ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM DẪM LÊN VẾT XE ĐỔ Của DIỆM, NHU

Qua ấn phẩm của báo PHÁP LUẬT, một cơ quan ngôn luận vĩ đại của ĐCSVN số 36 thứ Bảy ngày 17/08/2013 – XA LỘ PHÁP LUẬT. Kư giả Đăng Lê có đăng loạt bài “Đ̣n dưới thắt lưng của Ngô Đ́nh Nhu phân hoá Đạo Cao Đài: Quân Đội bị mua chuột, giáo chủ bị bôi đen đời tư”.

Thưa quí Toà Soạn,

 Kính Quí Đồng Đạo, Đồng Bào trong và ngoài nước,

 Chúng tôi Giáo Dân Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, sau khi đọc qua ấn phẩm này, chúng tôi nhận thấy từ Thực Dân Pháp cướp nước đến độc tài gia đ́nh trị Diệm, Nhu cho đến chính quyền CSVN đều có chung một chí hướng là làm sao “tiêu diệt được Đạo Cao Đài”. Chúng tôi không ngờ giữa các chế độ khác nhau mà lại là t́nh “đồng chí” thật ngộ nghĩnh ! .

Đức Chí Tôn có dạy : “Khắp trong Nhơn Loại phần đông v́ kính thờ Tà Quái, mà Tà Quái vốn chứa sự chết th́ chúng nó chỉ biết chết là tiêu diệt, th́ làm sao biết được sự hằng sống là ǵ ! Cười … Nếu Thầy không đến kịp th́ các con cũng ở trong ṿng sự chết.

 Tà Mị cũng như một hột giống bị ẩm mà thúi th́ làm sao mọc đặng mà đơm bông trổ trái…”

Cho nên chúng nó măi ở trong ṿng lẫn quẫn là phá Đạo và diệt Đạo chớ chẳng c̣n biết việc làm nào khá hơn.

 Tinh thần dân tộc Việt đă bị bại hoại do ảnh hưởng ngoại lai. Đức Giáo Chủ Phạm Hộ Pháp đă chủ định lại tinh thần, phục hồi đạo đức truyền thống của Tổ Phụ, đă bị bọn ngoại xâm cướp nước bắt lưu đày. Ở quê nhà, Môn Sinh của Người đă cùng nhau quật kh ởi cuộc Cách Mạng ngày 09/03/1945. Giải ách cho toàn dân sau 80 năm đô hộ. Việc làm đó như đèn soi vào mắt mọi người, nhưng họ cố t́nh mù quáng v́ Đạo Cao Đài không theo Đảng Phái Chính Trị phản lại dân tộc, phản lại Tổ Tiên nên họ cố t́nh bôi bẩn bằng đủ mọi cách. Họ dụng hết tâm địa thối tha phàm tục như tên Đăng Lê đă không c̣n kể linh hồn, miễn sao bôi bác được nền Đạo, để kiếm ít tiền bồi bút.

 Chính Quyền CSVN đă không c̣n kể đến Đạo Cao Đài nên sẳn sàng tuyên chiến. Đă mượn ng̣i bút dơ bẩn của tên Đăng Lê để bôi bác Đạo Cao Đài.

 Tà quyền Ngô Đ́nh Diệm, Ngô Đ́nh Nhu đă từng tuyên chiến với Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh. Cuối đời, Diệm, Nhu đă chết thê thảm, nhục nhă như thế nào?

 Đời lánh Đạo, Đời xa cội phước,

Đạo d́u Đời,vận nước mới yên.

 Ở đây, đời chẳng phải lánh Đạo mà c̣n phá Đạo, diệt Đạo th́ cội phước sẽ ra sao!

 Như tác giả Đăng Lê đă nói: Các thế lực cầm quyền đối với Đạo Cao Đài lúc mới khai Đạo hoặc lôi kéo, hoặc đả phá: Thành phần bị lôi kéo sẽ trở thành “Cao Đài Cứu Quốc” rồi sau biến thành “Cao Đài Hiệp Nhất” gồm 11 chi phái do ông Cao Triều Phát làm Chủ tịch dưới sự lănh đạo của Mặt Trận Việt Minh cũng như tập đoàn bù nh́n là Hội Đồng Chưởng Quản nay là Hội Thánh trá h́nh dưới sự lănh đạo của chính quyền CSVN.

