ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chánh Trị Sự Đỗ Trọng Xuân, Q. Đầu Tộc Đạo TT Utah (dự định) tại buổi Lễ Khánh Thành Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Seattle ngày 14/8/2022:

BÀI PHÁT BIỂU

của Q. Đầu Tộc Đạo TT Utah trong buổi Lễ Khánh Thành TT Seattle (*)

 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính Bạch: Hội Thánh.

Kính Thưa: Quý Vị Lảnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.

Kính Thưa: Quý Hiền Tài, Quý Chức Sắc, Quý Chức Việc, Quý Đạo Hữu.

Kính Thưa: Quý Vị Quan Khách.

Thưa Quý liệt vị.

 Hôm nay chúng tôi rất vui mừng đến dự buổi lễ khánh thành Thánh Thất , và Điện Thờ Phật Mẫu Tộc Đạo Tiểu Bang Seattle. Tiện Đệ xin phép được thay mặt BTS Tộc Đạo Thánh Thất Utah chân thành cảm ơn BTC Tộc Đạo Thánh Thất Seattle đã sắp xếp chút thời gian để Tiện Đệ được đứng trên đây chia sẽ niềm vui chung của toàn thể  tín đồ Đạo Cao Đài trên toàn thế giới nói chung và Tộc Đạo Thánh Thất Seattle nói riêng .

Kính Thưa Quý Vị .sau biến cố ngày 30/4/1975 bọn cộng sản bắc việt đã cưỡng chiếm miền nam Việt Nam, Tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài bị buộc đống cửa, Quư Ngài Chức Sắc Thiên Phong, Qúy Chức Việc, Quý Đạo Hữu phải cởi áo về vườn lam lũ t́m kế sinh nhai, một số Chức Sắc bị bắt đi tù cải tạo, một số vị tiền bói phải bỏ nước ra đi tìm 2 chử tự do tha hương cầu đạo.

Thưa quý vị , nhờ đức tin vững chắc nhờ cơ đạo Trời chuyễn, nhờ phép mầu nhiệm của Đức Chí Tôn, nên các vị tiền bói đã tụ tập các tín đồ Đạo Cao Đài dựng lại nền đạo giữ lại chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nơi hải ngoại. Cổ nhân có câu an cư lập nghiệp các vị tiền bối đã có công gầy dựng và  ǵn giữ để lại một di sản quý báu của nền Đạo Cao Đài trên khắp năm châu                                                                                                Nhưng hiện nay theo nghị quyết 36 của đảng cộng sản việt nam đã và đang đưa người qua để hầu thuần phục những tín đồ Đạo Cao Đài Hải Ngoại chấp nhận dưới sự cai trị của Hội đồng Chưởng quản do Đảng cộng sản Việt Nam lập ra năm 1997 tại Tòa Thánh Tây Ninh với thể chế độc quyền của đảng cộng sản Việt Nam, chúng ta đã mất nước, mất Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh, chúng ta không thể để mất đi nền đạo chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nơi hải ngoại do các vị tiền bói gầy dựng lại trong suốt 47 năm nay, hậu bối chúng ta phải đoàn kết và đoàn kết nhiều hơn nữa để giữ vững nền đạo và  một ngày gần nhất trên khắp 50 tiểu Bang trên nước Mỹ đều có các cơ sở đạo và các Thánh Thất được xây dựng như Thánh Thất Seattle nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Trước khi dứt lời một lần nữa tiện đệ xin được thay mặt BTS Tộc Đạo Thánh Thất Utah chúc mừng Tộc Đạo Seattle có được một ngôi Thánh Thất thật trang nhiêm, một Điện Thờ Phật Mẫu thật ấm cúng. Chúng tôi xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiên Liêng ban tứ hồng ân và hộ trì cho quý vị được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn  trên bước đường hành đạo lập công bồi đức.

Chúng tôi cũng kính chúc quý vị quan khách, quý huynh,tỷ,đệ, muội được dồi dào sức khỏe vạn sự bình an, hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất ở một tiểu bang khác cũng cùng chung niềm vui như ngày hôm nay.

Chúng tôi chân thành cảm ơn.

 

Thánh Thất Utah

Quyền Đầu Tộc Đạo

 

CTS. Đỗ Trọng Xuân

 

 

       (*) Bài phát biểu này hiền đệ Chánh Trị Sự Đỗ Trọng Xuân đă gởi cho Ban Tổ Chức trước gần một tháng, nhưng Trưởng ban Tổ chức – người điều hợp chương tŕnh – là hiền đệ Ngô Thiện Đức, nguyên Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại nay là Cố Vấn cho đơn vị này đă thông báo trong buổi lễ là chỉ cho phép phát biểu 30 giây mà thôi, nên hiền đệ Chánh Trị Sự không lên phát biểu.

 

 


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000