ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG

Trước Lâm

 

     Kính gởi: Quí Ngài Quốc Sĩ Tân Khoa cùng quí vị Hiền Tài Tân

                          Phong nơi Hải Ngoại.

     Đồng kính gởi: Quí Chức Sắc Thiên Phong Lăo Thành, Quí 

                     Chức Việc, Đồng Đạo lưỡng phái trong và ngoài     nước.

        Thưa Quí Ngài và quí vị,

 

        Thời gian kéo dài tuổi đời chồng chất khiến cho người ta không c̣n kiên nhẫn lập chí tu thân đành phải hiệp nhau “mở đường mới mà đi” mặc dù con đường ấy có đúng với lẽ Đạo hay không, không cần biết miễn sao tranh thủ, phấn đấu kịp thời để có danh với thiên hạ, không khéo thời cuộc thay đổi, đành chịu mai một hay sao?!!

 

        Một lời thề sắt đá: “Hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao Đài…” thế mà có những việc không nằm trong luật Đạo mà vẫn cố làm cho bằng được.

 

Công danh đă lụy biết bao người,

Nhiều kẻ nay c̣n ư dễ ngươi.

Ham hết lợi danh mang thất đức,

Thờ chung danh lợi hết gần Trời !

 

        Quí vị làm sao quên cái cảnh bỏ nước ra đi, thập tử nhất sanh mới đến được vùng đất hứa. Không lẽ nào ngủ quên được ư? Xưa Ngô Phù Sai nếm mật nằm gai, mỗi sáng bước ra gặp tên lính quèn gác ngơ kêu tên: “Phù Sai! Ngươi chẳng nhớ kẻ đă giết cha ngươi sao?” Phù Sai đáp: “Vâng, tôi chẳng dám quên”.

        Nguyễn Phi Khanh bị quân Tàu bắt trói dẫn đi không hẹn ngày về, Nguyễn Trăi c̣n thơ chỉ theo cha khóc lóc, người quay lại nói nhỏ với con: “Con hăy về lo trả thù cho cha và rửa hận cho nước, cứ theo cha khóc lóc như thói nữ nhi th́ có lợi ích ǵ?” Nguyễn Trăi đành lau nước mắt nh́n cha lần cuối cùng…!!!

 

        Hoàn cảnh chúng ta, đất nước ở trong ṿng Bắc thuộc, Đạo pháp suy vi tà quyền cướp đoạt, lẽ nào ta chỉ lo cũng cố thân danh của ta sao?

 

Khuôn đời chưa dễ tạo nên h́nh,

Tóc bạc c̣n mờ lối nhục vinh.

Ḥn ngọc khó đem trau thánh chất,

Cân vàng khôn lấy nện chày ḱnh.

Phước Trời gieo sẳn c̣n giao kết,

Lợi thế chưa nên xúm giựt giành.

Thời cuộc tuần hườn tai ách khởi,

Liệu mà xông lướt liệu đua tranh.

                                         Quan Thánh Đế Quân

 

        Bấy lâu chúng tôi đă đặt hết niềm tin nơi quí vị Hiền Tài dạn dày kinh nghiệm, dốc hết tâm lực để đào tạo đàn con, đàn cháu đủ đức, đủ tài đảm đương gánh nặng cứu Đạo trợ đời trong cơ chuyển thế hầu đáp lại phần nào kỳ vọng của Đức Giáo Chủ khi cất bước ra đi:

 

Khuất mắt khôn nh́n nước rẽ hai,

Nên cam chịu khổ tự lưu đày.

Biên thùy binh cách c̣n đe dọa,

Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay.

Trị loạn những nhờ người dị chủng,

An dân lại cậy kẻ tay ngoài.

Cơ đồ muốn có ngày vinh hiển,

Cứu nước toàn dân phải trổ tài.

