ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU CƠ SỞ PHÁP LƯ CỦA 

THÔNG TRI 001/HT/TT ngày 16/01 Kỷ Mùi (12-2-1979) &

ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) 

     Lời Dẫn:

     Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 ban hành vào năm 1979. Lúc đó tôi c̣n rất trẻ chưa t́m hiểu Đạo nên không biết mức độ nguy hại của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 đối với Cơ Đạo của Đức Chí Tôn. Nhưng tôi cũng cảm nhận được sự vô cùng đau khổ của tất cả Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ Cao Đài khi Thông Tri và Đạo Lịnh này ban hành.

     Vào thời điểm sau khi học tập bản-án đạo-cao-đài, do đó bị áp lực tinh thần từ nhiều phía làm cho tâm lư nhơn sanh cúi đầu im lặng. Lúc đó Chức Sắc Đại Thiên Phong c̣n nhiều và C.S Thiên Phong từ hàng Lễ San,h Giáo Hữu, Giáo Sư, và các phẩm khác của HTĐ, PT c̣n rất nhiều. Họ âm  thầm  tủi nhục với nỗi đau nh́n cơ Đạo bị giải thể. Chỉ có một số rất ít vị thỏa măn và không có ǵ trăn trở khi nh́n thấy một hệ thống Chánh Trị Đạo hoàn chỉnh bị tan rả chỉ c̣n một Hội Đồng gồm có: một Chưởng Quản, một Phó Chưởng Quản, Từ Hàn, Phó Từ Hàng và 8 Hội Viên với danh xưng HĐCQ của Hội Thánh Đ.ĐTKPĐ thay mặt cho chức sắc HTĐ, CS-CTĐ.

     Tôi cũng không ngoại lệ, âm thầm đọc đi đọc lại nhiều lần cái Thông Tri và Đạo Lịnh đó. Như một giấc mơ có lúc không dám nghĩ đây là sự thật, và không bao giờ quên được lời kể của một vị chức sắc cao cấp lớn tuổi thuật lại lời Ông Thừa Sử Trương Ngọc Anh đă gần 40 năm nay mà tưởng chừng như mới hôm qua vậy. Ông TS Anh nói:“Tôi là cha đẻ ra cái Đạo Lịnh 01. Ở nhiệm kỳ đầu Bảo Đạo HTĐ làm Hội Trưởng, Đầu Sư Cữu Trùng Đài làm Hội Phó. Vậy ở nhiệm kỳ sau th́ HĐCQ phải gọi tôi là Ông Nội và cứ thế nối tiếp…” với âm giọng vô cùng tự đắc và coi đó là đại công mà ông đă đạt được trong một kiếp sanh.

     Cũng từ Đạo Lịnh 01 đó qua nhiều nhiệm kỳ của HĐCQ  và nay đổi danh xưng là Hội Thánh (HC 2007) đă thâu quyền chức hay trục xuất biết bao nhiêu Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ trung kiên. Chỉ với một cái tội: “không biết thức thời” không biết ứng dụng câu: “ gặp thời thế, thế thời phải thế!” như bao nhiêu vị CS thức thời và nay cũng là CS cấp cao (như đại thiên phong) vậy.

     Cho đến hôm nay, Đạo Lịnh 01 cả nhà nước và người Đạo đều không muốn nhắc lại. V́ đây là một vết thương ô nhục. Nhưng vẫn c̣n đâu đó một số người cố t́nh nhắc đi nhắc lại hoàn cảnh lịch sử, các nghị quyết của tỉnh và trung ương lúc ấy đẩy đưa đến sự ra đời của Đạo Lịnh 01, rồi cho đó là thiên điều, đó là mạng lịnh của nhà nước phải thi hành. Trong khi giá trị thật của Đạo Lịnh 01 đă đi vào một nơi khác một ư nghiă khác. Thời gian hiệu lực đă hết từ lâu.

     Hôm nay bất ngờ được một người bạn cho tôi xem bài viết của một “bạn trẻ tài năng” đă nh́n thấy rơ và phân tích tính pháp lư của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01, tôi như được một liều thuốc hồi sinh. Bạn đă phân tích một cách khoa học nhận xét chính xác vô tư về nội dung và tính pháp lư của các văn bản. Điều này sẽ giải tỏa tất cả bức xúc cho những ai trăn trở và  thất chí v́ Đạo Lịnh gây ra. Đồng thời cũng phá tan ảo vọng dựa vào Đạo Lịnh 01 làm chỗ dựa để biện minh sự việc.

     V́ thế tôi xin giới thiệu bài viết: “T́m Hiểu Cơ Sở Pháp Lư của Thông Tri 001 Và Đạo Lịnh 01”. đến quí đồng Đạo trong  và ngoài nước xem và chiêm nghiệm.

