ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Ứ C  T Â M  T H Ư

Đoàn Minh Thùy 

     Kính gởi: Ban Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

     Lời đầu tiên, chúng tôi kính gởi đến "quí Ngài" lời chúc sức khỏe!

     Các anh em đồng Đạo chúng tôi trong nước đă được đọc Bản Thông Báo số 01/VP/CĐHN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của hai "Quốc Sĩ" Trịnh Quốc Thế và "Quốc Sĩ" Nguyễn Ngọc Dũ lập tại Houston, Hoa Kỳ.

     Sở dĩ chúng tôi viết Bức Tâm Thư này là v́ Thông Báo của quư Ngài để danh Đạo là ĐĐTKPĐ-T̉A THÁNH TÂY NINH nên có một số điều chưa hiểu rơ khiến chúng tôi có thể nhầm lẫn quư Ngài ra Thông Báo với tư cách nào? một trong ba t́nh huống như sau:

     1=/ Quư Ngài viết Thông Báo này với tư cách Cao Đài Hải Ngoại hoàn toàn độc lập với Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế trong nước?

     2=/ Quư Ngài viết Thông Báo này với tư cách của Ban Đại Diện hay hoặc thừa kế sự nghiệp Hội Thánh Ngoại Giáo nhưng trực thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay? (hiến chương 1997)

     3=/ Quư Ngài viết Thông Báo này với tư cách của Hội Thánh Ngoại Giáo trực thuộc Hội Thánh Lưỡng Đài Ṭa Thánh Tây Ninh do Chí Tôn thành lập và Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài?

     Nếu Quư Ngài viết Thông Báo với trường hợp 1 và 2 th́ chúng tôi hoàn toàn không có ư kiến, v́ điều đó xảy ra ở bên trời Tây và cách xa quê nhà nửa ṿng trái đất, nên có thể không cần đọc tiếp phần sau.

     Chúng tôi viết Tâm Thư này gởi đến quư Ngài khi Quư Ngài trong tư cách của trường hợp thứ ba mà thôi, v́ chúng ta c̣n là anh em cùng chung lo sự nghiệp của Chí Tôn để phổ độ tất cả chúng sanh.

     Kính nhị vị Hiền Huynh Hiền Tài Trịnh Quốc Thế và Nguyễn Ngọc Dũ! Chúng tôi chỉ biết hai Ngài là Hiền Tài của Hội Thánh phong phẩm.

     Cơ Đạo của Chí Tôn khai sáng để phổ độ tất cả chúng sanh đă gặp cơn thử thách rất lớn gọi là đại khảo từ sau năm 1979 khi Đạo Lịnh 01 ra đời.

     Nhớ trước đây, cơ phổ độ của Chí Tôn mở rộng cho tất cả chư môn đệ tạo công lập vị. Đó là lúc đạo pháp c̣n hanh thông. Ai cũng có cơ hội lập công theo khả năng của ḿnh. Thậm chí người dốt chữ đến mấy cũng lập được đại công và đắc Thánh.

     “Đạo cao nhứt xích ma cao nhứt trượng…”. Sự khảo đảo của quỉ vương ngày càng cao theo sự tấn hóa đạo đức tinh thần của môn đệ. Thành ra, những Chức Sắc già nua ít chữ nghĩa không thể đảm đương việc đối phó với sự xảo quyệt của thế thời. V́ thế Hội Thánh thành lập Ban Thế Đạo để cầu Hiền Tài giúp Đạo.

     Đồng đạo rất mừng. v́ từ đó trong cửa Đạo có các bậc hiền có tài có học vị và quyền hạn ngoài đời như quư Ngài giúp sức.

     Sau biến cố 1975, đa số nếu không nói là hầu hết tất cả Chức Sắc Ban Thế Đạo mang phẩm Hiền Tài đều lần lượt định cư ở hải ngoại, để có được tiếng nói độc lập tự do giúp Đạo. Sự đóng góp của quư Hiền Tài hải ngoại về cho Đại Đaọ trong nước lúc đó cũng không ít. Cho đến khi cái cơ chế Thường Trực Hội Thánh duy nhứt cả hai Đài là Hội Đồng Chưởng Quản tự lập Hiến Chương biến thành một Hệ Phái Cao Đài mới không c̣n tôn trọng luật pháp chơn truyền của Đạo nữa, th́ Quư Hiền Tài hải ngoại lại không mặn mà giúp đở cho đạo sự trong nước để lấy lại Đạo quyền.

     Ở hải ngoại, quư Ngài có nhóm th́ đă kích việc làm của Hiệp Thiên Đài, có nhóm th́ thành lập Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại với đầy đủ hai Đài Hiệp Thiên và Cữu Trùng. Quư Ngài đă rất cân nhắc nên không xưng là Chưởng Quản mà chỉ xưng là Chủ Trưởng. Danh từ tuy có khác nhưng nhiệm vụ và quyền hành th́ vẫn y như là một vị Chưởng Quản vậy.

     Cũng với ư nghĩa vai tṛ trong trường hợp thứ ba: Đạo Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Đế th́ lúc nào cũng lấy luật pháp làm trọng. Không dựa vào thế lực của đời bên tả cũng như bên hữu để làm sức mạnh của Đạo.