 Khi đất nước chia đôi Đức Hộ Pháp tự lưu vong nơi Miên Quốc, ông Cao Triều Phát và cả gia đ́nh tập kết ra Bắc; với chuyến công tác đặc biệt, ông Phát vào Nam Vang để ám sát Đức Hộ Pháp. Công việc không thành, ông Phát về Bắc lănh án tử h́nh một cách êm thấm!

 Tác giải Đăng Lê không nhắc đến cuộc Cách Mạng ngày 09/03/1945 để mở màng cho Nam Bộ Kháng Chiến mà chỉ nhắc lại Cách Mạng Tháng 8/1945, v́ cuộc CM ngày 09/03/1945 có xương máu của những người Đạo Cao Đài nên tác giả không dám nhắc đến . Thế lực cầm quyền Việt Minh không lôi kéo được người Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh nên họ sẳn sàng nhúng tay vào máu người Đạo Cao Đài bằng những cuộc thảm sát!

 Cuối cùng vào chiều 30/04/0975 Ông Trần Quang Vinh Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài đă bị bắt đưa đi biệt tích và Chính Quyền CSVN sinh sát giáo quyền Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh đến ngày hôm nay.

 Tóm lại v́ Trời bất dung gian Đảng nên việc làm của Ban Thanh Trừng Nguyễn Thành Phương chưa đạt được theo ư muốn của Chính Quyền CSVN nên họ đă mượn tên côn đồ lưu manh vô danh tiểu tốt Đăng Lê vẻ vời thêm mắm dặm muối vào để bôi bác thêm cho đậm nét. Tất cả đều tin tưởng rằng tập thể lănh đạo th́ không có sự sai lầm nên họ đă lănh đạo đất nước như thế đó.

Nơi nhà tịnh Trí Huệ Cung (dưới ḷng đất), nơi ấy Đức Hộ Pháp đă nhập tịnh một trăm ngày (bách nhật trúc cơ) để xuất chơn thần về chầu Ngọc Đế trước khi viết quyển “Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống”. Ngày nay cảnh ấy vẫn c̣n lưu lại cho khách thập phương cùng những người tín ngưỡng Đạo Cao Đài hậu sinh nh́n thấy di tích của người xưa, nào đâu có ǵ bí mật. Nếu có dịp xin quí Đồng Đạo, Đồng Bào xa gần ghé lại xem cho tận mắt, xem có phải đúng theo lời diễn tả của Đăng Lê, một tên súc vật đội lớp người diễn tả nào là 1 đường hầm thông ra bể tắm… dầy dâm dật, uỷ mị, oan nghiệt! rơ ràng: “Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu” ngậm máu phun người, trước dơ miệng ḿnh.

 “Nhất ngôn trúng, vạn ngôn dụng” không sao che dấu được tâm thuật hạ cấp, phàm phu quyết ḷng bôi bẩn kẻ khác mà luật pháp vẫn cho phép.

Tội ác này là của tập thể không phải một ḿnh tên Đăng Lê, vả lại người Đạo Cao Đài luôn cử sát sanh dù bất cứ cảnh ngộ nào nên đầu của hắn c̣n dính liền với cổ.

 Nghĩ lại, bài báo này càng hiện rơ việc làm vô nghĩa của Chính Quyền CSVN khi cho phép tập đoàn bù nh́n Hội Đồng Chưởng Quản đang chiếm cứ Toà Thánh Tây Ninh tổ chức rước Liên Đài Đức Hộ Pháp từ Campuchia về Toà Thánh Tây Ninh Việt Nam là việc làm của những tên côn đồ lưu manh, đầu trộm đuôi cướp, không dính líu ǵ đến đạo đức giữa con người với con người.

 Kính cáo.

 Sài G̣n, ngày 19/08/2013

 Giáo Dân Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh

                    Trước Lâm

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634