Tây Ninh, 15 tháng 10 Bính Thân

                                                      LÊ CÔNG CHÁNH

oooooOooooo

       Tôi là một tín đồ Cao Đài được sanh ra sau ngày Thông Tri và Đạo Lịnh ra đời

       Tôi không có chút ấn tượng ǵ về sự khác biệt giữa các nghi lễ, hành chánh và cách thức tu học của hai  thời kỳ: Hội Thánh cầm quyền Đạo và thời kỳ Hội Đồng Chưởng Quản cầm quyền Đạo.

       Tôi tạm lấy mốc 12 tháng 2 năm 1979 làm ranh giới để nhận định.

       Trên 30 năm nay, các Chức Sắc lớn trong Đạo đă kư và ban hành hai văn kiện kể trên (THÔNG TRI 001/HT/TT ngày 16/01 Kỷ Mùi (12-2-1979), và ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐLngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) với phẩm vị  của Thiên Phong. Mọi người cúi đầu thi hành v́ cho đó là Thiên Thơ định vậy, chỉ biết đau ḷng dù cho có thấy đó là đi ngược lại Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo.

       Tuy nhiên, với tuổi 30, tôi cũng hiểu biết được chút ít về Luật Pháp. Từ Luật Quốc Tế đến Luật Quốc Nội, và ngay cả Luật Pháp của Đạo. Nên tôi quyết tâm đọc thật kỷ 2 văn kiện Lịch sử nầy trong  của Đạo, để làm cơ sở cho đức tin của ḿnh.

       Có rất nhiều khía cạnh cần t́m hiểu (như Ngôn Từ, Lư Luận, và Pháp Lư v.v.) Tôi xin lần lược tŕnh bày sự hiểu biết của ḿnh để chia sẽ với các bạn Đạo đồng trang lứa và đồng thời cũng để thỉnh giáo Quí Chức Sắc, chức việc Cao niên có mặt trong thời điểm sự kiện 1979 xảy ra. Đó là những nhân chứng sống của lịch sử để mong nhận được sự chỉ giáo cho tận tường: 

       1-/ VỀ NGÔN TỪ:

       Đọc qua các Thánh Lịnh  của Hội Thánh từ trước và sau ngày 16/01 Kỷ Mùi (12-2-1979) : Tôi thấy có hai loại ngôn phong khác biệt rơ rệt thậm chí đối lập nhau hoàn toàn. (một bên là thương yêu , một bên là thù hận)

       - Nếu không đọc phần đầu nêu đề và phần cuối kư tên và ban hành của Thông Tri 001 mà chỉ đọc nội dung thôi th́ không ai nghỉ rằng đây là một văn bản của người tu hành. Cụ thể như những câu: “bọn đế quốc ”, “bọn phản động ”, “hảy đề cao cảnh giác bọn xấu”, “lời tuyên truyền xuyên tạc ”, “Toàn đạo hảy mạnh dạn phát hiện hành động của chúng để chánh quyền kịp thời xử lư. “một số người cầm đầu trong đạo buổi trước”, “suy nghỉ nông nổi đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, do một số người cầm đầu trong đạo trước đây đă gieo rắc luồn tư tưởng phản cách mạng và đầu độc chúng ta.”. v.v. Đó là những ngôn từ dao to búa lớn không có sự thương yêu, mà đầy thù hận.

       2-/ VỀ LƯ LUẬN:

       Có những lư luận v́ nóng giận và nói quá tắt mà tác giả Thông Tri nầy lại đem đầu lấp vào đuôi, lộn xộn không sao hiểu nỗi lịch sử được. Cụ thể như:

       -“Đức Chí Tôn đến hoằng khai nền Đại Đạo trong hoàn cảnh nước nhà c̣n sống dưới chế độ phong kiến và bị trị của thực dân Pháp, phát xít Nhựt và Đế quốc Mỹ”.

       Nhận xét: Năm 1926, th́ lúc đó trên đất nước Việt nam chỉ có chánh quyền thuộc địa Pháp, Chứ không hề có Phát xít Nhựt và Đế Quốc Mỹ.

       -“đó cũng là chỗ sơ hở thuận lợi cho bọn đế quốc đưa người của chúng lồng vào tôn giáo, để khống chế lèo lái con thuyền đạo lần hồi đi vào âm mưu xâm lược của chúng”.

       Nhận xét: Nền Đạo Cao Đài từ lúc khai mở đă làm cho nhà cầm quyền Pháp khó chịu và luôn t́m cách triệt hạ: mà đỉnh cao nhứt là bắt Đức Hộ Pháp và nhiều Chức Sắc đi đày ở Madagasca. Chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm th́ khủng bố đến nỗi Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang Miên quốc, và buộc cả chức sắc phải lập thệ chống lại Đức Hộ Pháp, th́ làm ǵ có chuyện lồng người vào Tôn Giáo?

