ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MỘT

 

Image may contain: text

 

      Tổng kết các ư kiến t́m hiểu:
       Với ư thứ nhứt: “Nếu Tam Giáo của Nhứt và Nhị Kỳ Phổ Độ không bị thất chơn truyền th́ Chí Tôn có khai mở Tam Kỳ Phổ Độ hay không?”
       Câu này đa số trả lời giống nhau: Có Nhị Kỳ Phổ độ v́ Nhứt Kỳ bị thất Chơn Truyền. Và có Tam Kỳ Phổ Độ v́ Nhị Kỳ bị thất chơn truyền. Cách nói này, ám chỉ sau một lần khai Đạo, khi bị phàm tâm canh cải cho thất chơn truyền không c̣n đủ hiệu lực phổ độ nữa và do vậy, chúng sanh phải lặn hụp trong biển khổ mênh mong th́ Chí Tôn phải khai đạo một lần khác để cứu vớt chúng sanh.

       Xét về ư th́ đáp rất đúng, nhưng về kỹ thuật th́ c̣n thiếu xót: Câu hỏi nhấn mạnh: Chí Tôn có khai Tam Kỳ hay không th́ chưa có huynh đệ nào dám khẳng đinh là KHÔNG! V́ có ai đi sắm cái mới bỏ cái cũ trong khi nó c̣n giá trị rất tốt? Khi khẳng định như vậy, ta sẽ làm tăng giá trị và sự hiểu biết về vai tṛ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà đa số các bằng hữu c̣n mờ hồ và nhầm lẫn về sự có mặt của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là song song với các tôn giáo c̣n thịnh hành khác. Do đó trọng trách vai tṛ phổ độ của Cao Đài sẽ bị lu mờ.
       Chính sự lu mờ này mà người ta không thấy hết cái quư nhứt của Tam Kỳ để mà ǵn giữ. Các huynh đệ có đồng ư với nhận xét của tôi như vậy không?
Chưa kể có một vài ư kiến cho rằng dù không thất chơn truyền của hai kỳ trước th́ Tam Kỳ vẫn mở; và có ư nói Đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ v.v. Với cách nhận xét như vậy sẽ không đạt được sự nhấn mạnh điểm sáng vai tṛ Tam Kỳ Phổ Độ.
       Ư thứ hai : “Cái quư trọng nhứt của Tam Kỳ là ǵ?” Các huynh tỷ đệ muội nêu đầy đủ hết, như:
       - Cho các tôn giáo nh́n nhau là con một Cha.
       - Phổ độ tất cả không chừa một ai.
       - Đại ân xá. v.v.
       Tất cả các thứ đó đều là những cái quư của Tam Kỳ Phổ Độ, Nhưng chưa có ư kiến nào nhấn mạnh cái quư nhứt: Đó là nhấn mạnh đến cái QUƯ BÁU phải giữ cho được. Giả sử ta có một chuyến xe tải nhỏ phải chở những món đồ quư. Nếu chở không hết th́ có thể để lại vài món A,B,C chở sau. Nhưng đặc biệt món X là không thể chở sau được v́ nó quư nhứt.
       Nhận thấy trong chư đệ muội với cách hành văn và chữ viết, tôi đoán thế nào cũng có người xuất thân nhà giáo. Một khi học tṛ của quư vị đáp đúng ư nhưng không đáp ứng trọng tâm của câu hỏi vậy bạn có cho được điểm tối đa hay không?
Trở lại vấn đề quư nhứt: trong các ư trên, th́ cái ư Ǵn Giữ Chơn Truyền là quư Nhứt. Nếu không quư th́ làm sao mà Chí Tôn buộc các môn đệ phải minh thệ ǵn giữ? Nếu vị phạm sẽ bị phạt rất nặng là Thiên Tru Địa lục.
       C̣n Chơn Truyền tất cả đều c̣n. Mất chơn truyền các thứ khác cũng không c̣n ư nghĩa.
       Tôi với vai tṛ người cao tuổi nhận xét vậy thôi, nhưng để các bằng hữu tự chọn cho ḿnh. Tôi hoàn toàn tôn trọng.


Nay kính
Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000