ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG TU HÀNH PHẢI DO TA CHỌN

Một ngă ba thời hiện đại.

Lê Công Chánh

       Vừa qua đọc được bài viết đầy chân lư của bạn trẻ Bàu Đồn trên Diễn Đàn Về Nguồn, ḷng tôi rất mừng v́ tuổi trẻ Đại Đạo hiện c̣n người có tâm, có tầm như bạn ấy!

       Từ câu Thánh Ngôn Đức Chí Tôn than là không biết làm thế nào đem Thánh Giáo vào đầu chúng (chư môn đệ) được! Tôi chợt nghĩ một phương cách giúp cho các bằng hữu trẻ hiểu Thánh Giáo của Chí Tôn hơn. Bằng việc đặt câu hỏi cho mỗi người bạn trẻ tự trả lời. Đây cũng là cách định hướng giúp các bạn trẻ quyết định đúng đắn.

       Tôi xin nêu câu hỏi như sau: Với nhiệt huyết đi hành Đạo lập công bồi đức, đứng trước ngă ba đường, nếu phải:

       “Nôn nóng giúp cho Đạo được mở rộng toàn cầu mau lẹ bằng sự canh cải luật pháp, kết quả chẳng những không đạt được, ngược lại c̣n thiệt hại bản thân, linh hồn bị đọa phong đô v́ phạm Pháp Chánh Truyền.

       Hoặc, để cho Đạo tự nhiên mở rộng tuy có chậm hơn nhưng kết quả mỹ măn, đồng thời bản thân ta và chư đồng đạo ta được ghi công phổ độ v́ trọn tùng Chánh Pháp. Bạn chọn cách đi nào?”

       Phân tích: Đức Chí Tôn khai Đại Đạo cả ba lần (Nhứt, Nhị và Tam Kỳ) mục đích để cứu chúng sanh trong đó có bản thân chúng ta thoát đọa luân hồi trong khổ hải. Trước tiên là Chí Tôn cứu những người được may duyên gặp được Đạo Trời sớm, sau khi cứu được th́ người nhờ các môn đệ ấy làm công cụ đi phổ độ tiếp những con cái khác của người trên khắp thế giới từ thế hệ này qua thế hệ khác nữa… Như vậy nó ứng với câu, “tiên tự độ, hậu lai tha độ”, hay “trước độ ḿnh sau mới độ người”.

       Độ ḿnh như thế nào? Ngài Ngô Minh Chiêu tấu với Chí Tôn : “nhơn thân bất độ hà thân độ.” (thân ḿnh không độ được th́ đi độ được ai?) Cách độ như ngài Ngô xem giống như trước tiên bản thân phải thi đậu sư phạm đủ chuẩn làm Thầy rồi mới về đứng lớp dạy học tṛ. Theo cách này th́ biết chừng nào phổ độ hết cả chúng sanh?

       Cách phổ độ của Chí Tôn dạy căn bản trên khuôn pháp tự giác chấp hành luật pháp, có Cơ Quan Bảo Thủ giúp đỡ. Chí Tôn dùng lớp lương-sanh đó giúp cả chúng sanh. Nói rơ hơn dùng lớp đi trước để dắt dẫn lớp đi sau. Gọi là anh trước dắt em sau. Người đi dạy kẻ khác bản thân vẫn c̣n phải tiếp tục học hỏi dựa trên chuẩn thằng luật pháp. Luật Pháp Đại Đạo cứu độ chúng sanh bằng cách rèn luyện con người tự khép ḿnh vào tính khắc kỷ, tự nhủ ḷng tùng vào khuôn luật rồi đi dần từ thấp lên cao. Không thái quá cũng không bất cập. Tuy được làm anh, làm thầy, thay cho Chí Tôn dắt dẫn con cái người nhưng không được quyền tự ư bỏ luật pháp chuẩn thằng dắt dẫn đi ngoài Chánh Đạo. Bài học Chí Tôn dạy cho mọi con cái của người đều giống nhau, hiện nay vậy, trăm năm sau cũng vậy, ngh́n năm sau, vạn năm sau cũng vẫn như vậy. Muốn bài dạy trước sau như một không thay đổi theo thời gian, Đức Chí Tôn lập một Cơ Quan Bảo Thủ là Hiệp Thiên Đài. Nhiệm vụ của HTĐ th́ Pháp Chánh Truyền có nói rơ tưởng cũng không cần nhắc lại.

       Quay trở về câu hỏi trên, ta thấy có hai vế khác nhau để chúng ta lựa chọn.

       1/ Vế một: “Nôn nóng giúp cho Đạo được mở rộng toàn cầu mau lẹ bằng sự canh cải luật pháp, kết quả chẳng những không đạt được, ngược lại c̣n thiệt hại bản thân, linh hồn bị đọa phong đô v́ phạm Pháp Chánh Truyền”.

