ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIM QUANG SỨ LÀ AI?

Phạm Thành Tín

 

       Sở dĩ có bài viết này, như lời tác giả, chỉ v́ chuyện đau ḷng mà tác giả không ḥa giải được: các huynh đệ thường tự hào rằng ḿnh luôn giữ ǵn nền chánh giáo, không tùng theo phàm giáo; nhưng chỉ v́ có cách nh́n khác nhau trong một vài chi tiết nhỏ nhặt của nghi lễ lại bất ḥa, sanh nghịch lẫn nhau đến nỗi không muốn nh́n mặt nhau. Và điều này làm cho quư Chức sắc Thiên phong c̣n lại rất buồn.

       Chúng tôi thiết nghĩ, các anh chị em ḿnh đă không ngại những khó khăn, hiểm nguy đang ŕnh rập quanh ḿnh mà chỉ một ḷng quyết ǵn giữ nền chánh pháp của Chí Tôn hơn mấy chục năm nay th́ không v́ một vài sự khác biệt nho nhỏ mà sanh nghịch lẫn nhau.

       Hăy bỏ qua những khác biệt! Hăy v́ sự cao trọng của nền Chánh pháp! Hăy ngồi lại bên nhau!

       Đă mấy chục năm nay chúng ta xứng đáng là những đứa con thương yêu của Đại Từ Phụ, chúng ta đă làm Ngài hài ḷng, th́ giờ đây xin đừng làm cho Ngài thất vọng, như lời Ngài dạy: “ Các con thương mến nhau, d́u dắt nhau, chia vui sớt nhọc cho nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó”.

       Nhất Nguyên.

o o o O o o o 

 

Cửu phẩm thần-tiên nể mặt ta,

Thích Ca dầu trọng khó giao hoà,

Cửa kinh Bạch-Ngọc năng lui tới.

Đường Đạo tây-phương thử chánh tà.

Chỉ đá hoá vàng đon miệng thế.

Treo gương trí huệ giục phồn hoa.

Bỏ chơn thay giả tô thiên vị,

Thắng bại phàm tâm liệu ấy à! 

       Đọc qua bài thi trên người tín hữu Cao Đài ai cũng biết là của Kim Quang Sứ. Vậy Kim Quang Sứ là ai?

       Chúng ta thử t́m hiểu một cách khách quan và khoa học. 

       Kim Quang Sứ trong kinh Cựu Ước la-mă gọi là Lucifer. Được nhơn sanh gọi nôm na là Chúa- Quỉ. Từ hai tiếng Chúa quỉ làm cho con người có thành kiến và ghế sợ Ông ấy (Tạm dùng đại từ nhân xưng: Ông ấy). 

       Mọi điều xấu xa ǵ trong cửa Đạo đều đổ thừa cho Chúa Quỉ (Kim Quang Sứ hay Lucifer) gây nên. Càng ngày h́nh ảnh Ông ấy càng in sâu trong đầu óc con người. Rồi con người lại cho chúa quỉ như là một thực thể độc lập, một con người có nhân cách và thân phận và có lư lịch rơ ràng. Nhơn loại đă tưởng tượng đủ thứ h́nh ảnh ghê rợn, bao nhiêu đức tính khủng khiếp của thế gian gán cho Ông ấy. 

       Nhưng khi đọc qua bài thi trên của Kim Quang Sứ chúng ta thấy một điều ngộ nghỉnh không giống như những thành kiến mà ta đă mang trong ḿnh từ trước. 

       Ta thử dặt các câu hỏi rồi tự trả lời dựa theo ư trong bài thơ trên để biết rơ hơn: 

       1- Kim Quang Sứ là một kẻ tà hay chánh ( tiểu nhân hay quân tử?) 

       ĐÁP: Đọc bài thi trên cho ta cảm nhận được một điều: Kim Quang Sứ là một vị được Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt. Cửu phẩm gồm có 3 phẩm Thần, 3 phẩm Thánh,  và 3 phẩm Tiên. Trong 3 phẩm Tiên có địa Tiên, nhơn Tiên và Thiên Tiên. Thiên Tiên lại ngang hàng Phật vị. V́ thế, Kim Quang Sứ được chư Thần Thánh Tiên Phật nể mặt cũng không có ǵ là quá. 

       2-Tại sao Kim Quang Sứ tôn trọng Đức Thích Ca nhưng không giao hoà? 

       Đáp: tuy phẩm vị có phần tương đương nhưng nhiệm vụ th́ đối nghịch nhau. Một đàng dạy từ bi bác ái, một đàng th́  xúi giục ganh ghét và thù hận. Nên khó giao hoà. 

       3- Kim Quang Sứ có đủ tài t́nh để giục hận treo tham cho nhơn loại, có thể biến đă thành vàng, có thể tạo phồn hoa để giục ham danh chác lợi.

