ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li than phận mỏng

Trần văn T...

      Nhân dịp đọc được bài viết Nỗi Ḷng một đứa em của Đạo huynh Phạm Trọng Chơn một cựu chức việc miền tây mới về định cư Thánh Địa trên Diễn Đàn Về Nguồn. Tôi thấy nao nao trong ḷng. Mong muốn được gặp huynh ấy để giải bày tâm sự nhưng không biết cách nào. Bài của Đạo huynh viết như đă thấy hết được nỗi ḷng và tâm can của tôi. Hôm nay tôi viết bài này trước để cảm ơn Đạo huynh đă thấu hiểu dù chưa hề biết nhau. Chung quanh tôi c̣n rất nhiều gia đ́nh trong hoàn cảnh tương tự.

       Tôi tên là Trần văn T… ngụ tại Phận Đạo …(xin miễn nêu tên) Thánh Địa Tây Ninh. Trước hoàn cảnh Đạo hiện nay tôi gặp rất nhiều nghịch cảnh éo le. Gia đ́nh tôi đă suốt ba đời theo Đạo làm môn đệ Cao Đài. Cha tôi cũng thường khuyên răn dạy bảo. Đạo hiện tại có hai cách tu rơ rệt. Một bên luôn giữ vững luật pháp của Chí Tôn dạy. Một bên dựa vào quyền nhà nước được tự do lớn mạnh nhưng hoàn toàn khác với thời Ông nội tôi hành Đạo. Cha tôi nói: Nếu Đạo hiện nay là đúng, th́ đời cha, đời ông nội của con sai sao? Ba nói như vậy tôi rất hiểu và ghi ḷng nối theo cách hành Đạo của Cha tôi. Tôi lớn lên lập được gia đ́nh riêng nên định khai đàn thượng tượng tại gia để cúng bái Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật.

       Tôi đến gặp Bác chức việc trong Bàn Tri Sự đương quyền (không phải Tổ Nghi Lễ) để báo xin thiết đàn thượng Thánh Tượng. Khi tôi vể đến nhà th́ vợ tôi đùng đùng nổi giận cải vả với tôi tại sao rước ông ấy mà không rước ông … của Tổ nghi lễ đến thượng tượng cho nhà ḿnh? v.v. Tôi đem lư thuyết cha tôi đă dạy để nói cho vợ tôi nghe. Vợ tôi không nghe lại c̣n lớn tiếng cải vả. Vợ tôi nói, tôi có một cửa hàng kinh doanh, con tôi đi học sắp ra trường. Nếu không rước tổ nghi lễ th́ việc kinh doanh của tôi và việc học của con tôi sẽ gặp khó khăn. Chánh quyền địa phương sẽ làm khó. Ông không thấy nhiều người v́ không rước Tổ hành đám mà khi chết không cho chôn trong Cực Lạc đất Đạo đó sao? Hồ sơ giấy tờ con cái đi học, đi làm gặp phải khó khăn vô cùng v́ địa phương không xác nhận.

       Xin nói rơ thêm, gia đ́nh tôi và gia đ́nh bên vợ tôi mỗi bên có cách tu hành riêng. Bên th́ thủ cựu, bên th́ chuộng tân nên không lúc nào ḥa thuận. Vợ tôi đùng đùng nổi trận lôi đ́nh với tôi. Tôi không cách nào thu xếp được chuyện nhà v́ không thuyết phục dung ḥa được với vợ tôi. Nên tôi buộc ḷng phải đến hồi với Bàn Tri Sự. Bác Đầu Hương Đạo có giải thích với tôi đầy đủ: Ông nói với tôi về suy nghĩ kỹ lại. Nếu  sau ba giờ chiều nay mà không cho bác hay th́ coi như cháu đă hồi luôn. Sau này cháu có đến bác nhờ th́ bác cũng sẽ không nhận. Buổi ấy về nhà tiếp tục thuyết phục với vợ tôi nhưng không thành. Tôi không trở lại cho bác Đầu Hương hay v́ việc nhà chưa yên. Như Bác đă mặc định nếu không trở lại có nghĩa là thật sự hồi luôn.

       Tôi về nhà mà ḷng đau xót. Trong gia đ́nh có hai phe như vậy làm sao ḥa thuận được? Ai đă tạo ra nghịch cảnh như vậy? Tôi không trở lại cho Bác Đầu Hương hay cũng không rước tổ nghi lễ về thượng tượng. Gia đ́nh tôi xào xáo từ đó. Thời gian sau nhiều tháng vợ tôi cảm thấy làm quyền với tôi không được nên cũng đồng ư cho tôi đi rước Bàn Tri Sự. Bác Đầu Hương nói: Tôi đă nói rồi bảo suy nghĩ kỹ, nếu quyết định hồi th́ sau này có rước cũng không đi. Đạo không phải là món hàng ai muốn rước th́ rước, ai muốn thôi th́ thôi. Bác đă từ chối, cha tôi cũng đích thân đến nói chuyện nhưng Bác vẫn khước từ. Cuối cùng tôi không thể có ngôi thờ Chí Tôn được thượng lên theo phép Đạo. Tôi rất buồn.

       V́ thiếu suy nghĩ và không quyết đoán, sự mâu thuẩn gia đ́nh lại quá lớn mà tôi đành thờ cúng Chí Tôn bằng ngôi thờ không có thượng sớ.  

       Sở dĩ tôi kể chi tiết chuyện nhà để được mọi người thông cảm. Tôi không bỏ Đạo. Nhưng Bàn Tri Sự địa phương không nh́n nhận th́ tôi không biết phải làm sao? Hàng xóm láng giềng xem tôi là người phản Đạo. Tôi đang đau khổ vô cùng. Rồi đây tôi có bị khép vào tội phản Đạo theo Bàn Môn Tả Đạo không? Tôi không oán trách bác Đầu Hương v́ Bác nói rất đúng. Tôi chỉ than thân phận mỏng manh của ḿnh sao mà tu hành giữ Đạo của chí Tôn lại khó như vậy?

       Tôi viết bài này để mong được sự chia sẻ và thông cảm của bà con hàng xóm. Một lần nữa cảm ơn Đạo huynh Phạm Trọng Chơn đă có bài viết thấu hiểu cho nghịch cảnh.

Thánh Địa, ngày 13  tháng 12 năm 2017

Trần Văn T..

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634