ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cứu cánh của Đạo Cao Đài ( phần hai)

Lê thị Minh Trang

       …V́ vậy cho nên việc thừa kế (nói cách khác là ǵn giữ Chơn truyền tuyệt đối của Đạo) công tŕnh của người trước là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Việc tùy tiện thay đổi chính sách và luật pháp Đạo của một nhóm nhỏ trong Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại đang làm đă phá hỏng sự nghiệp của Chí Tôn và của tiền nhân. Những cá nhân này phải đưa ra ngoài theo đệ nhứt h́nh của Đức Lư.

       …Ông Trần Quang Cảnh có giỏi qua lập được một họ Đạo tại Iran hay Afghanistan (Hồi Giáo) hay Trung Quốc (Cộng sản) mới hay, đừng lẽo đẽo chui vào các gia đ́nh đạo Cao Đài có sẵn mà hại cho họ bị thất thệ.(L.T.MT).

 

       T́m hiểu thế giới đại đồng.

       Hai chữ Đại Đồng xuất hiện trong ḷng sớ cúng sóc vọng hằng tháng tại Thánh Thất. Xin trích nội dung: " Ngưỡng vọng : Vô Trung Từ phụ, phát hạ hồng ân, quảng sanh đại đức, bố chưa đệ tử trí năo quang minh, tinh thần mẫn huệ, thừa hành mạng lịnh, tế độ nhơn sanh định tâm giác ngộ, ḥa ái tương thân đại đồng huynh đệ, phục hồi thượng cổ thánh đức thuần lương cộng hưởng thanh b́nh an ninh hạnh Phước".

       Một nơi khác, trong bài Ngũ nguyện: "Nh́ nguyện Phổ Độ chúng sanh". Tuy câu nguyện không nói rơ hai chữ đại đồng nhưng ư nghĩa đại đồng có hàm sẵn trong ấy.

        Như trên, đại đồng là lời nguyện cầu xin của thiên hạ dâng lên Chí Tôn. Không biết c̣n nơi nào đó có chữ đại đồng nữa hay không. Tiểu muội chân thành cảm ơn chư đại đức đạo tâm chỉ giúp. 

       Với phương châm “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát” trong bài viết về Cao Đài đă trích trong bài viết trước, tiểu muội nhân lúc nhàn rỗi giăn cách chống Covid lạm bàn thêm về ư nghĩa chữ ĐẠI ĐỒNG, và ích lợi của thế giới đại đồng là ǵ? 

       Đại Đồng là ǵ? 

       “Đại đồng (tiếng Trung 大同, bính âm: pinyin Dàtóng) là một tư tưởng  từ thời cổ đại của Trung Quốc nói đến một thế giới lư tưởng mà con người có thể đạt tới và thể hiện cho ước muốn lớn về một xă hội tốt đẹp trong tương lai loài người bằng việc người người thương yêu và giúp nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp và thịnh vượng, xă hội tự do và luôn ư thức tự giác v́ chung, không cách biệt và xung đột, con người hạnh phúc và đạo đức…. 

       “...cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Xă hội đại đồng là một xă hội trong đó khắp mọi nơi đều ḥa b́nh, an lạc, mọi người đều b́nh đẳng, không c̣n phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà. Đó là một xă hội thái b́nh an lạc lư tưởng mà nhân loại đều mong ước”. (theo Wikippedia). 

       Thế giới đại đồng, mơ ước của con người 

       Thế giới đại đồng là cụm từ thường được dùng để chỉ một tư tưởng từ thời cổ đại của Trung Quốc, là một thế giới lư tưởng mà con người có thể đạt tới, thể hiện cho ước muốn về một xă hội tốt đẹp trong tương lai của con người mà trong đó, con người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp, không có cách biệt, không có chiến tranh… Ngày nay cụm từ đại đồng thế giới cũng được các nhân sĩ Cao Đài nhắc đến.

       Ai là người thực hiện được thế giới đại đồng?

       Xem ra với các ư giải thích trên đây, thấy thuyết đại đồng thế giới nằm trong tầm quá cao không thể với tới, khó mà thực hiện, v́ những lư do sau đây:

       Trước khi nói đến đại đồng thế giới, ta hăy xét một đơn vị nhỏ nhất của xă hội: gia đ́nh. Với một gia đ́nh chỉ gồm có hai thế hệ con và cha mẹ thôi các cá nhân trong đó có thể tổ chức được cho “con người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp, không có cách biệt, không có chiến tranh…” hay “một xă hội trong đó khắp mọi nơi đều ḥa b́nh, an lạc, mọi người đều b́nh đẳng, không c̣n phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà” hay không?

