ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHỤC HƯNG HỘI THÁNH

Nguyễn thị Kim Liên

        Bàng Luận:

       Phục hưng Hội Thánh là vấn đề lớn của Đại Đạo. Đó là trách nhiệm không của riêng ai mà là trách nhiệm chung của toàn thể Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu. Nên tôi không dám lạm bàn. Với phận nữ nhi ít học có suy nghĩ cạn hẹp chỉ t́m hiểu những chuyện vặt vănh, nên không dám có ư kiến trực luận. Tôi muốn luận chuyện bên lề nên gọi là bàng luận (không phải bàn luận).

       Từ khi Đạo Cao Đài  của Chí Tôn bị canh cải đi ngoài giáo pháp chơn truyền, người tín đồ tâm huyết với Đạo đều lo lắng muốn cho Đạo được sớm phục hưng. Phương thức thực hành th́ mỗi người mỗi khác. Do sự không giống nhau nên chư huynh-tỷ-đệ-muội lại bài bác nhau. Thậm chí dùng cả những lời lẽ không đạo đức cho nhau. Điều mâu thuẫn này càng lớn, th́ thiệt tḥi cho Đạo càng nhiều. Chỉ có một người duy nhứt được hưởng lợi trọn vẹn là Ngư Ông. Sau khi đọc  các bài viết trên các trang mạng chánh luận, phiếm luận, mạng xă hội, tôi h́nh dung được khái quát các phương cách mà các huynh-tỷ theo đuổi. Xin tạm chia làm ba cách như sau:

       1-/ Cách đ̣i Cơ ngơi và đ̣i tên Đạo đủ 10 chữ.

       2-/ Cách đ̣i lập Hội Thánh mới để đảo chính Hội Thánh hiện tại.

       3-/ Cách đ̣i Luật pháp Đạo được tôn trọng và thi hành.

       Theo quan điểm cá nhân, tôi xin lần lượt phân tích từng cách một với các ưu khuyết điểm của nó. Trong phần phân tích này tôi xin giả định cả ba phương cách đều thành công có kết quả  tốt đẹp (không thất bại).

       Trước khi vào phân tích tôi nhắc lại bài viết của đạo huynh Đoàn Minh Thuỳ: Một câu hỏi cho 5 triệu tín đồ: V́ sao huynh đệ đồng môn nghịch lẫn đến nỗi xem nhau như kẻ thù".Trong đó huynh Minh Thuỳ có phân tích chi li sự nghịch lẫn trong huynh đệ là do người lănh đạo không tùng Pháp Chánh Truyền. Bài viết này bị một nhóm nhỏ người phản kích dữ dội, thậm chí có những comment lạc đề không hề b́nh luận đến nội dung của bài viết. Người ta sĩ vả, nhục mạ khi gặp tên Đoàn Minh Thuỳ xuất hiện chứ chưa đọc hết bài.. Nếu ai có nhă hứng muốn chứng minh sự thật th́ vào facebook của Nguyễn Xuân Phúc sẽ rơ. Nơi đây tập trung những cây bút (không nhiều) phản đối bằng những lời lẽ khó nghe. Huynh Minh Thuỳ Đoàn đă im lặng không tranh luận với họ. Có lẽ huynh Đoàn thấy vô ích? Nhưng với tư cách bạn đồng môn, Tôi thấy hầu hết không suy nghĩ ư của Đoàn Minh Thùy muốn nói trong bài viết. Tôi chia sẻ  bài “bàng luận” này, biết đâu nó có chút đóng góp hữu ích, đây cũng là điều mong muốn mọi việc vui vẻ.

       Hai ư chánh trong bài của Minh Thuỳ tập trung nhiều nhứt là:

       1-“Chức sắc Đạo không đ̣i hỏi uy quyền như một số người thường nhầm lẫn. Không đ̣i hỏi cơ ngơi như một số người thường làm. Người Đạo chỉ đ̣i hỏi luật pháp được tôn trọng, tuân hành. Một khi Pháp Chánh Truyền được thi hành th́ tức khắc mọi mâu thuẫn trong Đạo sẽ tự tiêu tan. Huynh đệ trên dưới được hoà ái không phân biệt màu da,ngôn ngữ, dân tộc. Đó mới là đại đồng huynh đệ thật sự.

