ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại Đại Tam Kỳ Phổ Độ

(Cửu thập tứ niên)

Ṭa Thánh Tây Ninh 

MỘT VẤN ĐỀ NAN GIẢI cho CHƯ MÔN ĐỆ của ĐỨC CAO ĐÀI

       Hôm nay nhóm Đạo-hữu-già chúng tôi lại ngồi tọa đàm đầu năm Đạo t́m hiểu về Giáo lư Cao Đài.

       Chủ đề hôm nay chúng tôi t́m hiểu là một trong những vấn nạn những mà người tín hữu ǵn giữ luật pháp Chơn Truyền của Đức Cao Đài đang gặp phải. Câu hỏi hôm nay, chúng tôi bàn về người tín hữu: Có nên vào bái lễ tại Ṭa Thánh và các Thánh Thất không?

       Để trả lời chính xác vấn đề này, chưa một ai dám khẳng định rơ là nên hay không nên. Chúng ta chỉ có thể dựa vào lời dạy của Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật để hiểu, rồi chúng ta tự quyết định mà thôi. V́ vậy, sau khi tọa đàm xong nhóm tín đồ già chúng tôi đă cố công rút ra một số từ những bài dạy trong kinh điển như Thánh Ngôn, Luật PhápLời Thuyết Đạo của tiền bối để lại như sau:

       Ngày 13-2-1926 (âl 1-1-Bính Dần): TẾT Bính Dần

CAO ĐÀI

Bạch Ngọc từ xưa đă ngự rồi,

Chẳng cần hạ giới vọng cao ngôi.

Bần sang trối mặc tâm là quí,

Tâm ấy ṭa sen của Lăo ngồi.

                              (TNCT. TTT. 116)

 

       Qua bài thi trên Đức Chí Tôn đă nói rơ Chí Tôn không cần ngôi thờ hoành tráng mà cần cái tâm thật của môn đệ của Ngài. Dù cho ngôi thờ có đẹp đẽ nguy nga đến đâu mà người thờ không có tâm th́ Chí Tôn cũng không ngự.

       Thế nào là cái tâm thật?

       Cái tâm của con người vô h́nh, nằm bên trong sâu thẳm của mỗi con người. Người thường bên ngoài không thể nào biết được, nhưng Trời th́ biết. “Tâm động Thầy hay.”. Cái tâm ấy thể hiện ra bên ngoài bằng sự vâng lời dạy, thực hành đúng lời hứa.

       Vâng lời dạy đó là tùng theo những lời giáo huấn của Chí Tôn ghi Thánh Ngôn được các đấng thiêng liêng đến giáng cơ ban cho. C̣n giữ lời hứa là ǵ? Đấy là chính lời Minh thệ của chúng ta lúc nhập môn cầu Đạo. Con người thực hiện được hai vấn đề đó là người có tâm thành học Đạo, th́ dù cho ngôi thờ nơi nhà của người ấy có đơn giản nghèo nàn đến đâu Đức Chí Tôn cũng đến ngự.

       Thánh giáo ngày 18 tháng 7 năm 1926 (Q II trang 58): “Nơi đàn nào mà khác hơn Thánh Giáo và bày biện nhiều trái cách th́ đạo hữu không phép tham dự.”

       Thánh giáo ngày 07 tháng 02 năm (Q.II trang 71): “Thầy cho các con hay rằng: Đại Lễ Ṭa Thánh chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy trước đây, th́ khá biết rằng có tà quái chứng mà thôi nghe!”

      Thánh giáo ngày 22 tháng 8 năm 1926 (QI trang 40): “Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp “Tam Kỳ Phổ Độ”, Quỉ vương đă khởi phá quấy chơn Đạo. Đến danh ta nó c̣n mượn, duy Ngai ta nó chẳng dám ngồi mà thôi”

 

       Lời bàn: Danh của Thầy là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta thử nh́n xem trong lịch sử Đạo Cao Đài có vị nào dám xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế chưa? Chưa có!

