ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 APR 30.  30 THÁNG TƯ 300 2013 AUG 19 CROP 300 Graphene


CẢM TẠ MIỀN NAM  (Bài thơ của một thi nhân miền Bắc)


Đă t lâu, tôi có điu mun nói
V
i Min Nam, min đt mi thân quen
M
t li cm ơn tha thiết chân t́nh
C
a Min Bc, x ngàn năm văn vt.

 

Tôi c̣n nh sau cái ngày “thng nht”
Tôi đă vào m
t x s thn tiên
N
ếp sng văn minh, dân khí du hin
C
ơm áo no lành, con người hnh phúc.


Tôi đă ng
c nhiên vi ḷng thán phc
M
mt to nh́n na nước anh em
Mà đ
ng bo là b lũ ngu quyn
Áp b
c, đo đày, đói ăn, khát ung.


Tr
ước mt tôi, mt Min Nam sinh đng
Đ
t nước con người dân ch t do
Tôi đă khóc ṛng đ
ng gia th đô
Gi
n đng gin đoàn bao năm phnh gt.


Sinh ra l
n lên sau bc màn st

Tôi chng biết ǵ ngoài bác, đng “kính yêu”
Xă h
i sơ khai, ty năo, mt chiu
Con ng
ười nói năng như là chim vt.


M
ming ra là: “Nh ơn bác đng
Ch
ế đ ta ưu vit nht hành tinh

Đuc soi đường ch nghĩa Mac Lenin
Ti
ến nhanh tiến mnh lên thiên đường vô sn.”


Hai m
ươi mt năm (*)  trên đường cách mng
Xă h
i tht lùi người kéo thay trâu
Cu
c sng xung thang tính bng tem phiếu
Nhân ph
m con người chng khác bèo dâu.


C
m t Min Nam phá màn u ti
Đ
tôi được nh́n ánh sáng văn minh
Bi
ết được nhân quyn, t do dân ch
Mà đ
ng t lâu bưng bít dân ḿnh.

 

Cm t Min Nam khai đường ch li
Đ
ưa tôi tr v t quc thiêng liêng
C
a Hùng Vương, quc t ging Rng Tiên
Ch
không là Cac Mac và Le nin ngoi tc.


Cm t Min nam m ḷng khai sáng
Đ
ưa tôi hi nhp cùng thế gii năm châu
Mà tr
ước đây tôi có biết ǵ đâu
Ngoài Trung qu
c và Liên xô vĩ đi


C
m t Min Nam đă mt thi làm chiến sĩ
Ch
ng li Cng nô cung vng xâm lăng
H
u giúp c nước thoát by ác qu
Dù không thành công cũng đă thành nhân.


Phan Huy Hanoi

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634