ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU CHỮ TRUNG

TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

(Nhân ngày Vía Đức QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN)

An Bùi

          C̣n một tuần lễ nữa là đến ngày Vía ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN ( 24 tháng 6 âm lịch hàng năm). Chúng ta t́m hiểu v́ sao mà Đức Quan Thánh Đế Quân được Đức Chí Tôn chọn giao giữ trọng trách trong Tam Trấn Oai Nghiêm của Tam Kỳ Phổ Độ?

         Đức Quan Thánh Đế Quân là một tấm gương Trung Cang Nghĩa Khí. Ngài được nhơn sanh tín ngưỡng thờ kính lâu đời. Ngay từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đổ chưa được khai sáng th́ trong dân gian đă có thờ Đức Quan Thánh với h́nh ảnh của Ông độ mạng rồi.

         Đức Hộ Pháp giảng về Đức Quan Thánh Đế Quân như sau:

         “…Một vị Hiển Thánh đời Hớn, thời Tam Quốc, ngày nay đạt phẩm vị đến Tam Trấn Oai Nghiêm trong nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn, sự vinh hiển cao trọng đó ta thấy giá trị vô đối. Với một Đấng Thiêng Liêng mà lập được vị ḿnh một cách oai quyền vinh hiển ta thường thấy rất ít, thảng có chăng trong nước Việt Nam ta Ngài Trần Hưng Đạo gọi có thể đương đầu với Ngài được mảy may chút ít mà thôi, chớ phần đông từ thử đến giờ kể cả các nước Á Đông này hiếm có. Vậy, ta nên khảo cứu coi Ngài làm thế nào để đạt được Thiên vị vinh diệu đặc biệt dường ấy…”.

         “ … Hớn Thọ Đ́nh Hầu Quan Vân Trường buổi nọ là một vị tướng của Thục tức của Lưu Bị. Ta thấy đại nghĩa của Ngài trung can nghĩa khí của Ngài nhứt là về bằng hữu chi giao, t́nh nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta dân tộc Việt Nam hằng chịu ảnh hưởng văn hóa của Nho Tông, chưa có được người nào đă giống như Ngài vậy. Tâm trung nghĩa chẳng v́ sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; nghĩa chẳng v́ bạn buổi khổ năo truân chuyên mà phụ rẫy t́nh nhau; trung và nghĩa ấy hi hữu. Nói đến chí khí của Ngài, Bần Đạo tưởng luận không hết: Ngài bất sát hạ mă chi nhơn. Truyện sách lưu lại rằng Ngài suưt bị Hạ Hầu Đôn giết v́ nó biết cái sở yếu của Ngài mà lợi dụng, nếu không Trương Liêu đến cứu. Mỗi phen Ngài trở cây Yểm Nguyệt Thanh Long Đao định vớt nhà nớ, th́ nhà nớ nhảy xuống ngựa, chí khí đó thế gian hi hữu. Hỏi Ngài lập chí với bộ sách Xuân Thu mà thôi. Người sau có tặng cho Ngài đôi liễn:

"Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn;
Trung đồng nhựt nguyệt nghĩa đồng thiên".

Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách ấy, lúc nào cũng đọc lấy tinh thần của sách suy luận làm tinh thần của ḿnh...”. (trích Thuyết Đạo ĐHP ngày 24-6-Mậu Tư (30-7-1948) Q.II)

         Với đức tính Trung và Nghĩa đó của Ngài, Đức Quan Thánh Đế Quân được Đức Chí Tôn giao trọng trách trong Tam Kỳ Phổ Độ với nhiệm vụ Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt cho Tam Giáo để giáo hóa nhơn sanh.

         Đức Chí Tôn muốn dạy cho môn đệ của Người biết Trung và biết Nghĩa. V́ sợ theo thời gian bị phai mờ rồi quên đi, nên Người mới buộc chư môn đệ phải lập minh thệ.

         Trích Thánh Ngôn Đức Chí Tôn (9 Aout 1926 , 1 tháng 7 năm Bính Dần (Giờ Ngọ):

“…Quỉ-Vương đến trước Bạch-Ngọc-Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp Tam-Thập-Lục-Động toan hại các con; nên Thầy sai Quan-Thánh và Quan Âm đến ǵn-giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh-Thệ nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nh́n nhận…”.

          Lời minh thệ do chính Đức Chí Tôn dạy như sau:

“Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế chẳng đổi dạ đổi ḷng, hiệp đồng chư môn đệ ǵn luật lệ Cao Đài, như sau có ḷng hai th́ Thiên tru Địa lục”.

         Lời minh thệ này người tín hữu nào cũng biết, Hội Thánh cũng đă có văn bản giải nghĩa đầy đủ nên không nhắc lại.

         Trong lời Minh Thệ có đoạn đáng chú ư:“… Như sau có ḷng hai…” nghĩa là con người có thay ḷng đổi dạ th́ đă trở thành kẻ bất trung. Khi dạy lời Minh Thệ này, Đức Chí Tôn cũng đă dự trù có Bàng Môn Tả Đạo noi chức thiên cung đem nhiều danh lợi quyền ám nhăn mê hoặc chư môn đệ của Ngài bỏ con đường về với Ngài. Buộc nhơn sanh lập minh thệ là Đức Chí Tôn muốn dạy cho chư môn đệ chữ Trung và chữ Nghĩa đó vậy.

