ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẤM L̉NG CỦA HỘI THÁNH (mới)

 với ĐỨC HỘ PHÁP - CÓ HAY KHÔNG?

Phạm Thanh B́nh 

       Thời gian qua, trên các Diễn Đàn có loạt bài viết về Bản Án Cao Đài gồm các bài viết BACĐ - vết mổ chưa khâu bài Vết Mổ Chưa Khâu và toàn văn bản CACĐ . Đọc các bài này tôi ngộ ra một điều mà từ nào đến giờ Hội Thánh luôn che đậy : “ Trong tâm Hội Thánh đương quyền hiện nay không có một chút thấu-cảm ǵ về đại công của chư tiền bối sáng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo Cao Đài, nhưng bên ngoài luôn hô hào với nhơn sanh là người thừa kế của đạo Cao Đài”.

       Câu kết luận này không phải do vội vàng nông nỗi, cũng không quá đáng khi thời gian qua 40 năm đúc kết hành tàng của Hội Đồng Chưởng Quản và Hội Thánh hiện nay đă chứng minh điều đó.

       Tôi  xin nêu những sự việc cụ thể mà ai cũng thấy như sau: 

       1-/ Hội Thánh đương quyền công khai không chấp hành Thánh Lịnh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài về việc cúng mừng ĐẠI LỄ GIÁNG SINH ĐỨC HỘ PHÁP.

       2-/ Hội Thánh từ lâu trên 20 năm không cúng Vía hai Ngài Thượng Phẩm và Thượng Sanh.

       3-/ Hội Thánh t́m cách không minh oan cho bản án kết tội oan sai chư tiền bối khai sáng nền Đạo Trời tại Việt Nam.

       4-/ Hội Thánh lập luật Đạo nghịch thiên ư (chống Trời). 

       Tôi xin lần lượt tŕnh bày chi tiết từng ư một như sau: 

       Nội dung thứ nhứt: năm nay (Đinh Dậu- 2017) và nhiều năm trước nữa, ngày Đại Lễ mừng Giáng Sinh Đức Hộ Pháp ( mùng 5 tháng 5  âm lịch) bị bỏ qua trong khi mọi tín hữu Cao Đài đều nô nức chờ đợi và viết bài cảm nghĩ tưởng niệm công đức của Đức Hộ Pháp trên mạng xă hội.

       Tại sao Hội Thánh lại bỏ quên một ngày vô cùng trọng đại của nhơn loại như thế?

       Thánh Lịnh số 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22 tháng 4 Ất Măo (dl 1-6-1975) của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài qui định (dạy rơ):

“…Điều thứ nhứt: Kể từ nay, Hội Thánh thiết lễ cúng Đại Đàn “MỪNG NGÀY GIÁNG SINH ĐỨC HỘ PHÁP” đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng niên tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

Điều thứ hai: Thánh Lịnh 23/TL ngày 9-4 Ất Măo (19-5-1975) ….. và các văn kiện khác trái với Thánh Lịnh này, không c̣n hiệu lực…” 

       Thánh Lịnh 24 ngài Hiến Pháp kư ngày 1-6-1975 tức đúng một tháng sau ngày miền nam giải phóng. Có lẽ đây là Thánh Lịnh sau cùng của Ngài nói về việc cúng Đại Lễ Đức Hộ Pháp trước khi qui thiên. (xem Thánh Lịnh).

       Không có Thánh Lịnh nào khác sau đó hủy bỏ Thánh Lịnh này, tại sao Hội Thánh hiện nay (đương quyền) không chấp hành? Mà để cho Ṭa Thánh và các Thánh Thất địa phương phải hiu quạnh im ĺm trong khi nhơn sanh nôn nao chờ đón? Phải chăng Hội Thánh đương quyền vẫn c̣n xem Đức Hộ Pháp là một tội nhân (theo BACĐ) nên không c̣n kính nể? Trong khi vị Giáo Chủ cứu thế của Nhị kỳ phổ độ là Đức Gia Tô Giáo Chủ được cả thế giới người tín đồ lẫn ngoại giáo Công Giáo đều hân hoan đón mừng. Cao Đài cũng long trọng tổ chức ngày đại lễ này với nghi thức đại đàn. Tại sao? Mong Hội thánh đương quyền giải thích! 