       2-“Người Đạo chơn chánh không phân biệt ai nắm quyền Hội Thánh. Ông Tám, Ông Năm, Ông A, Ông X nào cũng được. Điều chính là Ông ấy phải tôn trọng Pháp Chánh Truyền. Tôi xin nói rơ cho thiệt rơ thêm: Dù cho một người đó thuộc cộng-sản, tư-bản hay hồi-giáo, công-giáo hay cả I.S khi được Chí Tôn chọn làm Giáo Tông của Đạo ta cũng cúi đầu tuân mạng điều cốt yếu là ông Giáo Tông đó phải là người tùng Pháp chánh Truyền và Luật Pháp Đại Đạo.

       Xét cho cùng lư th́ huynh Đoàn không đ̣i ǵ cho ḿnh mà đ̣i cho cả nền Đại Đạo. Và tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng thiêng liêng nên không kỳ thị một thiên mạng nào do Chí Tôn chọn làm Giáo Tông Đại Đạo cho dù người đó là ai (Cộng-Sản, Tư-Bản, Công-Giáo, Hồi-Giáo…). Tất cả mọi sắc dân đều là con cái của Chí Tôn. Ngôi Giáo Tông phải do cả thế giới công cử trong hai phẩm ứng cử là Đầu Sư và Chưởng Pháp. Pháp Chánh Truyền không qui định phẩm Giáo Tông phải nhứt thiết là người Việt, nhưng Giáo Tông phải là người biết trọn tùng Pháp Chánh Truyền. Ví dụ có 2 vị Đầu Sư dự cử Giáo Tông một người Việt, một Phi châu. Vị gốc Phi biết tùng PCT c̣n vị gốc Việt th́ phá Pháp Chánh Truyền, bạn và tôi sẽ dùng lá phiếu cho ai? Đây chắc hẳn là những điều mà huynh Đoàn Minh Thuỳ muốn nói.

       Trở lại phần phân tích, bạn và tôi cùng nhau bổ sung ư kiến t́m cho hết cái hay và cái chưa hay của từng phương pháp.

       1-/ Phương pháp đ̣i Cơ ngơi và đ̣i tên Đạo đủ 10 chữ.

       Như đă qui ước, dù các phương pháp phục hưng Hội Thánh đều rất khó thực hiện nhưng ta tạm coi như đă vượt qua cái khó, đă thành công để t́m hiểu thêm phần phải làm kế tiếp. Khi ta được trả lại cơ ngơi và tên Đạo đủ 10 chữ, ta có lấy lại được chơn truyền của Đạo không? Xin nói thêm, chơn truyền của Đạo được thể hiện qua Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định và các Đạo Luật khác. Đó là về phần Đạo. Về phần đời, khi muốn thực hiện những luật pháp của Đạo ta phải tóm lược đầy đủ trong một văn bản tổng quát gọi là Hiến Chương để tŕnh nhà nước công nhận. Đến đây ta thấy dù làm chủ cơ ngơi, làm chủ tên Đạo do ta chọn nhưng chưa có sự công nhận của nhà nước th́ coi như chưa đi được đến đâu. Chưa thể chánh thức khởi động Đạo sự theo ư của ḿnh. Chúng ta c̣n phải chờ thiện chí của nhà cầm quyền công nhận tất cả 100% những điều ta ghi trong Hiến Chương. Lúc ấy ta chỉ có 50% hy vọng. Giả sử nhà nước bác bỏ mà nói rằng đă cấp Hiến chương rồi th́ không thể cấp thêm nữa. Hoặc yêu cầu ta chỉnh điều một số điều (thêm hoặc bớt), ta sẽ chưa thể thực hiện chơn truyền trong Đạo.

       Kết luận ư thứ nhứt: Đ̣i được cơ ngơi, đ̣i được tên Đạo chưa chắc đă đ̣i được chơn truyền.

       2-/ Cách đ̣i lập Hội Thánh mới để đảo chính Hội Thánh hiện tại.

