ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ

Cửu Thập Nhứt Niên

T̉A THÁNH TÂY NINH

*** 

THƯ GỞI HH TRỊNH THANH QUANG

V/v phản hồi lá thư "Thư Hồi Âm".

 

            Kính gửi HH Trịnh Thanh Quang Trí Huệ Cung, 

           Tiểu đệ chẳng đủ đức tài để Huynh xếp vào hàng bằng hữu, nhưng v́ đọc được thư hồi âm của HH nên em đường đột kính thư đến Huynh sau kính tường những vị cao minh nhằm giáo hóa em thêm trên đường tu học.           

          Kính HH,

           Trước hết em xin nhận định về chữ kư của Huynh trên văn bản:          

          Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, chiếu theo chơn pháp là thượng cấp của tam cung và Ban Điều hành Trí Huệ Cung cũng không ngoại lệ. Về việc tờ tŕnh của các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là thượng cấp của BĐH , nhị vị trưởng phó ban phải khép nép kính thư hồi âm mới đúng phép đằng này Huynh lại tự ư hồi âm …..!?????! Lần trước em đọc tờ tŕnh của HH Phạm Văn Cưởng kư gửi Chính Quyền các cấp, phía dưới là lời phê do Huynh soạn thảo, thật sự em bán tính bán nghi, em không nghĩ Huynh đủ khả năng làm được việc như vậy, và lần này đây th́ không c̣n nghi ngờ ǵ nữa! Tất cả mọi việc ở BĐH đều do một tay Huynh thao túng- tất cả nhân sự trong BĐH đều đă thúc phược dưới bàn tay của Huynh.       

          Em biết những vị trong BĐH là con cháu Phạm Môn, thậm chí c̣n là hiếu tử của những Chức Sắc lănh đạo cao cấp, những vị ấy rất nhân từ và đức độ. Em thấy lịch sử Đạo có ghi những vị Phạm Môn được Đức Tôn Sư cân thần và dự Đào Viên Pháp, cái t́nh cái nghĩa của thệ hữu Phạm Môn Thiêng Liêng cao trọng vô cùng. Em đă từng giận BĐH tại sao lại đối xử với gia đ́nh Phạm Môn ở cơi nhân gian và cả ở cơi Thiêng Liêng như vậy! Em xin lổi! Tất cả bởi v́ sự thao túng của Huynh mà ra. Tuy thệ hữu Phạm Môn rất hiền nhưng đâu thể thúc phược để một ḿnh Huynh có thể thao túng được. Em tin chắc phía sau Huynh có một thế lực làm hậu thuẩn rất ghê gớm! Huynh mới có thể tự ḿnh ra hai văn bản như vậy……        

          Bây giờ em nhận định vào nội dung thư hồi âm của huynh:      

 Nội dung Huynh viết có đoạn: “…..vậy cho tiểu đệ hỏi cơ quan Tư Pháp Hiệp Thiên Đài được đặt ở đâu trong Nội Ô Ṭa Thánh vậy?...”  

          Kính HH, Pháp Chánh Truyền dạy: “…..Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài c̣n..”. Theo ngu kiến của em, HTĐ trong lời dạy trên có ư nghĩa là cơ quan tư pháp, ngụ ư muốn dạy chúng ta tầm quan trọng của Luật Pháp trong cửa Đạo mang ư nghĩa tinh thần chứ không phải nơi làm việc của  cơ quan Tư Pháp. Huynh định lại!        

          Em đọc đạo sử thấy hồi xưa khi Đức Hộ Pháp ở Tần Quốc, ra rất nhiều Thánh Lịnh, Huấn Lịnh……. để gửi về Việt Nam điều hành cơ Đạo, em chưa từng thấy có một văn bản nào của các vị Thời Quân hoặc của một Chức Sắc cao cấp nào hỏi  Đức Hộ Pháp rằng : cơ quan làm việc của Đức Ngài được đặt ở đâu trong nội ô Ṭa Thánh vậy?       

          Nếu Huynh được sống vào thời đó th́ Huynh đă có cơ hội trổ tài hỏi Đức Hộ Pháp rồi phải không Huynh! Và điều này minh chứng rằng Huynh muốn tỏ ra ḿnh là một vị thông minh quán thế hơn tất cả Thời Quân và Chức Sắc cao cấp thời xưa v́ chẳng biết hỏi cơ quan của thượng cấp được đặt ở đâu.???!! Đúng là Phàm ngă của Huynh đă biến tướng một cách rất ghê gớm .      

