ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ NĂM

Image may contain: text that says 'Chúng ta có the xây dụng một cong đông "Dự Bi Thánh Đuc" không? Đieu kiện ǵ? Bạn tham gia không?'

 

       Để có hạt giống cho Thời Thánh Đức, ngay bây giờ ta phải tạo ra nó. Xin bằng hữu cho ư kiến về vấn đề được đặt ra như sau : CHÚNG TA CÓ THỂ XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG DỰ BỊ THÁNH ĐỨC ĐƯỢC KHÔNG?
       Điều kiện ǵ để thành lập được? Và bạn có vui vẻ thảm gia không?

       ĐÔI ĐIỀU TỔNG KẾT THẢO LUẬN

       Đôi điều t́m hiểu việc Tạo nhóm Dự Bị Thánh Đức.

       1/- Xin đính chính: Dùng chữ “Nhóm” thay cho “Cộng Đồng” Dự bị Thánh Đức

       2/- Trước tiên Trang Chính Luận khẳng định một điều cho quư bằng hữu yên tâm: Mới thoạt nghe qua, bằng hữu có cảm giác giống như thành lập một chi phái mới nên c̣n có vẻ nghi ngại? Trang Chính Luận khẳng định rằng: Nói về Chi phái (dầu mới hay cũ) đều có chung một đặc tính là không tùng Pháp Chánh Truyền. Xét về khía cạnh pháp lư này, Cao Đài Tây Ninh nổi tiếng là gốc Đạo xưa, nay vẫn theo gót không tùng Pháp Chánh Truyền nên không c̣n được danh dự mang danh gốc Đạo nữa. Thực vậy, xét về thời gian nhận pháp nhân th́ Cao Đài Tây Ninh là một tôn giáo có pháp nhân sau cùng. Tức dưới con mắt nhà quản lư tôn giáo Việt nam, Cao Đài Tây Ninh sanh sau đẻ muộn hơn hết.

       3/- Ư thứ ba: nếu phải thành lập một cái chi ngoài Pháp Chánh Truyền th́ thà tùng “Hội Thánh Hiện Tại” tuy ngoài Pháp Chánh Truyền cũng sẽ ổn định hơn.

       4/- Công việc và ư tưởng tạo nên một Nhóm DỰ BỊ THÁNH ĐỨC là muốn nuôi nấng cái gốc Đạo đă có sẵn lớn mạnh 95 năm qua, nay đă bị bỏ quên sau 23 năm cầm quyền của Hội Đồng Chưởng Quản (1997) là một ước muốn giữ ǵn cái gốc Thánh Đức của Đạo. Tinh thần này có sẵn trong tâm hồn người tín đồ chân thật, không hề có lư thuyết hay làm chuyện ǵ mới!

       Trước khi vào nội dung chính xin khơi dậy một suy nghĩ:

       1/- Ngành giáo dục Việt nam là tiên tiến mọi mặt trên lư thuyết. Khi thực hiện ra xă hội th́ chất lượng có ǵ đó hạn chế không đạt chuẩn mong muốn. Chính bản thân ngành cũng phải t́m cách mở cái ǵ mới như Trường Chuyên, Lớp chọn để nâng cao thành tích cho các kỳ thi học sinh giỏi các cấp từ huyện, tỉnh đến toàn quốc và quốc tế.. Dĩ nhiên số học sinh được vào các trường lớp đó rất rất ít. C̣n lại đại trà là học sinh chỉ có năng lực đạt thành tích trên báo cáo mà thôi. Các học sinh được vào đó cũng là những trường lớp chính quy trong hệ thống trường chính quy.

       2/- V́ vậy, suy nghĩ và bắt chước việc làm đó của ngành giáo dục, nên trang Chính Luận đề xuất tạo một Nhóm Dự Bị Thánh Đức. Nhóm này không tạo cơ cấu tổ chức, không có lănh đạo, không có kinh phí, không có bất cứ phương tiện vật chất nào. Tất cả chỉ có tấm ḷng thượng tôn luật pháp của Đạo và của Đời, coi nhau như là đồng đẳng huynh đệ. Dĩ nhiên không chấp nhận người phạm Pháp Luật Đạo dẫn dắt ḿnh. Người muốn nâng cao th́ tự nguyện tham gia và nếu không thích th́ có thể không tham gia. Đó là tất những ǵ mà ư tưởng mong muốn.

       3/- Nội dung chính của ư tưởng: đă nhập môn vào Đạo Cao Đài th́ phải tin Đức Cao Đài bằng cách tin lời dạy của Đức Cao Cao Đài qua Thánh Ngôn và luật-lệ do Người lập ra. Đó là chuẩn mực thiêng liêng mà con người phải vươn lên để đạt cho được. Nếu không được th́ phải học lại. đức Cao Đài luôn công bằng, Không chấp nhận những ư riêng làm sai lệch ư của Đức Chí Tôn.

