ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẬT ĐÁNG TIẾC!

Nhất Nguyên. 

 

Than ôi! Đă bước chân vào đường đạo hạnh

mà chẳng để công t́m kiếm học hỏi cho rơ ngọn nguồn,

th́ làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền Thánh giáo đâu?

ĐỨC CHÍ TÔN (TNHT Q.I)

       Một đồng đạo trong nước, sau khi xem những tường thuật về t́nh trạng bất ổn, chia rẻ tại một Thánh Thất ở Mỹ trên facebook, đă comment (nguyên văn): “Ở hải ngoại mà c̣n mù mờ về Đạo Cao Đài gốc và Đạo của đảng cộng sản VN. Thật đáng tiếc!”.

      Vậy chúng ta thử phân tích cái “Thật Đáng Tiếc” này như thế nào.

       Khi so sánh về tự do tôn giáo ở hải ngoại và quốc nội, xin trích một đoạn trong bài viết gần đây của tác giả Lê thị Minh Trang, đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida: “Tôn giáo Cao Đài tại Tây Ninh hiện nay (…) nhất nhất việc làm nào cũng phải thỉnh ư nhà cầm quyền. Có khác nào cá trong rọ và chim trong lồng? Người tín hữu không thể tung tăng giữa trời cao biển rộng. 

        Chư huynh tỷ Cao Đài nơi hải ngoại như cá ngoài chậu, chim ngoài lồng sao không tận hưởng hạnh phúc đó, lại quay đầu chui vào cái nơi mà ḿnh đă từng cố gắng vùng lên thoát khỏi?”.

       Điều mà tác giả Lê thị Minh Trang nêu ra th́ mọi người, có lẽ, ai cũng cảm nhận được, cũng nh́n thấy. Nhưng thực tế th́ ...”thật đáng tiếc!”. Tại sao? Theo thiển nghĩ, có vài nguyên nhân chủ yếu như sau:

            A/ Như lời Đức Chí Tôn than ở trên là chúng ta “không chịu để công t́m kiếm, học hỏi cho rơ ngọn nguồn”, để biết đâu là đúng, đâu là sai; đâu là con đường một môn đệ Chí Tôn phải theo, đâu là con đường phải rời xa, tránh khỏi.

       Đa số những tín đồ b́nh thường như chúng ta thường có quan niệm là, ai làm ǵ th́ làm, tôi chỉ biết sớm mơ chiều chuông, tu hành lập công bồi đức, lấy chữ ḥa sự thương yêu đối đăi nhau, cứ để  mọi việc cho Chí Tôn lo. Vậy sao?! Thoạt nh́n,  một tín đồ với phương châm tu hành như thế th́ đă vẹn toàn cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo rồi, đ̣i hỏi ǵ hơn!

       A/1- Mọi việc đều có Chí Tôn lo. Than ôi! Tội nghiệp cho CHA GIÀ, đă cưu mang hoạn dưỡng những đứa con của ḿnh từ bé đến lúc trưởng thành rồi mà mọi việc chúng cũng c̣n sanh nạnh, đổ trút cho người Cha Già. Họ đă quên câu “Hăy làm hết sức ḿnh đi th́ sẽ biết được ư Trời”:

       Cao Đài tá thế giáng phàm gian,

       Bạch Ngọc, Huỳnh Kim cũng chẳng màng.

       Chiều lụy đ̣i phen xem quá tục,

       Bởi không đổ lụy phải cười khan.

       Cười khan rồi lại khóc thương bây,

       Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.

       Biết phận già không chờ chống gậy,

       Nương theo con dại mới ra vầy!

       Ta hăy nghe tiếp lời Chí Tôn dạy: “Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy”. Và: “Mạng Trời đă định, nhưng phải có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn”. C̣n nhiều, nhiều nữa những lời dạy của Chí Tôn như thế để cho chúng ta thấy rằng đổ trút hết mọi việc cho Chí Tôn lo liệu là một quan niệm sai lầm, thụ động và ích kỷ. Thật đáng tiếc!