         Cái khảo dượt hiện nay đẩy các môn đệ của Chí Tôn vô con đường bất Trung, bất Nghĩa tinh vi vô cùng. Họ mượn chước Thiên Cung lập thành Hội Thánh (quỉ vị) với phẩm tước trong PCT nên khiến nhơn sanh khi trao trọn đức tin và chữ Trung cho người khác mà không hay biết, cứ đinh ninh ḿnh đă trọn trung với Hội Thánh, trọn hiếu với Chí Tôn và Phật Mẫu. Ôi thật đau ḷng!

         Có một điều mà nhơn sanh chưa phát hiện. Họ chỉ dám mượn phẩm tước Cửu Trùng Đài chứ không dám mượn phẩm tước của Hiệp Thiên Đài để phong mới. Tuy nhiên cũng vẫn có một vài vị Chức Sắc HTĐ đă được thiên phong từ trước, do danh lợi quyền nên cúi đầu nhận phẩm phàm thăng (đây là một sự lăng mạ Thánh Thể HTĐ, chơn thần đă để cho thể xác sai khiến). Tất cả đă bị thiên điều h́nh phạt. Cái chết của bốn vị Chức Sắc HTĐ phàm thăng là bằng chứng cho sự ứng nghiệm lời minh thệ “…như sau có ḷng hai th́ thiên tru địa lục…”

         Khi một môn đệ Chí Tôn quyết định lập hồ sơ hiến thân trọn đời cho cái Đạo canh cải ngoài Pháp Chánh Truyền là họ đă chọn con đường bất trung của họ. Nhưng đa số nhơn sanh do không hiểu biết trọn vẹn mà trao nhầm đức tin cho chúa quỉ th́ đây là một sự tội nghiệp vô cùng.

         Khi đă lỡ nhầm lẫn mà giao Đức Tin cho người không được Chí Tôn lựa chọn, th́ coi như ta lập công không dâng lên cho Chí Tôn, mà dâng cho kẻ khác. Kẻ này là ai? Họ chính là giám khảo chấm bài cho các con cái Chí Tôn coi có thuộc bài Chí Tôn dạy hay không. Đó là Lucifer bên Tây Âu, hay là Kim Quang Sứ trong Đạo Cao Đài đó vậy.

         Do không hiểu biết, người ta không trao đức tin cho Chí Tôn mà nhầm trao cho kẻ khác th́ họ bị tội ǵ hay không? Trước tiên, theo Lời Minh Thệ th́ họ đă vi phạm câu “Thiên Tru Địa Lục”. Linh hồn của họ sẽ không được Tam Giáo Tam Trấn thân cận che chở , d́u dắt, cứu giúp. Có nghĩa là họ không được hưởng sự Ân Xá trong lần khai Đạo kỳ ba này. Khi thoát xác, họ sẽ không được Cửu Vị Nữ Phật đưa đường dẫn lối lên Cửu Trùng Thiên để về với Chí Tôn Từ Phụ.

         Chữ TRUNG trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nó quan trọng dường ấy. Nó rất dễ làm, nhưng khó giữ. V́ Kim Quang Sứ lúc nào cũng đem Danh-Lợi-Quyền để khảo dượt và dụ dỗ ta. Ta tự nguyện theo chúng, chứ chúng không hề ép ta. Nếu sớm nhận thức được sự nhầm lẫn, th́ ta nên quay đầu về sám hối cầu xin chí Tôn tha thứ cho lập công trở lại với Chí Tôn, Chí Tôn sẽ thương người biết nh́n nhận lỗi lầm mà quay đầu. Có nhiều người c̣n phân vân v́ chưa rơ.

         Đạo Cao Đài của Chí Tôn và Cao Đài ngoài Pháp Chánh Truyền sao mà giống nhau quá làm sao phân biệt nên nhắm mắt tự an ủi, giải thích: Ai làm trật th́ người ta chịu ḿnh không làm th́ thôi, v́ tâm động th́ Thầy hay! Đây là một lời giải thích hết sức tùy tiện và ngụy biện. Ḿnh đi theo kẻ cướp, tuy không làm ăn cướp nhưng cũng không thoát tội. Ḿnh giải thích như vậy hoặc có ai giải thích như vậy để dụ ḿnh xa lánh nền chánh giáo của Chí Tôn, th́ thật là tai hại.

         Xin mách nhỏ: Theo Pháp Chánh Truyền, phần quyền hạn Đầu Sư Và Chưởng Pháp, mỗi tờ giấy chi chi mà không có đủ ba ấn tín của Đầu Sư hoặc Chưởng Pháp th́ không đặng phép thi hành. Quay lại lịch sử, cái thông báo cho cầu phong, cầu thăng sau năm 1997 và sau này chỉ được kư và đóng có một con dấu duy nhứt (của HĐCQ). Như vậy khi thi hành các thông báo này th́ ta đă bỏ Pháp Chánh Truyền, tức là đă thất thệ! Dĩ nhiên là ta đă mất Trung.