 

       4- Kim Quang Sứ tung mỗi chiêu tấn công đều nói trước cho con cái của Chí Tôn biết chứ không dùng thủ đoạn, đánh bất ngờ hay đánh lén. Theo câu:“Bỏ chơn thay giả tô thiên vị,Thắng bại phàm tâm liệu ấy à”. Vậy Ông ấy là bậc Đại quân-tử. 

       Câu này Ông ấy nói rất rơ: Phẩm vị thiêng liêng của chư nguyên nhân phải được lập bằng cách chơn thật chứ không phải bằng giả mạo. Lúc cho bài thi ấy không ai ngờ và hiểu rằng phẩm vị thiêng-liêng có lúc lấy giả mà tô được. Măi đến năm 1997 khi Hiến Chương Đinh Sửu ra đời, đợt cầu phong cầu thăng đầu tiên 1999, phẩm vị thiêng liêng không do ơn điển thiêng liêng ban chọn. Ứng hiện chính xác như câu thi của Ông. 

       Câu nói của Kim Quang Sứ là một lời tiên tri chân thật. Vậy Ông ấy là một vị Đại Tiên thật sự không tranh cải. Ngặt nỗi do thành kiến tiềm ẩn lâu đời mà nhơn loại coi ông như là kẻ thù.  

       Thật sự Kim Quang Sứ chân chính là người ơn của chúng ta: Ông giúp cho chúng ta rèn luyện được tinh thần đạo đức, rèn luyện được tánh không nhiểm không ham và không giận hờn, ganh ghét. 

       Trong Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp bài số 31 Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống  nói về Tông Đường Thiêng Liêng của mỗi người, Ngài giải rất rơ như sau:

       "Bây giờ Bần Đạo giảng tiếp Cực Lạc Thế Giới. Bần-Đạo đă nói Tông-Đường Thiêng-Liêng của mỗi đứa đă sẵn....Trở lại hai cái kia dầu cho ngoại-thân, dầu cho nội-thân nó cũng vẫn phản nghịch chúng ta mà thôi. V́ cớ cho nên chính ḿnh Đức Chí-Tôn trong nguyên-căn của Ngài có Quỉ-Vương, Quỉ-Vương là ǵ? Là người bạn chí-thân của Đức Chí-Tôn, nhưng Ngài đem cái tánh-đức chí-thân của họ đặng ngăn ác-hành của họ mà thôi, phản-phúc với Đức Chí-Tôn là định Quỉ-Vị của họ. Ngoại-thân của chúng ta thường phản-phúc với chúng ta lắm, nên tấn tuồng chúng ta vẫn thấy cốt nhục mà chừng phản nghịch th́ phản nghịch, bạn tác của chúng ta thường phản-phúc chúng ta hơn hết, bạn chí-thân chỉ có một mà thôi".

       Chúng ta không ngờ rằng Kim Quang Sứ là bạn chí thân của Chí Tôn phải không?

       Trước đó Đức Hộ Pháp trong bài thuyết đạo số 31 (Con đường thiêng Liêng Hằng Sống) đă nói rất rơ về quỉ-ma như sau:

       “Tại khôn khéo của ta trong mấy kiếp sanh, v́ thù hận chẳng v́ yêu ái, v́ oán cừu chẳng v́ bác-ái. Hễ oán cừu th́ tạo nghiệp Quỉ-Ma, c̣n bác-ái từ-bi th́ tạo nghiệp Phật, cũng như oán cừu của Đức Chí-Tôn tạo nghiệp là Quỉ-Vương, bác-ái từ-bi của Ngài tạo nghiệp là Trời.

       Như vậy đă rơ ràng Đức Hộ Pháp dạy rành Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên giúp chúng ta đoạt pháp Thương yêu bền vững. Người là ân nhân của nhơn loại chớ chẳng phải kẻ thù.

       Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển phần Thi Văn dạy Đạo có bài:

“ Cậy  kẻ dạy con cũng lẽ thường,

Cho roi cho vọt mới là thương.

Nhơn t́nh ví chẳng mưu thâu phục,

Thế giới mong chi phép độ lường,

Nhỏ dại Thầy nuôi mùi Đạo hạnh,

Lớn lên bây xứng mặt hiền lương.

Vinh hoa phẩm củ ngôi xưa đó.

Khổ cực các con chớ bỏ trường

 (trang 161)”.

       Trong Minh Tâm Bửu Giám có câu:

“Thượng Phẩm chi nhơn bất giáo chi thiện,

Trung phẩm chi nhơn, giáo vi hậu thiện.

Hạ phẩm chi nhơn, giáo diệc bất thiện..”.