       A/2- Chữ H̉A: “… Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi

                              Dạy lẫn cho nhau đặng chữ ḥa”.

       Hay là: “Thầy vui muốn thấy các con thuận ḥa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng”.

       Biểu hiện của Chữ Ḥa trong cuộc sống th́ vô cùng phong phú, muôn h́nh muôn vẻ:

       Đức Khổng Tử nói: “Lễ chi dụng, Ḥa vi quư” nghĩa là trong việc thực hành Lễ th́ Ḥa đứng đầu.

       Trong sách Chu Dịch có câu: “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim”, hai người mà ḥa nhau, mà tâm đầu ư hiệp  th́ sức mạnh này có thể chặt đứt vật cứng như kim loại.

       Nhưng, như mọi sự việc trên đời này, chữ Ḥa cũng có giới hạn của nó. Trong sách Luận Ngữ có câu: “Quân tử ḥa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất ḥa”. Người quân tử tuy ḥa nhưng vẫn giữ được lập trường của ḿnh một cách chính chắn, không xu nịch, không chạy theo đám đông nhứt thời. C̣n kẻ tiểu nhân tuy bằng mặt nhưng không bằng ḷng. Cái không bằng ḷng này là mầm móng của nội loạn và chia rẻ.

       A/3- Sự THƯƠNG YÊU: Nhiều người thường nhắc đến “sự ḥa thuận và thương yêu” trong cửa Đạo. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại của nền Đạo, dưới sự dẫn dắt của Hội-Thánh-ngoài-Pháp-Chánh-Truyền trong nước, đă và đang bị qui phàm th́ cụm từ “thương yêu, ḥa thuận” lại xuất hiện thường xuyên hơn nơi cửa miệng của nhóm Thừa sai Kim Quang Sứ này. Họ đă đánh tráo khái niệm ‘thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy” bằng sự thương yêu và thuận ḥa chung chung miễn sao phải thuần phục họ mặc cho nền Đạo bị qui phàm do bởi sự lèo lái của họ. 

       Đặc biệt nơi hải ngoại, tại một cơ sở Đạo, Thừa sai Kim Quang Sứ Trần Quang Cảnh và nhóm người theo ông ta đă lợi dụng cụm từ thương yêu ḥa thuận để lôi kéo những đồng đạo nhẹ dạ, dễ tin, không chịu t́m kiếm học hỏi và lười suy nghĩ về phía ḿnh. Họ cài người vào những cơ sở Đạo có chút tiếng tăm, dùng chữ thương yêu qua cửa miệng để rỉ tai, công kích những người không theo Hội Thánh thừa sai Kim Quang Sứ trong nước và chống đối  họ, nào là Đạo mà không ḥa thuận, không thương yêu….; họ đan xen vào những đồng đạo bảo thủ chơn truyền, qua cái “mác” ḥa thuận và thương yêu để kích động gây chia rẻ trong Đạo, để lôi kéo những đồng đạo nhẹ dạ, dễ tin về phía họ, chờ thời cơ (như có cuộc bầu cử Bàn Trị Sự hay Đầu Tộc Đạo) để họ lên nắm quyền nơi cơ sở Đạo này. Những tên nằm vùng này đang sống và làm công quả trong cơ sở Đạo này, sờ sờ trước mắt mọi người. Đáng nói là những vị có trách nhiệm bên hành chánh đạo hay bên cơ sở Phước Thiện vẫn làm ngơ như không có chuyện ǵ xảy ra.

       Điều này cho chúng ta suy nghĩ, chỉ v́ sự thương yêu và ḥa thuận chung chung, không muốn mích ḷng nhau và “tụi nó ở đây làm công quả th́ có can hệ ǵ đâu” nên họ để vậy. Dù ǵ đi nữa th́ t́nh trạng chia rẻ, mất đoàn kết trong Thánh Thất chắc chắn có bàn tay của tên thừa sai Trần Quang Cảnh. Ông ta đă lợi dụng cụm từ “thương yêu ḥa thuận” này rồi đứng phía sau giựt dây những tên thừa sai khác đang trá h́nh trong Thánh thất và trong cơ sở Phước thiện để tạo ra t́nh trạng mất đoàn kết và bất ổn để chờ thời cơ như ta đang thấy.