     Lập trường của quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài từ ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi là chủ trương độc lập với Cửu Trùng Đài đúng với Pháp Chánh Truyền và Nội Luật HTĐ, bất bạo động, phải trên thuận ḷng Trời dưới thuận nhân tâm. Đối nội lấy Luật Pháp của Đạo làm kim chỉ nam. Đối ngoại lấy sự hài ḥa với nhà cầm quyền đất nước làm nguyên tắc. Dù cho nhà nước sở tại của một đất nước có cực đoan đến đâu chúng ta không thể canh cải Luật Pháp của Đạo và đánh mất niềm ḥa khí giữa Đạo và Đời. Sự lèo lái nền Đạo Cao Đài trong đất nước tự do có thể khác hơn Đạo Cao Đài trong đất nước với quốc giáo là Phật Giáo, quốc giáo là Công Giáo, với quốc giáo là Hồi Giáo hoặc với nhà nước theo chủ nghĩa Max-Lê duy vật biện chứng. Tuy khác về phần giao tế, nhưng Luật Pháp của Đạo th́ bất di bất dịch không thể canh cải.

     Nh́n lại Bản Thông Báo của quí Ngài, anh em trong nước rất đau ḷng. Quyền đời nơi quư Ngài đang sinh sống không khó khăn, nhưng tại sao quư Ngài lại mạnh dạn thay đổi Pháp Chánh Truyền và luật pháp của Đạo? Với cơ cấu Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại hoàn chỉnh này, nếu mai kia Nhà Nước Việt Nam trả lại chủ quyền thật sự và tuyệt đối cho Đạo, th́ quư Ngài có về tiếp quản để điều hành nền Đạo của Chí Tôn không?

     Đó là câu hỏi mà đồng đồng Đạo đang lo lắng đặt ra. Việc làm của quư Ngài có khác ǵ hơn cái Hệ Phái Cao Đài Tây Ninh ngoài luật pháp chơn truyền trong nước hiện nay? Chúng tôi vô cùng đắn đo t́m hiểu không biết quư Ngài tổ chức thành Hội Thánh đủ hai Đài ở hải ngoại để làm ǵ nữa? Nhưng có một điều chắc chắn là nhơn sanh sẽ không phục tùng cho bất cứ hệ phái nào mang tên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà không do mạng lịnh của Hội Thánh theo như Đạo Nghị Định Thứ Tám đă dạy. Điều này Quư Ngài biết rất rơ!

Trong lúc cơ Đạo đang rối ren gặp nhiều khó khăn, Đạo đang cần những người có tài và hiền giúp đở. Phải chi quư Ngài ở hải ngoại giúp sức bằng tinh thần thôi cũng khiến Đạo được sớm hanh thông.

     Phân tích luật pháp cho quư Ngài hiểu là một chuyện quá dư thừa nên chúng tôi nào dám. Quư Ngài là những bậc Hiền Tài được Hội Thánh chấm chọn, đủ sức tự độ ḿnh, đủ sức giúp cho Hội Thánh làm tṛn sứ mạng. Đồng Đạo không mong ước ǵ hơn là nhận được sự đóng góp tinh thần của quư Ngài nơi hải ngoại, nhưng quư ngài đă không làm! Quư Ngài đă lập nên một Đạo Cao Đài riêng. V́ vậy quư Ngài không nên dùng các danh từ của Hội Thánh Cao Đài Ngọc Đế như Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Hiến chương ĐĐTKPĐ năm 1965 để cho nhơn sanh nuôi hy vọng ảo!

     Nếu có thể, quư Ngài có thể đừng để danh hiệu ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh khiến nhơn sanh rất dễ hiểu nhầm mục đích của quư Ngài. Nên chăng, quư Ngài có thể dùng danh hiệu ĐĐTKPĐ-CAO ĐÀI HẢI NGOẠI hoặc ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Houston …

     Một khi mang danh ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh th́ dứt khoát phải tùng Pháp Chánh Truyền và các Luật lệ khác. Càng không được lập thêm một Hội Thánh nào khác như hệ phái Cao Đài Tây Ninh trong nước hiện nay đă làm.

     Lời thật mất ḷng, mong Quư Ngài hiểu cho nỗi lo lắng của Quư Chức Sắc, Chức Việc và đồng Đạo trong nước mà bỏ qua nếu có điều chi khó chịu. Những điều được tŕnh bày trên đây là cả một tâm huyết của anh em chúng tôi. Mong quư Hiền huynh Hiền Tài suy nghĩ lại và sớm thông báo vô hiệu hóa Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại mới vừa thành lập ngày 3-4 tháng 9 vừa qua tại Houston.

     Cuối cùng, anh em chúng tôi kính chúc sức khỏe quư Ngài, chúc quư Ngài có "dũng cảm lớn hơn lúc thành lập Hội Thánh hải ngoại" để sớm trở về với đại gia đ́nh Cao Đài chính thống do Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế thành lập.

Nay kính

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 8 tháng 9 năm Bính Thân

ĐOÀN MINH THÙY

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634