       Dùng chữ đảo chính là tôi muốn ám chỉ việc chiếm quyền Đạo ngoài ư muốn của người đương quyền. Có thể bằng vũ lực, có thể bằng thủ đoạn, có thể tạo áp lực ngoại vi…Chắc chắn phương cách này làm nhân tâm bất an thậm chí gây rối loạn, có thể tâm và khẩu đều không phục. Nên sẽ xảy ra một trường ngôn luận kiểu mới không tránh khỏi. Khi đă thành công rồi th́ tân Hội Thánh đó phải làm ǵ để điều hành cơ đạo? Có đủ người để bổ nhiệm các chức danh từ trung ương đến địa phương không? V́ chuyện này phải làm ngay không thể kéo dài để giữ cho nền Đạo được b́nh yên trật tự. Đạo sự phát sinh mỗi ngày mỗi nơi đều có. Ai sẽ làm? Nhứt là tang tế sự ai lo? v.v.

       Vấn đề lớn cũng giống tương tự như cách thứ nhứt. Muốn áp dụng được luật pháp chơn truyền vào cửa Đạo th́ phải được nhà nước công nhận pháp nhân. Tất cả chương tŕnh và cách thức hành Đạo phải được tóm lược thành văn bản gọi chung là Hiến Chương. Để thực hiện các lớp chuyên môn đào tạo, để in ấn kinh sách, để lập cơ quan phổ thông giáo lư v.v. tất cả đều phải tŕnh cho nhà cầm quyền được biết. Trước đây cũng vậy Hội Thánh và chánh phủ Việt Nam Cộng Ḥa cũng phải kư một thỏa ước như vậy hồi  năm Bính Thân. Tất cả các vấn đề như vậy đều cần sự tương đắc Đạo Đời, cần nhứt thiện chí của nhà cầm quyền.

       Kết luận ư thứ hai: cũng tương tự như ư thứ nhứt. Chiếm được Hội Thánh chưa chắc thực hiện được chơn truyền.

       Một vấn đề chung cho hai phương cách trên: Tân Hội Thánh sẽ đối mặt với các vấn đề lớn:

       - Ai sẽ thay mặt cho toàn Đạo để kư nhận các ngơi khi được bàn giao? Chủ-trưởng Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài hải ngoại? Đại diện Khối Nhơn Sanh? Hay các Chức sắc thiên phong đă được công cử trách nhiệm?

       - Đối với toàn bộ những người do hoàn cảnh mà thất thệ phạm luật đă qua (trong đó có cả phẩm tước lớn đời phong) phải xử trí thế nào? Bỏ mặc không đếm xỉa tới hay vẫn phải lo cho họ?

       - Các cơ sở vật chất của Đạo xuống cấp được sửa chữa và xây mới khắp nơi như hiện nay là công của họ. Ta đ̣i cơ ngơi là đ̣i những cái cũ đă bị chiếm hay đ̣i luôn cả cái mới?

       - Những cái mới tạo tác tân Hội Thánh có trưng dụng để xài không? Bồi hoàn thành quả?

       Những bằng hữu chủ trương theo cách một và hai xin vui ḷng giúp giải tỏa thắc mắc này của tiểu muội!

       3-/ Cách đ̣i Luật pháp Đạo được tôn trọng và thi hành.

       Cách này đă bị một số ít trích điểm. Tôi cũng xin đóng góp ư cho đủ. Với cách này, điều cốt yếu mong muốn là Luật Pháp Đạo được tôn trọng tuyệt đối. Không chia người đi sai và đi đúng luật ra làm hai phe để khích bác lẫn nhau. Tất cả nhơn sanh là con cái của Chí Tôn; tất cả nhơn sanh có nhập môn đều là môn đệ của Chí Tôn. Chí Tôn đă thương bao la, không lẽ Hội Thánh h́nh thể của Người lại phân chia thành nhóm thành phe? (phe sai, phe đúng) Dĩ nhiên là luật thương yêu phải được thể hiện  công b́nh. Đảm bảo sự công b́nh là luật pháp. Khi tôn trọng luật pháp, Đạo được ḥa b́nh nhơn sanh yên tâm lập công bồi đức. Một khi đ̣i luật pháp tôn trọng th́ Hội Thánh không đối mặt với các khó khăn của cách một và hai. Tất cả tài sản cơ ngơi vật chất đều là chung của nhơn sanh để phục vụ cho cả nhơn sanh. Những người vi phạm pháp luật trước đây họ sẽ tự định phận theo luật Đạo mà ăn năn sám hối. Khi về cơi thiêng liêng, theo muội t́m hiểu cũng chính ḿnh làm ṭa xử ḿnh chứ không ai xử. Có nhiều người v́ ảnh hưởng của luật pháp hồi nhị kỳ luôn nói ai làm trật th́ thiêng liêng xử họ, thật không phải vậy. Sao ta có thể tạo điều kiện xét ḿnh trước khi thoát xác. Chữ “sai” cũng phải được hiểu cho chính xác chứ không phải nói chung chung. “sai” là sai với cái ǵ? Trong Đạo ta phải hiểu sai với Pháp Luật Đạo. Người không làm giống ư ḿnh có thể ḿnh sai, có thể người sai. Ta sai ta sửa. Người sai, ta giúp họ sửa, đâu cần nặng lời. Làm sai luật dù có công mà chẳng được thưởng.(TNHT)

