ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu thập nhứt niên

T̉A THÁNH TÂY NINH

T Â M   T H Ư

     Kính gởi:

     Quí Ngài Quốc Sĩ và Hiền Tài tự phong trong nhóm CAO ĐÀI HẢI NGOẠI.

     Tôi là một tín hữu của Đạo CAO ĐÀI xin có một vài ư gởi đến cho Quí Ngài.

     Thật ra tôi phải suy nghĩ đắn đo thật nhiều về việc làm của Quí Ngài trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2016 để t́m ra ư tốt nhứt về Cơ Quan Cao Đài Hải Ngoại mà các vị đă tạo ra.

Nhưng sau cùng thấy rằng:

    (1) Căn cứ vào Pháp Chánh Truyền th́ Quí Ngài không nằm trong khoản nào; có nghĩa là Quí Ngài chưa phải là Chức sắc HTĐ hay CTĐ.

     (2) Căn cứ vào bản qui điều BTĐ th́ cũng không đúng vào đâu. Khi Quí Ngài tấn phong Hiền Tài lên Quốc Sĩ và cả HTDP lên chánh vị.

     (3) Căn cứ Thánh lịnh 257 của Đức Tôn Sư HỘ PHÁP để phục vụ cho Đạo Pháp th́ Quí Ngài thực hiện cũng chưa đúng. V́ với nhóm người như vậy chưa đủ tư cách để thành lập cơ quan HTĐ và CTĐ.

     Nghĩ v́ cơ Đạo của Đức Chí Tôn hiện tại nhơn sanh đang phải chịu trong cơn đại khảo cả 40 năm nay. Biết bao chức sắc và tín đồ trung kiên phải đương đầu trước một cường quyền lắm khi phải vào tù ra khám và bị hành xử thiếu nhân tính đủ điều; nhưng vẫn kiên tâm quyết bảo vệ nền chánh giáo của Đức Chí Tôn.

     Riêng Quí Ngài ở nơi phương trời tự do có đủ điều kiện về vật chất lẩn tinh thần hay nói đúng hơn là có điều kiện địa lợi lại không chung tâm hiệp sức cùng đồng đạo trong nước để lo cho nền Đạo của Đức Chí Tôn trước cảnh bị qui phàm.

     Hiện chức sắc trong Đạo vẫn c̣n, đến chức việc và một số tín hửu phải ngày đêm trăn trở để lo bảo vệ nền chánh giáo. Nhứt là cơ quan HTĐ dưới quyền Chưởng Quản của Trưởng huynh Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt. V́ Đức Chí Tôn có dạy:        “ Đạo c̣n th́ HTĐ vẫn c̣n” mà Quí Ngài thành lập 2 cơ quan HTĐ và CTĐ Hải Ngoại không cần xin ư kiến của một ai. 

     Quí Ngài vẫn căn cứ:

      -Pháp Chánh Truyền

     -Thánh Lịnh 257

     - Bản Quy Điều BTĐ

     Tôi nghĩ Quí Ngài hành xử không khác ǵ Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám; cũng chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, mà không thực hiện, cốt là để lừa gạt nhơn sanh và những người thiếu hiểu Đạo.

     Hồi tưởng lại từ ngày 28-2 Ất Tỵ (1965) Đức Thượng Sanh thành lập BTĐ đến nay. Nhân tài BTĐ không ít, vậy mà Quí Ngài lo cho đại nghiệp của Đạo được những ǵ???....... Nói như vậy không có nghĩa là tôi đă phụ công của một vài vị như Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.v.v….

     Nếu căn cứ vào Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp kư ban hành hay Sắc lịnh 638 của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài th́ Quí Ngài thuộc thành phần nào????.... Có phải là Bàn Môn tả Đạo không?.

     Kính thưa Quí Ngài,

     Với một tâm tư luôn canh cánh âu lo cho vận mệnh của nền Đạo Cao Đài và với hoài cảm là bạn đồng sanh. Tôi xin nêu lên những ư như trên rất mong Quí Ngài suy xét lại để rồi có hướng đi đúng đắn hơn. V́ tôi biết rằng Quí Ngài có đủ tŕnh độ kiến thức mới xin vào cơ quan BTĐ.

     Trên đây là lời chân thành của một môn đệ Đức Chí Tôn chớ không có ư bài bác mong rằng Quí Ngài thông cảm và hiểu cho.

     Sau cùng tôi xin thành tâm nguyện cầu hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh ban ân lành cho Quí Ngài được thanh tâm thường lạc để cùng huynh đệ trong cửa Đạo lo bảo tồn nền chánh giáo của Đức Chí Tôn.

Nay kính

Thánh địa Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm Bính Thân

(10-10-2016) 

Hà Thế Nêu

 

 

 

 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634