ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Gửi Mục Sư Nguyễn Minh Nhựt

Viện Thánh Kinh người của Chúa

 ( Địa chỉ: 335 E 12th St, The Dalles, OR USA Mail: nguoicuachua2019@gmail.com Website: www.vienthanhkinhnguoicuachua.org)

Nội dung: phản đối những sai trái khi đưa tin về Cao Đài 

     

       Lời thưa trước: V́ video không giới thiệu tên diễn giả, chỉ thấy danh xưng người viết phần giới thiệu video là Mục sư Nguyễn Minh Nhựt. V́ vậy tôi xin thưa chuyện với MS Nguyễn Minh Nhựt (nếu người tŕnh bày và người giới thiệu là một. Nếu là hai người riêng, kính nhờ Mục sư chuyển bài viết này đến vị MS tŕnh bày trong video. Xin cảm ơn)

       Kính quư Mục Sư,

       Trong t́nh bạn đồng sanh với ngài và là bạn đồng môn với thân phụ của Ngài một chức sắc đại thiên phong Cao Đài một Quản Trấn Đạo ở miền tây Việt Nam gồm ba tỉnh Định Tường (Tiền giang), Kiến Ḥa (Bến tre) và G̣ công (Long an) theo lời ông kể.

       Tôi gửi đến Ngài và Viện Thánh Kinh người của Chúa gọi tắt là POG vài trang viết sau đây:

       Dù rằng chúng ta chưa từng gặp nhau, không quen nhau, Chúng ta cùng sống trên hành tinh này, cùng hít thở không khí của địa cầu này nên chúng ta có thể coi nhau như bạn đồng sanh. Riêng tôi và thân phụ của Mục Sư là bạn đồng môn v́ cùng chung đức tin là Đấng Cha chung, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

       Đạo Cao Đài chúng tôi và đạo Tin Lành của quư Ngài không thù oán với nhau. Tại sao Mục Sư đi dựng chuyện vu khống bôi nhọ  hạ thấp danh dự một tôn giáo có lập trường coi cả chúng sanh trên địa cầu này đều là anh em như Cao Đài chúng tôi?

       T́nh cờ nghe được bài giảng của Mục Sư đại diện cho Viện Thánh Kinh người của Chúa  ( mời xem video https://youtu.be/eiPn6Pj7NAk) nói về Đạo Cao Đài với những lời lẽ đầy ác ư gây thù chuốc oán.

       Với cương vị một Mục Sư  rao giảng tin lành cho các con chiên của Đức Chúa Trời lại có nhă hứng thuyết giảng Đạo Cao Đài đăng công khai trên mạng xă hội facebook và Youtube?

       Khi xem phần mô tả trong video của Ngài: (https://youtu.be/eiPn6Pj7NAk) chúng tôi mới hiểu được mục đích của Mục Sư là ganh tị với Đạo Cao Đài, nội dung như thế này:                    

      “Sau thời gian cầu nguyện và nghiên cứu xem những yếu tố nào đă góp phần ngăn trở sự phát triển Tin Lành hơn 100 năm qua tại Việt-nam, và trên 40 năm tại Hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Ngài cho POG thấy một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự không phát triển của Tin Lành Việt-nam đó là một phương cách giáo dục “Độc tôn, chia rẽ và thiếu chuyên môn hóa” đă tồn tại hàng trăm năm. V́ vậy, POG quyết định cần phải thay thế cách giáo dục truyền thống từ “Độc tôn, chia rẽ, thiếu chuyên môn hóa” trở nên “Tôn trọng, giúp đỡ và chuyên môn hóa” để đáp ứng cho hội thánh, và tương lai Tin-lành ảnh hưởng xă hội..” (trích Viện Thánh Kinh người của Chúa). 

       Từ sự ghét ganh đố kỵ, Mục Sư đă làm nên những chuyện ấu trĩ nhứt mà người ấu trĩ thông thường cũng không dám làm:

       Mục Sư đă dựng những chuyện sai sự thật đưa vào bài giảng về Cao Đài xin trích một số ư tiêu biểu:

       1/-  Tại phút thứ 6’,40 trên video’’: Ngài nói chính ông đốc phủ Ngô Văn Chiêu hướng dẫn làm Tờ Khai Đạo đề nghị Ông Lê Văn Trung làm Giáo Chủ Cao Đài được nhà cầm quyền Pháp chấp thuận đồng ư.

       Xin thưa: Trong Bản Tuyên Ngôn Khai Đạo, bảng có 28 chữ kư và bảng 247 chữ kư, ông Ngô Minh Chiêu không hề có chữ kư nào. Ông rơ không?

