ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ư KIẾN VỀ ĐẠI HỘI PHONG PHẨM MỚI Ở HOUSTON (TX)

(Một tín đồ CĐ/TTTN - TEXAS, USA) 

          Kính gởi quư Huynh Tỷ, 

       Trước hết về luật công cử chức sắc Cửu Trùng Đài theo Pháp ChánhTruyền: 

       Mấy hôm nay nghe quư Huynh bàn tán về những sự kiện sắp xảy ra chung quanh Đại hội Cơ Quan Đại Diện và Ban Thế Đạo sắp tổ chức nơi Thánh Thất Houston, Texas. Tôi cũng xin đóng góp vài ư kiến:

      Khi hàng phẩm chức sắc khuyết 1 vị th́ tất cả chức sắc phẩm thấp hơn kế đó họp lại và công cử ra 1 vị để điền khuyết.

       Thí dụ: như phẩm Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, Pháp Chánh Truyền quy định:

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, th́ nhờ có cả Lễ Sanh xúm nhau công cử".

          CHÚ GIẢI: Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, th́ nhờ có cả Lễ Sanh xúm nhau công cử, phép chia thăm cũng cứ theo luật thường t́nh. Nếu có bằng nhau, người nào hạnh đức nhiều th́ cho đắc cử. Sự công cử ấy phải tại nơi Ṭa Thánh, trước mặt Hội Thánh Cửu Trùng Đài, có Hiệp Thiên Đài chứng kiến mới đặng.

(Trích PCT, trang 292)

          Xem vậy việc công cử có luật pháp nghiêm nhặt:

          Phải tất cả chư vị Lễ Sanh chớ không phải một phần Lễ Sanh mà có giá trị.(các phẩm khác cũng như vậy). Phải họp nhau công cử nơi Ṭa Thánh. Trước mặt Hội Thánh CTĐ và phải có HTĐ chứng kiến.

Ngoài ra Pháp Chánh Truyền , đoạn đầu luật công cử c̣n quy định:

CHÚ GIẢICả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa mục hoặc bởi công cử.

Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, giữ lẽ công b́nh cho khỏi điều tư vị, lại c̣n có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị hay chăng? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.(Trích PCT, trang 291)

Câu cuối cùng rất quan trọng, nghĩa là dầu công cử thế nào sau cùng cũng phải có cơ bút HTĐ tŕnh lên Đức Lư Giáo Tông hoặc Đức Chí Tôn phê chuẩn mới đặng. 

          Tại sao từ ngày Khai Đạo đến khi Hội Thánh bị giải thể (1979) Hội Thánh không áp dụng thể thức công cử chức sắc CTĐ theo Pháp Chánh Truyền? 

          Lư do dễ hiểu là v́: trong thời gian nầy cấp số chức sắc không khi nào đầy đủ cả, như chưa bao giờ có đủ 3000 vị Giáo Hữu, 72 vị Gíáo Sư, 36 vị Phối Sư,. . .

Và nguyên tắc căn bản mà Hội Thánh áp dụng để thăng phẩm chức sắc là phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận .(Xem  Chánh Trị Đạo, Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, phần Trách vụ và quyền hạn Hội Nhơn Sanh, trang 15-xuất bản năm Giáp Dần-1974).

          Trước tiên, Hội Thánh  ra thông tri có đợt cầu phong , cầu thăng, ai có đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ về Hội Thánh CTĐ, kế đó HTĐ sẽ minh tra mỗi vị, sau đó đưa ra Hội Nhơn Sanh duyệt xét, (lẽ ra tŕnh lên Thượng Hội, nhưng Thượng Hội không có đủ chức sắc) nên Hội Thánh duyệt xét lần cuối rồi tŕnh lên Đức Lư Giáo Tông định vị. 

          Riêng trong Ban Thế Đạo, Quy Điều và Nội Luật không có quy định thể thức công cử , mà chỉ có chọn lọc và tấn phong như sau:

*Phương thức chọn lọc và phong vị

a) - Hàng phẩm Hiền Tài do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chọn lọc và tấn phong.

b) - Các hàng phẩm QUỐC SĨ, ĐẠI PHU và PHU TỬ do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tuyển chọn và dâng lên quyền Thiêng Liêng phán định. (Trích Quy Điều BTĐ)

        Như vậy, chỉ có Hội Thánh HTĐ mới có quyền tuyển chọn Hiền Tài, có nghĩa là phải do phiên họp của Hội Thánh HTĐ quyết định chớ một vài chức sắc HTĐ cũng không hợp lệ.