       Con người do trong bát hồn tấn hoá đi lên. Có người mới thoát thai từ thú cầm nên tấn hoá chậm. Cùng một bài dạy mà người học mỗi bậc tiếp thu một cách khác nhau. Nguyên nhơn là những chơn linh tiến hoá từ trước lúc khai thiên lập địa, ứng với thượng phẩm chi nhơn. Những hoá nhơn đắc đạo đoạt pháp trở xuống phàm tiếp tục lập công, đôi khi quên hết tiền căn cựu kiếp nên không thấy chân lư trước khi học. Khi bài dạy xong rồi th́ người ấy thấy liền ứng với trung phẩm chi nhơn. Hạng c̣n lại th́ mới thoát thai từ thú cầm hồn nên nặng nề trong đường tấn hoá, v́ vậy mà dạy đến đâu cũng không hiểu được chân lư. Ứng với hạ phẩm chi nhơn.

       Đức Chí Tôn đại từ đại bi thương cả chúng sanh là con của người nên không nỡ h́nh phạt. Nên Thầy mới cậy Kim Quang Sứ dạy con ḿnh bằng cách dùng roi vọt.

       “Thầy là các con, các con là Thầy.” (TNHT).

       Trong đại thiên-địa của Thầy có đức tính ǵ th́ trong tiểu-thiên-địa của chúng sanh có đức tính đó. Trong pháp thân của Đức Chí Tôn có tâm yêu thương lẫn cả tâm nóng giận. (theo thuyết đạo của Đức Hộ Pháp). Th́ con người cũng có cả tâm thương và tâm ghét. Thầy dạy chúng ta thương nhau, không được ghét nhau. Khi thương yêu sanh tâm Phật, khi ghét nhau sanh tâm ma. Tâm Ma là hiện thân của Kim Quang Sứ. Chí Tôn th́ khắc chế và đè nén nó được c̣n con người v́ cái ta quá lớn chẳng những không chịu khắc chế  mà trái lại c̣n nuôi dưỡng nó thêm lên.

       Có nhiều huynh tỷ đệ muội đôi khi nhân danh bảo vệ đạo quyền mà khắc khe với đạo hữu đàn em cấp dưới, làm cho con người vốn đă chịu đau khổ lại càng thêm đau khổ. Họ hết phao níu giữ mà t́m đến con đường  bỏ Đạo. Cái thành tích truyền đạo như vậy chẳng những không có công mà c̣n có tội..

       Tôi có quen một vài vị huynh đệ chức-việc lâu năm. Kiên quyết lập trường giữ ǵn luật pháp chơn truyền. Họ không theo phường canh cải luật lệ để cầu danh phẩm. Vậy mà họ lại bị hờn giận ghét ganh đến nỗi anh em gà một mẹ không nh́n mặt nhau v́ chuyện lặt vặt nhỏ nhoi. Ai khuyên không được, ai giải cũng không xong. Khiến cho bàng môn tả đạo được một phen cười chê và khinh miệt.

       Từ lâu tôi cũng có hiểu theo nghĩa khi tu hành ngoài Pháp Chánh Truyền là theo Kim Quang Sứ, nên đă cố gắng khuyên nhủ anh em  giữ ḿnh. Nhưng nay đă thấy được chân lư. Kim Quang Sứ chẳng những  chui vào tâm con người ham danh ham chức mà cũng c̣n chen cửa ghét ganh vào tận tim gan anh em trung can mà khảo dượt. Các bạn hữu đă v́ chuyện nhỏ mà quên chuyện lớn. Ôi thật đau ḷng.

       Ma tánh trong tâm họ trổi lớn mạnh hơn Phật tánh nên mới chọn con đường không c̣n thương mến. Ôi hôm nay viết bài này để tâm sự và chia sẻ cho những huynh đệ mà tôi hằng yêu mến và ngưỡng mộ hăy b́nh tâm mà xét lại ḿnh đă học đạo thương yêu của Chí Tôn đến đâu? Nó đă đủ cứng để rèn thành một cái ch́a khoá mở cửa Bạch Ngọc Kinh hay chưa? Nếu chưa, ta hăy xếp lại chuyện bất đồng mà tiếp tục trui rèn thêm. Đừng vội đem mở của Tam Thập Lục Động mà phí một kiếp sanh ǵn giữ Đạo Pháp.

        Thánh ngôn có câu: “Tiên Phật nơi ḿnh chẳng ở xa..” từ đó ta có thể hiểu thêm rằng: Ma quỉ nơi ḿnh cũng chẳng xa…

       Kính chúc chư huynh tỷ đệ muội đồng môn đă từng vượt bao khó khăn để ǵn giữ đạo pháp chơn truyền, hăy mở rộng ṿng tay vượt qua cái ghét ganh tránh khỏi cái bẩy của Kim quang Sứ mà về đến đích.

Nay kính,

Sài G̣n ngày rằm thượng Ngươn năm Canh Tư.

Phạm Thành Tín

,

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000