       Dĩ nhiên cả ba cách làm, tất cả đều cần thiết phải cần có thiện chí của nhà cầm quyền đất nước. Muốn có được thiện chí ấy, tại sao ta không lấy thương yêu ḥa hoăn mà đối đăi nhau. Việc chỉ trích, đổ lỗi, buộc tội cũng không thay đổi được thái độ của chánh quyền mà c̣n gây thêm ác cảm. Chỉ có cách ôn ḥa là khả thi. Một vài trang mạng trích điểm cho việc kiến nghị xin nhà nước việc này việc nọ là mất mặt, mất thể thống Chức sắc.v.v. Các Chức sắc không cần chi cho cá nhân mà cần cho nền Đại Đạo được đúng luật pháp dù có phải hy sinh tinh thần vất chất sức khỏe.

       Kiến nghị với nhà nước tạo được hai mặt cứng và mềm hỗ tương. Theo nguyên lư của Đạo phải có âm-dương, cương-nhu, hồng oai và hồng từ. Kiến nghị với nhà nước để bày tỏ quyết tâm ôn ḥa một cách cứng rắn. Đó là cách đấu tranh bất bạo động mà Đức Hộ Pháp đă dạy. Mặt khác các kiến nghị ngày nay được công khai lên dư luận ai cũng thấy. Nó giúp cho nhơn sanh khi thấy được th́ tự ḿnh có cách xử lư riêng cho ḿnh. Hoặc là không hợp tác với người phạm pháp luật mà về lo lập đức cứu khổ. Hoặc là đă thấy sai mà c̣n đi lún đi càng th́ đó là duyên số họ muốn vậy. Khi đóng nắp quan tài nạp bài kiểm tra cho Chí Tôn họ đă thu hoạch được ǵ th́ họ đă hiểu trước ( ư từ bài Bản thu hoạch thứ hai trên D.Đ.V.N). Đó là những cá nhân tội nghiệp, ta nên thương họ hơn là ghét bỏ họ. Hội Thánh ngoài giáo pháp chơn truyền c̣n đất đứng là do những người này nuôi sống. Một ngày nào cả nhơn sanh thấy được sự vi phạm pháp luật mà không tùng theo th́ Hội Thánh ngoài pháp luật không c̣n đất sống tự  động tan ră. Đó là bất chiến tự nhiên thành.

       Với các ư kiến phân tích như trên, chắc cũng c̣n nhiều điều chưa nói hết, kính mong chư huynh đệ góp ư thêm. Có một điều, Muội mong muốn là dù đi cách nào nhưng tất cả đều chung một mục đích Phục Hưng Hội Thánh. V́ vậy, ta có thể cố gắng thực hiện cách ḿnh thích mà không nên nồi da xáo thịt xâu xé cho t́nh huynh nghĩa đệ bị tan ra manh mún. Nếu kiên quyết không đi cùng, ta có thể minh định bằng văn bản như Bàn Tri Sự Hương Đạo Florida đă làm với (…). Đấy là cách đường ai nấy theo đuổi.

       Kính chúc sức khỏe toàn thể chư Chức Sắc và đồng đạo.

Thánh địa, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634