ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂM SỰ CÙNG ANH NGUYỄN KIẾN SỬ

=============

Nhân đại hội nhơn sanh

suy nghĩ về cơ đạo và đức hạnh của chức sắc

Lê Thiện Tâm

       Huynh Lê Thiện Tâm vừa gởi cho chúng tôi bài viết này với lời nhắn:

       Kính hiền huynh,

       Nhận thấy đạo huynh Nguyễn Kiến Sử gần đây đă có những bài viết phù hợp chơn truyền. Những bài này lại bị bọn trẻ lưu manh ném đá. Tôi thấy rất thương và nóng ruột nên viết thư này để chia sẻ và đồng cảm cùng huynh Nguyễn Kiến Sử.

       Lê Thiện Tâm.

       Mấy ngày nay, trên mạng xă hội đă rộ lên một cuộc đấu khẩu ẩu đả của một số tuổi trẻ với một người lăo thành trong Cao Đài, Đạo huynh Nguyễn Kiến Sữ. 

       Tôi không quen đạo huynh Nguyễn Kiến Sữ nhưng có theo dơi trang cá nhân của Ông. Những bài viết trước đây của Ông rất ôn ḥa mang đầy t́nh thương và giáo hóa. Không biết Ông có phẩm tước ǵ trong Đạo, có lẽ là một Chức sắc thiên phong.

       Không biết nguyên nhân nào mà hôm nay đạo huynh bực tức, ngôn ngữ có chút trách hờn nộ khí, đến nỗi khiến có vài người nghi ngờ đặt câu hỏi :  

       Lương Quyền: “ Nick của Bác bị người khác lấy phải không ạ?” 

       Tôi không nghĩ như Lương Quyền. mà dám chắc đạo huynh Kiến Sữ gặp chuyện bất b́nh nói thẳng sự thật mà thôi. 

       Xin trích một số ư của Đạo huynh trên facebook để cùng nhau suy ngẫm. Huynh nói: 

       “Đúng là "Đạo suy quỷ lộng, đất động chó tru". Gương tốt đẹp quá nên cũng đào tạo ra bọn nhỏ biết bưng bít bợ đỡ, nịnh nọt. Tụi này mà sau này có lên chức này phẩm kia là khổ Nhơn sanh nữa! 

       “ông được sự giới thiệu và bảo lãnh của Giáo Sư Thái C̣n Thanh, vào làm Từ Hàn dưới thời Phối Sư Thượng Thơ Thanh làm Hội trưởng và Phối SưThượng Phép Thanh làm Phó Hội trưởng. Sau vụ lùm xùm ông Phép dính líu vào việc sợi dây chuyền vàng khi khui tủ hành hương bị mất, ông Phép nghỉ và thay vào vị trí Phó Hội trưởng là ông Thượng Tám Thanh.

       Vậy mà nhiều kẻ tung hô cho ông Tám là đứng mũi chịu xào này nọ! Cái thời khó khăn đó ổng c̣n xách gạo đi học tập th́ lấy đâu ra đi từ xưa đến nay.

       Mấy người sống trong thời kỳ khó khăn đó của nền Đạo chưa chết hết đâu mà vội sửa sử đạo. 

       “Đời nó lồng vào Đạo. Muốn lên chức phải có chính quyền chấp thuận”. 

       “cái bọn phá Đạo này c̣n lănh đạo th́ không bao giờ Nhơn sanh hết khổ. 

         “Cái vụ cầu phong rồi không hành đạo mà đóng tiền tự túc, qua nói thiệt nó y như mua chức. Về ôm vợ con cho Nhơn sanh nhờ”..v.v. 

       Những câu nói này đúng sự thật tất cả nhưng không ai dám mở miệng, mà có dám th́ chắc đă ai nghe. Hôm nay đạo huynh nói được cho nhơn sanh mở mắt thấy được là một điều c̣n may mắn cho nền chánh giáo. 

       Lời thật mất ḷng. Không biết đám trẻ này đă bị nhồi nhét thế nào, đă học được trường nào mà có ngôn từ rất ư hổn láo như vậy?  Nhưng nghĩ kỷ lại th́ thấy có lẽ đây là điều may mắn cho đạo chơn thật! Nó tạo ra được hai h́nh ảnh trái nghịch cho nhơn sanh dễ phân biệt ai là kẻ tu hiền và ai là kẻ tu dữ? 

       Đạo Thầy dạy trên kỉnh dưới nhường. Trước mặt sau lưng cũng giữ lễ. Nhưng họ đă nói theo bản năng chứ không nói theo lư trí. 