       Nội dung thứ hai: Ngày  kỹ niệm  qui thiên của Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh (1 tháng 3 và 26 tháng 3 âm lịch) Hội Thánh hiện tại cũng chủ trương bỏ cúng. Chỉ thấy ghi vào phần cuối quyển Kinh sẽ cúng chung với ngày vía Đức Hộ Pháp mồng 10 tháng 4 âm lịch. Thực tế, Hội Thánh chưa bao giờ tổ chức hai Ngài Thượng Phẩm và Thượng Sanh trong ngày lễ vía 10-4 mấy mươi năm qua. Chi tiết như sau: Cúng tế Đức Hộ Pháp nghi thức hàng Phật vị (tàn và lọng vàng, lễ sĩ mặc áo vàng), trong cúng tế Thượng Phẩm và Thượng Sanh nghi thức hàng Tiên vị (tàn và lọng xanh, lễ sĩ mặc áo xanh). Nếu xem lại h́nh ảnh cúng tế lưu lại mấy mươi năm qua th́ không thấy phần nào dành cho Thượng Sanh và Thượng Phẩm cả: Bửu ảnh của hai Ngài: không có. Tàn lọng cho hai ngài (tàn xanh-lọng xanh) không có. Bài thài cúng tế hai Ngài không đọc.  V́ không có chỗ riêng cho hai Ngài. 

       Thử hỏi, vào  ngày đó (10-4-âm lịch) hai Ngài có đến chứng kiến không? Nếu có chăng th́ hai Ngài sẽ ngự nơi đâu? Nhơn sanh muốn lễ bái hai Ngài cũng không chỗ để niệm danh hai Ngài được mà chỉ niệm danh đức Hộ Pháp mà thôi. Hội Thánh đang hành quyền giải thích sao về việc này? 

       Tuy ghi cúng chung với ngày vía đức Hộ Pháp trên văn bản nhưng thực tế đă mặc định bỏ luôn. Hộ Pháp-Thượng Phẩm-Thượng Sanh chưởng quản ba chi Pháp Đạo Thế của Hiệp Thiên Đài. Thiếu một chi coi như không có HTĐ. Hội Thánh công khai truất phế  cả hai chi Đạo và Thế bằng cách bỏ cúng kỷ niệm hai vị Chưởng Quản là ư nghĩa ǵ? Nếu không ngoài ư muốn xóa hết t́nh cảm trong tâm hồn của nhơn sanh đối với hai Ngài ? Yêu cầu Hội Thánh giải thích cho nhơn sanh thông suốt! 

       Nội dung thứ ba: Không hề lên tiếng thanh minh nỗi oan ức cho chư tiền bối Đại Đạo trong đó chủ yếu là ba vị Hộ Pháp-Thượng Sanh-Thượng Phẩm. 

       Đức Hộ Pháp và chư tiền bối tiền khai sáng lập Đạo Cao Đài đă chịu nhiều nỗi khổ hạnh dưới các thời kỳ cầm quyền của nhiều chế độ, thậm chí bị tù đày, lưu vong với mong muốn bảo tồn chánh pháp và độc lập tự do cho dân tộc. Quư Ngài đă được các cấp lănh đạo Đảng và nhà nước cách mạng gởi văn thơ khen ngợi và chúc mừng. Do hiểu lầm mà MTTQVN/TN đă viết bản án kết tội oan sai v́ thiếu căn cứ pháp lư và bằng chứng cụ thể. Mọi tín đồ đều đau ḷng mong có ngày được minh bạch trả lại công bằng!!! Với tư cách Hội Thánh được nhà nước cấp pháp nhân cho phép ĐĐTKPĐ được phép hoạt động nhưng Hội Thánh đă chưa một lần nào lên tiếng thanh minh cho chư tiền bối đă bị kết án oan sai. Đến nay đă 40 năm chờ đợi mà chẳng thấy việc làm nào của Hội Thánh. Nhơn sanh đă bắt đầu lên tiếng để minh oan cho tiền bối. Hội Thánh đương quyền hiện tại nghĩ sao? Đồng t́nh ủng hộ hay kết án họ ?

