số 35/BCN-SNV-TG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của ông Trang văn Hải, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh gởi Ban Tôn Giáo Chánh Phủ, nhận xét về Văn bản số 01/84-HT-QCHĐ ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Hội Thánh Cao Đài TTTN về "Quy Chế Hành Đạo" vẫn c̣n nhiều điều bất cập, không phù hợp với luật pháp Đạo. Chỉ xin trích ra nhận xét của ông Trang văn Hải về điều 3 và điều 5 trong "Quy Chế Hành Đạo" (nguyên văn):

       "... - Về Điều 3, Quyền Hành chánh của người đứng đầu Chưởng Quản Hội Thánh chưa rơ, quyền hành chánh đạo vẫn c̣n chung chung, chưa cụ thể. Như vậy, dễ dẫn đến mọi độc tài thâu tóm mọi giáo quyền trong Đạo và nếu điều này chưa được quy định rơ th́ xem như điều hành mọi hoạt động Đạo vẫn theo lối cũ trước đây.

       - Về điều 5, Hiệp Thiên Đài là cơ quan rất quan trọng nắm giữ chơn pháp của Đạo nhưng vai tṛ, chức năng nhiệm vụ chưa được đề cập sâu trong Quy chế, vẫn c̣n chung chung.

       Và ông kết luận (nguyên văn):

       Tóm lại: Quy chế hành đạo của Hội Thánh Cao Đài lần này chỉ khác với Quy chế của Hội đồng Chưởng quản trước đây về tên gọi, c̣n cung cách xử lư công việc hành chánh đạo vẫn giống như Hội đồng Chưởng quản trước đây, không có ǵ thay đổi…"

       b- Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh năm 1965 vẫn c̣n.

       Đây là bằng chứng thuyết phục nhứt cho thấy HĐCQ phủ nhận ḿnh là người kế thừa " Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ " do Hội Thánh Lưỡng Đài lập. Nên Hiến Chương vẫn c̣n và sẽ c̣n măi.

       Theo điều 26 Hiến Chương…" Hiến Chương này có thể được sửa đổi do Hội Thánh lập Hiến Chương này bằng đa số ⅔ tổng số Chức Sắc Hội Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn"

       Thế đấy, dù cho có được 100% chức sắc Hội Thánh đồng ư nhưng chưa có Chí Tôn phê chuẩn th́ không thể thay đổi được.

       Đúng là ư TRỜI!

       Cánh tay trung gian giúp cho thông công với Chí Tôn phê chuẩn là cơ bút, đă bị chặt rồi. Không c̣n cách nào cầu được Chí Tôn, thay v́ cúi đầu chịu thử thách để giữ Đạo, tập đoàn phản loạn chơn truyền lúc đó đứng đầu là Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản Phối Sư Thượng Thơ Thanh bằng mọi giá nặn cho được một thi thể mới là Hiến Chương Đinh Sửu (1997) không có nửa lời tự nh́n nhận ḿnh là hậu nhân bằng cách ghi thêm: ví dụ như:

       Hiến Chương này 1997 thay thế Hiến Chương 1965.

       Hay Hiến Chương này hủy bỏ Hiến Chương trước đây.v.v.

       Cho nên Hiến Chương 1997 có mặt song song với Hiến Chương của Chí Tôn. Cao Đài Ṭa Thánh Thánh Tây Ninh đang có hai Hiến Chương cùng lúc mà tuổi trẻ không hề biết.

       c/- Thông Tri Cảnh Báo Hiến Chương giả mạo : số 01/72-HĐCQ-TT ngày14.10. Đinh Sửu (13.11.1997) của HĐCQ. tháo gở t́nh thế.

       Sau khi làm lễ tiếp nhận quyết định công nhận pháp nhân, nhơn tâm phản ứng quá mạnh v́ nội dung Hiến Chương Đinh Sửu hoàn toàn ngược pháp luật Đạo. Hiến Chương chưa được ban hành rộng răi nên người Đạo ṭ ṃ chuyền tay nhau phô tô bản gốc để đọc thử.

       Trước phản ứng của Đạo, Hội Đồng Chưởng Quản bèn ra Thông Tri số 01/72- HĐCQ-TT (xem h́nh) trấn an đồng Đạo coi chừng hiến chương giả mạo để giảm bớt phẫn nộ. Ai cũng nghĩ rằng ḿnh đang bị nhầm Hiến Chương giả mạo và yên tâm chờ đợi Hiến Chương thiệt ban hành.

       Một thời gian sau, t́nh h́nh lắng đọng, HĐCQ in chính thức quyển Hiến Chương năm 1997 đưa về tận các Họ Đạo. Th́ ra nội dung Hiến chương thiệt này nó giống Hiến Chương mà trước đây bị cho là giả mạo. Lúc đó mọi người mới biết ḿnh bị lừa gạt. Thời gian để lên tiếng phản đối đă qua lâu rồi. Ván đă đóng thuyền, gạo đă nấu thành cơm. Không c̣n bàn căi ǵ được nữa.

       Nhận xét thêm: người ta có thể làm giả mạo những ǵ để kiếm lợi. Làm giả văn bản gốc do HĐCQ nắm và thi hành họ không được một chút xíu lợi nào cả.

       4/- Kết Luận:

       Từ các chứng cứ thật được nêu trên đây. Người đọc tự ḿnh suy gẫm trả lời cho chính ḿnh.

       Người viết không kết luận thay cho bất cứ ai.

       Linh hồn của ḿnh, ḿnh giữ, công quả ḿnh lập có phải dâng lên Chí Tôn Từ Phụ không?

       Kính chúc mọi người là con cái môn đệ Chí Tôn luôn minh tâm minh mục để quyết định cho số mạng thiêng liêng của ḿnh.

       Nay kính.

       Chính Luận Ngô Văn Trí

Thông Tri v/v phát hiện Hiến Chương giả!

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000