        Câu này có hai ư : “nôn nóng muốn giúp cho Đạo được mở rộng ra toàn cầu thật mau lẹ” và “ n ta th́ bị đọa phong đô v́ phạm pháp”.

       Câu này nói trắng đầy đủ dễ hiểu. Nếu mở Đạo rộng cho khắp toàn cầu tu đúng luật pháp chơn truyền, đó là ư muốn của Chí Tôn, ta lập được đại công không cần phải bàn. Ngày nay người ta có khuynh hướng mở rộng Đạo Trời bằng cách canh cải, bỏ qua kỷ cương đi ngoài giáo pháp nên “công th́ có công mà thưởng chẳng hề có thưởng”. Đi mở rộng quảng bá Đạo Trời mà lại vô t́nh phỉ báng Đạo Trời không hay biết.

       Khi nói “mở rộng ra toàn cầu mau lẹ” ta nói đến sự dàn trải về không gian nhưng rút ngắn thời gian. Tức chú trọng đến số lượng chứ không chú trọng đến chất lượng. V́ muốn đạt số lượng nhiều mà bất chấp chất lượng, sản xuất ra hàng hóa xấu, phẩm chất kém. Khi xă hội có nhu cầu thiết yếu để cấp bách cứu sống con người trong lúc nguồn cung cấp thực phẩm khan hiếm  như sau cơn thiên tai chẳng hạn th́ người ta  bất đắc dĩ phải bấm bụng cắn răng chấp nhận những sản phẩm kém.

       Ví dụ: Thời bao cấp trước đây; trong chế độ tem phiếu. Nguồn cung cấp do quốc doanh quản lư, gạo bị ẩm mốc. Người dân vẫn phải chấp nhận ăn v́ không có nơi nào khác bán cả.

       Nhu cầu tinh thần về Tôn Giáo của thế giới hiện nay không phải trong t́nh trạng quá khẩn trương như vậy. Thế giới hiện không thiếu tôn giáo, trái lại c̣n rất nhiều nữa. Chính v́ nhiều tôn giáo của thời Nhị Kỳ Phổ Độ c̣n lại có nhiều điều bất cập với xă hội đương đại, nên Đạo Trời được Chí Tôn giao cho chúng ta đưa đến cho nhơn sanh toàn cầu phải thiệt hay, phải thiệt đẹp, phải đầy đủ yêu thương và công b́nh. Phải có nhiều  đặc tính ưu việt nổi trội.

       Muốn nghiên cứu một tôn giáo, xă hội bàng quan bên ngoài chỉ dựa trên tam-tạng giáo-điển tức Kinh, Luật, Luận của tôn giáo đó. Khi nghiên cứu đến Cao Đài thấy có hệ thống Kinh-Luật-Luận hoàn chỉnh chắc chắn họ sẽ rất thích. Lúc đối chiếu lại thực tế họ thấy kinh điển ghi trong sách vở và thực tế khác nhau. Các nhà truyền giáo Cao Đài đă làm bằng phương cách bỏ hẳn Tạng-Luật tức là hành đạo không có pháp luật, chỉ dựa trên lịnh chủ quan của bề trên th́ họ sẽ thất vọng liền. Nhứt là những cây bút gần đây luôn miệng nói sống trong đất nước phải tùng lịnh nhà nước để tu hành khiến cho thế giới phát hoảng mà xa lánh. Thay v́ xuyển dương Đạo Trời ngược lại đă phỉ bang Đạo Trời đó vậy. Thiên hạ đă quá chán ngán cái xă hội tôn giáo được lèo lái bằng chủ trương cá nhân, họ muốn có một xă hội đạo đức và luật pháp.

       Sự nôn nóng mở rộng ra thế giới chẳng những không thành công mà c̣n bị thất bại ê chề. Người t́m hiểu Đạo Trời có thể nhiều, nhưng người tin tưởng chẳng có bao nhiêu. Người ta nh́n hành tàng của Lănh Đạo Hội Thánh và các chức sắc truyền giáo mà đánh giá Đạo đó. Họ nh́n từ thực tiển đi vào lư thuyết thấy biết rơ “Nói” và “Làm” không giống nhau.

       Ư muốn mở rộng và nhanh mối Đạo Trời ra thế giới lúc đó bị phản tác dụng, thành công không có. Riêng người đi làm công việc truyền giáo ấy là những người vi phạm minh thệ, vi phạm pháp luật th́ cửa phong đô mở đón mời là điều hiển nhiên. “Dốt nát cộng với nhiệt t́nh thành phá hoại”.

       2/ Vế hai: “Để cho Đạo tự nhiên mở rộng tuy có chậm hơn nhưng kết quả mỹ măn, đồng thời bản thân ta và chư đồng Đạo ta được ghi công phổ độ v́ trọn tùng Chánh Pháp”.

