ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU ĐẠO PHÁP

Chủ đề: SỬA SAI (phần một)

       Hôm nay nhóm tín đồ già (TĐG) lại ngồi cùng nhau t́m hiểu Luật Pháp và Giáo Lư của Đại Đạo, chúng tôi đặc biệt t́m hiểu chủ đề SỬA SAI.

       Khi một món đồ ǵ, một suy nghĩ ǵ, hay một việc làm ǵ mà nó không c̣n phù hợp với con người th́ phải sửa sai. Sửa sai là sửa lại cho đúng, cho phù hợp với lương tri và lương năng con người. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến việc sửa sai những việc đă làm không đúng trong Tôn Giáo Cao Đài.

       Khi nghe đến  ư này chắc là quư bằng hữu quen thuộc nghĩ ngay là nhóm TĐG chúng tôi là người trực thuộc tôn giáo Cao Đài của HĐCQ nâng cấp hiện nay đang lo cho nền Đạo do Ngài Thượng Tám Thanh bỉnh cán bị xuống cấp mà hiến kế, rồi bất măn bỏ qua không đọc những ư kiến  tiếp theo.

       Xin khẳng định ngay là 100% không phải như vậy. V́ thế mong các huynh tỷ đọc tiếp nốt phần c̣n lại để xem coi hiến kế của chúng tôi có lợi hay không và có lợi cho ai nhé.

       Chủ trương của chúng tôi lúc nào cũng muốn sự ḥa b́nh nên không phải là muốn lập một Hội Thánh mới đảo chánh Hội Thánh hiện nay, lập một lượt hai Đạo Cao Đài  cùng tồn tại trong một Thánh Địa đâu. V́ như thế sẽ gây đại loạn. Chúng tôi muốn Hội Thánh hiện tại phải sửa sai những việc chủ động hay bị động đă làm trong quá khứ. Xét cho cùng toàn bộ cơ ngơi hiện tại đều của Hội Thánh do Chí Tôn lập quản lư cũng  là công sức và của cải chung của toàn nhơn sanh đóng góp.

       Dù thế nào đi nữa th́ trong nền Đạo cũng c̣n một số vị Chức sắc hiện nay đều được Đức Lư Giáo Tông ban phẩm. Sao chúng ta không cho các vị làm cầu nối ấy một cơ hội mà đẩy họ vào đường cùng? Chúng tôi muốn gián trên bằng cách khiêm cung vậy.

       V́ những suy nghĩ đó, chúng tôi đặt câu hỏi:

       “ Tại sao người ta thay đổi tôn chỉ một tôn giáo đă được Đấng Giáo chủ thiêng liêng chỉ dạy? Cái này đem đến những lợi ích ǵ và những bất lợi ǵ?”

       Câu hỏi này chúng ta sẽ t́m hiểu theo sự phân tích sau đây:

       I. Lợi ích :

       - Đầu tiên chúng ta thấy chỉ có cái lợi ích duy nhứt là vừa ḷng với ư riêng của nhóm người đứng đầu Hội-Thánh. Tức các Chức Sắc cai trị Đạo. (Nhóm này không nhiều, không quá 12 người).

       - Ngoài ra chưa t́m  thấy cái lợi nào khác: Mong chư đồng Đạo bổ sung nếu thấy có điều lợi ích nào mới.

       II. Cái hại:

       Có rất nhiều xin lần lược kể ra như sau:

       1- Làm mất tất cả niềm tin trong tâm của chư tín đồ đối với  người truyền giáo. Khi niềm tin của tṛ với thầy, bệnh nhân với bác sĩ, con với cha mẹ đă mất th́ giáo hóa của quư bề trên trong Đạo như công dă tràng.

       2- Trên th́ nghịch ḷng Trời, dưới nghịch ḷng Nhơn sanh. Điều này chắc hẳn nơi cơi thiêng liêng Đức Đại Từ phụ và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều không hài ḷng. Chưa dám nói là phẩn nộ mà đại họa cho nhơn sanh.

       3 - Riêng về lănh vực chuyên môn tu hành. Khi tu hành sai luật - không đúng luật pháp chơn truyền th́ đi tu cũng như đi chơi, không lợi ích cho bản thân và bất cứ ai,  mà trái lại c̣n làm tốn công tốn của của xă hội một cách vô ích. Chí Tôn đă giáng ban Thánh Ngôn rằng “Lôi Âm phá cổ Ngọc Hư bác luật” nên tu hữu công mà thành chánh quả th́ không có. Công, có công mà thưởng chẳng hề có thưởng là vậy đó. Điều này đa số nhơn sanh thấp trí nào có biết mà chỉ nhắm mắt nghe theo người chứ không theo Đạo. V́ theo Đạo là phải giữ luật.

