ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI HAI 

 

 

       T́m hiểu ư nghĩa ĐI CẦU SIÊU CHO NGƯỜI QUÁ CỐ - NGƯỜI ẤY ĐƯỢC HƯỞNG G̀?

       Trong một chuyên đề trước đây khi t́m hiểu qua ư nghĩa của KHỔ TỬ, chúng ta có nói đến việc để cứu khổ tử, người tín hữu Cao Đài chỉ có cách đi cầu siêu khi cho người quá cố.

       Hôm nay ta t́m hiểu sâu hơn ư nghĩa của việc cầu siêu.

       Trước tiên ta đặt câu hỏi. Khi được cầu siêu người quá cố có SIÊU không? Câu hỏi này có thể có hai câu trả lời:

       1/- CÓ! Từ ư nghĩa có, cầu siêu mà được siêu, th́ khi sống ta có thể không cần tu. Chỉ cần lo đi làm giàu kiếm nhiều tiền. Khi chết có tiền đăi đằng thiệt lớn, mời rất nhiều người đến chung lời cầu siêu là được rồi.

       2/- KHÔNG! Từ ư nghĩa chữ KHÔNG, ta có thể hỏi thêm, nếu cầu siêu mà không siêu tại sao Hội Thánh và chư Tiền Bối dạy phải đi cầu siêu cho đông và phải đọc kinh khi dự cầu siêu?

       Giải thích được ổn thỏa hai câu hỏi trên ta hiểu được ư nghĩa thật sự của sự đi cầu siêu. Từ đó chúng ta biết lo liệu cho chính ḿnh khi c̣n mạnh khỏe.

       B́nh Luận câu hỏi số một, Câu trả lời là có có thể làm ta có suy nghĩ sẽ mời càng nhiều càng tốt chư đồng Đạo đến cầu siêu khi quá cố mà không cần lo tu?

       Trong Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước có chữ CÔNG B̀NH và BÁC ÁI. Trong Phật Giáo dạy có luật Nhơn Quả và Luân Hồi. Gieo nhơn phải trẩ quả không thể tránh khỏi.

       Nếu số người đi cầu siêu cho đông mà xin được tội cho ta, Như vậy luật Công Bằng và Nhơn Quả không c̣n. Hành vi ta làm khi c̣n sống cũng có khi gặp điều ác, cũng có khi gặp điều thiện. Có khi nào ta sống trọn vẹn chỉ gặp thiện không đâu? Với điều thiện th́ ta nhẹ nhàng thơ thới không cần bàn tới. C̣n với điều ác, ta gây cho người khác vật khác không lẽ không bị trả hành phạt ǵ sao? Dầu lúc sống có thể dùng h́nh thức hối lộ lo lót cho phán quan xử nhẹ tội, nhưng chốn âm cung tuyệt đối công bằng không thể lo lót như vậy. Có muốn lo th́ lo cho ai? V́ phán quan xử án cho ta chính là ta. Ta định tội cho ta th́ ta không hề chối tội đặng.

       V́ vậy ta chớ nên ỷ lại sự cầu siêu mà trông mông dùng tiền tài vật chất nhờ người giúp mà không lo làm thiện bỏ dữ theo lành, nói gọn hơn là sống vô Đạo không lo tu hành.

       Từ kết quả phân tích ư trên, sự cầu siêu không giúp ích ǵ cho việc làm ác của ta khi sanh thời, trái lại c̣n tạo điều kiện cho ta mất đi đức tin vào Đạo!

       B́nh Luận ư thứ hai.Trong lễ tang tế sự có nghi cầu siêu. Nếu không siêu như đă nói ở trên tại sao hội Thánh là h́nh thể của Chí Tôn lập nghi cầu siêu cho phí công sao?

       Đức Hộ Pháp có dạy :

       “Khi Đức Hộ Pháp dự đám tang , dự Lễ Cầu Siêu, Ngài thấy có nhiều người không đọc kinh. Sau đó Đức Ngài giảng ư nghĩa đọc kinh cầu siêu, sự mầu nhiệm của kinh cầu siêu, sự huyền diệu của việc cầu siêu, và dặn mọi người đọc một cách thành tâm khi dự đám tang.

       Đức Hộ Pháp nói: Mỗi khi Kinh được đọc, th́ âm thanh sẽ vang ra, mỗi người một âm thanh, tức là mỗi người phát ra một điển lực. Nếu Chơn Linh người chết, hạp với điển lực người đó, họ sẽ nương nhờ vào mà giải trừ oan nghiệt và tội lỗi.

       V́ người chết và tất cả những người đang dự đám có mặt tại đây, biết đâu trong vô lượng kiếp trước giữa họ và ta đă từng là những người chí thân, dẫy đầy oan nghiệt, dẫy đầy những tội t́nh mà người chết và ta chưa từng gặp lại nhau, để trả với nhau.

       Vậy mà hôm nay ta gặp nhau nơi đây, nơi cửa Đạo Cao Đài nầy, ta không biết họ là ai. Ta phải thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ân xá và tha thứ tội t́nh cho họ được Siêu thăng thoát hóa. C̣n đối với riêng ta, th́ ta cũng đang đi cầu siêu tức là ta cũng tha thứ cho họ nữa.