       Cho nên với sự thương yêu và thuận ḥa trong một tâm trí mông muội sẽ bị kẻ xấu lợi dụng và kết quả là ... như ta đă thấy nơi cơ sở Đạo nêu trên. Thật đáng tiếc!

       Vậy th́ phải ḥa thuận và thương yêu nhau như thế nào cho phù hợp với lẽ Đạo?

       Những câu trích dẫn dưới đây cho thấy Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp, Đức Lư Giáo Tông… không dạy người tín đồ phải ḥa thuận và thương yêu trong mông muội mà phải có một trí tuệ sáng suốt để nhận chân được đâu là đúng, đâu là sai. Nếu chọn đúng th́ cửa Bạch Ngọc Kinh đón chào. Nếu chọn đường sai th́ cửa Địa ngục mời gọi:

       * Đức Chí Tôn đă không nói câu này sao: “Thầy khuyên các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay trổi hơn mới thắng. Các con chịu nỗi th́ Đạo thành. Các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy!”.

       * Đức Hộ Pháp có nói: “… Bần Đạo ước vọng cả con cái của Chí Tôn khôn ngoan như vậy đó, đặng bảo tồn mối đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó, chớ không phải ai nói cũng nghe theo, vâng vâng, dạ dạ đi theo như thế đó là đi xuống phong đô cả lũ đó nghe…”.

       * Hay Quyền Chí Tôn đă kư Đạo Nghị Định Thứ Tám về việcNhững Chi Phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Đạo”.

       Tóm lại, qua những câu trích dẫn trên, ta đă thấy có sự giới hạn trong sự ḥa thuận và thương yêu: Sự thương yêu phải đi đôi  với quyền  công chánh. Hay nói cách khác: Ḥa thuận và thương yêu phải song hành với một trí tuệ sáng suốt và một năng lực chiến đấu chống lại điều ác.

       Chớ không phải “ai nói cũng nghe theo, vâng vâng, dạ dạ đi theo như thế là xuống phong đô cả lũ đó nghe” (Đức Hộ Pháp). 

       B/ Phần đông chúng ta nơi hải ngoại, mang danh là có Đạo hay là Đạo gốc nhưng cuộc sống phải trôi theo ḍng đời cơm áo, không có thời gian để “t́m kiếm học hỏi cho rơ ngọn nguồn” hoặc giả là quen biết, sống gần gủi với người có Đạo lâu dần rồi cảm mến cái nhân cách – có thể là thật, có thể là bề ngoài – của họ rồi nhập môn vào Đạo. Những trường hợp này là chúng ta theo NGƯỜI chớ không phải theo ĐẠO. V́ vậy Chí Tôn mới than một câu mà chúng tôi đă trích dẫn nơi tiêu đề phía  trên.

       Vậy th́ mục đích cuối cùng của người theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là ǵ? Tác giả Lê thị Minh Trang trong loạt bài với tựa đề “Cứu Cánh Của Đạo Cao Đài” đă minh triết được vấn đề này. Ở đây để làm rơ thêm tiêu đề “Thật đáng Tiếc!”, chúng tôi chỉ đưa ra lời giải đáp một cách ngắn gọn như dưới đây.

       Mục đích cuối cùng của một môn đệ Chí Tôn là mong ước sau khi thoát xác sẽ được về với Chí Tôn trong niềm hoan lạc. Nhưng trong kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu: “Xét câu MINH THỆ gởi ḿnh cơi thăng”. Đây là bước “chận” đầu tiên trên hành tŕnh về với Đại Từ Phụ. Trước Thiên Bàn/ Bửu Điện chúng ta đă long trọng thề với Chí Tôn rằng sẽ “hiệp đồng chư môn đệ” “ǵn luật lệ Cao Đài”. Chúng ta đă làm đúng lời hứa này chưa để “gởi ḿnh cơi Thăng”?