       Chắc không có ai dám trả lời được. V́ dù trong một nhà song quan niệm mỗi người một khác, muốn được b́nh yên (h́nh thức)  phải có một vài người chịu hy sinh cho người khác hạnh phúc. Hạnh phúc của một người được tạo nên bằng sự hy sinh của người khác, không thể gọi là đại đồng. Đa số các bậc cha mẹ luôn chịu phần thiệt tḥi này.

      Xa hơn một chút, một đơn vị hành chánh nhỏ nhất là thôn, làng, có vị đầu thôn, đầu làng nào dám chắc tổ chức được cho thôn ḿnh làng ḿnh thành “một xă hội trong đó khắp mọi nơi đều ḥa b́nh, an lạc, mọi người đều b́nh đẳng, không c̣n phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà” không? Chắc chắn là không.

      Hai đơn vị cơ bản nhất là gia đ́nh rồi đến làng thôn cũng không thể làm nên xă hội đại đồng, nói ǵ đến cấp lớn hơn như huyện, tỉnh hay quốc gia?

      Trong một nước không thể làm nên xă hội  đại đồng được th́ làm ǵ được cả thế giới?

       Nói như vậy việc lập thành một thế giới đại đồng theo ư Chí Tôn mong muốn không lẽ không làm được?

       Chắc chắn phải làm được. Nhưng ai làm? Và làm như thế nào?

       Câu trả lời đúng nhất chỉ khi cả nhân loại đều làm. Nếu tám (8) tỷ dân thế giới có một vài triệu người không tham gia cũng trở ngại cho việc giữ được một thế giới đại đồng.

       Cả chúng sanh đều làm, điều kiện thiết yếu, đó mới chỉ được một nửa, một nửa c̣n lại phải có bàn tay của Đức Thượng Đế, tức là cả Thiên Thượng và Thiên Hạ cùng làm. Đó là đệ tam Thiên Nhơn Ḥa Ước: DIEU ET HUMANITÉ (Thiên Thượng Thiên hạ - ư một). Phương cách là L’AMOUR ET LA JUSTICE ( Bác ái và Công B́nh – ư hai).

       Nói riêng về phần con người, điều kiện tối thiểu cho thế giới đại đồng khả lập đầu tiên : phải có một ông vua nhân từ và thần dân đức hạnh. Hai yếu tố này thiếu một coi như thế giới đại đồng chỉ là một ảo tưởng. Quân bất minh không thể có thần  tận trung.

       Đại đồng thế giới có nghĩa cả thế giới chỉ có một hệ thống Luật pháp duy nhứt, nên không thể có hai Vua. 

       Ông vua nhân từ cho cả thế gian này phải chỉ c̣n có một, (v́ một hệ thống pháp luật). Nếu c̣n hai vua cũng không thể thực hiện được. Trong khi thế giới hiện tại có trên dưới 200 quốc gia nghĩa là đă có hai trăm nhà vua hay lănh đạo. Pháp luật mỗi quốc gia phải có hai trăm (200) dạng.. sự dung nạp lẫn nhau thật không dễ. Cái cản trở lớn nhất là quyền lợi riêng của các cá nhân quốc gia. Mỗi hệ thống pháp luật có nét đặc trưng của dân tộc, thật khó mà dung ḥa được. Có quốc gia nào không có ḷng tham riêng. Một ông vua được lựa ra trong 200 ông vua trên thế giới là ai? Và hệ thống pháp luật nào áp dụng được cho toàn cả thế giới? một bài toán không dễ giải đáp! Từ đó hệ quả đầu tiên phải xóa tất cả, không có ranh giới quốc gia. Lănh tụ các nước có vui vẻ xóa ranh giới hay không?

       Người đạo Cao Đài thường nhắc đến một thế giới đại đồng, nhưng không thấy nói rơ phương thức tiến tới đại đồng thế  giới bằng cách nào? Nói phải để thực hành khả thi, chứ nói để phô trương th́ hóa ra ảo tưởng chăng?