       Nhưng đến năm 1997 khi Hiến Chương Đinh Sửu ra đời đă có vị xưng tên Thượng Đế bằng danh xưng CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH  DUY NHỨT (cho cả hai đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng) tức là đă gián tiếp xưng tên Thầy rồi đó.

       Theo Pháp Chánh Truyền phần nói về quyền hành của Giáo Tông (trang 25): “Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần hồn th́ nó lên Ngai Thầy mà ngồi, lại nắm quyền hành Chí Tôn ấy đặng buộc nhơn sanh phải chịu ḷn cúi trong ṿng tôi tớ của xác thịt hơn nữa, Thầy tưởng v́ thương mà cho các con, nào dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy đến chẳng phải lấy lại mà Thầy chỉ đến làm tiêu diệt cái hại của nó: Nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra không cho một người nhứt thống.

       Kẻ nào nắm trọn phần hữu h́nh và phần thiêng liêng, th́ độc chiếm quyền chánh-trị và luật lệ. Hễ độc chiếm quyền chánh-trị và luật lệ vào tay th́ nhơn sanh chẳng phương nào thoát khỏi ṿng áp chế.”

       Nên v́ ngày xưa thầy giao Chánh giáo cho tay phàm nên Thánh-giáo biến thành phàm-giáo. V́ vậy mà Đạo bị canh cải thất chơn truyền. Ngày nay Thầy đến chia ra làm hai phần, một phần Luật Pháp giao cho Hộ Pháp nắm giữ, một phần Giáo hóa giao cho Giáo Tông nắm giữ. Ai nắm đủ hai quyền đó tức bằng quyền Thầy.

      Xét lại trong lịch sử Tam Kỳ Phổ Độ chưa có ai nắm đủ hai quyền đó. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cũng chỉ được Đức Lư Giáo Tông giao quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài phần hữu h́nh khi Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đăng Tiên. Phần giáo hóa của Cửu Trùng Đài Đức Lư Giáo Tông giao luôn cho Đức Hộ Pháp nên từ đó Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài. Chỉ phần hữu h́nh mà thôi, c̣n phần thiêng liêng th́ Đức Ngài chỉ làm nhiệm vụ Hộ Pháp.

       Đạo Cao Đài canh cải hiện nay theo Hiến Chương 1997 và những Hiến Chương sửa đổi sau này đă lập nên một vị Chưởng Quản Hội Thánh Lưỡng Đài (không phân biệt vô vi hay hữu h́nh), như vậy theo ư nghĩa th́ quyền đó bằng quyền Chí Tôn. Vị Chưởng Quản này tự ư nắm trọn quyền, chứ không phải Đức Chí Tôn hay Đức Lư giáo Tông ban cho. Đó là nói về DANH của Thầy có người xưng như Thánh Ngôn trên đă nói rồi.

       C̣n nói về NGAI (ngai ta nó không dám ngồi) được hiểu như thế nào?

       Ngai của Thầy ngự để Chưởng Quản  càn-khôn thế-giới nằm tại BÁT QUÁI ĐÀI. Bát Quái Đài do Đức Chí Tôn duy chủ. C̣n một nơi khác trong cửa Đại Đạo Thầy có ngự cầm quyền thiêng liêng mối Đạo là Hiệp Thiên Đài.

       Những Thiên Sứ của Chí Tôn sai xuống gồm ba Chi PHÁP-ĐẠO-THẾ là những Tướng Soái của Chí Tôn để Ngài ngự. Thầy đă kịp rút các Thiên Sứ ấy về không để cho tà quyền thúc phược sử dụng.

       Hiện tại c̣n lại là Ngôi Bát Quái Đài hữu h́nh trong Ṭa Thánh và các Thánh Thất. Những ngôi thờ chung này đều được vị Chưởng Quản Hội Thánh (tự xưng) thay đổi cho thất pháp (như b́nh hoa, đĩa quả không c̣n để ngang hàng đèn Thái Cực…) để tạo cơ hội cho Chúa quỉ lên ngồi không bị cản trở.

