ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THÁNH (MỚI) TỔ CHỨC LỄ RƯỚC

THÁNH CỐT THẤT NƯƠNG DIÊU TR̀ CUNG BẰNG BÚA.

Lê Thiện Tâm

       Thật vô cùng bất ngờ khi thấy trên trang mạng Tờ Tường Tŕnh của hiền huynh Đinh Văn Cư 71 tuổi và năm hiền tỷ cùng kư tên vào Tờ Tŕnh tất cả đều tuổi cũng quá 70. Là những người rất tận tụy ở Báo Ân Đường về việc nhang khói thờ cúng khi Thánh Cốt của Đức Bà Thất Nương DTC được tạm an vị nơi đây để chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định theo tinh thần phiên họp tại  Vạn Pháp Cung  liên quan đến ngày an vị Thánh cốt .

       Đồng thời cũng đọc qua các bài viết của hai đạo huynh Nguyễn Minh Hiệp và Đoàn Minh Thùy làm rơ thêm vấn đề xảy ra tại Báo Ân Đường vào ngày 24 tháng 12 Bính Thân (2017) nhưng tôi cũng không thể tin là sự thật.

       Tại sao vậy?

       Làm sao có thể tin được khi nh́n thấy một hàng ngũ chức sắc mà ngài Đầu Sư đă chấm chọn lọc lừa lư lịch và điều tra công nghiệp đầy đủ để phong hay thăng chức hiện nay. Với cử chỉ và lời nói của quư chức sắc trong Hội Thánh (do ngài Đầu Sư đang chưởng quản) vô cùng hiền ḥa và đạo đức, tôi rất ngưỡng mộ. Những bước đi nhẹ nhàng lời nói khiêm tốn đạo đức và những ánh mắt hiền từ tưởng chừng như Thần Tiên tại thế của quư vị trong đêm cúng đàn Đại lễ đưa Chư Thánh tại Đền Thánh đêm 23 rạng 24 tháng chạp năm Bính Thân, th́ làm ǵ mà có thể đồng t́nh hành động đi đập phá trong chánh điện Báo Ân Đường với những hành động vũ phu tàn nhẫn đến thế?

       Nếu không tin tưởng Đức Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung th́ thôi. Ai tin th́ để họ thờ cúng. Hoặc nếu ai đến phá th́ Hội Thánh cũng ngăn cản không cho chớ đâu trực tiếp tới đập phá hay gián tiếp ra lịnh (!).

       V́ thế, tôi đến Báo Ân Đường để t́m hiểu sự thật. Khi tiếp xúc với quư vị tại Báo Ân Đường và chứng kiến thực tế th́ thấy hiện trường xảy ra c̣n thậm tệ hơn tờ tŕnh của huynh Đinh Văn Cư và bài viết của hai huynh Minh Hiệp và Minh Thùy.

       Thật là chua cay, thật là đáng sợ khi nghe sáu vị có mặt kể lại mới biết bộ phận đánh cướp đă được tập huấn nhuần nhuyễn kĩ lưỡng và chuyên nghiệp…

       -Chọn thời gian thích hợp.

       -Bố trí người nào việc nấy: cắt điện trước, đánh phá camera không cho lưu h́nh ảnh, khống chế sáu người có mặt cướp điện thoại; sau đó dùng búa đập bể kiếng cường lực lấy Liên-Đài Thất Nương trước Bửu Điện (nội nghi). Thời gian rất ngắn là xong phi vụ.

       Thôi vấn đề này để cho sáu vị đó có chứng kiến và tŕnh bày sẽ rơ hơn (xem lại Bản Tường Tŕnh của sáu vị này tại đây) Xin quư đồng đạo t́m hiểu đừng nghe ai nói cứ đến đó chứng kiến tận mắt và nghe sáu vị đó kể th́ chính xác hơn. C̣n việc mất tro cốt th́ có thân nhân Đức Bà ở Sài G̣n và bên Pháp quốc họ sẽ thông qua đường ngoại giao t́m và đ̣i lại v́ họ đă làm biên bản bàn giao cho hai ông Nguyễn Hoàng Hồng và Sĩ Tải Hà Ngọc Voi. Th́ hai vị này phải t́m và trả lại họ và trả cho đúng tro thiệt, chớ trả tro ǵ đó không thiệt th́ chưa chắc họ nhận đâu. Vấn đề này không cần bàn.

       Riêng ở đây tôi thắc mắc Họ-đạo Trường Ḥa hay Ban Đại Diện tỉnh  Đạo Tây Ninh nhận lịnh từ đâu? Chắc chắn là của Hội Thánh, chớ không lẽ của tổ chức nào khác sao? Thế mà dư luận  cho là Hội Thánh không hề hay biết. Dù có ra lịnh hay làm ngơ th́ mọi tín đồ Cao Đài cũng hiểu đây là nhiệm vụ của Ngài Đầu Sư mà Đức Lư Giáo Tông đă chọn và giao phó cho Ngài trong cơ đạo hiện nay, đó cũng là một trong những việc làm gần cuối cuộc đời Ngài. Hay nói một cách khác là Ngài đang làm nước rút cho xong nhiệm vụ được giao v́ đă yếu rồi và thần sắc cũng suy  giảm thấy rơ.

       Có một điều được biết qua dư luận rỉ tai nhau th́ Đức Lư dùng ngài Đầu Sư như thế nào mà trên dưới hai ngàn (2000) chức-sắc hiện nay không an tâm? Cách đây một năm trở về trước, th́ quư chức sắc này ca tụng ngài Đầu Sư được Đức Lư chọn có thiên trách mầu nhiệm lắm. C̣n bây giờ họ không muốn ai nhắc điều đó hay không muốn nghe điều đó. Muốn nói là Đức Lư hết dùng Ngài rồi. Cũng có thể dư luận mới là Đức Chí Tôn chọn người thay thế Ngài Đầu Sư không chừng. Chẳng hạn như Đức Chí Tôn chọn Ngài Thái Chánh Phối Sư. Mà Đức Chí Tôn lớn hơn Đức Lư nên chức sắc phải ủng hộ Ngài Thái Chánh Phối Sư mới đúng hơn.v.v.

       Cũng có thể vụ đập kiếng lấy Liên-Đài ở Báo Ân Đường đổ trút cho Ngài Đầu Sư… rồi việc ǵ xảy ra…? V́ họ không an tâm th́ Ngài khó an toàn.

       Đón mừng Xuân Đinh Dậu xin viết đôi hàng về vụ biến cố ở Báo Ân Đường cuối năm Bính Thân gởi đến các bạn đạo gần xa để chúng ta cùng t́m hiểu những điểm yếu trọng của Đạo hầu cùng nhau học hỏi trao đổi và chọn đường đi đúng nhứt. Chúc các bạn Đạo gần xa một mùa Xuân  Đinh Dậu hạnh phúc.

       Sau cùng tôi cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành trước hết cho Ngài Đầu Sư để làm phương tiện cho hành tŕnh về nguồn.

Cẩn bút.

Thánh địa, ngày 28 tháng 12 Bính Thân

Lê Thiện Tâm.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634