       Một thí dụ cụ thể, chế độ liên bang Hoa Kỳ, một tổng thống cho cả nước. Bên dưới có 50 Thống đốc tiểu bang, mỗi tiểu bang một ư kiến và chủ trương khác nhau… cho nên Liên Bang Hoa Kỳ cũng c̣n chưa thể là một quốc gia đại đồng được, chứ nói ǵ đến cả thế giới. Liên minh Châu Âu (EU) (có nhiều nước xin vào, rồi có nước xin ra). Khi chọn được một vị xứng đáng làm vua hay lănh tụ cả thế giới, 199 vị lănh tụ quốc gia c̣n lại chịu khuất phục vị ấy không? Không bao giờ. Với các ư kiến phân tích trên, viễn cảnh một thế giới đại đồng có lẽ thất ức niên sau chưa chắc thực hiện được?

       Do vậy tiểu muội kính xin chư đạo tâm đa văn quảng kiến khắp nơi thay v́ ngồi tranh nhau cơ sở vật chất, chỉ trích nhau quyền hành chánh đạo, phê phán nhau nghi lễ đúng sai, chúng ta hăy để các dị đồng ấy sang một bên cho rảnh tâm suy nghĩ đề xuất một phương án hay lộ tŕnh đi đến thế giới đại đồng. Lộ tŕnh ta đi có thể không tới trong một kiếp sanh ba vạn sáu, các thế hệ nối tiếp sẽ có lối để kế thừa kiếp tục.

       Có người bảo tiểu muội sống chưa được trăm năm, đi lo chuyện ngh́n năm! Cái đó để ông Trời lo v́ Đạo của ông Trời th́ ông Trời có trách nhiệm. Nhưng muội lại nghĩ khác. Làm thế nào,  được hay không phải do con người, Ông Trời đang trông cậy nơi môn đệ của người. Người chỉ giúp ta suy nghĩ t́m cách chứ ông Trời không làm thay,  v́ không mang xác phàm.

       Hằng ngày, vào cúng Thầy ta nguyện dâng Tam Bửu (linh hồn, tinh thần trí năo và mảnh h́nh hài) cho Chí Tôn dùng phương nào th́ dùng. Khi ta  suy nghĩ việc ǵ cho Đạo là ta đang làm công việc do Chí Tôn nhờ cậy. Nhứt là trong thời kỳ không có cơ bút chỉ dạy, ông Trời không phương tiện nào dạy ta trực tiếp được, ta càng phải tận dụng tinh thần trí năo của ḿnh giúp cho Từ Phụ. V́ vậy mà muội luôn để tâm vào giúp Đạo!!! 

       Theo tiên tri,  Đạo Cao Đài sẽ truyền giáo đến thất ức niên (700.000 năm). Đoạn đường dài 700.000 năm đó ta mới đi có được 100 năm tức mới được 1/7.000 đoạn đường.

       Đoạn đường c̣n lại dài lắm… ta có thể tưởng tượng như chuẩn bị xây một ngôi nhà trị giá 7.000 viên gạch, và đă mới tiết kiệm được có 1 viên, c̣n lại 6.999 viên phải kiếm và kiếm liên tục. Nếu thế hệ này kiếm được một ít, thế hệ sau không kiếm hay thay đổi vật liệu, ngôi nhà dự định xây sẽ vào hư vô hảo huyền… 

       V́ vậy cho nên việc thừa kế (nói cách khác là ǵn giữ Chơn truyền tuyệt đối của Đạo) công tŕnh của người trước là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Việc tùy tiện thay đổi chính sách và luật pháp Đạo của một nhóm nhỏ trong Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại đang làm đă phá hỏng sự nghiệp của Chí Tôn và của tiền nhân. Những cá nhân này phải đưa ra ngoài theo đệ nhứt h́nh của Đức Lư.

        Trong nội bộ đồng môn của ông Thầy Trời mà Hội Thánh hiện tại c̣n không thể làm cho tín đồ khâm phục th́ làm ǵ nói chuyện làm đại đồng. 

       V́ vậy việc đem thế giới đến đại đồng nhiệm vụ cả chư môn đệ phải làm. Những ai cản đường phải bị bánh xe lịch sử cán dẹp. 

       Mong chư đạo tâm, đại đức, chư nhân sĩ Cao Đài khắp nơi hiến kế. Có thể việc hiến kế này sẽ làm một ngọn hải đăng dắt đường làm thức tỉnh chư đồng đạo thiểu học tự giác tham gia chung bước.