       Những câu hổn láo của họ nói với huynh tôi rất nóng ruột, thấy đáng sợ, đáng xa lánh hơn là gần gủi để học đạo. Với kẻ này th́ dù có đem lời vàng tiếng ngọc nhét vào tai cũng vô ích. Đạo bị người ta khinh là do nhóm này. Mong đạo huynh đừng buồn. 

       Có một điều cũng khuyên đạo huynh đừng nản. Hảy nói những điều cần nói để giúp cho những ai tu hành thật sự thức tỉnh. Dù người tu hành thật sự c̣n rất ít. 

       Trở lại những bài đạo huynh viết, tôi thấy rất thắm thía. Tôi ủng hộ huynh.

       Cũng c̣n nhiều bằng hữu trẻ khác ủng hộ huynh như: 

       Cao Minh có nói:  “Khi c̣n sống ông Trương Ngọc Anh ổng nói Đạo Cao ở trong Đền Thánh hiện nay giống như công ty kinh doanh Cao Đài giáo ... Ba ông phản lại Hội Thánh đều khổ hết con th́ kg có gạo nấu ... Ông Bụi và Thâu chết ở trong rừng c̣n có ḿnh ông hay vậy cho ông một viên đạn chết luôn trong đó ... Th́ khỏe biết mấy để sống chi quầy mà khổ quá... 

       Phu Sắc “Nhơn hư đạo bất hư, đúng nói đúng sai nói sai, chuyện sai quấy phải nói ra để cho nhơn sanh biết chứ, làm đạo th́ phải quang minh chánh đại, chứ giấu cái xấu khoe cái tốt ra ko hả. Mị dân hay sao mà làm vậy. ..?” 

       Sau khi trích lời dạy của Đức Hộ Pháp, Đạo huynh đă có tái bút:

       “TB: mấy vị nghị viên phái viên Nhơn sanh xin ghi tạc lời Đức Ông dạy chớ để cho chức sắc lộng phép. Nội luật Hội Nhơn sanh không cho phép Đầu sư ngồi ghế nghị trưởng chủ tọa. Và hội Nhơn sanh trong những kỳ sau 1975 cũng không có phó Nghị trưởng cũng là sai luật đạo. Nhóm hội không đúng phép Đạo th́ không thể coi là hội Nhơn sanh”. 

       Tôi biết những người hành đạo hiện nay không sợ thiên điều, không sợ nhơn quả mà chỉ sợ xă hội chê nói xấu. Nên bằng mọi giá phải bưng bít giấu nhẹm. Họ thà bịt miệng nhơn sanh chứ không chịu sửa sai. Đại diện cho nhóm tư tưởng này là : 

       Lê Xuyến: “ cam thay buon vi trong cua dao cu vach la tim sau thoi lam sao “.... 

       Tầm  Học Đạo: “Nguyên Kiến Sử tôi nghĩ rằng bạn chắc đă cao niên rồi. Hăy suy nghĩ thật kỹ những lời nói của ḿnh. Có những bài viết của bạn làm nhiều người suy nghĩ và học hỏi. Những cũng có những bài viết của bạn làm xấu đi h́nh ảnh của đạo…” 

       Những người bị ung thư không lo trị bịnh khi thầy thuốc tư vấn, lại cố t́nh che dấu cái căn bịnh ung thư quái ác th́ sớm muộn ǵ cũng không toàn mạng. Đạo huynh đă làm ơn cho họ mà họ không muốn nghe muốn biết : 

       Nguyên Kiến Sử “ Không t́m sâu để nó sinh sôi nảy nở ăn chết cây chắc”. 

       Huynh đă nhắc đám trẻ: 

       “ bôi tro trét trấu nền Đạo th́ Nhơn sanh đều thấy rơ. Đừng có ở đó mà đổ cho người khác. Cái thứ bại hoại nịnh nọt như bây th́ sớm muộn ǵ cũng tiếp bước mấy lăo trên kia mà tàn hại nền chánh giáo của ĐCT”. 

       Huynh đă nhấn mạnh: 

      “Nh́n vào tư cách của chức sắc, chức việc giờ đủ làm người ta sợ rồi”. 

       Đạo huynh đă mượn lời của một chức sắc như sau: 

       “Xin nhắc lại lời phát biểu của Phối sư Thái Vân Thanh nguyên là Từ Hàn HĐCQ tại Đại hội Hội Thánh năm Đinh Hợi 2007:

       - Hoàn toàn đồng ư với Cải Trạng Lê Minh Khuyên là phải thực hiện đúng PCT, nhứt là Hội Thánh Cửu Trùng Đài (CTĐ) và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài (HTĐ) phải độc lập, CTĐ là Hành Pháp, HTĐ là Tư Pháp, nhiệm vụ mỗi Đài khác nhau. Đồng ư cách giải quyết của Đại Huynh Hội Trưởng là xem xét lại Hiến Chương trước khi tŕnh Ban Tôn Giáo Chính Phủ phê duyệt.

