ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÔ VI NHI VÔ BẤT VI

Lê Công Chánh

       Tôi mượn câu nói của Lăo Tử: "Vô vi nhi vô bất vi" trong Đạo Đức Kinh để làm tựa cho bài viết này nhằm giải đáp cho một số người đang cố ư trích điểm quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.

       Tôi c̣n nhớ khi c̣n nhỏ, theo mẹ đi ra Tỉnh. Tôi được bác tài xế xếp cho ngồi ghế trước nh́n phong cảnh lúc xe chạy tôi mừng lắm. Xe chạy rất êm trên con đường thẳng tắp. Mơ mơ màng màng, tôi không có cảm giác xe đạng chạy mà chính hàng trụ đèn và hàng cây  bên đường nối đuôi nhau chạy ngược về phía tôi. Tôi dụi mắt nh́n kỷ, quả nhiên là xe đang chạy tới. Dĩ nhiên trụ đèn không thể chạy được. Tôi rất thích thú với cảm giác nh́n hàng trụ đèn chạy ngược về ḿnh… Hôm sau, tôi hỏi Thầy giáo, hiện tượng kỳ lạ này th́ Thầy tôi đáp đó gọi là sự “vận động biểu kiến”. (movement apparent).

       Hiện tượng này, ít ai có cơ hội gặp! Nói rơ hơn, vận động biểu kiến là không vận động (hàng cây, trụ điện..) mà thấy như  có vận động, hay ngược lại thấy không vận động (ngồi trên xe thấy xe đứng yên) mà thật sự có vận động. Lợi dụng ảo giác của sự vận động biểu kiến các nhà làm phim đă tạo cảnh một chiếc xe đang chạy, mặc dù nó nằm yên trên sân khấu. Phía sau xe, người ta tạo một bức tranh vẽ hàng cây và trụ đèn cho di chuyển ngược chiều với xe. Người xem có cảm giác xe đang chạy tới. Tốc độ nhanh hay chậm là do người ta cho bức tranh di chuyển nhanh hay chậm v.v.

       Trong cuộc đời thường của xă hội. Bất bạo động là một bạo động biểu kiến. Cái này trong cuộc sống mọi người đều biết áp dụng. Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài đă tận dụng phương thức này trong Đạo Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đức Ngài đă dạy người Đạo không được bạo động. Làm được như vậy sẽ không ai khép ta tội gây rối loạn. Nếu ai không hiểu được cái khái niệm khoa học tâm lư tối thiểu này th́ sẽ không thấy được việc làm của trọng đại của Ngài Q. Chưởng Quản và Quư Chức sắc HTĐ hiện nay.

       Có nhiều bằng hữu hỏi tôi: Thấy các Chức sắc HTĐ bầu cử lên vị Q. Chưởng Quản rồi chẳng thấy làm ǵ cả ngoài kư mấy cái Thông Báo… Cái đó ai làm mà chẳng được??

       Thật là một điều thú vị! Tôi không trả lời là HTĐ có làm đấy chứ, mà hỏi lại: Nếu không làm ǵ sao Hội Thánh mới của Ông N.T.T. phải lo sợ? Phải đem lực lượng đến hành hung tại Báo Ân Đường? Phải nhờ CA đến gặp riêng CS-HTĐ vận động di dời tro cốt? Phải áp lực các thành viên Ban Điều Hành Trí Huệ Cung lật đổ Trưởng Ngành Gia? Phải dùng biện pháp đuổi quư CS-HTĐ không cho vào cúng? .v.v.

       Đứng bên ngoài, có một số đồng Đạo thấy giống như Quư Chức sắc HTĐ không làm ǵ cả. Việc này có khác ǵ như những người ngồi trên xe (như tôi lúc c̣n bé) thấy xe đứng yên trong khi hàng cây và trụ đèn chạy ngược lại?

       Ai hiểu được ư nghĩa sự vận động biểu kiến này th́ sẽ tâm phục khẩu phục là HTĐ đă và đang làm rất nhiều việc.

       Luôn dịp tôi cũng xin giải đáp một số ư mà các bằng hữu thắc mắc.

       1/- Câu phán xét của dư luận, nếu nói “Hội Thánh hiện nay đă canh cải luật pháp nên chỉ là Bàng Môn Tả Đạo” th́ sẽ bị khép vào tội gây chia rẻ nội bộ do các thế lực thù địch xúi giục. Nhưng cũng câu nói ấy do CS-HTĐ lập thành văn bản th́ nó đă thành phán quyết mang tính pháp lư. Không ai có thể chụp mũ được.

       2/- Việc Đạo là chung của mọi tín đồ hữu thệ, chứ không phải là việc riêng của Quư Chức sắc HTĐ! Nhận thấy đa số có tâm lư đứng chờ xem HTĐ đă làm ǵ để lấy lại Đạo quyền? Rồi mới quyết định có ủng hộ hay không? Đây là cách xử sự của những môn đệ vô cảm! Tâm lư của những người thờ ơ trước hoàn cảnh Đạo hiện nay là thế. Họ không quan tâm, ai dẫn dắt Đạo cũng được! Không cần biết có đúng luật pháp hay không? Nhắm mắt tin bừa tin lún. Đây là một hành động mà Đức Hộ Pháp than rằng: “Ai nói ǵ cũng nghe. Coi chừng xuống phong đô cả lủ!”.

       3/- Bàng quang bên ngoài, một số người không nh́n thấy cách làm của Quư Chức sắc HTĐ rồi vội kết luận như vây. Họ cho Ngài Q. Chưởng Quản có mặt để làm bù nh́n mà nặng lời sỉ vả rồi đ̣i vô hiệu hóa chức vụ Q. Chưởng Quản HTĐ. Quư đồng Đạo ấy làm sao biết được là Ngài Q. Chưởng Quản đă lo lắng gấp nhiều lần các CS-HTĐ tiểu cấp. Mỗi việc đều được thông qua, thỉnh ư kiến Ngài tất cả. Được sự đồng ư của Ngài mới dám thi hành.