===============

       Có nhiều bằng hữu liên tưởng việc làm này như là một lớp dạy thêm của các thầy cô giáo ngoài hệ thống trường phổ thông chính quy. Thực sự không phải vậy, trái lại là giữ cái gốc cho c̣n để Chí Tôn lập đời Thánh Đức sau này. “Giấy rách phải giữ lấy lề.”. Chí Tôn sẽ sử dụng lúc nào không biết được, một năm, mười năm, trăm năm hay ngh́n năm chưa biết được.

       Cũng có ư nghĩ rằng tạo Nhóm Dự Bị Thánh Đức cũng tương tự như dự bị Đại Học. Dĩ nhiên không phải, nếu học sinh tốt nghiệp đầu vào đủ kiến thức th́ không cần dự bị. Ngặt nỗi trường Phổ Thông mang tiếng chính quy, nhưng đă dạy học sinh sai kiến thức của Bộ Giáo Dục đề ra sẽ không đủ chuẩn cho một sinh viên hoàn chỉnh. Việc này không dễ nhưng cũng không khó. Do quyết tâm của phụ huynh có muốn cùng không?

       Nhiệm vụ lập đời Thánh Đức được Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ thử. Những luật và lệ của Tam Kỳ Phổ Độ là những tiêu chuẩn kiến thức cơ bản cho một thí sinh Thánh Đức.

       Như trong chủ đề trước ta có bàn tới: Muốn có đời Thánh Đức phải có con người Thánh Đức trước.

       Nhiệm vụ đào tạo nên con người Thánh Đức ấy đă bị Cơ Quan Thường Trực của Hội Thánh từ chối không thi hành. Cơ quan này đă áp dụng một chương tŕnh khác hơn chương tŕnh của Ông thầy Trời quy định. Nhơn sanh lo lắng, lên tiếng kêu gọi đủ kiểu hết, nhưng họ vẫn ngó lơ b́nh chân như vại. Người ta xem cơ ngơi của Đạo như là một lợi thế béo bở của những người cơ hội để kiếm danh, kiếm lợi, kiếm oai, kiếm tước. Quy chế học, thi cử, chấm chọn của trường Đạo không c̣n áp dụng một chút luật lệ nào. Việc hành Đạo của trường Chính quy hiện nay bị canh cải sái hết. Như một nhân sĩ Cao Đài đă nói; Chỉ cần kiếm một cái đúng của Hội Đồng Chưởng Quản cũng không có, đâu cần liệt kê cái sai. V.v.

       V́ vậy, những người tâm huyết với đại nghiệp Đạo mới băn khoăn trăn trở kêu gọi Hội Thánh sửa sai. Sự kêu gọi đó như muối bỏ biển, như gió thoảng không trung, như tiếng vọng trong sa mạc!!!

       Điều kiện tiên quyết để đào tạo là tinh thần thượng tôn pháp luật Đại Đạo. Chương Tŕnh không dạy ai điều ǵ mới, chỉ mặc định hành theo những bài được được Thiêng Liêng ban cho và các tiền bối sắp xếp lại thành giáo-tŕnh.

       Cơ sở vật chất của trường không quan trọng. Có cũng tốt không cũng tốt. Quan trọng là thí sinh muốn học, và lớp học phải được b́nh yên tôn trọng nhau trong tôn chỉ Thương Yêu và Công Bằng.

       Đây là một sự mặc định giữa những người có chúng tâm quyết; “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. nên không cần giấy phép thành lập. Với Tôn Giáo, Hiến Pháp đă định cấp cho rồi “quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào, có thể từ bỏ tôn giáo ḿnh thấy không hợp.”

       Nói là đào tạo các thí sinh Thánh Đức, thực chất là tạo môi trường thực hành các Đức Tính Tốt của những người trọn tin tưởng và thực hành lời dạy của Chí Tôn Từ Phụ mà thôi.

       Điều kiện đầu tiên, mọi người tham dự tự nguyện không phân biệt phẩm tước, tuổi tác và tŕnh độ, chỉ cần nhứt là cùng sở thích.
Ai khác sở thích, hoặc thay đổi sở thích ban đầu th́ coi như ḿnh tự đào thải ḿnh. Hoặc bị người xa lánh ḿnh.

       Với người thiện tâm tham dự. V́ quyền lợi của ḿnh chứ không phải v́ quyền lợi của người hướng dẫn. V́ không ai hướng dẫn ai cả v́ Luật Đạo và tinh thần thượng tôn ai cũng biết.

       Nói tóm lại, việc tạo dựng một Nhóm Dự Bị Thánh Đức là điều có thể làm được.

       Tập thể này có thể bắt đầu khi có hai người cùng đồng ư tham gia và tôn trọng quy ước mặc định. Trong tập thể này không phê phán ai không xét xử ai, không nói sau lưng ai, Nhứt thiết phải thiệt hành tránh cho được 5 Điều Cấm (ngũ giới cấm) và 4 điều phải làm (Tứ Đại điều Quy ) trong Tân Luật.

       Xin kết thúc phần tổng kết, nếu chư huynh tỷ đệ muội nào có nhă hứng tham gia, cứ mạnh dạn bước vào không cần xin phép ai.

       Đôi hàng tổng kết .

       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000