ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI CÓ THẨM QUYỀN: BỔ NHIỆM, NGƯNG CHỨC
CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CỦA BA CUNG?

Điền Lạc

(Nội dung: lên tiếng về việc Ban Điều Hành Trí Huệ Cung tự ư ra văn bản cho Ông Trưởng Gia NGUYỄN HOÀNG HÔNG nghỉ việc)
==================


          Theo Luật Pháp chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trước đây (và cả sau này), Ba Cung gồm Trí Huệ Cung – Trí Giác Cung – Vạn Pháp Cung đều trực thuộc dưới sự quản lư của HIỆP THIÊN ĐÀI.

          Tuy Hội Đồng Chưởng Quản lập Hội Thánh duy nhứt cho cả hai Đài ngoài Pháp Chánh Truyền nhưng cũng không dám nhúng tay vào việc bổ nhiệm của Hiệp Thiên Đài. V́ vậy, chư Chức Sắc, Chức Việc trong Ban Điều Hành của ba Cung đều do Hiệp Thiên Đài bổ nhiệm và băi nhiệm.

          Xem HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT. là một minh chứng:

          Theo Điều I của HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT, chín vị có tên: Lê Hoàng Ân, Trịnh văn Đông, Phạm văn Cưởng, Nguyễn Hoàng Hồng, Vơ văn Lợi, Phạm văn Hưng, Trịnh Thanh Quan, Trần Hay Trường Minh, Lê Minh Đường đều chịu sự bổ nhiệm của Hiệp Thiên Đài.

          Theo điều II, chín vị Thệ hữu có tên trong HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT. có nhiệm vụ “…hướng dẫn việc hành Đạo thực hiện Nội Qui và Thập Điều giới răn của Tam Cung cho tṛn nhiệm vụ của ḿnh”. Ngoài ra không có nhiệm vụ hay quyền hạn ǵ khác.

          Nhưng không biết do mục đích ǵ mà trong buổi họp nội bộ ngày 28 tháng 3 Bính Thân (dl 4-5-2016), ông Trưởng Ban Điều Hành Trí Huệ Cung Lê Hoàng Ân đă buộc ông Nguyễn Hoàng Hồng là Trưởng Gia cũng là một thành viên trong Ban Điều Hành (được Hiệp Thiên Đài bổ nhiệm trong HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT.) phải từ chức?

          Ông Nguyễn Hoàng Hồng -Trưởng Gia- xét thấy ḿnh không vi phạm Nội Qui và Thập Điều Giới Răn của Ba Cung nên không từ chức.

          Với quyết tâm đẩy ông Nguyễn Hoàng Hồng ra khỏi Ban Điều Hành cho dễ bề thao túng, cả hai ông LÊ HOÀNG ÂN Trưởng Ban và ông PHẠM VĂN CƯỞNG Phó Ban II đă bất chấp luật pháp, lập văn bản cho ông NGUYỄN HOÀNG HÔNG nghỉ nhiệm trong Ban Điều Hành, như dưới đây:

          Đây là một sự việc lộng hành và loạn Đạo vô cùng trầm trọng cho thấy sự vô pháp vô thiên của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung.

          Xét về Pháp Lư Đạo, cái gọi là văn bản cho ông Nguyễn Hoàng Hồng nghỉ việc nói trên không có một giá trị pháp lư nào hết. Trái lại nó c̣n là bằng chứng cụ thể cho thấy hai ông Lê Hoàng và Phạm văn Cưởng là những người không tùng Lịnh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài bề trên.

          Việc tự ư kư văn bản cho đồng Đạo nghỉ việc mà không có lịnh của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tức là đă lập quyền riêng thành một nhóm Tả Đạo Bàng Môn, điều nầy phạm vào Đệ Nhứt h́nh trong Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông, Chương Ṭa Đạo của Đạo Luật Mậu Dần.

          Tín đồ chúng tôi thỉnh cầu Hiệp Thiên Đài xử lư nghiêm minh để bảo đảm Luật Pháp Đạo được thi hành nghiêm chỉnh tránh cho những người thật tâm v́ Đạo sức yếu thế cô bị lấn áp oan uổng.

          Nay tôi gởi thông tin nhanh đến toàn Đạo xa gần để biết được việc làm nổi loạn của Ban Điều hành Trí Huệ Cung nói riêng và hai ông LÊ HOÀNG ÂN va PHẠM VĂN CƯỞNG nói riêng để rộng đường phán xét.

          Mong rằng những ư kiến của quư đồng Đạo khắp nơi góp ư khuyên giải sẽ giúp được cho hai ông Ân và Cưởng sớm thức tỉnh mà quay về con đường chơn pháp của Ông Cha tiền bối trong Phạm Môn để lại, tránh cho Quư Ngài nơi cơi Thiêng Liêng không hổ thẹn việc làm bất chấp pháp luật Đạo của con cái ḿnh! (Các Ông trong Ban Điều hành hiện nay đều là con cháu của Quư chức sắc cao cấp Phước Thiện lúc Đức Hộ Pháp c̣n tại tiền- xin miễn nêu tên).

           Mong quư Ông trong Ban Điều Hành hiện tại b́nh tâm suy xét lại.

          Hiền huynh Nguyễn Hoàng Hồng kính mến, Hiền Huynh đă làm một việc xứng đáng có ích cho Đạo, chúng tôi ủng hộ anh. Cầu nguyện Ơn trên ban bố cho hiền huynh đủ sức vượt qua cơn thử thách này. Chúng tôi luôn bên cạnh anh!

          Cuối cùng tôi cũng có đôi hàng kính khuyên Quư Ông trong Ban Điều Hành hăy thức tỉnh ăn năn để tránh vi phạm pháp luật Đạo!

Nay kính,
Điền Lạc

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634