       - Về “hiệp đồng chư môn đệ” với ư nghĩa thương yêu và ḥa thuận th́ chúng tôi đă phân tích nơi mục A của bài viết này.

       - Về “ǵn luật lệ Cao Đài”. Việc Hội Thánh đang cầm quyền tại Ṭa Thánh Tây Ninh hiện tại đă vi phạm, đúng hơn là coi thường và giẫm đạp lên Luật và Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng thành lập, th́ mọi tín đồ ai cũng thấy, cũng biết. Nêu ra từng chi tiết cụ thể (đă có rất nhiều đồng đạo, những bậc huynh trưởng đă nêu ra những sai phạm của Hội Thánh hiện tại, những Giác Thư, Tâm Thư, Thỉnh Nguyện Thư, v.v… th́ nhiều vô số kể!) không phải là mục đích của bài viết này. Nhưng nếu luận tội th́ họ sẽ đối diện với khung h́nh phạt Đệ Nhứt H́nh trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông. Tiện đây xin nêu ra nội dung của Đệ Nhứt H́nh:

Đệ nhứt h́nh:

1. Không tuân PCT và Đạo Nghị Định.
2. Phản loạn chơn truyền.
3. Chia phe phân phái và lập Tả đạo Bàng môn.

Những vị nào phạm các điều trên đây th́ khép vào tội thứ nhứt trong Thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông, nghĩa là: Trục xuất.

       Chuyện này là trách nhiệm trong tương lai (hy vọng là gần) của những vị trong Hội Thánh đúng Chánh pháp của  Chí Tôn. C̣n bây giờ chúng ta quay về với tiêu đề của bài viết.

       Trong một bài viết được đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn, tác giả Lê thị Minh Trang có viết, xin trích: “Ông Trần Quang Cảnh (…) đừng có lẽo đẽo chui vào các gia đ́nh đạo Cao Đài có sẵn mà hại cho họ bị thất thệ”. [Tôi thích cách dùng từ của L.t.M.T: trạng từ (adverb) “lẽo đẽo” và động từ (verb) “chui vào”  đă diễn tả được cái nhân cách của chủ từ (subject)].

       Tại sao theo Trần Quang Cảnh mà lại bị thất thệ? Bởi v́ ông ta đă phản bội lại những đồng đạo cùng tâm nguyện là ǵn giữ luật pháp chơn truyền, không nh́n nhận HĐCQ, nay lại quay về, tức là hữu thủy vô chung, để nhận phẩm tước của họ ban cho (thực ra là của đảng Cộng sản ban cho, nếu chánh quyền CS không đồng ư th́ ông ta cũng không có được cái áo xanh xanh để mặc vào mà đi ḷe thiên hạ), để cúc cung làm theo, phục vụ cho họ - những người đă không “ǵn luật lệ Cao Đài”, đă vi phạm vào các điều khoản đă ghi trong Đệ Nhất H́nh của Đức Lư Giáo Tông – như vậy, tất nhiên ông ta đă thất thệ rồi. Vậy nếu chúng ta theo ông ta th́ chắc chắn đă bị phạm thệ cho dù chúng ta chay lạt, kinh kệ như những đồng đạo bảo thủ chơn truyền khác!

       Nói đến phạm thệ, bội nguyền, phản Đạo, quên Thầy, hữu thủy vô chung th́ không có ǵ hơn là bài thi của Đức Bát Nương Diêu Tŕ Cung. Xin chép ra đây bài thơ này để thay cho lời kết:

       Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tṛn,

       Tương lai đành chịu phận thon von.

       Bội nguyền thất thệ chia rời ră,

       Hữu thủy vô chung, đức phải ṃn.

       Phản Đạo ngh́n năm c̣n tủi hỗ,

       Quên Thầy muôn kiếp sử bia c̣n.

      Than ôi! Công quả trôi ḍng nước,

       Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tṛn.

Hương Đạo Florida, ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu.

(15/8/2021)

Nhất Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000