          Vào lúc này, Huynh nên hỏi Huynh GS Chiến và GH B́nh rằng “ cơ quan Tư Pháp HTĐ được đặt ở đâu trong Ṭa Thánh..” , có lẽ Huynh mới có thể nhận câu trả lời thỏa đáng nhất. V́ hai vị đó cũng giống như Huynh vậy, nghênh ngang xem Trời bằng dung đă dùng cơ bắp để cưởng ép Chức Sắc HiệpThiên Đài ra khỏi và đóng cửa cơ quan tư pháp, mà không tŕnh ra một văn bản nào hoặc ít ra cũng có một cuộc họp bất thường …..   

          Xin phép Huynh cho em xen vào một đoạn Thánh Giáo trong lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp dạy về Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài đêm 01.05.Mậu Tư( 1948) tại Đền Thánh:…. “ Tại sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Đài? Nếu cả Pháp Chánh đó không người cầm để thực hiện th́ cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư giữa có ngôi Chưởng Pháp nếu không phải Pháp Chánh do Hiệp Thiên Đài nắm giữ th́ họ tông lúng, tông hoài , tông măi măi làm cho loạn Đạo theo tấm thảm kịch……

Bần Đạo lặp lại: Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Đức Chí Tôn, có hàng phẩm quyền hành thứ tự, đẳng cấp giao cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thất thứ, nếu loạn hàng thất thứ th́ Đạo tiêu diệt….”     

          Đây là thảm trạng hiện tại của nền Đại Đạo đó Huynh và đây cũng là lư do mà các Chức Sắc cao cấp đang lănh đạo ở Ṭa Thánh Tây Ninh đang thực hiện dẹp cho bằng được Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài , tất cả tựu trung là muốn diệt Đạo như lời của Đức Hộ Pháp đă tiên đoán! Nếu là một tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoặc là một thệ hữu Phạm Môn chỉ cần một rung động thật nhỏ của Chơn Thần th́ cũng hiểu được nổi đau và thấu hiểu được cơ Đạo hiện hành.       

          Đây là thời điểm khó khăn nhất của nền Đại Đạo nói chung và Hiệp Thiên Đài nói riêng mà HH không chung cùng chia đau sớt thảm lại mượn gió bẻ măng- Huynh đă chẳng phải là đứa em ngoan hiền……..       

          Em kể Huynh nghe câu chuyện có chút liêu trai! Có một vị kia rất phương phi đạo mạo thế gian ai nh́n cũng thấy đúng là đạo cao đức trọng, ngặt nổi cái ngươn thần- cái điểm linh quang của Huynh ấy chẳng biết để ở đâu, rồi Huynh ấy cũng chẳng cần chơn khí để có thể cảm quang , để làm nhịp cầu nối phát điển ngươn thần để có thế quán thông đạo pháp giục tấn thiêng liêng, đă làm cho vạn linh đi thụt lùi cơ tấn hóa . V́ nguyên bổn tự nhiên của con người là sự yêu thương, nên chơn khí đă đến gỏ cửa với ước nguyện cùng giao cảm ngươn thần đển trở thành những Thánh Thể hữu vi minh triết. Nhưng vị ấy đă không cần nữa rồi, v́ cái Vô Thần đang làm minh chủ, mới có thể làm ǵ tùy hứng, c̣n nếu để Tinh Khí Thần ḥa hợp th́ đă đi vào sự trật tự của càn khôn vũ trụ.     

          Em viết mông lung mong huynh thông cảm, nhưng câu chuyện liêu trai đó mườn tượng như câu chuyện Huynh Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân đến gỏ cửa văn pḥng Ngọc Chánh Phối Sư đó vậy!      

          Trên ḍng lịch sử em chưa thấy một vết nhơ hoen ố nào của Phạm Môn. Rất sáng và sạch. Những cuộc cân thần , được Đức Hộ Pháp ban Đạo Hiệu, dự lễ Đạo Viên Pháp, với em nó như một huyền thoại của sự đức hạnh và huyền linh. Em đă từng ước nguyện ḿnh đă là Phạm Môn.      

          Dẩu biết cơ khảo thí lọc lừa này là toàn diện, có hủy diệt mới có tái sinh, Phạm Môn cũng không ngoại lệ, nhưng em không muốn, thật sự em không muốn  Phạm Môn náo nhiệt,  hơn thế nửa con cháu Phạm Môn trong BĐH có cửu huyền rất cao trọng. Phạm Môn là h́nh ảnh của sự đức hạnh hiền từ, yêu thương và gắn kết sao lại đến nông nổi………..vô thần thật kinh khủng!       

          Vài lời thô thiển chỉ mong Huynh hăy để nội tâm an tịnh, để t́m sự ḥa hợp cùng tiếng gọi ấm áp của Chơn Linh th́ thật là một điều may mắn! 

Ṭa Thánh Tây Ninh, ngày 09/4/Bính Thân

Khiếm Tuệ kính thư.    

 

                                                                 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634