       Khi thế giới được đại đồng, con người biết thương yêu nhau trọn vẹn thành thật đó là giải được khổ áp bức bất công. Từ đấy, ta mới có thể thoải mái yên tâm tu học. Ai học hay không học tùy ư. Có thể con người sẽ đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn khổ sở không giữ trọn Đạo. Khi cái khổ được Đại Đạo Ngũ Chi giúp tháo hết th́ lúc đó nhơn loại không c̣n lư do đổ thừa. Được biết, có không ít con người khi khó đổ thừa, khi giàu sang lại biếng nhác. Đa số những người có dư ăn dư để, có chức có quyền, không mấy ai chịu tu hành. Đây là những con người ham mê vật chất, đạo Cao Đài không thể giúp họ được. (comment của Nguyễn Tâm). (Sẵn đây, tiểu muội xin mở một dấu ngoặc thưa với đạo huynh Nguyễn Tâm: Cảm ơn đạo huynh đă có lời góp ư chân thành và hữu ích cho bài viết trước đây của tiểu muội đề tài CỨU CÁNH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI. Nay muội đă thêm ư gợi của đạo huynh vào bài này như vừa ghi ở đoạn trên..). Làm được như vậy là đạo Cao Đài đạt được cứu cánh. 

       Trở lại vấn đề đại đồng thế giới, như trên đă tŕnh bày cần những điều kiện hết sức khó khăn. Khó khăn vẫn phải làm đó là nhiệm vụ của mỗi tín đồ Cao Đài chúng ta mà trọng trách đặt lên vai của Hội Thánh (Hội Thánh Anh và Hội Thánh Em).

       Nói đến Hội Thánh (Anh và Em), ta cần thuyết minh cho chính xác giúp nhơn sanh biết đường mà tham gia. Không phải hễ ai có danh xưng tự đặt Hội Thánh đều làm được. Hội Thánh là h́nh thể của Chí Tôn phải do các lương sanh Thầy sai xuống gom lại để độ dẫn quần sanh (Diễn văn Đức Hộ Pháp).

       Các Bàn Tri Sự Hội Thánh Em đă phải đảm đương ngoài việc giáo huấn c̣n phải ǵn giữ luật Pháp. Thông Sự và Phó Tri Sự không phải là người giúp việc cho Chánh Trị Sự khi vắng mặt. Càng không phải chỉ đơn thuần lo nghi lễ cúng kiến mà thôi như Tổ Nghi Lễ. 

       Một xă hội đại đồng nhứt thiết phải lấy thương yêu cảm hóa nhơn sanh thương đạo mà theo, không thể lấy oai quyền khống chế thúc phược. Không lấy h́nh phạt trù dập mà áp dụng như trường hợp vị đạo hữu Lê Thanh Nhă phải bỏ quan tài trên mặt đất trong Cực Lạc Thái B́nh thời gian qua ai cũng biết (Xin nói rơ thêm, v́ ông Nhă và gia đ́nh không tùng theo Hội thánh ngoài Pháp Chánh Truyền hiện tại nên khi chết Hội Thánh này không cho chôn nơi nghĩa trang của Đạo – nghĩa trang của Đạo chớ không phải nghĩa trang của Hội Thánh này. BBT).

       Đó là toàn bộ hành tàng của Hội Thánh do Chí Tôn lập, nhứt nhứt mọi việc đều do luật pháp của Chí Tôn mà thi hành. Hội Thánh hiện tại do không phải Chí Tôn lập, nên không tôn trọng luật pháp của thầy Trời. Hội Thánh như vậy không đủ đức hạnh giáo hóa nhơn sanh. Giải thoát chính ḿnh c̣n chưa xong th́ nói ǵ phổ độ cả chúng sanh mà đưa thế giới đến đại đồng. 

       Một xă hội đại đồng nhứt thiết phải là một xă hội thượng tôn pháp luật. Những ai không tùng luật pháp hăy đứng sang một bên.

       Trước mắt để làm được đại đồng thế giới, ta phải chia ra từng phần làm từng bước. Lo đại đồng phần Đạo trước phần đời sau trong từng khu vực hành chánh đạo. Gói gọn lại trong phạm vi cửa Đạo ta phải h́nh thành xă hội đại đồng làm khuôn mẫu trước khi đem xă hội đó áp dụng cho đời.