        C̣n hàng Quốc Sĩ trở lên phải do Hội Thánh HTĐ chọn và dâng lên Quyền Thiêng Liêng phán định.       

          Từ ngày thành lập Các Đấng rất ưu ái ban cho chư vị Hiền tài BTĐ nhiều ân huệ như đợt cầu phong đặc biệt vào năm 1972. Lúc đó v́ bên CTĐ đang cần thêm chức sắc hành đạo nên Đức Lư giáng cơ kêu gọi những vị Hiền tài nào tự nguyện phế đời hành đạo Đức Ngài sẽ đặc cách ân phong. Kết quả trong đàn cơ ngày Rằm tháng 11 năm Tân Hợi (1/1972) Đức Lư đă ban ân cho chư vị Hiền tài cầu phong gồm: 2 vị thăng phẩm Phối Sư, 4 vị Giáo Sư và 20 vị Giáo Hữu.

       Và một trường hợp khác là vị Hiền Tài Hồ Ngọc Ẩn đă lập được công nghiệp xứng đáng nên Đức Hộ Pháp về khen thưởng và Ngài giới thiệu lên Đức Lư Giáo Tông và Đức Lư đă phong cho vị Hiền Tài nầy lên phẩm Giáo Hữu phái Thái (Đàn cơ ngày 21-01-1967). 

         Xem vậy, chúng ta lập công hành đạo thế nào các Đấng đều biết và sẽ không bỏ sót chúng ta đâu mà sợ.

        C̣n nói cần phải có phẩm tước mới lập công được th́ điều đó không hẳn, như các vị Phạm Môn cũng đâu có phẩm tước ǵ vẫn đoạt vị xứng đáng. Chúng ta cũng cần phân biệt phẩm tước với chức vụ, chư vị Hiền tài cũng có thể đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng hành chánh đạo : Q Đầu Tộc, Q Khâm Châu, Q Khâm Trấn, . . .Các chức vụ trong Cơ Quan Đại Diện chẳng hạn, miễn là được sự tín nhiệm của nhơn sanh. Chúng ta làm cho tốt các nhiệm vụ Đồng Đạo giao phó cũng là quí lắm rồi.  

          Riêng về Cơ Quan Đại Diện với nhiệm vụ:

        - Điều hợp việc hành đạo nơi Hải ngoại sao cho đi trong khuôn viên luật pháp chơn truyền Đạo Đạo. Phổ biến những tài liệu,văn kiện của Hội Thánh từ thử để các điạ phương tham chiếu áp dụng.

        - Là diễn đàn chung để thảo luận việc Đạo , đúc kết những ư tưởng hay mà các nơi dùng làm khuôn mẫu hành đạo.

        - Hổ trợ hành chánh đạo địa phương khi cần.

        - In ấn nghiên cứu kinh sách Đạo.

        - Phát triển, truyền bá giáo lư Đạo.

          Tóm lại, là Cơ Quan Đại Diện là cơ chế vẫn hữu ích cho Cơ Đạo Hải Ngoại nếu mà ḿnh thực thi cho đúng chức năng của nó . Vậy chúng ta nên duy tŕ và củng cố thêm để hoạt động sao cho hữu hiệu hơn, tích cực hơn chớ đừng vẽ vời mà mất ḷng tin của nhơn sanh và sẽ mất tất cả.

         Trầm trọng hơn nữa là việc công cử hàng phẩm Chức sắc thuộc về Thánh Thể mà không đúng theo Pháp Chánh Truyền th́ gọi là phạm Pháp Chánh Truyền chớ không thể nói là đi sát Pháp Chánh Truyền.

       Nếu biết sai mà c̣n làm là chúng ta cũng vi phạm lời Mimh thệkhông ǵn luật lệ Cao Đài đó vậy.

       Nay xin đóng góp ư kiến./ 

Một tín đồ CĐ/TTTN (TEXAS, USA)

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634