ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẤY G̀ QUA

"L̉NG SỚ CHUNG NIÊN" NĂM KỶ HỢI?

BÙI THANH AN

       Hôm nay ngày mồng 9 tháng giêng Canh Tư ngày Đại Lễ vía Đức Chí Tôn. C̣n một tuần nữa là nhơn loại đón mừng ngày lễ Thượng Ngươn. Tức ngày Rằm tháng Giêng năm Canh Tư.

       Nhắc đến hai chữ Thượng Ngươn người tín hữu môn đệ Đạo Cao Đài liên tưởng ngay đến Thời Thượng Ngươn Thánh Đức. Phải chăng Thời Thượng Ngươn Thánh Đức đă gần kề?

       Mỗi kỳ vào cúng Chí Tôn các ngày Lễ Vía và Sóc-Vọng nhựt, các Ḷng Sớ thay lời cầu nguyện đều cầu khẩn Chí Tôn Phật mẫu và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ban bố cho cả nhơn loại được phục hồi Thượng Ngươn Thánh Đức để thiên hạ thái b́nh thanh nhàn hạnh phước. Tại sao Hội Thánh h́nh thể Chí Tôn tại thế và cả nhơn loại cầu nguyện được như vậy? Văn Minh vật chất, phát triển khoa học tột bực không làm cho con người hạnh phúc sao? Càng văn minh, càng phát triển th́ con người trở nên tham lam và ích kỷ muốn được lợi về phận ḿnh mà không nghĩ đến đồng loại cùng sanh cùng sống trên hành tinh này. Cùng hưỡng được ân huệ của Đấng Cha chung ban đều cho nhơn loại, kẻ mạnh đă tom góp lại cho riêng tư ḿnh. Trong phạm vị cá nhân th́ lo cho bản thân, trên phạm vị làng, huyện, tỉnh th́ lo cho địa phương ḿnh. Trên b́nh diện quốc tế th́ lo cho đất nước ḿnh mà quên đồng loại trên các quốc gia khác.

       Vũ khí nguyên tử, vũ khí hoá học, và tồi tệ hơn nữa là vũ khí sinh-học được con người tự tạo để giết hại lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Một hành vi ghê tởm.

       Thiên khai ư Tư. Năm Hợi vừa qua đă xảy ra nhiều biến cố chuẩn bị cho những cuộc chiến mănh liệt tiêu diệt lẫn nhau. Dĩ nhiên, khi chạy đua chiến tranh th́ mỗi nước có một sức mạnh tiềm tàng riêng. Không ai chiến thắng trọn vẹn cũng không ai thua trọn vẹn. Rồi cuộc chiến phải kết thúc bằng thương lượng và hoà giải. Tại sao con người không hoà giải trước khi mọi đau khổ xảy ra? Đến đau khổ không chịu nỗi mới chịu nói lời thương yêu hoà-b́nh và chung-sống? Hoà B́nh trước mới có thể Chung Sống được.

       Thế giới đang lo cho đại dịch Coronavirus huỷ diệt con người mà chưa thấy có biện pháp khả thi nào ngăn chặn được.

       Năm Kỷ Hợi đă qua với nhiều biến chuyển trong cửa Đạo. Đồng Đạo đă nh́n thấy được sự thay đổi quan trọng và to lớn của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh trong kỳ đàn  Lễ Đưa Chư Thánh Triều Thiên với sớ văn thượng tấu như sau:

       "Kim v́ dĩ đáo lệ kỳ, chư Thần Thánh Tiên Phật đồng dự lễ triều Thiên.

       Chúng đệ tử Thiện Nam Tín Nữ thiết lập đàn tràng: hương, đăng, hoa, trà, quả thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

       Đệ tử tài sơ đức bạc kính cẩn thượng sớ Chung Niên, ngưỡng vọng Đại Từ Phụ và Tam Trấn Oai Nghiêm từ bi hạ cố. Chúng đệ tử ngưỡng vọng Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cơ Đạo, bố hóa cho nền Đạo được hanh thông hầu phát huy sứ mạng phổ độ Chúng Sanh cho tṛn nguyện ước.

       Chúng đệ tử phủ phục cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Oai Nghiêm và chư Thần Thánh Tiên Phật phát hạ thâm ân, hỷ xả tội t́nh cho chúng đệ tử.

       Chúng đệ tử đê đầu khấu bái thượng tấu sớ văn."

