ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀI CAO ĐỨC TRỌNG ( CAO TIẾP ĐẠO ) VỀ CƠ TẠI TƯ GIA

ĐÊM MÙNG 1 THÁNG 2 CANH TƯ ( 1960 )

  
           
Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện cùng Tín Đồ Cao                                                                                                             Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

            Qua bài cơ của ngài Cao Tiếp Đạo, chúng ta thấy rằng trong Tôn Giáo Cao Đài từ thử chi chi cũng do cơ bút mà lập thành nền Đại Đạo. Cho đến hôm nay quí vị cho rằng thời nguyên tử th́ không c̣n cơ bút. Đó là một ư tưởng nông cạn v́ chủ nghĩa vô thần không tin vào tâm linh, không tin có Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nhưng riêng Tín Đồ trung kiên của Tôn Giáo Cao Đài th́ lúc nào trong tâm cũng có Đức Chí Tôn ngự trị. Cho nên những lời vàng tiếng ngọc trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển điều do cơ bút mà lập thành. Riêng Tân Luật Pháp Chánh Truyền do Đức Chí Tôn lập ra và bất di bất dịch v́ đó là Luật Thiên Điều tại thế.

             Nhưng hiện nay có một phần tử theo Chi Phái đă coi thường rẻ rúng không tuân theo Luật Đại Đạo mà c̣n tùng đời lập ra Chi Phái để căi sửa Tân Luật Pháp Chánh Truyền th́ tội t́nh đó biết sao tránh khỏi  khi về bái mạng Thiên Cung.

             Tín Đồ BTCT xin mạng phép tŕnh bày lời ăn năn sám hối của ngài Cao Đức Trọng. Một trong mười hai vị Thời Quân mới khai nền Đại Đạo, đă xúc phạm với Ngự Mă Thiên Quân tức Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Mời quí vị suy nghiệm lại bài cơ để hiểu rơ, khi về Ngọc Hư Cung cho khỏi bị Luật Thiên Điều tiêu diệt linh hồn. Khi c̣n sống th́ dung dăng dung dẻ không biết tội phước là ǵ, sống th́ chỉ biết" danh, lợi, quyền ". Khi thác th́ linh hồn ăn năn đă muộn. Hăy cảnh tỉnh và nhận định cho rơ ràng đường ngay nẻo chánh để chọn cho ḿnh biết một con đường chánh đạo trước khi quá muộn màng. Hăy suy nghiệm bài cơ của ngài Cao Đức Trọng ( Cao Tiếp Đạo ) mà chấn chỉnh biết rơ đâu là chánh giáo, đâu là tà phái để khi hồn ĺa khỏi xác mà biết đường về:
- Một là về Bích Du Cung tức là nghịch mạng không tuân theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền Hội Thánh của Nền Đại Đạo Tôn Giáo Cao Đài.
- Hai là về Bạch Ngọc Kinh. Đó là những Tín Đồ biết BTCT không làm băng hoại nền chánh giáo.
            Hai con đường rơ ràng huynh, tỷ, đệ, muội vừa ư chọn. Thăng hay đọa là do ḿnh chọn tại thế gian này đừng đổ thừa khi chết rồi mới biết, e đă quá muộn màng cho một kiếp sinh làm người mà không biết chọn nền Chánh Giáo.

TÍN ĐỒ TRUNG KIÊN BTCT.

BÀI CƠ CAO ĐỨC TRỌNG ( CAO TIẾP ĐẠO )

PH̉ LOAN
Thượng Sanh : C.H.S
Bảo- Văn Pháp- Quân
Hầu- Đàn
B........... và D..............
Tư Gia đêm I rạng 2 tháng 3 Canh Tư dl 1960

CAO ĐỨC TRỌNG
( CAO TIẾP ĐẠO )

Thưa mẹ
Con cúi đầu lạy Mẹ,
Qua mừng 2  em và Quí Hữu,
Quí hữu nam nữ và thiện tín xuất ngoại để tỏ việc riêng,

THƯA MẸ,

Hôm nay con đến đây với tâm t́nh Mẫu- Tử, hầu tỏ nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô h́nh khác cảnh nhưng ơn cúc dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang, ḷng bác ái của Mẹ vô hạng. Bởi công đức lớn và tâm trung của Mẹ đối với Ngọc Hư và các Đấng đều ghi, hơn nữa đối với Thiên Quân trọn nghĩa chung thủy, nên quyền Thiêng Liêng ân tứ nhơn cho con được về thăm tỏ nỗi tâm sự khổ đau bời v́ ḷng thương con vô hạng Mẹ hằng cầu khẩn vái vang mà động ḷng các Đấng.

Khi con c̣n tại thế v́ xác phàm không ǵn tṛn sứ mạng, nên có sự lỗi lầm, bên ngoài thế tục c̣n qua được nhưng về tâm sự nơi ḷng người khó tránh, lẽ công b́nh Luật Thiên Điều nhặc nhiệm.
Sự oan nghiệt tâm phàm của con rủi một chút mà linh hồn của con phạm Thiên Điều, may nhờ công tu luyện và tâm trung v́ Đạo nên c̣n an ủi đó chút.

Khi lănh lịnh NGỌC HƯ CUNG đến thế có bổn phận để giúp Ngự Mă Thiên Quân mà ngược lại không tṛn nghĩa. V́ nặng mang phàm tục lôi cuốn quên hẳn Thiêng Liêng cao trọng.

Ôi phàm tục!
Ôi! V́ mi mà làm cho ta lạc lầm chẳng hiểu đặng rằng : Ngự Mă là mạng lịnh của khí Hư Vô thay thân Đức Chí Tôn tạo đời cải dữ ra hiền.

Mẹ ơi!
Một lời nói sai với Ngự Mă cũng bị đọa, huống chi căi sửa Chơn Truyền tội trọng là dường nào. Sự lỗi lầm của con trong việc đem em C.H.S về tước quyền Thiên Quân nên con gánh lấy tội lỗi. Lúc lâm chung bị đày đoạ xác thân vậy thôi, nào dè Linh Hồn con bị án Thiên Điều  may nhờ ơn Ngự Mă đầy ḷng từ bi bác ái vị tha đến thức tỉnh và an ủi con, nhứt là nhờ Đức Ngài không nở đưa Giáng Ma Xử, hai bên nhờ Đức Cao Thượng Phẩm và Lục Nương điều hộ Đức Ngự Mă, Ngài cầu xin với Ngọc Hư Cung cho khỏi bị Thiêng Điều tiêu diệt linh hồn, để tái kiếp đền lại những lỗi lầm, mà trả nợ t́nh cho cả hàng vạn linh hồn cùng Thánh Thể Đức Chí Tôn mà con đă gây ra khổ đau cho họ.

Rồi đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu chẳng vương mang sự lỗi lầm con chưa cơi xác tục. Đây phải đợi măn tuổi kiếp sanh mới vào thọ lịnh, hoặc tội dày hoặc tái kiếp. Từ đây t́nh cốt dục cũng như t́nh Mẫu Tử biết ngày nào hội ngộ trùng phùng mà đền ơn tái tạo.

Con cúi đầu lạy Mẹ an tâm và em C.H.S những di tích chi của Thiên Quân phải cố giữ đừng sửa đổi mà phạm Thiên Điều như tội của Qua đă làm.
Con cúi đầu lạy mẹ và chào hai em.
THĂNG......

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634