       Có hai ư: “để cho Đạo tự nhiên mở rộng tuy chậm nhưng kết quả mỹ măn” và “bản thân và chư đồng đạo ta được cứu rỗi v́ tùng Chánh Pháp”.

       Câu này cho thấy mọi việc hoằng khai Đại Đạo đều có Chí Tôn nơi cơi thiêng liêng lo liệu, nhiệm vụ của chư môn đệ duy nhứt chỉ là “Tùng Chánh Pháp”. Tại sao Đạo mở rộng tự nhiên lại chậm hơn? Đó là Đạo đi từng bước chắc chắn theo giáo điều qui phạm. Những chức sắc được đào tạo phải thấm nhuần ư thức thượng tôn pháp luật nên được xem là những hạt nhân vững chắc có phẩm chất tốt trong cửa Đạo. Những con người xấu, cơ hội, tham danh, cầu quyền trong cửa Đạo bị luật pháp Đạo đào thải. Số chức sắc đào tạo được sẽ chắc chắn là hạt giống tốt lành để gieo trồng đạo đức cho thế giới. V́ được tuyển chọn kỹ lưỡng nên số hoàn hảo này sẽ ít hơn.

       Theo qui luật, chỉ có những cá nhân đạo đức mới đủ sức cảm hóa con người hướng vào đạo đức. Họ sẽ t́m thấy trong Đạo Trời một sự yêu thương, vị tha và công b́nh chân thật. Họ sẽ cúi đầu học Đạo của Chí Tôn một cách  tự nguyện bằng cả trái tim và khối óc. Đi chậm nhưng chúng ta đă cứu độ được những con người có đức tin Cao Đài thật sự. Các chức sắc ấy chính là những thiên-sứ đắc lực của Chí Tôn giúp Hội Thánh vươn xa hơn đến tận chốn thôn quê sằn dă khắp thế giới. Đạo Trời đến với họ không khó, nhưng làm cho họ thấy cái chân lư bác ái và công bằng hành động chân thật đem thương yêu đến cho họ th́ rất khó. Muốn được vậy, th́ phẩm chất của một Chức Sắc Cao Đài là một điều kiện tối cần thiết. Làm được vậy ta mới thật sự là những môn đệ yêu mến của Đức Cao Đài.

       Như trên đă nói, nhu cầu t́m hiểu Tôn Giáo mới trên thế giới có thể có nhiều. Nhưng sau khi t́m hiểu đi đến quyết định thay đổi một tôn giáo c̣n một khoảng cách rất xa. Mọi hành tàng của chức sắc truyền giáo Cao Đài sẽ được họ đem lên bàn mỗ cân nhắc. Đức hạnh của Chức Sắc Đại Đạo sẽ quyết định sự thành công này. Dĩ nhiên chức sắc được đào tạo ngoài pháp luật sẽ không thu hút được sự trân trọng của họ.

       Các tiêu chí: v́ người, không v́ ḿnh. Thương yêu, công b́nh và thượng tôn pháp luật  trong Đại Đạo hiện nay bị Lănh Đạo Hội Thánh đặt vào hàng thứ yếu thậm chí xem thường, bỏ hẳn. Các chức sắc có măo cao áo rộng các cấp không đạt các tiêu chí này th́ sẽ bị nhơn sanh hoài nghi xa lánh. V́ họ thấy không có ǵ khác với tôn giáo mà họ đang theo.

       Tóm lại, muốn lập công dâng lên Chí Tôn không có con đường nào khác là tuân hành theo chuẩn mực của Thiên-Điều tại thế. Nh́n lại, trong cửa Đạo thời điểm hiện nay ta thấy điều ǵ?

       Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhiệm vụ bảo thủ chơn truyền có hiện hữu, rất nhiều. Những người này lúc nào cũng đặt luật pháp lên hàng đầu. Chính sự thượng tôn pháp luật này làm cho kẻ phạm pháp khó chịu nên họ bằng mọi cách từ dùng quyền lực xua đuổi, đóng cửa văn pḥng đến việc dùng lời lẽ vô đạo đức chửi rủa. Hội Thánh hiện tại đang chuẩn bị một Đại Hội nhơn Sanh không có Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Bảo Thủ Chơn Truyền.

       Bạn trẻ Bàu Đồn đă nói rằng. Đại Hội Nhơn Sanh mà không có Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là một tổ chức bất hợp pháp.

       Câu hỏi trên chắc chắn các bạn trẻ mỗi người sẽ có câu trả lời và sự lựa chọn đúng đắn cho riêng ḿnh. Sự lựa chọn này được tự do tuyệt đối./.

Thánh Địa, ngày 6 tháng 2 năm Đinh Dậu

LÊ CÔNG CHÁNH

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634