       -“Đặc biệt là chúng thông qua một số người cầm đầu trong đạo buổi trước mà chúng đă lôi cuốn được với mưu đồ tách rời một bộ phận dân tộc có tôn giáo ra khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam ”.

       Nhận xét: Luật Đạo dạy rơ, một tín đồ của Đạo cũng là một công dân của đất nước nên phải làm tṛn nghĩa vụ công dân .v.v. Chứ không hề tách rời như Thông Tri đă nói.

       -“căn cứ vào bản án và nguyện vọng chánh đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có quần chúng tín đồ Chức việc và Chức sắc, đồng thanh quyết nghị cho HỘI THÁNH phải chấn chỉnh nền đạo trở nên một tôn giáo thuần túy và trong sạch”.

       Nhận xét: Nhà nước đă ban hành chính sách tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng là quá công bằng hợp lư, như vậy mọi công dân kể cả người có Đạo nếu thấy không phù hợp với ư ḿnh th́ có quyền ly khai không tin tưởng, sao lại nhọc công họp ra quyết nghị cho Hội Thánh phải chấn chỉnh nền đạo, để Hội Thánh“tích cực đáp ứng theo nguyện vọng chánh đáng của nhân dân” ? và sau khi chấn chỉnh xong rồi những người nầy có nhập môn vào làm môn đệ mà  hành Đạo hay không? 

       3-/ VỀ PHÁP LƯ:

       Có những điểm cần lưu ư sau đây:

       THÔNG TRI 001/HT/TT  kư và ban hàn ngày 16/01 Kỷ Mùi (12-2-1979) của HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH:

       Vậy xin hỏi HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH được thành lập hồi nào, cấp nào thành lập, và Thánh Lịnh nào của Hội Thánh? V́ trước đó Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh chỉ có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà thôi.

       Thông Tri 001 có câu:

       1-/“Nền đạo CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH chỉ có một Hội Thánh duy nhứt là HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, bao gồm Hiệp Thiên Đài nhiệm vụ bảo vệ luật pháp chơn truyền của đạo, Cửu Trùng Đài nhiệm vụ giáo hóa và phổ độ cúng sanh trên đường đạo và đường đời.”

       Như vậy ngay thời điểm đặt bút kư Thông Tri 12-2-1979 HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH chưa được khai sanh và người kư văn kiện nầy là Ba Chánh Phối Sư, Nữ Chánh Phối Sư và được Chưởng Quản HTĐ và CTĐ phê chuẩn. Như vậy, đến ngày 12-2-1979 HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH mới được khai sanh. C̣n Tác giả Thông Tri 001 đă quá nôn nóng mà quên để tiêu đề của Đạo từ thử như: Ṭa Nội Chánh, hay Cửu Trùng Đài v.v. bên góc trái th́ nhân sanh sẽ tuyệt đối tin tưởng v́ không thấy cái sự vô lư của nó: “HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH ” được đặt tên trước khi sanh ra đời.

       2-/ “Từ đây, ṭa Nội Chánh, Cửu Viện Hành Chánh, Phước Thiện Nam Nữ, Pháp Chánh, Phổ Tế, các Hội Thánh các cơ quan trực thuộc của đạo, từ Trung Ương đến địa phương, đều được giải thể”

       Thông Tri 001 được Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài phê chuẩn th́ câu nầy đă được thành luật rồi, sau khi kư xong th́ các cơ quan như: “ṭa Nội Chánh, Cửu Viện Hành Chánh, Phước Thiện Nam Nữ, Pháp Chánh, Phổ Tế, các Hội Thánh các cơ quan trực thuộc của đạo, từ Trung Ương đến địa phương” không c̣n tồn tại nữa, do đó hai Thượng Thống Lại Viện CTĐ và Phước Thiện là những xác chết đă bị khai tử th́ làm sao ban hành được Thông Tri nầy chứ? Một Thông Tri quan trọng như vậy mà do hai hồn ma ban hành th́ làm ǵ có giá trị??

       -Và sau khi đặt bút phê chuẩn Thông Tri 001 th́ ngay cả cơ quan Tối Cao của hai Đài cũng không c̣n tồn tại. Nói rơ hơn : Không c̣n Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, cũng không c̣n 2 vị Đầu Sư CTĐ nữa. Phải chi Thông Tri 001 đừng nóng vội mà nói thêm một câu “Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, 2 vị Đầu Sư CTĐ ” c̣n tiếp tục hành quyền th́ Đạo Lịnh 01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) sẽ được hai người c̣n quyền kư, như vậy mới họp pháp hợp lư. 

       ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) do Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và hai Đầu Sư CTĐ kư. Trên nguyên tắc, đó là của Hội Thánh Lưỡng Đài có nghĩa là Quyền Chí Tôn tại thế th́ không c̣n ǵ để dị nghị. Nhưng Bậc Cao của Hội Thánh Lưỡng Đài đă bị Thông Tri phủ nhận hay khai tử rồi th́ không thể ban hành Đạo Lịnh 001 được. Và bốn Chánh Phối Sư Nam Nữ, Cơ Quan Phước Thiện Nam Nữ  và Lại Viện CTĐ và PT cũng không c̣n tồn tại th́ làm sao ban hành ra cho toàn Đạo chứ? Kể cả đem ra khỏi bàn giấy cũng không có người.

       Phải chi Đạo Lịnh 001  nầy ra đời trước Thông Tri, th́ mọi việc sẽ ổn rồi, không c̣n một chút cơ hở nào hết. Đằng nầy v́ quá nôn nóng, mà Thông Tri là của một cấp nhỏ (của Các Chánh Phối Sư) lại vội vàng khai tử tất cả các Cơ Quan Đạo. Làm cho tất cả nền Đạo đều bị vô hiệu hóa, Đây là một sự may mắn cho nhơn sanh cho nên dù cho có hàng ngàn Đạo Lịnh kư sau Thông Tri cũng không có giá trị ǵ. Thật là huyền diệu, thật là huyền diệu!

       Đây là Thiên ư: Người soạn Thông Tri và người kư Thông Tri đều bị quyền Thiêng Liêng ám nhản v́ cái ư đồ diệt Đạo của Chí Tôn để không c̣n thấy cái khuyết điểm của ḿnh. Đây là một sự phù hộ của Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng để cứu con cái của người và cũng để thử thách nhơn sanh xem có c̣n nhớ lời Minh Thệ của ḿnh không? Hay đợi đến khi hấp hối mới “Xét câu Minh Thệ gởi ḿnh cơi thăng”. Lúc đó dù có thấy bị phạm thệ th́ cũng không c̣n sửa sai kịp nữa. Xét xâu minh thệ phải được làm hằng ngày lúc c̣n tỉnh táo và sức khỏe mới được.

       Tôi là một môn đệ của Chí Tôn, sanh sau đẻ muộn cũng nhận thấy hai văn bản Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 đều không có giá trị, HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH không phải vô t́nh mà đánh số 001 và 01 cho hai văn bản nầy đâu. V́ đó là những văn bản đầu tiên của HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH. Hai văn bản nầy chỉ là hai văn bản đảo chánh lật đổ Hội Thánh Lưỡng Đài của Chí Tôn lập mà thôi.

       Từ nay, hay măi măi về sau tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh đă thấm nhuần tư tưởng: “ V́ một xă hội công bằng, dân chủ, văn minh” cũng phải thấy sự bất công trong cửa Đạo Cao Đài tại Tây Ninh mà trả lại Công Bằng cho người tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Hội Đồng Chưởng Quản ra đời từ một văn bản bất hợp pháp như đă phân tích trên đây phải trả lại những ǵ đă cưởng bách chiếm đoạt của Đạo. Dù sau nầy Hội Đồng Chưởng Quản có lập được nên Hội Thánh th́ cũng không thể gạt gẩm được con cái của Chí Tôn. V́ Hội Thánh chỉ duy nhứt có Chí Tôn lập mà thôi. Mà là phải Hội Thánh Lưỡng Đài phân lập mới khỏi đưa chúng sanh vào sự ép chế đau khổ.

Thánh Địa, ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Th́n (2012)

Hậu bối Vô Danh Tiểu Tốt

====================================

       Hậu bối xin trích sau đây bức thơ của Cải Trạng Lê Minh Khuyên đương kim Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật của HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN  người đă gắn bó với Hội Đồng Chưởng Quản 33 năm qua  để chứng minh cho những điều tôi phân tách trên đay là chính xác, Ông Lê Minh Khuyên đă phát biểu:

 

HIỆP THIÊN ĐÀI

Văn pḥng

Số:024/87-HTĐ.VT

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Bát thập thất niên)

T̉A THÁNH TÂY NINH

=============================

 

Cải trạng LÊ MINH KHUYÊN

Phó Chưởng Quản Hội Thánh

ĐH.Cơ Quan Pháp Luật Đạo.. . . .  .

       Đại Hội Tổ chức việc cầu phong cầu thăng kỳ nầy, Chức sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng và nhiệm vụ ǵ với tổ chức ngoài giáo pháp Chơn Truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh đă thực hiện qua các kỳ Đại Hội trước đây.

       Trân trọng, kính gởi đến Quư Đạo huynh, Đạo tỷ một ư kiến nhỏ để Quư Huynh , Tỷ am tường.

Nay kính

Ṭa Thánh, ngày 21 tháng 8 Nhâm Th́n.

(dl 06-10-2012)

(kư tên)

Đồng kính gởi:

Ban Giám Đốc Sở NỘI VỤ kiêm

TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO TÂY NINH

“để kính tường”

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634