       4- Khi đức tin của kẻ dưới với bề trên đă mất sẽ dẫn đến đại loạn và thoái hóa. Chừng ấy nhà nước cũng khó trị b́nh thiên hạ… Nếu c̣n cái hại nào nữa mong chư huynh tỷ thêm vào.

       PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

       Có hai cách giải quyết:

       1- Cứ để yên sự thất pháp như vậy mặc cho đạo tâm của tín đồ bị thất, nơi nào có ư phản kháng th́ dùng vũ lực kềm chế.

       2- Hai là sửa sai để cho dưới thuận nhân tâm, trên thuận ḷng Trời.

       Đa số đều không đồng ư phương án một và nhứt quyết phải chọn phương án hai là SỬA SAI.

       Vấn đề được đặt ra nếu chọn phương án sửa sai th́ ta  sửa những ǵ? Sẽ có nhiều ư kiến khác nhau nào là:

        1- Sửa lại nghi thờ đúng theo mẫu Hội Thánh Chí Tôn đă dạy.

        2- B́nh bông đĩa quả phải đem về chỗ cũ là ngang hàng đèn Thái Cực.

        3- Lạy vong phàm phải đúng bốn lạy theo Châu Tri 61.

        4- Rượu cúng Thầy chỉ rót đủ  ba phân như Hội Thánh đă dạy từ trước.

        5- Người chết tại gia thi hài phải để quay đầu ra ngoài hướng cửa, như ngày xưa.

        6-Và nhiều thứ khác không sao kể hết....

        Tất cả các sửa sai như trên nhóm TĐG chúng tôi gọi là sửa ngọn không sửa gốc, sửa hiện tượng chứ không sửa bản chất. Nên cho rằng  nếu chỉ sửa những thứ ấy mà thôi th́ trên cũng chưa thuận ḷng Trời và dưới cũng chưa lấy lại được hết thảy nhơn tâm của tín đồ

       Nhóm TĐG chúng tôi nhận thấy những thứ vặt vảnh đó chúng ta không cần phải sửa. V́ sau khi chúng ta sửa vấn đề cơ bản làm mọi thứ đó sẽ được tự động thay đổi đúng theo luật pháp chơn truyền.

       Có lẽ quư bằng hữu đọc đến đây th́ thắc mắc vấn đề cơ bản là ǵ mà nó có hiệu quả toàn diện đến thế?

       Đó là chỉ sửa những ǵ phạm Pháp Chánh Truyền mà thôi. Những thứ vi phạm khác dù lớn như phạm luật hay phạm lệ chúng ta rất dễ dàng sửa đổi mà kết quả lại rộng lớn vô cùng kéo cả chư Môn Đệ tín đồ khắp nơi trên thế giới về một mối. Anh em không c̣n thù hằn, không c̣n dùng trường ngôn luận sỉ vả bươi móc và nặng lời với nhau. Đây há chẳng phải là cái lớn nhất sau khi sửa sai việc thi hành Pháp Chánh Truyền thời gian qua sao?

       Nhóm TĐG chúng tôi không chủ trương xóa bỏ Hội Thánh hiện nay đi lập Hội Thánh mới thay thế vào giống như là một sự thay đổi chính trị của đời. Chúng ta chỉ sửa sai những ǵ đă phạm Pháp Chánh Truyền mà thôi. Những sự bất đồng  nghi thức cúng lễ tang tế sự là những chuyện nhỏ.

       Chuyện đầu tiên, Ngài Chưởng Quản hiện tại nhân danh là một chức sắc Thiên Phong Cửu Trùng Đài phẩm cao nhất c̣n lại phải kư Huấn Lịnh sửa sai.

       Nội dung Huấn Lịnh không cần nói dài ḍng mà chỉ tuyên bố sửa sai lại tất cả những ǵ đă vi phạm Pháp Chánh Truyền trong quá khứ, mọi thứ c̣n lại để cho Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh quyết định.

       Dĩ nhiên là Ngài không thể lấy phẩm Đầu Sư kư tên mà phải lấy phẩm sau cùng lớn nhất do Đức Lư Giáo Tông phong cho Ngài th́ văn thư đó mới có hiệu lực chấp hành nghiêm chỉnh và thuyết phục nhất. Đồng Đạo trong nước và cả thế giới dù theo khuynh hướng cải cách hay bảo thủ đều hoan nghinh ủng hộ. Không có một sự dị nghị nào với lời Tuyên Ngôn này.

       Mời quư huynh tỷ đọc tiếp phần hai chuyên đề này  nội dung và cách thc tiến hành sửa sai trong kỳ tới.

       Lượt ghi.

Thánh Địa ngày Lễ Giáng Sinh 2018.

Thay mặt nhóm Tín Đồ Già,

BÙI THANH AN

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000