       2/- Tại phút thứ 11’11 trên video’’ Ông nói: “ Người tín đồ Cao Đài sau khi hoàn thành tu hành ở địa cầu 68 sẽ được thăng lên địa cầu 69..”.

       Ông đă nghe lơm bơm giáo lư Cao Đài rồi nói như vậy không biết đúng hay  sai? Theo Cao Đài, địa cầu cao hơn địa cầu 68 là địa cầu 67 chứ không phải địa cầu 69 ông có biết không?

       3/- Tại phút thứ 13’24’’ đến phút 14’40 trên video’’ Ông nói: Đạo Cao Đài  lấy hai câu sau đây làm câu đối tại cổng chánh:

       “Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng.

       Đày tại nam phương Đạo thông truyền”.

       Tội nghiệp cho ông! V́ thiếu hiểu biết mà ông đă nói ư này tới bốn cái sai:

       a-Ông nhiều lần nhấn mạnh chữ “đày” chứ không phải “Đài”. Ư ông nói nhóm Mạc Cửu bị đày xuống phương nam vẫn nhớ về phương bắc Trung Hoa. Một sự suy diễn hết sức tùy tiện và vô trách nhiệm.

       b- Ông c̣n cho biết hai câu này của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do Mạc Cửu người Hoa ở Hà Tiên. Lại c̣n nói Cao Đài lấy làm câu đối trước cổng chánh của Ṭa Thánh…

       c- Câu liễn trước chánh môn đích thực  là:

       “Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục.

       Đài tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền”.

       d- Riêng câu:

       “Cao như bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng. Đài tại nam phương Đạo thống truyền” không phải của Bửu Sơn Kỳ Hương mà là trích lời tiên tri trong Sấm Truyền của Đạo Minh Sư được sáng lập đời nhà Thanh bên Tàu nói về một mối Đạo sẽ khai mở tại phương nam. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương không phải gốc Hoa của Mạc Cửu ở Hà Tiên. Đạo này gốc lại An Giang do Đức Phật Thầy Tây An thế danh Đoàn Minh Huyên quê Sa Đéc thành lập đặt tổ đ́nh tại xă Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ông biết rồi chứ?

       4/- Tại phút thứ 27’50’’ đến phút 28’17’’ trên video Ông Mục Sư nói: Một trong Tam Thánh kư Ḥa Ước tại Tịnh Tâm Đài là Jean Jacque Rousseau Tội cho ông quá: đó là Victor Hugo chứ không phải Jean Jacque Rousseau đâu ông ạ.

       5/- Tại phút thứ 21’44’’ trên video ông Mục Sư nói: Đạo Cao Đài đưa Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kư lên thành : Chiến Đấu Thắng Phật”.

       Trong Đạo Cao Đài không hề có danh phật này Mục sư ơi. Ông có đọc rơ chữ không? Trong Di Lặc Chơn Kinh chỉ có “Thắng Giái Ác Phật”.

       Và c̣n nhiều điều sai kiến thức tồi tệ như vậy, chúng tôi chỉ trích một vài ư tiêu biểu để dẫn chứng sự hiểu biết Cao Đài của mục Sư c̣n quá đơn sơ. Nếu lấy hệ thống giáo dục của Việt nam làm phiên bản, phiên ngang qua cho thấy kiến thức  đạo học của ông chỉ tương đương ở nấc một ấu nhi Mẫu Giáo lớp Mầm (bậc thấp nhất trong ba cấp mẫu giáo: Mầm Chồi, Lá ).

       Từ những hiểu biết chấp vá  sai kiến thức kiểu nghe tin đồn thất thiệt vô t́nh hay cố ư, ông đă không tiếc lời lăng mạ thậm tệ Đạo Cao Đài như:

       Đạo Cao đài thờ tà thần, Quan Âm, Thái Bạch, Quan Thánh và nhiều nhân vật hư cấu không có thật…(mời nghe lại phút 17’20’’ đến 18’15’’, phút 18’50’’ đến 19’54’’, phút 20’08’’ đến 21’18’’ trên video)…

       Tất cả sự lăng mạ bằng cách dựng chuyện vô lư nhắm vào Đạo Cao Đài nhằm thỏa măn sự ganh tị của ông về sự thành công được nhiều tín nhiệm của Đạo Cao Đài cao hơn đạo Tin Lành (phút 26’21’’ trên video).

