ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT về THÔNG TRI 01/91.HT.TT

Vân Lê

          Trước tiên tôi xin đệ lời cảm ơn Hiền Huynh Minh Thuy Đoan! Bài viết của Hiền huynh Đoàn Minh Thùy rất hay, phân tích đầy đủ ư nghĩa. Huynh đă giúp cho tuổi trẻ thế hệ sau như chúng tôi hiểu rơ hơn việc Đạo.

          Nhờ sự phân tích này mà tuổi trẻ chúng tôi mới thấy được cái bất cập và tŕnh độ hạn chế của quư Ông Bà trong Hội Thánh.

          Tôi nhớ câu thi nầy: “Chức Sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo”. Sao mà giống cái hoàn cảnh hiện nay trong Đạo Cao Đài (chỉ riêng Cao Đài 1997 mà thôi)!

          Tôi là một nhơn sanh có Đạo Cao Đài, tôi rất tín ngưỡng Cữu vị nữ Phật mà gần gủi nhứt là Thất Nương và Cữu Nương. Hai Bà là những người thật giáng sanh tại Việt Nam có phần mộ và gia phả cụ thể.

          Thấy việc Hội Thánh chỉ v́ chấp nê có một dấu “nặng” và dấu “ngă” mà đi phủ nhận Tiên Cốt của Bà Thất Nương tôi cho đó là một điều hết sức ích kỷ nhỏ nhoi. Đây chẳng qua là lỗi của người viết trên văn bản nhầm lẫn mà thôi. Sự nhầm lẫn này sau đó đă được đính chính xác nhận. Sự đính chính này ai cũng biết. chỉ có các Ông Bà: Côn, Thưởng, Đắt giả vờ không biết. Để từ đó xé chuyện ra to cho rằng Bà Vương Thị Lễ (ghi nhầm là Vương Thị Lệ - đă được đính chánh) thành một người khác, rồi phủ nhận công lao của Bà. Lẽ ra với vai tṛ phê chuẩn, Ông Thượng Tám Thanh phải xem xét và sửa lỗi cho cấp dưới. Nào dè nhân danh Chưởng Quản, Ông Thượng Tám đi nhắm mắt phê đại, cho ban hành mà không một chút từ bi quảng đại của một bậc tu hành đứng đầu một tôn giáo?

          Thông Tri 01/91.HT.TT là c̣n vạch lá t́m sâu Trong 12 hài cốt của gia đ́nh Bà Thất Nương có 9 người Việt c̣n lại là 3 người Pháp. Không biết Quư tác giả Thông Tri nghĩ ǵ khi đi phanh phui phân biệt tên người Pháp Việt như vậy? Đạo Cao Đài là một Đại Đạo với tôn chỉ Đại Đồng thế giới, không phân biệt màu da sắc tóc ngôn ngữ. Việc gởi tro cốt vào một ngôi chùa để các chơn linh nghe kinh tu hành phần hồn là chuyện b́nh thường xưa nay, các tôn giáo bạn rất dễ dăi vui nhận sao Hội Thánh lại khắc khe phân biệt đối xử; có ư khêu gợi ḷng thù hận chăng? Với sự phận biệt này khiến cho người ngoại quốc e dè mà xa lánh Cao Đài chăng? ? Nhà nước ta đă không phân biệt như vậy, bằng chứng ở TP Hồ Chí Minh hiện c̣n có những con đường mạng tên người Pháp như: Calmette, Yersin, Pasteur v.v.

Một vấn đề không thể bỏ qua mà cần phải làm rơ:

          Tại sao một tôn giáo có bề dầy lịch sử , có Pháp và Luật để bảo thủ chơn truyền như Đạo Cao Đài (do nơi Tam Tam Giáo đă thất chơn truyền mới khai sáng để chấn hưng). Khi vào Đạo Cao Đài cái câu máu thịt mỗi người tín đồ minh thệ phải: “G̀N LUẬT LỆ CAO ĐÀI” th́ ai cũng biết, cũng sợ; tại sao Hội Thánh lại không sợ mà đi sợ và ganh ghét những người “G̀N LUẬT LỆ CAO ĐÀI” này, mà trong Thông Tri 01/91.HT.TT có nhắc lại ở một Thông Tri trước?

          Nếu không có người canh cải chơn truyền th́ không có người đ̣i Bảo Thủ Chơn Truyền. Quư Ông Bà lănh Đạo Hội Thánh sao không biết lắng nghe tiếng nói của nhơn sanh, không biết sửa sai những việc đă làm, vậy có xứng đáng là người được nhà nước tin cậy và phê chuẩn chức sắc không?

Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy,
Biết ăn năn xét lấy sửa ḷng”

Hay:
“Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,
Biết lạc lầm sám hối tội căn",
sao không áp dụng?

          Lương tâm con người quư ở chỗ biết sữa sai. Các tín hữu là nhơn sanh biết tùng luật Pháp chơn truyền, biết ǵn giữ lời minh thệ bảo thủ chơn truyền th́ vi phạm điều nào trong Luật Pháp Đại Đạo mà Quư Ông Bà lại đem Đệ Nhứt H́nh hăm dọa TRỤC XUẤT? Có trên ba ngàn đạo hữu tham dự Lễ truy điệu Thất Nương Nữ Phật, vậy Hội Thánh có dám Trục xuất hết không? Nếu Trục Xuất th́ phải Trục xuất tất cả 3000 người này.

          Riêng những người canh cải Chơn Truyền tự lập Hiến Chương ngoài Pháp Chánh Truyền (như lời hiền huynh Đoàn Minh Thùy đă nói) th́ có bị án Trục Xuất không? Các Ông Bà là người hiểu rơ hơn ai hết phải không?

Kết luận:

Với Thông Tri 01/91 ra đời tôi thấy rất phẩn nộ, không phải phẩn nộ với những người ǵn giữ luật pháp chơn truyền mà Thông Tri nhắc tới, mà phẩn nộ những người có quyền đi kiếm chuyện với những người môn đệ ngoan hiền của Đạo biết ǵn giữ Đạo Pháp. “…kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm quyền ḿnh, v́ quyền ḿnh là quyền Thầy…”. (PCT)

          Tôi sẽ viết một TỜ CÁO TRẠNG dâng lên CƠ QUAN PHÁP LUẬT để minh tra thẩm tội mấy Ông Bà!

Ngày 14-04-2016.
Nay kính,

Vân Lê

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634