       Những văn bản có tính lịch sử cho cả nền Đại Đạo đều có chữ kư của Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ. Đó là tôi muốn nhắc đến các Thông Báo của Chức sắc HTĐ mà đặc biệt là Thông Báo đề ngày 2 tháng 9 Bính Thân (2-10-2016) và Thông Báo ngày 18-9-Binh Thân (18-10-2016) vừa qua.

       Sau một năm, (2-9-Ất Mùi đến 2 - 9 Bính Thân) những sự kiện trong Đạo xảy ra rất nhiều. Biến cố có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng mọi việc đều được mở lối thoát hanh thông. V́ thế , ngày 2 tháng 9 Bính Thân, Thông Báo của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài được ban hành dưới sự chỉ dạy của Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Rồi ngày 18-9-Binh Thân (18-10-2016) Thông Báo không nh́n nhận Hội Thánh Hải Ngoại của Ban Thế Đạo hải ngoại lập. Ngài Q. Chưởng Quản đă kư vào hai văn bản lịch sử này. Đây là một minh chứng hùng hồn nhứt trả lời cho những ai t́m cách xuyên tạc việc làm của Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ.

       Suốt một năm qua, những thành công và việc làm có kết quả lớn của quư Chức Sắc HTĐ ai cũng rơ. Những việc này được nêu đầy đủ trong bài viết “Kỷ niệm một năm ngày Hiệp Thiên Đài tái thủ phận sự” của tác giả Điền Lạc nên xin miễn nhắc lại.

       Chỉ xin nhấn mạnh hai điều:

       -/ Phái Cao Đài Tây Ninh bất chấp sự phản đối của nhơn sanh công khai cướp quyền hành Lễ Hội Yến sai pháp luật.

       -/ Và, một điều thô bạo ngược đời chưa từng có trong lịch sử tôn giáo đông-tây kim-cổ lại có tại Ṭa Thánh Tây Ninh là việc đuổi người Đạo đi cúng dù biết đó CS/HTĐ của Đại Đạo.

       Tất cả các sự kiện trên được Ngài Quyền Chưởng Quản HTĐ dạy lập Thông Báo (2-9 - Bính Thân) để minh định lại lập trường của Chức sắc HTĐ - cơ quan Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền.

       Dù bất cứ hoàn cảnh nào, không gian nào, thời gian nào cũng làm trách nhiệm với Đạo và với nhơn sanh một cách tận tụy. Điều này nói lên:
       - Đạo c̣n là HTĐ vẫn c̣n.

       -Nhơn sanh phạm luật th́ HTĐ cùng chung gánh chịu.

       - Mặt khác Thông Báo cho thấy một HTĐ dù bất cứ khó khăn nào vẫn:

               * Luôn giữ tôn ti trật tự, không loạn hàng thất thứ.

               * Cùng chung một ư chí.

               * Chức nào việc nấy không chồng chéo nhau.

               * Những vấn đề không quan trọng th́ xin ư kiến để làm.v.v..

       Đó là nhờ sự lănh đạo nhân hậu và tài t́nh của Ngài Quyền Chưởng Quản HTĐ.

       Cho đến nay, Thông Báo của HTĐ ngày 2-9-Bính Thân của Chức sắc HTĐ đă chứng minh một cách hùng hồn không cần minh giải.

       Một vị Chức sắc HTĐ cao tuổi tâm sự: Chức sắc HTĐ dưới sự chỉ dạy của Quyền Chưởng Quản HTĐ là phải làm hết phận sự bảo thủ luật pháp chơn truyền. Tất cả những văn kiện đă đang và sẽ làm phải được lưu giữ và ghi vào đạo sử để làm bằng chứng một cách trung thực. Thế hệ sau này và nhiều thế hệ sau nữa của HTĐ lấy đó làm luận cứ và luận chứng cho những khúc quanh của nền Đại Đạo nếu có. Như vậy mới có thể bảo thủ Luật Pháp nền ĐĐTKPĐ và cũng để cho nhơn sanh xem đó mà giữ ǵn câu minh thệ.

       Những thành công nhờ vào hành động vũ phu vô đạo đức cậy dựa thế lực nó chỉ tồn tại nhứt thời rồi tàn lụn. Chỉ có đức tin, đạo đức, công lư và thiên lư mới có được thành công vĩnh cữu.

       KẾT LUẬN:

       Đọc hết Thông Báo mới thấy được cái sự quyết tâm lo lắng của Quư Chức sắc HTĐ. Quư Ngài muốn nhơn sanh giữ lời Minh Thệ là chánh yếu. Thất thệ là phạm Thiên Điều th́ h́nh phạt đă dành sẳn. Hiện nay có rất nhiều tín đồ rất đau khổ v́ bị người ta buộc ḿnh phải thất thệ. Muốn ǵn luật lệ th́ luật lệ bị canh cải. Muốn tự ḿnh giữ luật có sẳn của Chí Tôn th́ bị hành hung, vu khống cho là chống đối v.v. Đó là sự mất công bằng lớn nhứt trong cửa Đại Đạo.

       Ôi! tùng theo Luật Pháp của Đạo cũng thiệt là khó. V́ vậy Quư Chức Sắc HTĐ khẳng định giữ ǵn nền Đạo chơn thật của Chí Tôn cho chúng sanh  tu học bằng cách làm tṛn phận sự bảo thủ chơn truyền.

Thánh Địa, Tây Ninh ngày 22 tháng 09 Bính Thân.

LÊ CÔNG CHÁNH

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634