       - Trích Sớ Văn Tiểu Đàn tại Đền Thánh, tư thời ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (dl 18/01/2020) – ( sao y nguyên văn trang Thông Tin Hội Thánh (Xem h́nh chụp)

 

       Với ḷng sớ chung niên như vậy, người Đạo hữu b́nh thường cũng thấy sự khác lạ bởi các ư văn  sau:

         1-Chúng đệ tử Thiện Nam Tín Nữ thiết lập đàn tràng: hương, đăng, hoa, trà, quả thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

       2- Đệ tử tài sơ đức bạc kính cẩn thượng sớ Chung Niên, ngưỡng vọng Đại Từ Phụ và Tam Trấn Oai Nghiêm từ bi hạ cố. Chúng đệ tử ngưỡng vọng Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cơ Đạo, bố hóa cho nền Đạo được hanh thông hầu phát huy sứ mạng phổ độ Chúng Sanh cho tṛn nguyện ước.

       3-Chúng đệ tử phủ phục cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Oai Nghiêm và chư Thần Thánh Tiên Phật phát hạ thâm ân, hỷ xả tội t́nh cho chúng đệ tử. 

       Đọc qua người b́nh thường không thấy ǵ đặc biệt, nhưng kỳ thật chứa rất nhiều ư tiềm ẩn sâu xa phù hợp với thời cuộc hiện nay. Chúng ta t́m hiểu lần lược ba ư trên: 

       Ư thứ nhứt:

       “Chúng đệ tử Thiện Nam Tín Nữ thiết lập đàn tràng..

       Nếu qú trước điện-tiền Đền thờ phật Mẫu (Báo Ân Từ) th́ tất cả là con cái của Đức Đại Từ Mẫu. V́ tất cả đều là con nên đồng đẳng không phân  phẩm tước. Quư Chức Sắc tiền bối từ xưa đến giờ đều tự xưng là chư THIỆN NAM  TÍN NỮ là chính xác. Hôm nay quỳ trước điện tiền Đền-Thánh, triều nghi của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả đều phải mang phẩm tước và phẩm phục chầu lễ. Ngài Chưởng Quản đă không dùng phẩm tước và chức vụ hiện tại đang có để tŕnh tấu mà chỉ xưng là Thiện Nam và Tín Nữ trước Bát Quái Đài khiến cho đồng Đạo ngỡ ngàng không sao lư giải được???

        Phải chăng Ngài Chưởng Quản muốn thực hiện tấm ḷng của ḿnh với chư Thần Thánh Tiên Phật bằng phẩm tước thiên-phong? Ngặt nỗi phẩm Thiên Phong cao nhất Ngài là Giáo Sư. Hôm nay Ngài không dùng phẩm Giáo Sư để tŕnh tấu v́ sẽ gây sốc cho quư chức sắc Ngài đă phong và thăng thưởng. Từ khi Hiến Chương Đinh Sửu ra đời mọi cuộc cầu phong cầu thăng đều do Ngài Hội trưởng Hội Đồng Chưởng Quản trước kia và Hiện nay là Chưởng Quản Hội Thánh phong cho. Phẩm Phối Sư và Đầu Sư của ngài cũng không ngoại lệ. Ngài không thể xưng phẩm tước này với Chí Tôn và Tam Trấn được? Nhứt là sau khi Ngài đă tâm sự công khai Phẩm Đầu Sư của Ngài lại do chính Ngài kư ban cho. V́ vậy cả phẩm vị thiên phong và thế phong Ngài đều không thể dùng để tấu lên chư thiêng liêng cầm quyền mối Đạo là đúng. Các vị mang phẩm tước do Ngài Đầu Sư đa số đă thức tỉnh và nhận chân sự thật này.

       Ư thứ hai:

       “Đệ tử tài sơ đức bạc…”

       Với một người lănh lịnh Ngọc Hư Cung phổ độ tất cả chúng sanh toàn thế giới (địa cầu 68 này) th́ không thể là một người tài sơ đức bạc được. Nguyên-nhân xuống thế không ít, sao lại không có người tài đức vẹn toàn và trọn lành để d́u đời dẫn Đạo vào nẻo Thánh đường Tiên ai đă phải dùng đến Ngài là một bậc “..tài sơ đức bạc”?