       - Hội Thánh Hiệp Thiên và Cửu Trùng mà cho một vị Chưởng Quản Hội Thánh nắm hết quyền hành pháp và tư pháp là không phù hợp với Luật Đạo, không đúng PCT. Luật pháp VN và cả luật pháp quốc tế đều công nhận là hai cơ quan hành pháp và tư pháp luôn luôn phải biệt lập.

       - Từ xưa đến nay, Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp kư ban hành các văn kiện Đạo không bao giờ thấy xưng Chưởng Quản Hội Thánh. Thông thường Đầu Sư chỉ có kư tên TM. Hội Thánh và đóng dấu là phù hợp.

       - Nói đến Chưởng Quản Hội Thánh là Chưởng Quản cả 3 Đài hoặc 2 Đài, do đó yêu cầu xem xét lại cơ cấu tổ chức Chưởng Quản Hội Thánh v́ không phù hợp với PCT.

       - Cần phải duyệt xét lại Hiến Chương. Chúng tôi được Ơn Trên giục thúc phát biểu ở đây v́ phải bảo vệ uy tín và luật pháp Đạo, cần áp dụng đúng đắn không thiên lệch với PCT, như vậy mới tạo được sự đoàn kết trong nội bộ Đạo trong và ngoài nước.

       - Cần phải ghi rơ vào Hiến Chương là 3 Hội lập Quyền Vạn Linh do ai chủ tọa như là Đại Hội Nhơn Sanh do Thượng Chánh Phối Sư chủ tọa, Đại Hội Hội Thánh do Thái Chánh Phối Sư chủ tọa và Thượng Hội do Giáo Tông chủ tọa, v́ nếu không ghi rơ ràng, tức là chúng ta không hiểu biết ǵ hết về Luật Pháp Đạo, và sẽ gặp trỡ ngại khi thực hiện Hiến Chương.

       - Xin chân thành cám ơn Chính Phủ, cám ơn Tỉnh Tây Ninh đă quan tâm giúp đỡ Đạo Cao Đài chúng tôi được phục quyền Hội Thánh theo đúng Luật Đạo đă có từ xưa đến nay, và việc xây dựng Hiến Chương cần phải đảm bảo tính chính xác của Luật Pháp Đạo. (Toàn thể Đại Hội liền vỗ tay vang dội trong Đền Thánh sau lời phát biểu)…”

       Hậu quả : “ Phối sư Thái Vân Thanh v́ khẳng khái không sợ thượng cấp mà thẳng thắng phát biểu đi ngược lại với mong ước của Hội trưởng HĐCQ Thượng Tám Thanh khi muốn thâu tóm quyền lực vào tay ḿnh. V́ lư do đó mà Phối sư Vân không được ḷng bề trên nên khi tái lập cái gọi là Hội Thánh hiện nay th́ đáng lư ra từ một Từ Hàn HĐCQ th́ vị trí Quyền Thái Chánh Phối Sư phải do ông đảm trách, đằng này lại bị "đ́" cho làm Thượng thống Lương viện giữ kho gạo. Và đưa một ông Phối sư phái Ngọc là Ngọc Lộc Thanh tuổi đời 80 gần đất xa trời lên nắm quyền Thái Chánh Phối Sư (làm chưa được 2 năm th́ qui vị) khi tŕnh độ cũng như khả năng phục vụ của Phối sư Vân hơn ông Ngọc Lộc Thanh rất nhiều..”

       Phần kết:. V́ thấy tuổi trẻ hiện nay hiểu Đạo lệch lạc theo khuôn rập của đời nên đă nặng lời với Đạo huynh nên tôi viết tâm thư này để chia sẻ. Mong huynh đừng nản ḷng. Tôi rất tâm đắc với câu huynh nói: “..Đạo không do một kẻ mà thành nhưng có thể do một kẻ mà đảo lộn.”

       Cầu chúc huynh được Thầy mẹ an ơn cho huynh được dồi dào sức khoẻ để đứng mủi chịu sào để giúp cho Đạo được sớm vào khuôn phép pháp luật. Chỉ có vậy mới làm tṛn bổn phận của Chí Tôn uỷ thác.

Thánh Địa, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Lê Thiện Tâm.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634