       Được như thế, lần hồi cái nợ nần oan nghiệt, trái chủ của ta, của họ, và của mọi người sẽ tự tiêu tan và kết thúc. Cho đến một ngày nào đó, đến khi ta thoát xác, các bạn của ta cũng đến cầu nguyện và xin cho ta, và họ cũng tha thứ cho ta như ta đă tha thứ hôm nay cho những người mà ta đi dự đám. Cái ư nghĩa này mọi người nên biết, để mỗi khi đi dự Lễ Cầu siêu là đừng quên đọc kinh với lời cầu nguyện chân thành cho người bạn thân yêu đang mong đợi.

       Đức Hộ Pháp c̣n giảng cho biết thêm: Người chết Chơn Hồn c̣n vấn vương , lảng vảng nơi đây. Nếu trong số người dự lễ cầu siêu mà có được những Bậc Chơn Tu Đạo Đức đến cầu nguyện, hoặc có được những vị lănh đạo, cấp bậc trong Tôn Giáo càng nhiều càng có lợi cho người chết.

       V́ lời cầu nguyện ấy sẽ nâng đỡ linh hồn. C̣n riêng những người đồng Đạo, hoặc người Đạo của các Tôn giáo khác, cũng có những người đức độ lớn, giữ Đạo tốt, đến cầu nguyện th́ rất ảnh hưởng đến người chết. Vong Linh người chết được những tư tưởng điễn lành của mọi người ắt sẽ được một ân huệ.

       Nên Ngài khuyên chúng ta nên siêng năng đi đám dự lễ tang vừa có lợi cho người, vừa có lợi cho ḿnh.”

       Tóm lại, Cầu Siêu cho người quá cố rất quan trọng đối với người tín hữu Cao Đài. Nhưng cầu để được siêu lên cơi Thần Thánh Tiên Phật th́ không phải. Đó chỉ là lời chúc tốt lành mà thôi. Thật sự, Cầu Siêu là giúp cho người chết được tháo bỏ bớt những oan khiên nghiệp chướng đă làm.

       Như lời dạy của Đức Hộ Pháp trích ở trên, Ta hiểu rằng, Ta và người chết không biết trong tiền kiếp nào đă có nợ nần với nhau, Có thể ta thiếu họ, có thể họ thiếu ta. Nay người ấy chết ta đến cầu nguyện trước vong linh người ấy rằng:

       Thưa Hiền huynh (hiền tỷ…) Chúng ta may duyên gặp nhau trong mối đạo của Chí Tôn. Có thể trong một tiền kiếp tôi và Huynh (Tỷ) có nợ nần ân oán chưa trả. Tôi xin hứa xóa hết nợ cho huynh (tỷ). huynh (tỷ) khỏi bận tâm lo trả lại mà hăy thanh thản ra đi. Nếu như tôi thiếu Huynh (Tỷ) Tôi đến tụng Kinh cầu cho Huynh (Tỷ) được nhẹ nhàng; xin huynh Tỷ hăy xóa nợ cho tôi để khỏi quay lại cuộc trần đau khổ này để nhận lại món nợ ấy.

       Hôm nay tôi và Huynh (Tỷ) coi như không c̣n nợ nần ǵ nhau, Vậy Huynh (Tỷ) hăy yên nghỉ giữ cho Trí an, Thần an, Tinh Thần minh mẫn là dục tiến trên con đường thiêng hằng sống.. Xin chứng giám.

       KẾT LUẬN:

       Luật Công Bằng Nhơn Quả không hề sai chạy tránh khỏi. Thiếu phải trả trừ khi người chủ nợ tự nguyện xoá nợ cho ḿnh mới khỏi. Không phải ỷ lại sự cầu Siêu mà c̣n sống không tu. Tức lo trả nợ từ khi ta c̣n sống. Cầu Siêu được nhẹ nhàng ân oán th́ có, C̣n cầu cho thăng phẩm thiêng liêng th́ ta phải hiến công quả của ḿnh cho người chết.

       Sẵn dịp nói thêm về ư nghĩa cầu siêu. Có những bằng hữu đạo tâm mạnh mẽ đôi khi tuổi đời c̣n quá trẻ muốn phát tâm tu giải thoát đă nhập tịnh luyện Tam Bửu xuất thần.

       Trong Đạo Cao Đài gọi là con đường thứ ba Đại Đạo. Đó là một ư chí tốt. Đức Hộ Pháp dạy con đường thứ Ba này chỉ dành cho những ai đă xong tam lập. Lúc đó mới được cân thần cho nhập Tịnh Thất nếu đủ. Vào đấy có Chơn Sư chỉ dẫn và giữ ǵn chơn thần cho ta.

       Người viết mong các bạn hữu ấy hoàn thành tam lập sớm để thành công. Nếu nợ trần ai c̣n thiếu mà xuất thần về thiêng liêng th́ hóa ra nợ cũ c̣n mang? Không có vị Thần Thánh Tiên Phật nào c̣n thiếu nợ nhơn sanh bao giờ.

       Đôi hàng kính cẩn

       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000