       Ta đừng tưởng nhầm Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật nơi nào cũng ngự đâu. Nếu đă ngự như vậy th́ Thầy đâu nhọc công khai Tam-Kỳ Phổ-Độ. Các ngôi thờ tự của Nhị Kỳ Phổ Độ c̣n dẫy đầy và nguy nga nhiều lần hơn sao Chí Tôn và các Đấng không ngự lại c̣n dạy phải tạo ngôi Cao Đài, rồi phải ban Pháp Chánh Truyền, rồi dạy phải lập Minh Thệ ǵn luật lệ?

       Như trên đă trích: đàn không nghiêm th́ Thầy không giáng. Chỉ không nghiêm thôi th́ Thầy đă không giáng rồi huống chi là thất pháp? Thầy không giáng mà c̣n chỉ rơ có tà quái giáng mà thôi.

       Nhắc lại câu chuyện hai vị Giáo Sư Thiên phong là Thượng Chữ Thanh và Thượng Bảy Thanh đă lạy chúa quỉ có hai lạy (lạy nhầm) khi đàn cơ của Chúa quỉ Kim Quang Sứ giáng như sau:

Cửu phẩm thần tiên nể mặt ta

Thích Ca dầu trọng khó giao ḥa,

Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới

       Hai Ông Giáo Sư Bảy và Chữ tưởng là của Chí Tôn giáng đàn nên sụp lạy được hai lạy. Đến câu : “Đường đạo tây-phương thử chành tà” th́ hai ông Bảy và Chữ ngưng lạy. Vậy mà c̣n bị chúa quỉ Kim Quang Sứ thu nhận làm môn đệ. Sau này hai ông phản Thầy phản Đạo, bức hại Đức Hộ Pháp phải bị lưu đày.

       Chỉ có hai lạy do nhầm mà lạy c̣n bị Chúa quỉ thu phục làm môn đệ. Ngày nay, thử hỏi vô nơi ngôi thờ thất pháp cúng lạy dâng cả Tam Bửu cho Chúa quỉ vậy chúng ta sẽ làm môn đệ của ai, và làm nhiệm vụ của ai mà mong về hội hiệp cùng Thầy? Đây là một vấn đề vô cùng tế nhị, chỉ có chúng ta đủ khôn ngoan quyết định cho ta nên cúng lạy ở đâu? Chỗ nào nên vào và chỗ nào không nên vào?

       Có vấn đề các anh em c̣n nghi ngại là nếu không vào Ṭa Thánh và Thánh Thất th́ ta cúng ở đâu?

      Không phải ngẫu nhiên mà Đức Chí Tôn ban cho con cái của người một ân huệ được Thượng Trang thờ Trời tại gia đ́nh ḿnh.

       Trước kia, ngôi Trời chỉ có Vua mới được thờ. Quan th́ thờ chư đại thần. C̣n dân thường chỉ được thờ tổ tiên mà thôi. Từ khi khai Đạo, Đức Chí Tôn đă ân xá cho mỗi con cái môn đệ được thờ Trời và chư Thần Thánh Tiên Phật tại gia.

       Vậy nên, để cúng Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật th́ tại gia ta vẫn có.

       Đôi hàng góp nhặt Thánh Ngôn, Giáo Lư và Luật Pháp của Đại Đạo cống hiến cho chư bằng hữu nào có ư t́m hiểu. Nhóm tín đồ già không có ư định xúi giục hay ngăn chặn sự quyết định riêng tư một cá nhân nào. Kính chúc toàn thể bằng hữu được trí năo thông minh tinh thần mẫn huệ để chọn cho ḿnh cách tu hành đúng nhứt trong buổi Đạo loạn.

       Nay kính.

Kỷ niệm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bước sang năm thứ 94.

Thánh địa, ngày 15 tháng 10 Mậu Tuất

Lược ghi

BÙI THANH AN.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000