 

        Thưa quí ngài và quí vị,

 

        Ở quê nhà, suốt mấy mươi năm qua trong cảnh con vắng cha, gà lạc mẹ. Một số người Đạo đă mù quáng trong cái danh, quyền, lợi lộc nhẫn tâm kết hợp, hậu thuẩn cho tà quyền để tiêu diệt Đạo. Tha hồ phong phẩm, thăng chức, cho có đủ nhân lực phá hoại Đạo Trời, noi chước Thiên Cung lập thành quỉ vị, cướp trọn Đạo Quyền. C̣n quí vị ở ngoài này, đất nước tự do rộng đường day trở cũng bôn ba không c̣n đủ kiên nhẫn đợi chờ quyền năng Thiêng Liêng cùng Thánh Thể Đức Chí Tôn. Quí vị quên rằng chính Đức Giáo Tông đang cầm quyền tại thế: "Thái Bạch Kim Tinh đương trị thế, Trường Canh Trích Tử đến thăm trần…".

        Quí vị đă tự phong, tự thăng một số Chức Sắc Ban Thế Đạo để làm cái ǵ đây? Bọn phàm giáo giả Đạo Bàn Môn đă dựa thế lực quyền đời để phong thưởng, c̣n quí vị đây có khác ǵ đâu! Rơ ràng lươn không thua lịch.

 

        Xưa kia tướng họ Trịnh tận trung báo quốc, vào sanh ra tử đến cuối đời thân cát bụi trả về cát bụi mới được Quyền Chí Tôn truy phong vào hàng Quốc Sĩ và thờ cúng tại Báo Quốc Từ.

Trễ bước qua sông chẳng kịp đ̣,

Chí cao khéo định khỏi phiền lo.

Anh hùng trị thế chưa an thế,

Chỉ tiếc mày râu chẳng vẹn tṛ!

 

        Dù cho một vị Cái Thiên Cổ Phật đi nữa mà không có mạng lịnh Chí Tôn được quyền phong thưởng trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này cũng không được phép phong thưởng.

 

        Nhà cầm quyền CSVN đă thẳng tay tàn hại Đạo Cao Đài bằng những hành động áp lực cụ thể nhưng quí vị lại cố t́nh làm ngơ, lại cho rằng Hiệp Thiên Đài Ṭa Thánh Tây Ninh không c̣n nữa! Thật tế HTĐ không c̣n chỗ dung thân đă gần 40 năm nay nhưng bản chất của Chức Sắc HTĐ dù bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào cũng canh cánh bên ḷng về sự sống c̣n của nền Đại Đạo bằng chứng qua những trang mạng toàn cầu và sự hy sinh của Thừa Sử Lê Quang Tấn, Giám Đạo Trần Thanh Danh…

 

        Nội một việc quí vị đă xác nhận là HTĐ Ṭa Thánh Tây Ninh không c̣n nữa đủ chứng tỏ quí vị đă đồng t́nh, kết hợp với nhà cầm quyền CSVN để tiêu diệt Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trước t́nh cảnh Đạo hiện thời không sao chối cải được!

 

        Luật pháp nào cho phép quí vị thành lập HTĐ hải ngoại và Cửu Trùng Đài hải ngoại trong lúc Chức Sắc Hiệp Thiên Đài quốc nội không hề hay biết. Có phải quí vị cố tạo ra một luồng gió mới để rồi móc nối, kết hợp với nhà cầm quyền CSVN cho xuôi chèo mát mái như Trần Quang Cảnh với Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại là một bằng chứng cụ thể. Một việc làm lộng hành và vi hiến. Đại Từ Phụ cùng các Đấng Trọn Lành nơi Bát

Quái Đài soi xét việc làm của quí vị.

        Hăy tỉnh mộng và ngừng tay, đừng tiếp tục tạo những vết nhơ nơi trang sử Đạo Trời!

 

        Đời mộng ảo này, sự mất c̣n như bọt nước mây bay. Thân phàm, mắt thịt nếu không nhờ ánh Thiêng Liêng d́u dắt th́ khó mà đi cho cùng bước Đạo. Khuôn vàng thước ngọc không muốn tùng theo mà lại muốn nghinh ngang Trời Đất cho thỏa ḷng dục vọng vô bờ! Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê muội, ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống ḱnh với khuôn linh Tạo Hóa…!!

 

Bước Đạo lần chơn một dạ thành,

Xu trần chớ luyến lợi cùng danh.

Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ,

Tránh mối oan khiên chớ buột ḿnh.

 

     Xin lỗi v́ tôi đă làm phiền ḷng quí vị.

 

     Trân trọng kính chào, 

Sài G̣n, ngày 06-09-Bính Thân.

(Dl:06/10/2016)

Trước Lâm

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634