ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GỞI NGÀI ĐẦU SƯ CHƯỞNG QUẢN

Phạm Minh Hưng

       Kính Ngài,

       Sau khi Đại Hội Nhơn Sanh Đinh Dậu 2017 kết thúc. Nội dung đại hội gây nhiều tranh cải phản đối Đại Hội không đúng luật Đạo mà cụ thể là bài viết tựa đề: Đại Hội Nhơn Sanh đă bế mạc như thế nào? Của Nghi viên tên Nguyễn .V.T có tham dự Đại Hội đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn. Huynh ấy nói: “Tôi đă bị gạt ngay từ đầu, Đại Hội khai mạc mà không có Hiệp Thiên Đài chứng dự, đại hội này đáng lẽ ra phải do Quyền Thượng Chánh Phối sư chủ tọa. Quyền phát biểu trong đại hội sẽ không bị ngăn lại nếu do Thượng Chánh Phối sư chủ tọa và có Hiệp thiên Đài chứng dự.Tôi thấy vô cùng uất ức và lo lắng cho cơ đạo và mang nhiều ray rứt ra về.”

       Th́ liền sau đó trên trang caodai.net.vn có bài viết của Lương Văn Chánh ( ở Ḥa Thành Tây Ninh) có đăng bài giải thích về luật Đạo rằng: “Theo Hiến chương 2007 không c̣n Hội Thánh Hiệp thiên Đài mà chỉ có chức sắc Hiệp Thiên Đài trực thuộc hội thánh duy nhứt là Cửu Trùng Đài”.

       Làm cho giới trẻ chúng tôi đặt ra nhiều câu hỏi cho tất cả quư Lănh Đạo Hội Thánh Hiện nay, việc hành đạo của Hội Thánh hiện nay trái với Pháp Chánh Truyền, với lời dạy của Chí Tôn và các Đấng th́ sẽ đưa nhơn sanh về đâu?

       Pháp Chánh Truyền đă ghi rơ:

       “Trước khi lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, Thầy kêu ”cả chư môn đệ khá tuân mạng” th́ Thầy đă chỉ rơ rằng: Thầy lập Hiệp Thiên Đài rất trọng hệ là dường nào”

       “Thầy đến qui các lương sanh của Thầy đă sai đến trước lại làm một đặng lập Hội Thánh mà làm h́nh thể của Thầy hầu tránh khỏi hạ trần trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ này. Hội Thánh có hai phần tại thế: phần hữu h́nh là Cửu Trùng Đài là đời nghĩa là xác; một phần bán hữu h́nh là Hiệp Thiên Đài nghĩa là nửu đời nửa Đạo ấy là Chơn Thần.”

       “Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là chúa các việc vô h́nh, Thầy lại ban cho người đủ khôn ngoan trí thức thiêng liêng đặng làm chúa của sự hữu h́nh, nghĩa là chúa của vạn vật. Nếu muốn cho sự vô vi và hữu h́nh  được tương đắc, th́ cả cả hai ông chúa phải hiệp nhau mới đặng”.

       Hội Thánh lập Hiến Chương 2007  triệt hạ một ông Chúa chỉ c̣n một ông chúa  (chưởng quản cho cả hai đài) vậy có phải là chối Trời hay chống lại ư Trời không?

       “Cửu Trùng Đài là đời, mà Hiệp Thiên Đài là đạo cho nên buộc đời phải nương đạo mà lập ra thiệt tướng mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa”.

        Thánh Ngôn và Pháp Chánh Truyền đă có dạy và buộc chư môn đệ nhiều thứ nhưng Hội Thánh lại cố t́nh không nghe lại c̣n cho cơ quan truyền thông của ḿnh viết bài biện hộ:

         Hiến Chương 2007 buộc Đạo phải tùng đời thỉ rơ ràng đi nghịch Đạo. Về luật pháp nhứt là Pháp Chánh Truyền, các vị nhân sĩ Đạo đă nói rất nhiều rồi. Nay tôi chỉ nói thêm rằng Ngài Đầu Sư lấy Hiến Chương để bào chửa cho việc làm phạm pháp luật Đạo nhưng Ngài có thiệt tâm tùng Hiến Chương không? Hay đă giẩm đạp và xé nát nó?