       Nội dung thứ tư:  Lănh đạo Đạo Cao Đài hiện nay đă cố t́nh lập nên một Hội Thánh nghịch thiên ư (tức là chống Trời)? 

       Đạo Trời khai hai lượt Nhứt và Nhị kỳ đều đi vào con đường thất pháp và biến thành phàm giáo không đủ sức để phổ độ chúng sanh  do chánh giáo Đức Chí Tôn giao cho tay phàm khiến Thánh Giáo biến thành phàm giáo. V́ có đủ hai quyền Giáo hóa và Luật Pháp trong tay nên sanh độc tài.

       Ngày nay, khai Tam Kỳ Phổ Độ, Thầy không lấy lại mà chia ra làm hai để trừ diệt cái hại của nó. Quyền giáo-hóa giao cho Cửu Trùng Đài dưới quyền chưởng-quản của Giáo Tông. Quyền về luật pháp giao cho Hiệp Thiên Đài dưới quyền chưởng quản của Hộ Pháp. Ư này Thánh Ngôn dạy rất rơ, ai cũng hiểu chỉ Hội Thánh (mới) không chịu hiểu. 

       Sau cơn Đạo nạn do Đạo Lịnh 01 ra đời. Chơn Thần và Thể Xác của Đạo đều bị ảnh hưởng trầm trọng.

       Sau thời kỳ quân quản, đất nước đă đổi mới thành nhà nước pháp quyền. Các tôn giáo được tự do tín ngưỡng th́ Hội Đồng Chưởng Quản tự ư lập Hiến Chương ngoài Pháp Chánh Truyền xin pháp nhân.

       Điều thất pháp then chốt mà Hội Đồng Chưởng Quản đă cố ư vi phạm là lập một Hội Thánh duy nhứt cho cả hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

        Trong khi thiên-ư của Chí Tôn là lập một h́nh thể cho nền Đạo có ba Đài: Bát Quái, Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Nay Hội Đồng được nâng cấp lên Hội Thánh đă nắm quyền thống nhứt hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Đây là một Hội Thánh nghịch Thiên (chống Trời). Bản thân các cá nhân lănh-đạo không lẽ không thấy trong khi cả nhơn sanh ai cũng đều thấy. 

       Kết Luận: HĐCQ rước liên-đài Đức Hộ Pháp về nhập bửu tháp không phải v́ kính trọng và thương yêu kính mến Đức Hộ Pháp mà thực sự là làm một b́nh phong để che đậy dă tâm của ḿnh làm cho nhơn sanh hiểu nhầm. Nếu thật sự kính trọng th́ không bỏ qua ngày mừng Giáng sinh Đức Ngài mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm. 

       Bốn ư chính được phân tích như trên đă chứng tỏ trong ḷng Hội Thánh đương quyền không có Đức Hộ Pháp và cũng không có Hiệp Thiên Đài. Nhơn sanh thương Thầy mến Đạo muốn lập công dâng Hộ Pháp, dâng Chí Tôn ngẫm xem có đúng như vậy không trước khi quyết định dự Đại Hội Nhơn Sanh ? 

Thánh Địa, ngày 5 tháng 8 năm 2017

PHẠM THANH B̀NH

     Dưới đây là Thánh Lịnh số 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22 thánh 4 Ất Măo (1/6/1975):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634