         Đến đây, th́ ta có quyền quyết định cho chính linh hồn chúng ta là tùng những người bất trung đó hay tùng những người đă dày công ǵn giữ bồi đắp sự nghiệp Đạo?

         Có những vị đầy đủ hiểu biết, học vấn cao siêu, miệng tuyên bố không tùng phàm giáo, nhưng lại có lời lẽ kích bác, trích điểm những người đă dày công bảo vệ chơn truyền Luật Pháp Đạo bằng những lời lẽ rất khó nghe để nhơn tâm hoang mang xao động mà hoài nghi. Đây là những tên tội đồ của Đại Đạo! Đây là những người đáng ngại hơn là người lập Bàng Môn Tả Đạo. Nạn nồi da xáo thịt làm Chí Tôn đau ḷng đổ lụy.
Xin trích dẫn bài thi đầy bi lụy của Chí Tôn:

Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào
Các con đau, Thầy há vui sao?
C̣n lời c̣n dạy chim chung tổ
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa ră tàu.
Xét quấy lo tṛn nhơn đức trước,
Độ đời mới vẹn nghĩa nhân sau
Thương nhau phải lúc chung vai gánh.
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.

Xin trích Thánh-giáo của Quan-Thánh Đế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh. Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930- TNHT QII) như sau:

“Quan-Thánh Đế-Quân

Hỉ chư Đạo-hữu,
Nền Đạo chưa lập thành, mà bên trong, th́ người biếng trau thánh-chất, nơi ngoài, người lại muốn kêu-nài so-đo với các Đấng Thiêng-liêng, đặng làm cho rơ ḿnh là thấy xa hiểu rộng.
Thời thế đă đổi-dời, họa Thiên-điều hầu kế cận; từ Nam chí Bắc, khắp Đông qua Tây, thỉnh-thoảng trường náo-nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô Đạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đă sẵn ánh Thiêng-liêng, mà không sớm tỉnh-hồn, th́ mảnh tro-bụi kia, chẳng khỏi chịu h́nh đ̣i lúc. Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê-muội ám-mờ, đem mảnh trí cỏn-con kia, chống ḱnh với khuôn-linh Tạo-hóa. Muốn học mùi Đạo, mà lại kèo-nài giao-kết, th́ dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ-bi cũng khó chiều theo được.
Các Đấng Thiêng-liêng xưa kia khổ-hạnh, công-cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín-thành đáng noi dấu hay sao?
Đời mộng-ảo này, sự c̣n mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ ḷng thiện-niệm, th́ một mai mới tránh khỏi bẫy vô-thường của quỉ-vương đương giành xé. Tánh kiêu-căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn thân-h́nh hồn-phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa ḿnh. Khá gắng nhớ bài này:

Khuôn đời chưa dễ tạo nên h́nh,
Tóc bạc c̣n mờ lối nhục vinh.
Ḥn ngọc khó đem trau thánh-chất,
Cân vàng khôn lấy nện chày ḱnh.
Phước Trời gieo sẵn c̣n giao kết,
Lợi thế chưa nên xúm giựt-giành.
Thời cuộc tuần hườn tai-ách khởi,
Liệu mà xông-lướt liệu đua tranh.

Các Đạo-hữu Thiên-phong nên giảng bài này cho chúng-sanh.
Thăng”

         Sắp đến ngày Vía Đức Quan Thánh Đế Quân, tôi xin nhắc lại câu thuyết của Đức Hộ Pháp đă trích ở đầu bài viết:

“Tâm trung nghĩa chẳng v́ sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; nghĩa chẳng v́ bạn buổi khổ năo truân chuyên mà phụ rẫy t́nh nhau”.

         Hiện nay, cơ Đạo đă xoay chuyển ngày càng quyết liệt để lập lại trật tự kỷ cương luật pháp Đại Đạo do Hiệp Thiên Đài lănh phần trọng trách. Nếu v́ một nguyên nhân riêng không thể vùa giúp Hiệp Thiên Đài làm phận sự th́ cũng chớ nên t́m cách lung lạc nhơn sanh xa lánh bằng những lời lẽ hoa mỹ là bảo vệ thanh danh Hội Thánh. Chúng ta hăy mạnh dạn chung tay vào HTĐ để đóng góp sức lực, trí tuệ để lập lại trật tự kỷ cương Đại Đạo. Quư Chức Sắc HTĐ sẽ mạnh dạn giao cho quư HTĐM nào có tài trí, đầy đủ đức hạnh để gánh vác cơ Đạo của Chí Tôn này.

         Cầu nguyện Đức Quan Thánh Đế Quân dùng huyền diệu thiêng phù hộ cho chư môn đệ Chí Tôn đủ sức đủ tài để làm tṛn nhiệm vụ bảo thủ chơn truyền.

         Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
         Nay kính.
        

                         Ngày 17-06-Bính Thân (20-07-2016)
                                               An Bùi

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634