       Xin dẫn chứng:

       Dù cho trang nhà của Hội Thánh là caodai.net.com luôn nhắc đi nhắc lại rằng Hội Thánh hiện tại đang hành đạo theo Hiến Chương 2007. Nhưng Ngài Đầu Sư Chưởng Quản lại không tôn trọng bản Hiến Chương đó. Điều thứ 23-b về ấn tín, Khuông dấu Hội Thánh có giá trị pháp lư trong quan hệ với nhà nước…khuông dấu Đầu Sư mang tính giáo quyền có giá trị trong nội bộ tôn giáo.

       Từ ngày được công nhận lên Hội Thánh cho đến hôm nay chưa một văn thư nào thấy Ngài Đầu Sư sử dụng con dấu Đầu Sư Phái Thượng trong nội bộ tôn giáo.

       Ngài đă vi phạm Hiến Chương do chính Ngài soạn và tŕnh nhà nước công nhận. Vậy mà cấp dưới của Ngài không một lời nhắc nhở. Ngài chỉ lo đối ngoại (bằng con dấu Chưởng Quản Hội Thánh) và chưa lần nào làm công việc của  Đạo khi không đóng con dấu Đầu Sư phải không?

       Không biết quư bằng hữu tuổi trẻ đă có thấy ḿnh bị gạt như huynh N.V.T đă nói không?

       Với những vấn đề như vừa tŕnh bày. Nay kính tŕnh Ngài Đầu Sư một câu hỏi và mong Ngài xác nhận cho nhơn sanh và nhứt là tín đồ trẻ tuổi như chúng tôi hiểu rơ:

       “Đạo Cao Đài hiện nay có phải là của Chí Tôn không? Nếu phải sao không nghe lời dạy của Chí Tôn hành cho đúng Pháp Chánh Truyền lại có hành động chống lại?

       Ngài có tùng Hiến Chương của Ngài soạn không?” Tại sao trong Hiến Chương có qui định có Hiệp thiên Đài bằng một điều riêng biệt (là điều 18). Vậy mà Ngài không áp dụng. Ví dầu, nếu không công nhận cuộc bầu cử ngày 2 tháng 8 Ất Mùi của chức sắc Hiệp Thiên Đài, th́ ít nhứt c̣n nhiều vị không tham gia trong buổi công cử ấy Ngài cũng xù luôn là nghĩa làm sao?

       Trang caodai.net.vn có phải của Đạo hay không? Nếu phải th́ mong Ngài hăy ra văn thư dạy lại các tác giả trang ấy hăy lo tu bớt lại khẩu nghiệp. V́ dư luận đều xem đó là của Hội Thánh nên đă, đang và tiếp tục đánh giá Đạo do ngài lănh Đạo bằng ngôn phong trong trang ấy. Nếu không th́ chúng tôi không đếm xỉa đến những bài viết đầy thù hận của trang ấy”

       Chúng tôi đang chờ câu giải đáp của Ngài.

       Xin mượn bài thi số 4 trong THIÊN THAI KIẾN DIỆN của Đức Hộ Pháp để kết thúc bài viết:

       Giang san in vẻ đẹp như thêu

       Ngănh lại trung ương thấy chẳng đều.

       U ám mịt mờ màu thảm đạm

       Thúi hôi nhơ nhớp cảnh đ́u hiu

       Một làn ác khí bao ràng rịt

       Muôn xác tinh ma nhảy dập d́u.

       Nghĩ sợ hỏi đon c̣n ngợ giọng

       Nơi này phép phật gọi danh kêu.

       Kính chúc ngài Đầu Sư thân tâm an lạc để đem lại hạnh phúc cho muôn triệu nhơn sanh môn đệ Chí Tôn được hưởng phúc lành chan rưới.

Long An ngày 17 tháng 11 năm 2017

Phạm Minh Hưng

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634