       Chính ông đă xác nhận Đạo Cao Đài cản trở sự phát triển Đạo Tin Lành: nguyên văn như sau: “Sau thời gian cầu nguyện và nghiên cứu xem những yếu tố nào đă góp phần ngăn trở sự phát triển Tin Lành hơn 100 năm qua tại Việt-nam, và trên 40 năm tại Hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Ngài cho POG thấy một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự không phát triển của Tin Lành Việt-nam đó là một phương cách giáo dục “Độc tôn, chia rẽ và thiếu chuyên môn hóa” đă tồn tại hàng trăm năm. V́ vậy, POG quyết định cần phải thay thế cách giáo dục truyền thống từ “Độc tôn, chia rẽ, thiếu chuyên môn hóa” trở nên “Tôn trọng, giúp đỡ và chuyên môn hóa” để đáp ứng cho hội thánh, và tương lai Tin-lành ảnh hưởng xă hội.”.

       Chắc ông không biết nguyên tắc cộng đồng, dựng chuyện vu khống sai sự thật như vậy là phạm quy tắc đạo đức của Thiên Chúa? phạm luật pháp Hoa kỳ? phạm công ước quốc tế về tín ngưỡng?..

       Kết luận:

       Một học sinh muốn giỏi để đứng đầu lớp phải phấn đấu học hành chứ không phải dùng thủ đoạn giành đầu bản bằng cách hạ nhục người khác. Việc truyền giáo cũng vậy, muốn được thành công thu hút người nghe phải nói cho  hay, phải thuyết phục ḷng người. Không phải hành động dựng chuyện như Mục Sư đă làm trên kênh “Viện Thánh Kinh người của Chúa”.

       Trên Thiên-đàng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh khó tránh khỏi đau ḷng và tủi hổ khi biết có một Mục sư truyền giáo như ông.

       Ông tưởng khi bêu xấu như vậy sẽ lôi kéo được tín đồ Cao Đài về Tin Lành sao? Đừng mơ tưởng. Người tín đồ Cao Đài sẽ càng khinh miệt những hành vi tương tự. Chẳng những tín hữu Cao Đài, ngay cả tín đồ Tin Lành do nhóm của ông dắt dẫn cũng thấy xấu hổ lây khi thấy một chức sắc đàn anh như ông đă biết dùng thủ đoạn  lănh đạo bằng cách nói xấu Đạo Cao Đài tôn giáo chỉ biết thuần túy yêu thương công b́nh với tôn chỉ coi tất cả nhân loại trên hành tinh là con chung của đức Thượng Đế.

       Nước Mỹ nơi sự tự do được tôn trọng tuyệt đối cũng sẽ thấy xấu hổ khi phải cưu mang một Mục Sư từ Việt Nam sang lại có tâm địa hẹp ḥi như vậy. Hẹp ḥi nhỏ mọn hơn những người  hẹp ḥi nhứt.

       Lời sỉ vả Cao Đài như vậy làm không làm cho thân phụ ông tự hào. Trái lại làm cho linh hồn ông đang yên nghỉ nơi Cơi Thiêng Liêng Hằng Sống sẽ đau ḷng hay hănh diện về ông, chắc ông đă hiểu? Ông đă lên án thân phụ ông sai? Thương cho thân phụ ông cả đời theo đuổi đức tin vào Thế Giới Đại Đồng của Đức Cao Đài đă dạy đă bị ông bôi tro trét trấu!

       Chúng tôi, không oán giận Mục Sư đâu. Đạo Cao Đài luôn ân hậu và tha thứ. V́ thương ông, v́ tội nghiệp ông nên chúng tôi gởi bức thư này lên tiếng giúp cho cộng đồng Tin Lành không bị xấu hổ lây v́ tưởng các bài giảng cá biệt của ông là tôn chỉ chung của thế giới Tin Lành đều chủ trương như vậy!!!

       Với đôi hàng này trước làm quen, sau tâm t́nh cùng ông. Dù có không thích Cao Đài  hay v́ mục đích khác, chúng tôi vẫn coi ông là một người bạn. Riêng video ông đă đưa lên mạng xă hội tùy ông xử trí. Cách tốt nhất là ông nên lên tiếng đính chánh các thông tin sai lệch mà tôi trích dẫn ghi chú ở phần trên. Chỉ có như vậy ông mới xứng đáng là một anh hùng chịu sửa sai, một nhà truyền giáo chân chính.

       Kính chúc ông cùng toàn thể quư tín hữu Tin Lành được vạn sự yên b́nh và nhận được sự tha thứ của Chúa.

Nay kính

Đà Lạt, đầu năm 2022

Bùi Thanh Quang Minh

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000