       Đây thật sự là thiên ư. Trước cơ đời mạnh bạo đầy quyền lực th́ Đạo phải mềm, nhu thắng cang, nhược thắng cường. Thánh Ngôn dạy: “ Các con dại mà các con khôn, các con yếu mà các con mạnh, các con nhịn nhục mà các con h́nh phạt, các con nhỏ nhoi mà các con quyền thế…”

       Đức Lư Giáo Tông đă nh́n thấy sở trường và sở đoản của Ngài. Chỉ có người như Ngài sẳn sàng uốn ḿnh cho hạp với đời mới có thể giữ vững được nền móng hữu h́nh hiện tại. Đây là điều ứng với câu tiên tri của Đức Lư “Tám là người của Lăo, sau có chỗ dùng…”. Nay đă trên bát tuần tuổi đời hầu măn, vinh hoa phú quư, danh lợi và quyền hành Ngài đă kinh qua trọn vẹn không c̣n luyến tiếc điều chi. Cái chết cũng không làm cho Ngài nao núng. Gần cuối đời Ngài đă giũ bỏ các thứ để thanh thản về bái mạng Ngọc Hư thời gian sắp đến. V́ thế Ngài hé lộ cơ bí mật này mà chỉ xưng là Thiện Nam (mà không xưng phẩm tước). 

       “…bố hoá cho nền Đạo được hanh thông..”

       Xin Ơn Trên bố hoá cho nền Đạo được hanh thông. Câu này, từ lâu Ngài đă ấp ủ trong ḷng rằng nền Đạo đang không hanh thông? Thật vậy, Đạo đang đi ngoài giáo pháp chơn truyền như Ngài Cải Trạng Phó Chưởng Quản Hội Thánh Đặc trách Pháp Luật đă tuyên bố trong văn thư 24 năm 2012 th́ sao gọi là hanh thông được?

       Ngài Chưởng Quản đă hé lộ bí ẩn nội t́nh trong cửa Đạo cho nhơn sanh minh mẫn nghĩ suy biệt phân chơn giả. Ngài Thái Côn Thanh (nguyên Lễ Sanh) cố t́nh dám mạnh miệng trước khoá Hạnh Đường cho những người ham quyền chức biện hộ cho rằng dù là phong bằng cơ bút hay bắt banh đều là thiên phong cả! Thiệt là tội nghiệp cho những ai ham mê phẩm tước. 

       Ư thứ ba:

       “cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Oai Nghiêm và chư Thần Thánh Tiên Phật phát hạ thâm ân, hỷ xả tội t́nh cho chúng đệ tử”. 

       Ư quan trọng trong ḷng sớ Chung Niên, Ngài Chưởng Quản đang cảm thấy lắm tội t́nh nên mới cầu xin tha tội.

       Tại sao Ngài lại xin hỷ xă tội t́nh cho những người cùng quỳ chung với Ngài trong đàn cúng ấy? Trong khi Ngài làm được rất nhiều việc. Nhiều Chức Sắc được Ngài Phong phẩm đă hết ḷng ca tụng công lao của Ngài. Đáng lẽ ngài hảnh diện nh́n nhận công lao mới đúng.

       Sự thật được hiểu theo nghĩa thiêng liêng và phàm trần hoàn toàn khác nhau:

       Những ai ham áo măo chức phận chùa lớn sơn đẹp th́ hoan nghinh việc làm của Ngài.

       Những ai muốn thiệt tâm tu hành muốn đoạt cơ giải thoát th́ lo lắng cho Ngài nên không khứng đi chung với Ngài. Phẩm tước do ngài ban không có giá trị ǵ với Bạch Ngọc Kinh cả. Mọi người tự tách ra giữ ḿnh không phạm thệ. 

       Không phải phẩm cao quyền lớn mới được cứu rỗi linh hồn. Tân Luật đă dạy rơ những ai trọn trai giới mười ngày đổ lên đều được thọ truyền bửu pháp. Và những ai trọn tùng luật pháp chơn truyền mới khỏi bị h́nh phạt thiêng liêng. Chư huynh tỷ đệ muội dù cho đang bảo thủ chơn truyền, dù cho đang đi theo con đường canh cải đều là con cái chung của Chí Tôn và Phật Mẫu. Hăy nói với nhau phẩm tước thiêng liêng không phải ở thế gian này, đó là giả cuộc. Ngôi vị thật của chúng ta nơi cơi thiêng liêng hằng sống.  Phạm luật tức phạm thiên-điều th́ không thể thoát khỏi chốn mê trần này.

       Kết Luận:

       Ngài Chưởng Quản đă vâng lịnh Đức Lư Giáo Tông ǵn giữ cơ Đạo bấy lâu tạo nên nền móng vật chất đẹp đẻ. Hôm nay Ngài trả lại cái Đạo chân thật của Chí tôn về đúng Pháp Chánh Truyền cho các môn đệ của Cao Đài tu hành đắc quả bươc vào thời Thượng Ngươn Thánh Đức. Những người sắp sửa cầu phong kỳ sắp tới hăy suy nghĩ. Chúc mọi người an vui và tráng kiện tinh thần.

Thánh Địa ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tư.

Thay mặt nhóm Tín Đồ già ghi chép.

Bùi Thanh An

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000