       Một khi các Bàn Tri Sự Hội Thánh Em điều hành được chư đồng môn trong Hương đạo sống biết thương yêu như yêu cầu của một xă hội đại đồng được th́ mới dám nghĩ đến quốc gia đại đồng và thế giới đại đồng.

       Với cái lợi khí ít ỏi, nhưng lớn lao của nhà nước ban cho toàn dân là QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ QUYỀN TỰ DO KHÔNG TÍN NGƯỠNG mà ta không làm được nhiệm vụ của Đức Chí Tôn giao phó mỗi cấp theo Pháp Chánh Truyền là lỗi của người đứng đầu các cấp hành chánh đạo. Một khi Hội Thánh bổ nhiệm chúng ta qua phổ độ nhơn sanh các  xứ  Công Giáo hay các xứ Hồi giáo nó c̣n khó khăn hơn trăm lần các xứ Cộng sản nữa, không lẽ ta ngại khó từ chối. Ông Cảnh Trần Quang có giỏi qua lập được một họ Đạo tại Iran hay Afghanistan..(Hồi Giáo) hay Trung Quốc (Cộng sản) mới hay, đừng lẽo đẽo chui vào các gia đ́nh đạo Cao Đài có sẵn mà hại cho họ bị thất thệ. 

        Có chăng một xă hội cộng sản hữu thần hay không

       Đây h́nh như là một câu hỏi ngớ ngẩn? (Bởi v́ đă là cộng sản th́ phải vô thần hay nói cách khác, không có chỗ cho hữu thần trong ḷng cộng sản). Chư huynh tỷ cho như vậy cũng không sao. Một xă hội Dân Chủ như Hoa Kỳ và Châu Âu không thể thành lập được một quốc gia có dân chúng hợp thành xă hội đại đồng. Do có nhiều đảng phái tranh luận và chống đối nhau đôi khi không từ cả thủ đoạn để chiến thắng. Một đất nước độc đảng cũng không thể thành lập một đất nước có dân chúng sống trong xă hội đại đồng. Độc đảng th́ đương nhiên nhà cầm quyền phải do đảng duy nhứt ấy nắm. Đảng ấy lúc nào cũng ưu tiên lo riêng cho đảng viên của ḿnh, dư phần mới lo cho quần chúng. Sự phân rẻ đă có dù cả nước chỉ một đảng duy nhứt. Đó là chưa kể những độc đảng Vô Thần khinh rẻ và trói buộc tín ngưỡng th́ càng không thể có một xă hội Đại Đồng. 

       V́ thế nên tiểu muội mới nghĩ đến một Xă Hội Cộng Sản Hữu Thần

       Trên thế giới chưa có một mô h́nh nào như vậy. Ở Việt Nam nhiều chục năm trước đă có, khi Đức Hộ Pháp c̣n tại tiền nơi quốc nội: CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN. 

       Trên đây là những câu hỏi  để chúng ta cùng suy ngẫm. 

       Người Trung Quốc từng lấy thời Nghiêu Thuấn làm cái chuẩn mực về một xă hội tốt đẹp, ở đó mọi người b́nh đẳng, gắn bó, yêu thương nhau, không phân biệt sang hèn, trên dưới… Thậm chí, một số nhà tư tưởng thời kỳ Xuân Thu c̣n từng đề nghị các quân chủ các chư hầu ra sức xây dựng đất nước theo h́nh mẫu đó. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đều hiểu rằng, Nghiêu Thuấn thực ra là thời kỳ cuối của Thượng Ngươn Thánh Đức.

       Mong mỏi của con người là được tái lập thời Thượng Ngươn Thánh Đức như ḷng sớ đă trích ở đầu bài. Muốn được như vậy mọi môn đệ của Đức Cao Đài phải hiệp tâm hiệp lực tạo dựng một thế giới đại đồng.

       Thế giới đại đồng phải do con người suy nghĩ và thực hiện. Đức Chí Tôn chỉ giúp cho chúng ta suy nghĩ đúng để t́m đường đi. Những kẻ cơ hội, canh cải chơn truyền hăy thức tỉnh ḥa ḿnh vào đại đạo mà lập công bồi đức. Nếu không đồng t́nh hăy đứng sang một bên cho người tín đồ chơn chính lo liệu.

 

Thánh địa, ngày 24 tháng 6 Tân Sửu (Vía Quan Thánh Đế Quân)

Lê Thị Minh Trang

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000